KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Zobacz film o kierunku Inżynieria Środowiska

Proces rekrutacji

Uprawnienia budowlane

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Więcej na ten temat

Na kierunku proponowane są studia:

- I stopnia stacjonarne

Specjalności:
 • Gospodarka odpadami
 • Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji
 • Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i ochrona powietrza
 • Technologia wody, ścieków i gleby
 • Wodociągi i kanalizacja

- II stopnia stacjonarne

Specjalności:
 • Gospodarka odpadami
 • Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji
 • Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i ochrona powietrza
 • Technologia wody, ścieków i gleby
 • Wodociągi i kanalizacja

Studia niestacjonarne: I stopień (zaoczne) i II stopień (wieczorowe)

Specjalności:
 • Energooszczędne techniczne wyposażenie budynków
 • Wodociągi i kanalizacja

Kierunek studiów Inżynieria Środowiska przygotowuje do projektowania, budowania oraz eksploatowania instalacji służących:
- uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków i gruntów na specjalności inżynieria wody, ścieków i gleby,
- segregacji, recyklingowi i unieszkodliwianiu odpadów na specjalności gospodarka odpadami,
- ogrzewnictwu, wentylacji i klimatyzacji oraz ochronie atmosfery przed szkodliwymi pyłami i gazami na specjalności ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i ochrona powietrza
- ochronie środowiska przed niepożądanym wpływem motoryzacji i energetyki na specjalności inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji.

SYLWETKA ABSOLWENTA I stopnia

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska uzyskuje solidne przygotowanie ogólnotechniczne obejmujące matematykę, fizykę, rysunek techniczny i podstawy ochrony środowiska. Absolwenci przygotowani są do rozwiązywania różnorodnych szczegółowych problemów zapewniających normalne życie mieszkańców w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym (w budynkach).

SYLWETKA ABSOLWENTA II stopnia

Absolwent II stopnia jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska są przygotowani do pracy
w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się: ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA