Wydział Górnictwa i Geologii oferuje nowy, unikalny w skali kraju, kierunek studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim: Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Studia będą prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Na kierunku Gospodarka Surowcami Mineralnymi szkolimy specjalistów z zakresu kształtowania i realizacji polityki surowcowej jako podstawy rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa surowcowego Polski.

Czekają Cię interesujące studia, prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, dające gruntowne przygotowanie praktyczne, adekwatne do wymagań współczesnego rynku pracy.

Kształcenie będzie odbywać się we współpracy z wydziałami: Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Organizacji i Zarządzania oraz Chemicznym.

Zapraszamy!

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI - NOWY KIERUNEK!