Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie chemii, technologii chemicznej i inżynierii chemicznej oraz doktora i doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii.

Współpraca:
Pracownicy Wydziału współpracują z wieloma ośrodkami akademickimi, jak np.:

  • Iowa State Univeristy,
  • Kansas University of Lawrence (USA),
  • Politechnika w Kijowie i Politechnika Lwowska (Ukraina),
  • Université de Rennes (Francja),
  • Universita La Sapienza i Universita di Bologna (Włochy),
  • University College London (Wlk. Brytania),
  • uniwersytety w Heildelbergu i Essen (Niemcy),
  • Hubei Polytechnical University (Chiny),
  • Vysoka Technicka Skola - Bratislava (Słowacja)
  • National Research Center (Egypt).

Współpraca obejmuje wspólne badania naukowe w wielu dziedzinach, wymianę kadry profesorskiej, młodych pracowników naukowych ze stopniem doktora, doktorantów i studentów, jak również prowadzenie studiów doktoranckich w systemie "joint-supervision".

Osiągnięcia:
Pracownicy wydziału za opracowania i wdrożenia uzyskali szereg nagród zarówno Ministra Edukacji, jak i stowarzyszeń (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszenia Wynalazców Polskich).

Historia:
Wydział Chemiczny założony został przez grupę wybitnych profesorów Politechniki Lwowskiej i powstał przed pięćdziesięciu laty jako jeden z pierwszych wydziałów nowo tworzącej się Politechniki Śląskiej W rankingach polskich uczelni chemicznych Wydział Chemiczny znajduje się na jednym z czołowych miejsc. Nasi specjaliści z dziedziny syntezy organicznej i nieorganicznej, elektrochemii, chemii związków wielkocząsteczkowych, inżynierii chemicznej i konstrukcji aparatury, analizy chemicznej i katalizy gotowi są służyć nauce swym profesjonalnym doświadczeniem zdobytym, zarówno we współpracy z krajowym przemysłem, jak też z czołowymi ośrodkami badawczymi Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki, oraz entuzjazmem i zaangażowaniem w rozwiązywaniu problemów badawczych.

Studenci o Wydziale:
W numerze 9/2011 czasopisma CHEMIK ukazał się wywiad z naszymi studentami pt.:

"Studia chemiczne na politechnice są wymagające,
ale niesamowicie otwierają oczy na otaczający
nas świat"

Zapraszamy do lektury (linki poniżej):
Artykuł
Zakładka czasopisma CHEMIK

Rekrutacja na studia
Wybory 2016
Informator dla kandydató na studia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2016/2017
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O Wydziale