Komunikaty
Ogłoszenia Dziekanatu
6 kwietnia 2017
Opłaty za miejsce w domu studenckim

Szczegółowe informacje dot. wysokości opłat za miejsce w domu studenckim w roku akademickim 2016/2017 dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich i Kształcenia.

Wiadomość utworzona: 6 kwietnia 2017 08:37, autor: Mariusz Przybylski
Informacje organizacyjne
 

Dyżury Prodziekanów ds. studenckich

W czasie sesji zimowej dyżury Panów Prodziekanów ds. studenckich będą odbywały się w następujących terminach:

dr inż. Adam Cichy (pok. 234)
poniedziałki 10:00-11:00
wtorki
z wyjątkiem tygodni w których odbywa się
posiedzenie Rady Wydziału
11:00-12:00
   
dr inż. Piotr Holajn (pok. 234)
wtorki
z wyjątkiem tygodni w których odbywa się
posiedzenie Rady Wydziału
11:00-12:00
czwartki   11:00-12:00
   

Terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych

 Terminy zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2016/2017 (semestr zimowy)

 Terminy zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2016/2017 (semestr letni)

Organizacja roku akademickiego

 Rozporządzenie JM Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016

 Rozporządzenie JM Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017

Opłaty za usługi edukacyjne

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej Nr 65/14/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. na Wydziale Elektrycznym w bieżącym roku akademickim obowiązują następujące opłaty za świadczone usługi edukacyjne:

 • Na studiach niestacjonarnych I stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze, na wszystkich kierunkach studiów wynosi 1750 zł.,
 • Na studiach niestacjonarnych II stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze wynosi odpowiednio:
  • na kierunku Elektrotechnika prowadzonym w trybie wieczorowym (NW - zajęcia: piątek, sobota) - 1600 zł.,
  • na kierunku Elektrotechnika prowadzonym w trybie zaocznym (NZ - zajęcia: piątek, sobota, niedziela) - 1750 zł.,
  • na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika prowadzonych w trybie zaocznym (NZ - zajęcia: piątek, sobota, niedziela) - 1750 zł.,
 • Na studiach stacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.,
 • Na studiach niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za różnice programowe (przy zachowaniu zasady, że suma opłat nie może wynosić więcej niż opłata semestralna), na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.,
 • Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku, na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.

Opłaty, o których mowa powyżej powinny być wniesione na konto Uczelni przed rozpoczęciem semestru zimowego – do dnia 30 września (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 października) i za semestr letni – do dnia 28 lutego (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 marca).

Faktury za usługę edukacyjną

Uwaga studenci starający się o fakturę za usługę edukacyjną!
W celu uzyskania faktury należy zgłosić się do Specjalisty finansowego Wydziału Pani mgr Agnieszki Zapotocznej (budynek A, pokój 235a). Zgodnie z & 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 360), fakturę wystawia się nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania zapłaty za studia. Po tym okresie Uczelnia nie może wystawić faktury.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Informacje dla studentów