Studenckie Koła Naukowe

Swoje zainteresowania naukowe studenci Wydziału Elektrycznego mogą rozwijać w ramach działalności Studenckich Kół Naukowych. Podstawowym celem działalności koła jest integracja studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz wzajemna wymiana doświadczeń, pogłębianie wiedzy w zakresie działalności Koła, organizowanie i udział w seminariach, spotkaniach, prelekcjach i wycieczkach o charakterze naukowym, ułatwienie startu zawodowego członkom Koła.

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE WYDZIAŁU ORAZ ICH OPIEKUNOWIE
Studenckie Koło Naukowe Energetyków
dr inż. Michał Szewczyk, RE1
+48 32 237 1268
 
Studenckie Koło Naukowe Elektroników Praktyków
dr inż. Damian Gonscz, RE2
+48 32 237 1914
strona własna SKN
Studenckie Koło Naukowe Wireless Electronics and Telecommunication (WIEM)
dr hab. inż. Marcin Maciążek, RE3
+48 32 237 1018
strona własna SKN
Studenckie Koło Naukowe im. Prof. Stanisława Fryzego
dr hab. inż. Dariusz Grabowski, RE3
+48 32 237 1008
 
Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich
dr inż. Piotr Zientek, RE3-2
+48 32 237 2652
 
Studenckie Koło Naukowe Energetyki Prosumenckiej
dr inż. Kamil Barczak, RE4
+48 32 237 1472
 
Studenckie Koło Naukowe FOTON
dr inż. Erwin Maciak, RE4
+48 32 237 2993
 
Studenckie Koło Naukowe Energoelektroników
dr inż. Mariusz Stępień, RE5
+48 32 237 2691
Studenckie Koło Naukowe Robotyki Mobilnej
dr inż. Tomasz Stenzel, RE5
+48 32 237 1977
strona własna SKN
Studenckie Koło Naukowe Sterowania Robotów Mobilnych
dr inż. Maciej Sajkowski, RE5
+48 32 237 2802
strona własna SKN
Studenckie Koło Naukowe Telekomunikacja Praktyczna
dr inż. Marian Hyla, RE5
+48 32 237 1831
strona własna SKN
Studenckie Koło Naukowe Mechatroników
dr inż. Marek Kciuk, RE6
+48 32 237 2803
strona własna SKN
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studenckie Koła Naukowe