Rekrutacja na studia

               na Wydziale Górnictwa i Geologii

 

Do 6 września br. trwa rekrutacja w II naborze na studia na Wydziale Górnictwa i Geologii. Są jeszcze wolne miejsca na następujących kierunkach:

·        Górnictwo i Geologia (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne),

·        Inżynieria Bezpieczeństwa (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne).

Na kierunku Górnictwo i Geologia oferujemy kształcenie m.in. w specjalności elektrycznej, mechanicznej, informatycznej, budownictwa podziemnego, eksploatacji złóż i geologicznej. Na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa oferujemy m.in. specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania kryzysowego.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i kształcenia można uzyskać w Dziekanacie Wydziału Górnictwa i Geologii (pok. 461 w budynku wydziału przy ul. Akademickiej 2 w Gliwicach, tel. 32 237 24 02, e-mail: wgig_rekrutacja@polsl.pl).

Informacje dla kandydatów na studia, harmonogram i warunki rekrutacji dostępne są na stronie http://rekrutacja.polsl.pl.

Rekrutacja 2015/2016
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wydział Górnictwa i Geologii