AUDYTING ENERGETYCZNY W PRZEMYŚLE

Studium podyplomowe jest przeznaczone dla inżynierów energetyków zajmujących się gospodarką energetyczną w przemyśle. Studium przygotowuje kandydatów na audytorów energetycznych. Absolwenci Studium mogą ubiegać się o autoryzację w zakresie audytingu energetycznego Fundacji Poszanowania Energii.

Plan studiów:

    * Podstawy termodynamiki i inżynierii energetycznej
    * Racjonalizacja gospodarki cieplnej i chłodniczej w przemyśle
    * Energetyka a środowisko naturalne człowieka
    * Racjonalizacja działania maszyn i urządzeń energetycznych
    * Racjonalizacja działania pieców przemysłowych
    * Racjonalizacja rurociągowego transportu nośników energii i sieci wymienników ciepła
    * Racjonalizacja wykorzystania energii na ogrzewanie budynków
    * Zasady wykorzystania przemysłowej energii odpadowej
    * Analiza systemowa racjonalizacji gospodarki energetycznej zakładu przemysłowego
    * Wspomaganie komputerowe w inżynierii energetycznej
    * Zasady audytingu energetycznego
    * Praca końcowa - konsultacje

Studia są prowadzone systemem zaocznym, z całkowitym oderwaniem od pracy w ciągu trzech dni w tygodniu (czwartek, piątek i sobota) co 2 tygodnie. Zajęcia trwają 5 miesięcy i obejmują 225 godzin wykładów i ćwiczeń. Słuchaczy obejmuje zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych programem Studium. Słuchacze są także zobowiązani do napisania pracy końcowej i zdania egzaminu końcowego. Słuchacz, który uzyskał obowiązujące zaliczenia, napisał pracę końcową i zdał egzamin końcowy otrzymuje Świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego Audyting energetyczny w przemyśle. Ukończenie Studium stanowi podstawę do wpisania nazwiska absolwenta do rejestru Fundacji Poszanowania Energii osób realizujących usługi audytingu (doradztwa) energetycznego. Fundacja udostępnia nazwiska osób z tego rejestru inwestorom, bankom i innym instytucjom zainteresowanym doradztwem w dziedzinie oszczędzania energii. Na Studium mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom magistra inżyniera lub inżyniera energetyka, mechanika energetyka, mechanika, elektryka, metalurga, chemika, inżynierii środowiska.

Kandydaci na Studium winni przedłożyć następujące dokumenty:

    * podanie o przyjęcie na Studium,
    * życiorys,
    * odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów,
    * skierowanie z zakładu pracy, jeżeli kandydat jest delegowany przez zakład pracy,
    * deklarację pokrycia kosztów Studium.

Koszt uczestnictwa w Studium wynosić będzie od 3.500 do 4.000PLN.

Adres zgłoszenia:

Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Dziekanat
ul. Konarskiego 18
44 - 101 Gliwice
tel. (032) 237-11-10 lub (032) 237-23-10
fax. (032) 237-17-94

Strony własne Studium

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
AUDYTING ENERGETYCZNY W PRZEMYŚLE