12 września 2017
Projekt stażowy dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Nasz wydział uzyskał dofinansowanie projektu Ciekawe studia - pewne staże. Wysokiej jakości staże dla studentów Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach. Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentek i studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w zakresie umiejętności zawodowych poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych. Projekt umożliwia realizację płatnych staży dla studentów kierunków:
  • Inżynieria Materiałowa, studia pierwszego stopnia - 29 miejsc stażowych
  • Inżynieria Materiałowa, studia drugiego stopnia - 22 miejsca stażowe
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia pierwszego stopnia - 20 miejsc stażowych
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia drugiego stopnia - 11 miejsc stażowych
  • Technologie Metali, studia pierwszego stopnia - 7 miejsc stażowych
  • Technologie Metali, studia drugiego stopnia - 7 miejsc stażowych
  • Makrokierunek: Informatyka Przemysłowa, studia drugiego stopnia - 7 miejsc stażowych
Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2018 r. - 31 października 2019 r.

Projekt realizowany jest przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wiadomość utworzona: 12 września 2017 13:46, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 12 września 2017 13:49, wykonana przez: Rafał Wąsik
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii