13 lutego 2018
REKRUTACJA - WEZWANIE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW
W środę 14 lutego o godz. 12.00 zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia w II naborze rekrutacji na studia drugiego stopnia. Osoby zakwalifikowane powinny uzupełnić kwestionariusz w systemie rekrutacji SOREK i złożyć dokumenty w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w gmachu Wydziału przy ul. Akademickiej 2, pok. 266. Komisja przyjmuje w następujących terminach:
  • środa, 14 lutego, godz. 13.00-16.00,
  • czwartek 15 lutego, godz. 10.00-15.00.
Wymagane są następujące dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z systemu SOREK i podpisany),
  • kopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu),
  • kserokopia dowodu tożsamości (oryginał do wglądu),
  • oświadczenie o braku przeciwskazań do studiowania (nie trzeba przynosić zaświadczenia lekarskiego).
Dokumenty należy składać osobiście lub przez pełnomocnika (wymagany druk pełnomocnictwa) w białej tekturowej wiązanej teczce z naklejoną czwartą stroną kwestionariusza.

Wiadomość utworzona: 13 lutego 2018 16:01, autor: Sergiusz Boron
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Górnictwa i Geologii