5 kwietnia 2018
Dr hab. inż. Michał Niezabitowski przewodniczącym Rady Młodych Naukowców

Dr hab. inż. Michał Niezabitowski odebrał w dniu 04.04.2018 r. z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina powołanie na członka Rady Młodych Naukowców VI kadencji. Następnie głosami członków ww. gremium został powołany na funkcję przewodniczącego. Jest to już druga dwuletnia kadencja pracownika naszego Wydziału w zespole doradczym. Naukowiec jest jedynym przedstawicielem śląskich uczelni w liczącej osiemnastu członków radzie.

 

Głównym celem Rady Młodych Naukowców jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających dokonania środowiska młodych badaczy w Polsce. Do zadań Rady Młodych Naukowców należy m.in. identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery, przybliżanie im mechanizmów finansowania nauki, a także wspieranie kontaktów młodych uczonych z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce.

Jako przedstawiciel Rady Młodych Naukowców nasz pracownik ma przyjemność i zaszczyt uczestniczyć m.in. w spotkaniach, którymi organizatorami są „Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich”, „Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych”, „Uniwersytecka Komisja Nauki”, „Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju” czy w wybranych konferencjach organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji o Radzie Młodych Naukowców można odnaleźć pod adresem http://rmn.org.pl

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych naukowych sukcesów!

 

 

 

Dr hab. inż. Michał Niezabitowski jest absolwentem Politechniki Śląskiej, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, studiów magisterskich Makrokierunek. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał po obronie z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej we wrześniu 2014 roku. W 2018 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego. Zarówno przed uzyskaniem stopnia doktora jak i po przebywał na stażach naukowych w zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich w takich krajach jak m.in. Włochy, Hiszpania, Białoruś, Belgia, Wietnam. Dodatkowo, był uczestnikiem kilku szkół letnich. W swoim CV ma kierowanie i bycie wykonawcą wielu projektów naukowych, administracyjnych i dydaktycznych finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, np. NCN (OPUS, SONATA, PRELUDIUM), NCBIR czy Motorola Solutions Foundation.

Za swoje osiągnięcia naukowe był wielokrotnie nagradzany. Jest laureatem X edycji konkursu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego o stypendia dla młodych wybitnych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. Ponadto, jest także laureatem konkursu „START” dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W jego CV można odnaleźć również zespołowe nagrody Rektora pierwszej kategorii czy bycie laureatem zarówno konkursu o Rektorski grant habilitacyjny jak i projakościowego o Rektorskie granty za wysoko punktowane publikacje lub udzielone patenty. Za swoje prace naukowe otrzymał również wiele nagród podczas międzynarodowych konferencji, np.: „Best Presentation Award”; „Best Oral Presentation”; „MMAR 2015 Young Author Award”; „Best Paper Award”.

Jest czynnym ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Posiada również certyfikaty ukończenie wielu szkoleń poświęconych "Europejskiemu Funduszowi Społecznemu" oraz "Programowi Operacyjnemu Wiedza, Edukacja, Rozwój".

Jest recenzentem kilkunastu międzynarodowych czasopism indeksowanych na liście Journal Citation Reports. Uczestniczył w wielu międzynarodowych bądź krajowych konferencjach naukowych. Miał również przyjemność prowadzenia (Chairman), współwprowadzenia (Co-Chairman) sesji oraz bycia w komitetach zarówno programowym jak i organizacyjnym kilku międzynarodowych konferencji.

Więcej informacji o naszym pracowniku można odnaleźć pod adresem http://zsir.ia.polsl.pl/index.php/pracownicy/32-mniezabitowski  

 

 

Wiadomość utworzona: 5 kwietnia 2018 10:37, autor: Bogusława Kubosz
Ostatnia modyfikacja: 5 kwietnia 2018 10:38, wykonana przez: Bogusława Kubosz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki