Przeskocz do głównej zawartości
Logo adresu URL dla witryny Politechniki Śląskiej

Wydział Górnictwa i Geologii

Przejdź do wyszukiwania
Politechnika Śląska
Wydziały
Wybory 2016
Silesian University of Technology (old)
Silesian University of Technology
Organizacje
Materiały na Senat
Konferencje
Jednostki
Inne
Informacje
Centrum Wyszukiwania
  
Politechnika Śląska > Wydziały > Wydział Górnictwa i Geologii > Aktualności Wydziału Górnictwa i Geologii  

Aktualności Wydziału Górnictwa i Geologii

Listy
Aktualności Wydziału Górnictwa i Geologii
menu wydzial dzis
AGRIMENSOR
Biuro Dziekana
Doktoraty i habilitacje
Konkursy i ogłoszenia
Konkurs_1
Konkurs_2
Konkurs_3
Konkurs_4
Konkurs_5
Konkurs_6
Granty i prace badawcze
Granty młodych naukowców
konkurs Brodny
Marta Kwaśny
Patrycja Jarczyk
Marcin Cholewa
Dominik Bałaga
Bartłomiej Grzesik
MagdalenaTutak
Dla studentów
Godziny przyjęć Prodziekana ds. studenckich
Terminy zjazdów
Pomoc materialna dla studentów
Koła naukowe
Opłaty
Opłaty
Godziny przyjęć Prodziekana ds. studiów niestacjonarnych
Praktyki
Dyplomanci informacje
Podania
Podania
Samorząd studencki
kontakt
grupy dziekańskie
grupy dziekańskie
wzór wpisu do indeksu
Dokumenty do obrony
Dziekanat
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Faktury
wzory wpisów do indeksu
Erasmus
Incoming
Outcoming
Outcoming
InstytutRG2
Aktualności
Rys historyczny
Koła naukowe
Pracownicy
Działalność naukowa
Publikacje
Konferencje
Oferta dla przemysłu
Dydaktyka
Sylwetka absolwenta
Plany studiów
Rozkład zajęć
Karty przedmiotów
Patenty
Temag
Projekt_PBR
Publikacje_PBR
Sprawozdanie_koncowe
Studia podyplomowe
Szkoła Mechanizacji i Automatyzacji Górnictwa
smiag_dokumenty
Miejsce_konferencji
Strona główna
Publikacje
InstytutRG5
Pracownicy Instytutu Eksploatacji Złóż
Rys historyczny Instytutu Eksploatacji Złóż
Oferta dla przemysłu
Zakład Ekologicznych Technik Górniczych
Zakład Eksploatacji Złóż i Geofizyki Górniczej
Zakład Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych
Studenckie Koła Naukowe
Dydaktyka w Instytucie Eksploatacji Złóż
Prof. dr hab. inż. Jan Palarski
Professor Jan Palarski
Materiały do projektu inżynierskiego
Akty prawne
Producenci maszyn i urządzeń górniczych
Zagadnienia dotyczące projektu inżynierskiego
Pytania do egzaminu dyplomowego inżynierskiego
Materiały dydaktyczne
Prof. dr hab. inż. Jan Bialek
Professor Jan Bialek
Studenckie Koło Naukowe "Bezpieczna Ściana"
Konferencje
Studia podyplomowe
Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach
Programy studiów
rozklad_zajec.aspx
Seminaria
Sylwetka
oferty
InstytutRG7
Rys historyczny
Pracownicy
Oferta dla przemysłu
Aktualności
Działalność naukowa
Publikacje
Konferencje
Dydaktyka
Program studiów
Koła naukowe
Materiały dydaktyczne
Sylwetka absolwenta
Zakład Geologii i Geofizyki Złóż Węgla
Zakład2
Zakład3
Plany zajęć
Labus Małgorzata
ProbierzKrystian
GaworLukasz
Czajkowska Aleksandra
Gorol Marian
Krystian Probierz
Makosz Ewa
Jonczy Iwona
Kokowska-Pawłowska Magdalena
Komorek Joanna
Labus Krzysztof
Lewandowska Małgorzata
Marcisz Marek
Morga Rafał
Mzyk Tadeusz
Nowińska Katarzyna
Nowak Jacek
Osowska Justyna
Pozzi Marek
Lutyńska Sylwia
Stanienda Katarzyna
Strzałkowska Ewa
Wasilczyk Adam
Wyzykowska Linda
Zgłoszenie uczestnictwa
Katedra RG1
Oferta dla przemysłu
Rozkłady zajęć
Karty przedmiotów
Pracownicy RG-1
Sergiusz Boron
Piotr Gawor
Roman Pilorz
Andrzej Cholewa
Stanisław Cierpisz
Krystian Kalinowski
Aleksander Fręchowicz
Agnieszka Kowal-Gornig
Adam Heyduk
Jarosław Joostberens
Roman Kaula
Kazimierz Miśkiewicz
Joachim Pielot
Zygmunt Szymański
Antoni Wojaczek
Władysław Zapała
Aktualności
Historia
Publikacje
Konferencje
Sylwetka absolwenta
Działalność naukowa
Zespół Automatyki i Telekomunikacji
Zespół Sieci, Urządzeń i Napędów
Zespół Atestacji
Informacje ogólne o specjalności AiEG
Regulamin laboratorium
Materiały dydaktyczne
Konsultacje
Laboratoria w Katedrze EiAG
Odnośniki
Seminaria Katedry
Plany studiów
Tadeusz Zarański
Jerzy Siwiński
Jerzy Zygmunt
Florian Krasucki
Stanisław Frączek
Władysław Gluziński
Eligiusz Matyja
Studia podyplomowe
AdamMarek
Nekrolog
Instrukcje laboratoryjne
XIV Krajowa Konferencja ELektryki Górniczej
Projekt badawczy strategiczny
Katedra RG3
Pracownicy
Katarzyna Tobór-Osadnik
mgr inż. Natalia KOCH
dr inż. Tadeusz Burak
dr inż. Joanna Herczakowska
mgr inż.Paulina Mueller
dr inż. Marcin Krause
mgr inż. Maria Gajdowska
strona główna
dr inż. Ewelina Włodarczyk
dr inż. Anna Manowska
dr inż. Aurelia Rybak
mgr inż. Paulina Sikora
mgr Maja Taraszkiewicz - Łyda
mgr inż. Ewa Matuszewska
dr inż. Małgorzata Wyganowska
dr inż. Anna Kijewska
dr inż. Anna Bluszcz
dr inż. Witold Wagner
Dr hab. inż. Stanisław KRZEMIEŃ
Dr hab. inż. Henryk PRZYBYŁA
Dr inż. Henryk CHROSZCZ
Dr inż. Adam DUDA
Dr inż. Zygmunt KORBAN
Dr inż. Piotr MOCEK
Mgr inż. Joanna FLISOWSKA - WALTER
Dr inż. Alicja KRZEMIEŃ
Mgr inż. Alicja KOZERA
Sylwetka absolwenta KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
test
sylwetki absolwentów
materiały dydaktyczne
rozkład zajęć
rys historyczny
publikacje
konfenecje
ofert dla przmysłu
koła naukowe
dorobek 2008
dorobek 2007
dorobek 2006
dorobek 2005
dorobek 2000 - 2004
dorobek 1998 - 1999
aktualności
dr Tobór - Osadnik
Wystąpienie prof Krzemienia
Konsultacje
Katedra RG5
Rys historyczny
Sylwetka absolwenta
Program studiów
Minerologia i petrografia
Aktualności
Pracownicy
Materiały dydaktyczne
Koło naukowe
Działalność naukowa
Publikacje
Dydaktyka
Konferencje
Oferta dla przemysłu
20 - Podstawy chemii wzbogacania kopalin
nr - 21 Pobieranie próbek i kontrola procesów technologicznych
Kierownik
Literatura
Hydromechanika
Klasyfikacja
Rozdrabnianie
Geomechanika i geotechnika
Gospodarka surowcami mineralnymi
Podstawy konstrukcji maszyn
Flotacja
Procesy grawitacyjne
Technika wodno-mułowa
Metrologia
Geodezja górnicza
Technika eksploatacji złóż
Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej kopalin
Automatyzacja zakładów przeróbczych
Projektowanie zakładów przeróbki kopalin i odpadów
Specjalne metody wzbogacania
Przetwórstwo kopalin i utylizacja odpadów przemysłowych
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia w górnictwie
Eksperyment technologiczny
Marketing surowców mineralnych
Techniki negocjacji
Teoria potrzeb i konsumpcji
Nabór niestacjonarne
Zaproszenie do składania ofert FORESIGHT
Po Konferencji
KatedraRG4
Oferta dla przemysłu
Pracownicy
Rozkład zajęć
Działalność naukowa
Konferencje i seminaria
Rys historyczny
Materiały dydaktyczne
Aktualności
Plan studiów
Publikacje
Karty przedmiotów
sylwetka
Gwarek
publikacje pracowników
oferta ochrona pow
Koło Geodetów
Aktualności
Działalność koła
Galeria
Zarząd
Linki
Koło SITG
Zarząd Koła
Statut i Regulaminy
Cele i zadania
Konferencje
Galeria
Kontakt
TEMAG 2011
Karpacz 2011 Czerwiec
