FUNDACJA DLA WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2

tel. +48 (32) 237-11-91; fax: +48 (32) 237-18-19;  e-mail: fundacjawgig@polsl.pl

REGON: 366787120   NIP: 6312668917  KRS: 0000668313

 

RADA FUNDACJI:

1. Przewodniczący Rady: Dziekan prof. dr hab. inż. Franciszek PLEWA

2. Wiceprzewodniczący Rady: Dr hab. inż. Krzysztof FILIPOWICZ

3. Sekretarz Rady: Dr hab. inż. Marcin LUTYŃSKI

4. Członek Rady: Dr hab. Krzysztof LABUS, Prof. Pol. Śl.

5. Członek Rady: Dr hab. inż. Henryk KLETA, Prof. nzw. Pol. Śl.

 

ZARZĄD FUNDACJI:

1. Prezes Zarządu: Dr inż. Marcin POPCZYK

2. V-ce prezes Zarządu: Dr inż. Piotr PIERZYNA

3. V-ce prezes Zarządu: Dr Zygmunt ŁUKASZCZYK

4. Skarbnik Zarządu: Mgr Magdalena BUJARA

5. Członek Zarządu: Dr hab. inż. Piotr BAŃKA, prof. Pol. Śl.

6. Członek Zarządu: Mgr inż. Adrian WAWRZYNIAK

 

Zakres działalności wg KRS

A.  Uzyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, gromadzenia funduszy i rozporządzania nimi na rzecz wydziału górnictwa i geologii politechniki Śląskiej w Gliwicach, zwanego dalej wydziałem, w szczególności służących jego rozwojowi;

B.  Promocja wydziału we wszystkich obszarach jego działania;

C.  Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków i jakości studiowania;

D.  Wspomaganie zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych i kulturalnych studentów;

E. Inspirowanie organizowania i rozpowszechniania kultury studenckiej;

F. Wspieranie działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności na wydziale;

G.  Wspieranie organizacji, których celem statutowym jest kultura, oświata i nauka w zakresie zgodnym ze statutem;

H.  Wspieranie bazy badawczej, laboratoryjnej i dydaktycznej wydziału, podwyższające jakość studiowania lub służące jego rozwojowi.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
fundacja gig