6 czerwca 2017
Forum „Zarządzanie zrównoważoną gospodarką energetyczną”

W dniu 24 maja na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyło się II Forum Naukowe pod tytułem: „Zarządzanie zrównoważoną gospodarką energetyczną. Możliwości, wyzwania, bariery rozwoju”.

W panelu zatytułowanym jako „Okrągły stół. Zrównoważona gospodarka energetyczna jako determinanta cywilizacyjnego rozwoju społeczeństw/samorządów” udział wzięli Przedstawiciele Tauron Dystrybucja S.A., Miasta Bielsko-Biała, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W odpowiedzi na zaproszenie władz samorządowych Miasta Częstochowy oraz władz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej jako przedstawiciel Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w dyskusji wziął udział również dr hab. inż. Krzysztof Dębowski.

W ramach dyskusji skupiono się na trzech głównych aspektach:

  1. Jak definiować zrównoważoną gospodarkę energetyczną - stan obecny, perspektywy jej rozwoju w wymiarach: teoretycznym, przedsiębiorstwa energetycznego, jednostek samorządowych, jak również z perspektywy odbiorcy/konsumenta finalnego energii?
  2. Klastry energii jako antidotum na bilansowanie potrzeb energetycznych regionu w świetle obowiązującego prawa, zobowiązań pakietu klimatyczno – energetycznego oraz rozwoju gmin zero- energetycznych.
  3. Społeczna odpowiedzialność sektora energetycznego – mity czy fakty?

Podkreślano również potencjał tkwiący w powstawaniu i możliwościach rozwoju klastrów energii oraz konieczność doprowadzenia do wdrożenia programu związanego z tworzeniem w gminach stanowiska gminnego energetyka.

dr hab. inż. Krzysztof Dębowski

Wiadomość utworzona: 6 czerwca 2017 09:01, autor: Mariusz Przybylski
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Elektrycznego