16 lipca 2017
REKRUTACJA - SKŁADANIE DOKUMENTÓW
UWAGA
 
W związku z licznymi pytaniami informujemy, że wszystkie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, które w terminie złożą dokumenty, zostaną przyjęte na studia, niezależnie od wyświetlanych w systemie rekrutacji informacji o liczbie przyjętych teczek i limitu miejsc.
 
W piątek 14 lipca o godz. 12.00 została ogłoszona I lista osób przyjętych na studia I stopnia oraz II lista zakwalifikowanych do przyjęcia. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia z II listy mogą składać dokumenty w następujących terminach:
 • 14.07.2017 (piątek) w godz. 12-15,
 • 17.07.2017 (poniedziałek) w godz. 9-15,
 • 18.07.2017 (wtorek) w godz. 9-15.
Ogłoszenie II listy przyjętych oraz III listy zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 19 lipca (środa) o godz. 12.00 Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia z III listy mogą składać dokumenty w następujących terminach:
 • 19.07.2017 (środa) w godz. 12-15,
 • 20.07.2017 (czwartek) w godz. 9-15.
21 lipca (piątek) o godz. 15.00 nastąpi ogłoszenie III listy przyjętych na studia.
Dokumenty należy składać w pokoju 266 w budynku Wydziału przy ul. Akademickiej 2 w Gliwicach osobiście lub przez pełnomocnika (druk pełnomocnictwa do pobrania tutaj). W przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentów w wymaganym terminie prosimy o kontakt telefoniczny (32 237 24 02).
 
Wymagane są następujące dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z systemu SOREK i podpisany), przy wypełnianiu kwestionariusza należy wgrać do systemu zdjęcie (w postaci elektronicznej) - fotografia powinna być zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla dowodów osobistych,
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis należy okazać do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dodatkowo, w przypadku kandydatów z tzw. "starą maturą"),
 • kopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał należy przedstawić do wglądu),
 • kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady (jeżeli uprawnia to kandydata do preferencyjnych warunków rekrutacji),
 • oświadczenie o braku przeciwskazań do studiowania.
Dokumenty należy składać w białej tekturowej wiązanej teczce, z naklejoną czwartą stroną kwestionariusza.

Wiadomość utworzona: 6 lipca 2017 09:39, autor: Sergiusz Boron
Ostatnia modyfikacja: 16 lipca 2017 18:54, wykonana przez: Sergiusz Boron
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Górnictwa i Geologii