5 marca 2018
Rekrutacja ERASMUS+ KA1 na rok akademicki 2018/19

Rozpoczęła się rekrutacja na studia i praktyki zagraniczne na rok akademicki 2018/2019 w ramach programu ERASMUS+ KA1. Aplikacje na wyjazdy za granicę, zarówno w semestrze zimowym jak i letnim roku akademickiego 2018/2019, przyjmuje Koordynator Wydziałowy dr inż. Mariusz Stępień. Na początku marca zostanie przeprowadzona na Wydziale akcja promocyjno-informacyjna programu. Akcja będzie miała formę indywidualnego kontaktu z grupami studenckimi. Dodatkowo Koordynator Wydziałowy udziela na bieżąco wyjaśnień dotyczących programu, osobiście (w ramach konsultacji) oraz drogą mailową.

Składanie aplikacji odbywa się drogą mailową na adres Koordynatora (mariusz.stepien@polsl.pl) za pomocą formularza zgłoszenia do 15 marca 2018 r. Składanie aplikacji po tej dacie będzie dopuszczalne, ale nie będzie gwarantowało przyznania udziału w programie, nawet w przypadku spełnienia kryteriów formalnych. Rekrutacja taka będzie traktowana jako dodatkowa, a na akceptację wniosku będzie miała wpływ dostępność środków.

Zalecane jest również złożenie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie Biura Wymiany Akademickiej z sekcji „Dokumenty do pobrania” (http://www.polsl.pl/Jednostki/RD2-BWA/Strony/erasmusplus_dok.aspx). Złożenie tego formularza jest niezbędne dla osób, które zakwalifikowały się do udziału w programie. Formularz aplikacyjny, podobnie jak zgłoszenie, należy przesłać drogą mailową na adres Koordynatora. W dokumencie należy wypełnić te pola, które są w chwili wypełniania znane aplikującemu (pozostałe zostaną uzupełnione później).

Szczegółowy opis programu ERASMUS+ oraz warunków rekrutacji zamieszczony jest na stronie Wydziału oraz na stronach Biura Wymiany Akademickiej. Szczegółowe informacje można uzyskać również osobiście u Koordynatora programu (pokój A/25). W okresie rekrutacji dyżur Koordynatora odbywa się we wtorki oraz środy w godzinach od 10:00 do 13:00.

Serdecznie zachęcamy do udziału w programie ERASMUS, który jest szansą na rozszerzenie wymiaru studiów do poziomu europejskiego i zwiększenie potencjału własnego uczestników programu jako późniejszych absolwentów na rynku pracy.

Karta zgłoszenia dla studentów Wydziału Elektrycznego jest do pobrania tutaj

Mariusz Stępień

Wiadomość utworzona: 5 marca 2018 08:29, autor: Andrzej Piechocki
Ostatnia modyfikacja: 5 marca 2018 08:38, wykonana przez: Andrzej Piechocki
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Elektrycznego