Historia Kolegium Języków Obcych

•1990 – powstaje Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego w Gliwicach

•1995 – druga specjalność: Język włoski

•1996 – trzecia specjalność: Język angielski

•2008 – Kolegium w nowej siedzibie przy ulicy Bojkowskiej37

•2010 – początek przekształcania NKJO w Kolegium Języków Obcych na Politechnice Śląskiej;

•2014 - Kolegium Języków Obcych zmienia siedzibę na ul. Hutniczą 9
w Gliwicach   

Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach jest jednostką organizacyjną Politechniki podporządkowaną bezpośrednio Rektorowi. Zostało ono utworzone na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w ramach przekształcenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach w jednostkę dydaktyczną Politechniki Śląskiej. Kolegium kształci studentów na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku „filologia” w trzech specjalnościach:

s język francuski

s język włoski

s język angielski

z podziałem na specjalizacje:

s nauczycielską

s tłumaczeniowo-biznesową.

Cykl kształcenia trwa trzy lata (sześć semestrów), w czasie których:

s studenci specjalizacji nauczycielskiej zdobywają wiedzę teoretyczną i kompetencje uprawniające ich do nauczania języka studiowanej przez siebie specjalności w przedszkolach oraz szkołach podstawowych. 

s studenci specjalizacji tłumaczeniowo-biznesowej zdobywają wiedzę teoretyczną i kompetencje w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych z dziedziny handlu, bankowości, techniki, prawa i finansów.

Studia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym.

Studia kończą się egzaminem na stopień licencjata, po zdaniu którego absolwenci mogą przez dwa kolejne lata kontynuować studia na odpowiedniej filologii wybranej uczelni do uzyskania stopnia magistra.


W celu popularyzacji języków i kultury krajów angielskiego, francuskiego i włoskiego obszaru językowego KJO Politechniki Śląskiej organizuje Mikołajkowe Dyktando z języka francuskiego, Dni Francuskie i Włoskie połączone z festiwalem piosenki i teatru w językach wykładowych, a dla wszystkich specjalności organizuje się na wiosnę każdego roku Dni Otwarte, w czasie których uczniowie szkół średnich mogą zapoznać się z systemem kształcenia w szkole. Warsztaty, na które zapraszamy uczniów liceów pokazują jak inaczej można uczyć się języka, jak bogata jest kultura innych krajów i ile radości może dawać nauka.

 

Studenci Kolegium mają do dyspozycji bardzo bogaty księgozbiór zgromadzony przez Bibliotekę. Obejmuje książki, czasopisma i zbiory audio-wizualne w pięciu językach: polskim, angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim.

Zbiory książek przekroczyły 14 000 woluminów. Zbiory audio-wizualne 1100.

W Czytelni są do dyspozycji studentów również komputery podłączone do internetu.

 

 

If You want to know more, click here!
english version.pdf

Rekrutacja na studia
Wybory 2016
Informator dla kandydató na studia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2016/2017
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O Wydziale RKJO