29 marca 2018
Dwa projekty z Wydziału uzyskały finansowanie w ramach konkursu POWER na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich NCBiR!

Miło nam poinformować, że dwa projekty z naszego wydziału - projekt prof. Joanny  Polańskiej, AIDA (Applied Integrative Data Analysis) interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie analizy i przetwarzania danych, oraz Projekt nowoczesnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w dziedzinie systemów cyber-fizycznych, dr. hab. inż. Andrzeja Pułki, uzyskały pozytywną ocenę komisji i zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach  konkursu  POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Gratulujemy naszym naukowcom i bardzo cieszymy się z wyniku konkursu, szczególnie że zakwalifikowane projekty są jednymi projektami, które zdobyły finansowanie z Politechniki Śląskiej.

 

Projekty na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich, dotyczą zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich, w ramach Działania 3.2 Studia Doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Więcej o wynikach konkursu na stronach NCBiR 

AIDA (Applied Integrative Data Analysis) interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie analizy i przetwarzania danych

Planowany projekt obejmuje utworzenie na Wydz. AEiI Pol. Śl. interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Applied Integrative Data Analysis (AIDA) w języku angielskim o zasięgu międzynarodowym, z informatyką jako dyscypliną wiodąca. Oferta odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na ekspertów z  zakresu analizy dużych zbiorów danych. Planuje się prowadzenie trzech grup specjalizacyjnych: (1) Modelling and Simulation of Complex Dynamical Processes- z dyscyplinami dodatkowymi automatyka, elektroenergetyka czy górnictwo; (2) Big Data Analysis - powiązanej z bankowością, nauk. społ. i human. i astronomią; oraz (3) Bioinformatics - skupiającej się na zastosow. informatyki w biologii i medycynie.

Studia doktoranckie AIDA będą czteroletnie (38 ECTS, 268h zajęć: wykłady, warsztaty praktyczne, seminaria + 120h praktyki zawodowej). Weźmie w nich udział 30 doktorantów, których rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z opracowanym regulaminem. Wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich AIDA odbędą ten sam cykl szkolenia, a co najmniej 24 ukończy studia doktoratem w okresie do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Wsparcie będzie obejmowało motywacyjne stypendium naukowe,  finansowanie staży przemysłowych w firmach partnerskich oraz staży naukowych w krajowych i zagranicznych uczelniach.

Planowane działania obejmować będą również opracowanie i organizację wykładów, w tym wykładów prowadzonych przez zapraszanych wybitnych naukowców z zagranicznych uczelni partnerskich, warsztatów i seminariów oraz doktoranckich grup projektowych. Opiekę mentorską gwarantować będą promotor oraz powoływany dla każdego doktoranta Advisory Board.

Tematy 60 projektów doktorskich zostały wyselekcjonowane i opracowane na etapie przygotowania wniosku na podstawie przedłożonych przez partnerów listów intencyjnych (46 uczelni - w tym 19 polskich, 24 firmy). Każdy z planowanych projektów doktorskich powiązany jest z co najmniej jedną inną dyscypliną naukową, ma też powiązanego z tematem partnera przemysłowego i/lub partnerską uczelnię albo instytut badawczy.

Projekt nowoczesnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w dziedzinie systemów cyber-fizycznych

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowatorskiego programu studiów doktoranckich na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, którego zadaniem jest wypromowanie pierwszej grupy wysokiej klasy naukowców doktorów dla potrzeb wydziału, uczelni oraz regionu. Projekt dotyczy szerokiego zakresu badań w interdyscyplinarnym obszarze systemów cybernetyczno-fizycznych i doskonale wpisuje się w strategię województwa śląskiego, strategię Politechniki Śląskiej oraz strategię Wydziału AEiI - dokumenty opracowane w horyzoncie do 2020 roku.

Projekt przyczyni się do lepszej integracji instytutów wchodzących w skład wydziału oraz zapewni lepszą współpracę samodzielnych (i nie tylko) pracowników naukowych. Jednak najważniejszym, nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie stabilnego wsparcia dla rozwoju młodej, wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej i wypromowanie nowych doktorów, którzy staną się liderami zespołów badawczych.

Zaproponowany temat studiów doktoranckich systemy cybernetyczno-fizyczne obejmuje zagadnienia wszystkich 4 głównych dyscyplin naukowych rozwijanych na wydziale: automatyki, elektroniki, informatyki oraz ostatnio biocybernetyki, w których wydział (kategorii A) dysponuje najwyższej klasy specjalistami. CPS w naturalny sposób pociąga za sobą konieczność interdyscyplinarnych rozwiązań, łącząc teorię cybernetyki, mechatroniki, projektowanie oraz proces naukowy.

Ważnym aspektem proponowanego obszaru badawczego jest możliwość szybkiej komercjalizacji badań naukowych i wsparcie innowacyjności, ponieważ proponowany program studiów doktoranckich spełnia główne założenia standardu, tzw. czwartej rewolucji przemysłowej (industry 4.0).

W ramach studiów młodym naukowcom doktorantom zostanie zaproponowana bardzo bogata oferta dydaktyczna obejmująca nowe, opracowane specjalnie na potrzeby nowych studiów.

Wiadomość utworzona: 29 marca 2018 15:59, autor: Bogusława Kubosz
Ostatnia modyfikacja: 29 marca 2018 16:01, wykonana przez: Bogusława Kubosz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki