NOWE Grupy dziekańskie - semestr I studia niestacjonarne I stopnia

Jeśli chodzi o zmianę grupy, bardzo proszę o podanie do 07.10.2017 r. informacji na maila martyna.prokwite@polsl.pl lub osobiście na zjeździe na kartce nazwiska osób które chcą być razem w grupie. Nowe grupy dziekańskie z uwzględnieniem Państwa próśb będą podane w poniedziałek po południu.

******************************************************************

Uwaga !!!

(informacja nie dotyczy studentów semestru 1 studiów niestacjonarnych I stopnia)

Uprzejmie informujemy, że do dnia 07 października 2017 r. należy złożyć w Dziekanacie indeks lub podanie o wpis warunkowy na semestr lub podanie o urlop powtarzanie. Po tym terminie osoby, które nie spełniają wymogów regulaminowych do wpisu na kolejny semestr zostaną skreślone z listy studentów.

******************************************************************

 Wychowanie fizyczne dla studentów studiów niestacjonarnych.

Pierwsze zajęcia o wyznaczonej godzinie, oznaczone na planie  jako "org" odbędą się w HALI SPORTOWEJ OŚRODKA SPORTU (NOWA HALA)  przy ulicy Kaszubskiej 28. Będą to zajęcia organizacyjne, na których zostanie studentom przedstawiony sposób organizacji zajęć z wf, możliwe do wyboru dyscypliny sportowe, warunki zaliczeń itd. Obecność obowiązkowa, będzie sprawdzana obecność. 

*****************************************************

Uprzejmie informujemy studentów semestru pierwszego, że

 Immatrykulacja studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w sobotę 7 października o godz. 8.00 w auli 300.

Obecność obowiązkowa

Z uwagi na charakter Uroczystości obowiązuje strój wizytowy. 

*****************************************************

UWAGA !!!

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą wysokości czesnego przygotowane zostały dla Państwa Aneksy do Umów o warunkach odpłatności na studiach niestacjonarnych.

Prosimy o zgłaszanie się do Dziekanatu.

Informacja dotyczy wszystkich studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia (oprócz studentów pierwszego semestru studiów I stopnia - nowo przyjętych na rok akad. 2017/2018)

 

*************************************************************

 

Informacje dla studentów 

semestru I studiów niestacjonarnych I stopnia 

KONTAKT: Dziekanat Wydziału Górnictwa i Geologii, ul. Akademicka 2,

44-100 Gliwice,

pok. 457 i 458, tel. 32 237 11 30, 32 237 23 90

 

v  należy się obowiązkowo zarejestrować w Systemie Obsługi Toku Studiów (SOTS) – Moduł Studenta  adres: https://sots.polsl.pl/Student

v  w SOTS – Moduł Studenta znajdują się:

·         komunikaty Dziekanatu Wydziału Górnictwa i Geologii (Nawigacja → strona domowa)

·         opłaty (Nawigacja → opłaty) – znajdują się tam m.in. opłaty naliczone przez Dziekanat (np. opłata za semestr)  z możliwością wydruku - każdy student otrzyma NOWY indywidualny numer konta

v  w roku akademickim 2017/2018 opłata za semestr (studia zaoczne) wynosi 2100 zł – płatna do dnia 15.10.2017 r. – brak opłaty jest jednoznaczny z brakiem wpisu na semestr I (skreślenie z listy studentów)

v  z każdym studentem zostanie zawarta umowa o warunkach odpłatności za studia na czas całych studiów określająca wzajemne prawa i obowiązki

v   rg.polsl.pl – zakładka Dla studentów - Studia niestacjonarne - informacje dziekanatu dla studentów

v   www.facebook.com/wgig.polsl - bieżące informacje z życia Wydziału

 

 ********************************************

Uwaga !!!

Studenci studiów niestacjonarnych

zmiana godzin urzędowania Dziekanatu w soboty
(w terminach zjazdów)

NOWE GODZINY: 9.00 - 13.30

Obowiązuje od 10.12.2016 r.

 

*********************************************Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia o studiowaniu wydawane są po opłaceniu czesnego.

Chęć otrzymania zaświadczenia o studiowaniu można zgłaszać: osobiście, telefonicznie 32 237- 11 - 30 lub email martyna.prokwite@polsl.pl, justyna.wloka@polsl.pl

Do wydania zaświadczenia potrzebne są następujące informacje:

Imię i Nazwisko studenta

kierunek studiów

semestr

oraz Nazwa Zakładu Pracy lub innej instytucji w której ma być złożone zaświadczenie.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia niestacjonarne