Zobacz także:

Członkowie Komitetów Polskiej Akademii Nauk z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na kadencję 2011-2014

NADANE TYTUŁY PROFESORA

Postanowieniem z dnia 4-03-2015 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż. Krzysztofowi Barbusińskiemu

W dniu 05-12-2011r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wręczył nominację na profesora nauk technicznych dr hab. inż. Januszowi Kotowiczowi

Postanowieniem z dnia 11.02.2009r Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab inż. Andrzejowi Szlękowi

Postanowieniem z dnia 23 lipca 2008r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Pani dr hab.inż. Beacie Cwalinie tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

KOLOKWIA HALIBILITACYJNE

04.11.2011 r odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Anny Małachowskaiej-Jutsz. Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki nadała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie "Inżynieria środowiska"

23. 01.2009 r odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż Krzysztofa Ptasińskiego. Nadano stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie "budowa i eksploatacja maszyn"

7.03.2008r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Jolanty Biegańskiej. Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki nadała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie "Inżynieria środowiska".

24.06.2008r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Alicji Machnickiej. Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki nadała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie "Inżynieria środowiska".

28.11.2008r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Krzysztofa Loski. Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki nadała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie "Inżynieria środowiska".

5.12.2008r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Ewy Zielewicz. Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki nadała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie "Inżynieria środowiska".

DOKTORAT HONORIS CAUSA

10. grudnia 2007 profesor Jerzy Buzek otrzymał Doktorat Honoris Causa Politechniki Śląskiej z rąk Rektora prof. Wojciecha Zielińskiego. Jerzy Buzek jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (przekształconego później w Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) Politechniki Śląskiej, specjalności Inżynieria Chemiczna. Otrzymał ten honorowy tytuł za: wybitny wkład w rozwój nauki polskiej i europejskiej, tworzenie programu badawczego Unii Europejskiej, umożliwiającego powstanie wysokoefektywnej i jednolitej europejskiej przestrzeni badawczej, obejmującej nowe kraje członkowskie oraz niestrudzone promowanie rozwoju czystych technologii węglowych jako niezbędnego elementu bezpiecznego systemu energetycznego Europy.
Czytaj więcej...

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Tytuły i stopnie naukowe