Obraz

 

>>>ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONGRESU <<<

  

Komitet Górnictwa Akademii Nauk powołał Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej do zorganizowania Polskiego Kongresu Górniczego 2010.


 

Uprzejmie zapraszamy do udziału w obradach:


POLSKIEGO KONGRESU GÓRNICZEGO 2010,
któremu honorowy Patronat udzielił
Waldemar Pawlak
Wicepremier Rządu RP, Minister Gospodarki


 

Obrady plenarne Polskiego Kongresu Górniczego odbędą się w dniu 8 września 2010 r. w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, natomiast obrady tematyczne odbywać się będą w dniach 9-10 września 2010 r. w Gliwicach i w Krakowie:

 • Kongres Górnictwa Podziemnego na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
 • Kongres Górnictwa Odkrywkowego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Kongres Górnictwa Otworowego na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej.

Towarzyszyć im będzie wystawa maszyn i technologii górniczych.
 


Głównym celem Polskiego Kongresu Górniczego 2010 będzie:

 • przygotowanie do Światowego Kongresu Górniczego w roku 2011,
 • promocja polskiego górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego na szczeblu władz państwowych i samorządowych,
 • przedstawienie znaczenia górnictwa w zapewnieniu Polsce bezpieczeństwa gospodarczego, na które składa się bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo surowcowe,
 • przedstawienie osiągnięć nauk górniczych i geologicznych w rozwoju górnictwa innowacyjnego w Polsce,
 • przedstawienie osiągnięć technicznych i technologicznych przemysłu górniczego w rozwoju polskiej gospodarki,
  wymiana doświadczeń między naukami górniczymi a praktyką przemysłową,
 • uwypuklenie potrzeby rozwoju polskiego górnictwa jako motoru napędowego gospodarki europejskiej.

W czasie obrad Polskiego Kongresu Górniczego prezentowane będą wyniki badań naukowych i przemysłowych innowacyjnego górnictwa, na które składa się:

 • Właściwe rozpoznanie geologiczne złóż kopalin
 • Ekonomicznie efektywne wydobywanie kopalin z uwzględnieniem zaawansowanych technologii górniczych i informatycznych
 • Zastosowanie energooszczędnych i niezawodnych maszyn górniczych wyposażonych w automatyczne systemy monitoringu i sterowania
 • Zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego, wpisujących się w przyjętą przez Rząd RP w listopadzie 2009 r. Politykę energetyczną Polski do 2030 roku.

 

 

 

 FIRMY WSPIERAJĄCE PKG

 

  

 

  

  

 

 

 PATRONAT MEDIALNY

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
witamy