3 lipca 2015
Uprawnienia budowlane dla absolwentów kierunków Energetyka i Inżynieria Środowiska

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Dzięki staraniom Dziekanów wydziałów kształcących na kierunku Energetyka, absolwenci kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ponadto absolwenci tego kierunku mogą starać się także o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dziennik Ustaw 2014, Poz. 1278).

Przypominamy, że starania o uzyskanie tych uprawnień wsparte były przez Zjazd Dziekanów wydziałów kształcących na kierunku Energetyka, organizowany przez nasz Wydział w Trzebini. Do pilotowanie w tej sprawie Zjazd powołał prof. Jana Talera i prof. Bohdana Węglowskiego.

Poniżej tekst Rozporządzenia oraz stanowisko Dziekanów wydziałów kształcących na kierunku Energetyka.

Komunikat zawiera załącznikiRozporządzenie.pdf, Stanowisko-Dziekanow.pdf

Wiadomość utworzona: 22 października 2014 01:01, autor: Lesław Płonka
Ostatnia modyfikacja: 3 lipca 2015 13:00, wykonana przez: Lesław Płonka
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki