3 lutego 2018
REKRUTACJA - SKŁADANIE DOKUMENTÓW
UWAGA!
Kierunek Gospodarka Surowcami Mineralnymi nie zostanie uruchomiony  z powodu zbyt małej liczby kandydatów. Osoby, które rejestrowały się na ten kierunek mogą wybrać kierunek alternatywny.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na kierunki Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Bezpieczeństwa powinni uzupełnić w systemie "Kwestionariusz osobowy", wydrukować go i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Gliwice, ul. Akademicka 2) w terminie do 7 lutego 2018 r. Komisja będzie przyjmować:
  • w piątek 2 lutego w godz. 13.00-16.00 (pok. 461),
  • w sobotę 3 lutego w godz. 9.00-12.00 (pok. 461),
  • w poniedziałek 5 lutego w godz. 10.00-15.00 (pok. 266),
  • we wtorek 6 lutego w godz. 10.00-16.00 (pok. 266),
  • w środę 7 lutego w godz. 10.00-15.00 (pok. 266).
Wymagane są następujące dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z systemu SOREK i podpisany), przy wypełnianiu kwestionariusza należy wgrać do systemu zdjęcie (w postaci elektronicznej) - fotografia powinna być zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla dowodów osobistych,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał należy przedstawić do wglądu) lub zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu studiów,
  • kopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał należy przedstawić do wglądu),
  • oświadczenie o braku przeciwskazań do studiowania.
Dokumenty należy składać w białej tekturowej wiązanej teczce, z naklejoną czwartą stroną kwestionariusza.
 
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji w naszym "Poradniku kandydata".

Wiadomość utworzona: 2 lutego 2018 15:05, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 3 lutego 2018 09:03, wykonana przez: Sergiusz Boron
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Górnictwa i Geologii