Zobacz także:

Członkowie Komitetów Polskiej Akademii Nauk z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na kadencję 2011-2014

NADANE TYTUŁY PROFESORA

Postanowieniem z dnia 4-03-2015 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż. Krzysztofowi Barbusińskiemu

W dniu 05-12-2011r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wręczył nominację na profesora nauk technicznych dr hab. inż. Januszowi Kotowiczowi

Postanowieniem z dnia 11.02.2009r Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab inż. Andrzejowi Szlękowi

Postanowieniem z dnia 23 lipca 2008r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Pani dr hab.inż. Beacie Cwalinie tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

KOLOKWIA HALIBILITACYJNE

04.11.2011 r odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Anny Małachowskaiej-Jutsz. Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki nadała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie "Inżynieria środowiska"

23. 01.2009 r odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż Krzysztofa Ptasińskiego. Nadano stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie "budowa i eksploatacja maszyn"

7.03.2008r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Jolanty Biegańskiej. Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki nadała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie "Inżynieria środowiska".

24.06.2008r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Alicji Machnickiej. Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki nadała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie "Inżynieria środowiska".

28.11.2008r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Krzysztofa Loski. Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki nadała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie "Inżynieria środowiska".

5.12.2008r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Ewy Zielewicz. Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki nadała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie "Inżynieria środowiska".

DOKTORAT HONORIS CAUSA

10. grudnia 2007 profesor Jerzy Buzek otrzymał Doktorat Honoris Causa Politechniki Śląskiej z rąk Rektora prof. Wojciecha Zielińskiego. Jerzy Buzek jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (przekształconego później w Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) Politechniki Śląskiej, specjalności Inżynieria Chemiczna. Otrzymał ten honorowy tytuł za: wybitny wkład w rozwój nauki polskiej i europejskiej, tworzenie programu badawczego Unii Europejskiej, umożliwiającego powstanie wysokoefektywnej i jednolitej europejskiej przestrzeni badawczej, obejmującej nowe kraje członkowskie oraz niestrudzone promowanie rozwoju czystych technologii węglowych jako niezbędnego elementu bezpiecznego systemu energetycznego Europy.
Czytaj więcej...

 

Rekrutacja na studia
Informator dla kandydató na studia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2016/2017
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Tytuły i stopnie naukowe