KATEDRA  INŻYNIERII  BEZPIECZEŃSTWA 

Ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice

Kontakt:

Tel.: +48 32 237-21-79, Fax/Tel.:+48 32 237-12-96

rg3@polsl.pl

  Kierownik Katedry:

Dr hab. inż. Piotr Bańka, Prof. nzw. w Pol. Śl. 

 

Zastępca Kierownika Katedry:

dr inż. Małgorzata Wyganowska 

 KATEDRA INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA

ZAPRASZA NA NOWĄ EDYCJĘ

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH

„BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE”

NABÓR ELEKTRONICZNY OD CZERWCA!!!

2 SEMESTRY

ODPŁATNOŚĆ 1750 ZŁ./ SEMESTR

KONTAKT I INFORMACJE:

Mgr inż. Anna KUKLA 

ul. Akademicka 2 

44-100 Gliwice

tel. 32 237 11 91, 32 237 23 04

e-mail: rg@polsl.pl

 

Studia kierowane są do wszystkich absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich chcących:

1.    uzyskać nowe kwalifikacje w dziedzinie BHP,

2.    poszerzyć swoje wiadomości potrzebne do wykonywania zawodu,

3.    zaktualizować wiedzę w związku z rozwojem nauki i techniki.

W szczególności studia są adresowane do osób kierownictwa i osób odpowiedzialnych w zakładach przemysłowych za bezpieczeństwo pracy i będących pracownikami służb BHP.

 

Kierownik Studiów Podyplomowych:

Dr inż. Małgorzata Wyganowska

Dane kontaktowe:

tel. 32 237 27 10

e-mail: malgorzata.wyganowska@polsl.pl

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Katedra RG3 główna