Karpacz 2011 Październik
Automatyka 2011
Inżynieria Mineralna
Zagadnienia Ekologiczne 2011
Wyjazd do Francji
KD Barbara
Karpacz 2012 Czerwiec
Konferencja Agrimensor
TEMAG 2012
Wisła 2012
TEMAG2013
TEMAG 2013 - Galeria
ATI 2013 - Galeria
Innowacje - szansą rozwoju górnictwa 2013 - Galeria
MEC_2014
TEMAG2014
TEMAG2014-Galeria
TEMAG2015
Konferencje
Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju
Geochemia 2012
9th ECC
KKEG
ATI 2015
muzeumRG8
PKG
reklama
sponsoring
Komitet Organizacyjny PKG
Rada Naukowo-Programowa Kongresu Górnictwa Podziemnego
Program
Uczestnictwo
Komitet Honorowy
Rada Naukowa
Zgłoszenie referatu
Wycieczki kongresowe
Pliki do pobrania
Konto bankowe
Kontakt
Hotele
Program Kongres Górnictwa Podziemnego
studia
Kierunki studiów
Studia podyplomowe
Wyklady
Studia I stopnia - inżynierskie
Studia II stopnia - magisterskie
Studia III stopnia - doktoranckie
Plany studiów
Semestry 1-3
Rekrutacja - kryteria przyjęć
Wydawnictwa
Kwartalnik RG
Publikacje RG
Wydział
Historia Wydziału
wydział Dziś
Ciekawostki
innowacyjnosc
wspolpraca
sieci naukowe
wspolpracakraj
Wydziałowy SZJK
Informacje podstawowe
Cele SZJK
Struktura SZJK
Podstawy prawne
Wydziałowa Komisja
Procedury
Instrukcje
Załączniki
Materiały do pobrania
Ankietyzacja
Dyplomowanie
Hospitacje
Obowiązki prowadzących zajęcia
Praktyki
Aktualności
DLA STUDENTÓW
Dokumentacja Wydziałowego SZJK
Dokumentacja SZJK
Dokumenty do pobrania
Pisma Dziekana
Projekt inżynierski
Schemat
władze wydziału
rada wydziału RG
Adamczyk
Dolipski
Strzalkowski
Kołodziejczyk
MSDN AA
robocza
Boron
60lecie Wydziału
Plan Akademii 2010
immatrykulacja2010
Krystian Probierz
Dyplom Prof J Sułkowski
Modify settings and columns
  
Widok: 
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
ObrazekWybieralnyFiltr
02.06.2016 Kwalifikacja na ERASMUS+Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Komunikat nr 12 Wydziałowej Komisji WyborczejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Komunikat nr 11 Wydziałowej Komisji WyborczejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Komunikat nr 10 Wydziałowej Komisji WyborczejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Komunikat nr 9 Wydziałowej Komisji WyborczejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Komunikaty Wydziałowej Komisji WyborczejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Organizacja letniej sesji egzaminacyjnejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
VI Olimpiada Wiedzy GórniczejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
My na dniach otwartych Politechniki ŚląskiejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
International Staff Week na Politechnice ŚląskiejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Wizyta uczniów PZS w BieruniuUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Wydział Górnictwa i Geologii na Facebooku!Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Szkolenie "Kultura bezpieczeństwa"Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
UWAGA STUDENCI!!! DODATKOWY NABÓR ERASMUS+Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Załącznik
WYBORY 2016-2020 komunikaty Wydziałowej Komisji WyborczejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Nowe inwestycje w górnictwie Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Studecki ranking pracodawcówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)