KIEROWNICTWO KATEDRY

 

 

Prof. dr hab. inż. Piotr STRZAŁKOWSKI

tel. 32 237-16-96 pokój 873

Kierownik katedry

e-mail:Piotr.Strzalkowski@polsl.pl

 

 

Dr hab. inż. Stanisław DUŻY

tel. 32 237-18-23 pokój 468

Prof. nzw. Pol. Śl

e-mail:Stanislaw.Duzy@polsl.pl

 Z-ca kierownika

 

 

 

 

SENIORZY

 

 

Prof. zw. dr hab. inż. Mirosław CHUDEK 

 tel. 32 237-29-51 pokój 469

dr h.c.                                       

e-mail:Miroslaw.Chudek@polsl.pl

 

 

Dr inż. Marian MADAJ

tel. 32 237-23-64 pokój 855

 

e-mail:Marian.Madaj@polsl.pl

 

 

Dr inż. Ryszard MAJCHRZAK

tel. 32 237-23-64 pokój 855

e-mail:Ryszard.Majchrzak@polsl.pl

Prof. dr hab. inż. Zenon SZCZEPANIAK

 

 

 

Doc. dr inż. Jan URBAŃCZYK

 

 

 

Dr inż. Ryszard ŻYLIŃSKI

 

 

 

 

 

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Prof. dr hab. inż. Jan ZYCH

tel. 32 237-13-74 pokój 866

e-mail:Jan.Zych@polsl.pl

 

 

Dr hab. inż. Henryk KLETA 

 tel. 32 237-13-58 pokój 470

Prof. nzw. Pol. Śl.

 e-mail:Henryk.Kleta@polsl.pl

Dr hab. inż. Roman ŚCIGAŁA

tel. 32 237-16-96 pokój 872

e-mail:Roman.Scigala@polsl.pl

Dr inż. Grzegorz DYDUCH

 tel. 32 237-14-70 pokój 863

e-mail:Grzegorz.Dyduch@polsl.pl

Dr inż. Piotr GŁUCH

tel. 32 237-24-76 pokój 863

e-mail:Piotr.Gluch@polsl.pl

Dr inż. Marek JENDRYŚ

tel. 32 237-29-59 pokój 472

e-mail:Marek.Jendrys@polsl.pl

 

 

Dr inż. Wojciech KLIMAS

tel. 32 237-23-64 pokój 855

 

e-mail:Wojciech.Klimas@polsl.pl

 

 

Dr inż. Janusz KONIOR

tel. 32 237-22-67 pokój 869

 

e-mail:Janusz.Konior@polsl.pl

 

Dr inż. Marek KRUCZKOWSKI

tel. 32 237-13-74 pokój 866

e-mail:Marek.Kruczkowski@polsl.pl

 

Dr inż. Wojciech PREIDL

tel. 32 237-24-76 pokój 863

 

e-mail:Wojciech.Preidl@polsl.pl

 

 

Dr inż. Grzegorz SMOLNIK

tel. 32 237-29-35 pokój 473

 

e-mail:Grzegorz.Smolnik@polsl.pl

 

 

Dr inż. Katarzyna SZAFULERA

tel. 32 237-16-96 pokój 873

e-mail:Katarzyna.Szafulera@polsl.pl

Dr inż. Krzysztof TOMICZEK

tel. 32 237-21-69 pokój 864

 

e-mail:Krzysztof.Tomiczek@polsl.pl

 

 

 

 

UCZESTNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

 

Mgr inż. Artur CZEMPAS

tel. 32 237-14-70 pokój 863

e-mail:Artur.Czempas@polsl.pl

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

 

 

Czesława ADAMAREK

tel. 32 237-12-38 pokój 465

 Sekretariat

e-mail:Czeslawa.Adamarek@polsl.pl

 

 

 

 

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI

 

 

Dr inż. Patrycja JARCZYK

tel. 32 237-29-35 pokój 473

e-mail:Patrycja.Jarczyk@polsl.pl

Mgr inż. Michał CHMURKO

tel. 32 237-29-61 pokój 471

 

e-mail:Michal.Chmurko@polsl.pl

 

 

Inż. Piotr DOMŻOŁ

tel. 32 237-24-76 pokój 881

 

e-mail:Piotr.Domzol@polsl.pl

 

 

Andrzej GEDYK

 

 

 

 

 

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Z KATEDRĄ

 

 

Mgr inż. Arkadiusz BĄCZEK

tel. 32 237-14-70 pokój 863

 

e-mail:Arkadiusz.Baczek@polsl.pl

 

 

Dr inż. Marian MICHAŁEK

tel. 32 237-14-70 pokój 863

 e-mail:Marian.Michałek@polsl.pl

Dr inż. Mieczysław LUBRYKA

 

 

 

Dr Zygmunt ŁUKASZCZYK

 

 

 

Dr inż. Marek MARUSZCZYK

 

 

 

Dr inż. Grzegorz STACHA

 

 

 

Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pracownicy