Specjalnie dla osób kreatywnych, chcących dogłębnie zrozumieć naturę otaczającego świata, ale i również zainteresowanych szybkim znalezieniem pracy w przemyśle zaawansowanych technologii wspomaganych komputerowo oraz rozwiązaniami z zakresu robotyki, oferujemy studia stacjonarne I stopnia, siedmio-semestralne, na kierunku Fizyka Techniczna. Studia posiadają profil praktyczny, który jest współtworzony z przedstawicielami przemysłu. Kierunek fizyka techniczna jest prowadzony w Instytucie Fizyki, Centrum Naukowo-Dydaktycznym, mającym swoją siedzibę w budynku Centrum Nowych Technologii przy ul. Stanisława Konarskiego 22B w Gliwicach.

Przy kwalifikacji na kierunek Fizyka Techniczna bierze się pod uwagę 60% wyniku z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (wynik W1) i 40% wyniku z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym: matematyki, fizyki z astronomią, chemii, biologii lub informatyki (wynik W2):

P=0.6*W1+0.4*W2

Inne sytuacje specjalne opisane są tutaj.


Pracownicy Instytutu Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktycznego wzięli czynny udział w realizacji przedsięwzięcia dydaktycznego, które polegało na udostępnieniu darmowego podręcznika akademickiego z fizyki dla studentów i pracowników naukowych z Polski. W projekcie wzięło udział sześć uczelni: AGH w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, UAM w Poznaniu oraz Uniwersytet Zielonogórski. Projekt prowadzi Fundacja OpenStax Polska, będąca częścią Fundacji Katalyst Education z USA.

Pierwszy tom podręcznika jest dostępny za darmo na stronie fundacji. Można tam również znaleźć więcej informacji o przedsięwzięciu.

Wkrótce ukażą się dwa kolejne tomy podręcznika, obejmującego wszystkie podstawowe działy fizyki.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Witamy - Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne