KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Na kierunku proponowane są studia:

- I stopnia stacjonarne

Specjalności:
 • Gospodarka odpadami
 • Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji
 • Ochrona powietrza i klimatu
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • Technologia wody, ścieków i gleby
 • Wodociągi i kanalizacja

- II stopnia stacjonarne

Specjalności:
 • Gospodarka odpadami
 • Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji
 • Inżynieria środowiska w energetyce
 • Ochrona powietrza i klimatu
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • Technologia wody, ścieków i gleby
 • Wodociągi i kanalizacja

Studia niestacjonarne: I stopień (zaoczne) i II stopień (wieczorowe)

Specjalności:
 • Energooszczędne techniczne wyposażenie budynków
 • Wodociągi i kanalizacja

Kierunek studiów Inżynieria Środowiska przygotowuje do projektowania, budowania oraz eksploatowania instalacji służących uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków i gruntów na specjalności inżynieria wody, ścieków i gleby, - segregacji, recyklingowi i unieszkodliwianiu odpadów na specjalności gospodarka odpadami, - ogrzewnictwu, wentylacji i klimatyzacji oraz ochronie atmosfery przed szkodliwymi pyłami i gazami na specjalności ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja oraz ochrona powietrza i klimatu, - ochronie środowiska przed niepożądanym wpływem motoryzacji i energetyki na specjalności inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji. Studia na tym kierunku przygotowują także specjalistów ds. energetyki w gminie na specjalności energetyka komunalna.

SYLWETKA ABSOLWENTA I stopnia

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska uzyskuje solidne przygotowanie ogólnotechniczne obejmujące matematykę, fizykę, rysunek techniczny i podstawy ochrony środowiska. Absolwenci przygotowani są do rozwiązywania różnorodnych szczegółowych problemów zapewniających normalne życie mieszkańców w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym (w budynkach).

SYLWETKA ABSOLWENTA II stopnia

Absolwent II stopnia jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska są przygotowani do pracy
w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się: ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA