Pomoc (nowe okno)
Przejdź wstecz do witryny

Błąd

 
Brak elementu w lokalizacji http://www.polsl.pl/Wydzialy/RB/Lists/ZProjektami/DispForm.aspx?ID=63. Inny użytkownik mógł go usunąć lub zmienić jego nazwę.

Strona konserwacji składników Web Part: Jeżeli masz uprawnienie, możesz użyć tej strony, aby tymczasowo zamknąć składniki Web Part lub usunąć ustawienia osobiste. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem witryny.

Rozwiązywanie problemów z programem Windows SharePoint Services.