Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania
18 sierpnia 2017
Politechnika Śląska w czołówce polskich uczelni w międzynarodowym rankingu SCImago

Politechnika Śląska znalazła się na wysokiej pozycji w międzynarodowym rankingu SCImago obejmującym najlepsze uczelnie na świecie. Naszą uczelnię sklasyfikowano na 4. miejscu w Polsce oraz na 17. w regionie Europy Wschodniej. Łącznie w zestawieniu uwzględniono 2966 szkół wyższych z całego świata.

Pełne zestawienie znajduje się tutaj.

SCImago Institutions Ranking (SIR) to zestawienie uczelni akademickich i instytucji badawczych, w którym brane są pod uwagę wskaźniki z zakresu prowadzonych badań naukowych, innowacyjności oraz wpływu społecznego, mierzonego obecnością danej instytucji w Internecie.
Wysoką dokładność oceny różnych wskaźników zawdzięcza się analizie bibliometrycznej, w ramach której przetwarzane są ogromne ilości danych związanych z identyfikacją dorobku naukowego instytucji zgromadzonego w bazie Scopus.
Ranking przygotowywany jest od 2009 r. przez grupę SCImago – organizację badawczą z Hiszpanii, składającą się z członków z hiszpańskiej National Research Council (CSIC), Uniwersytetu w Granadzie, Uniwersytetu Karola III w Madrycie, Uniwersytetu Alcalá, Uniwersytetu Estremadury oraz innych instytucji edukacyjnych.

Wiadomość utworzona: 18 sierpnia 2017 10:20, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 18 sierpnia 2017 12:44, wykonana przez: Paweł Doś
18 sierpnia 2017
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy z certyfikatem EIT

Program studiów magisterskich Clean Fossil and Alternative Fuels Energy prowadzony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki uzyskał certyfikat jakości Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.
 
Aby wyróżnić najlepsze programy studiów, Europejski Instytut Innowacji i Technologii, który jest agendą Unii Europejskiej, wprowadził certyfikat jakości (EIT label). Programy studiów wyróżnione tym certyfikatem muszą być nie tylko na najwyższym poziomie merytorycznym, ale również muszą koncentrować się na innowacyjności, przedsiębiorczości, kreatywności i kształtowaniu umiejętności przywódczych, które opierają się na nowoczesnym modelu kształcenia - integracji biznesu, edukacji i badań. Uzyskanie certyfikatu jest dowodem, że program został stworzony i jest prowadzony w sposób zgodny z najnowszymi i najlepszymi wzorcami europejskimi w zakresie edukacji na poziomie studiów magisterskich.
 
Procedura certyfikacji składała się z kilku etapów.  Wymagała dokładnego opisu sposobu funkcjonowania programu, systemu zapewnienia jakości oraz szeregu opinii zewnętrznych instytucji na temat jakości kształcenia. Dodatkowo eksperci kontrolowali wypełnianie zaleceń EIT w zakresie zapewniania osiągania przez studentów dodatkowych efektów kształcenia określonych przez Unię Europejska w formie  tzn. EIT OLOs (Overarching Learning Outcomes). Końcowym etapem były przesłuchania osób odpowiedzialnych za program przez ekspertów EIT. Program Clean Fossil and Alternative Fuels Energy przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny, a ogólna ocena wystawiona przez europejskich ekspertów była najwyższa z możliwych.
 
Uzyskanie certyfikatu jakości EIT dla studiów Clean Fossil and Alternative Fuels Energy umiejscawia Politechnikę Śląską w elitarnym gronie najlepszych uniwersytetów europejskich, prowadzących wyróżnione w ten sposób programy studiów.
Szczegółowe informacje poświęcone programowi Clean Fossil and Alternative Fuels Energy znajdują się tutaj.

Wiadomość utworzona: 16 sierpnia 2017 12:04, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 18 sierpnia 2017 13:05, wykonana przez: Paweł Doś
16 sierpnia 2017
Zmarł Jacek Grzechnik

W sobotę, 12 sierpnia, w wieku 50 lat zmarł Jacek Grzechnik, wieloletni pracownik Politechniki Śląskiej.

Jacek Grzechnik przez 30  lat pracował jako kierowca w Bazie Transportu Politechniki Śląskiej. W osobie zmarłego żegnamy dobrego, skromnego, sumiennego i lubianego przez współpracowników człowieka.

Msza żałobna zostanie odprawiona w piątek, 18 sierpnia, o godz. 11:00 w kościele pw. św. Jacka w Gliwicach – Śośnicy. Bezpośrednio po mszy, o godz. 11:40 na cmentarzu parafialnym w Sośnicy zostanie odprawiona ceremonia pogrzebowa.

Wiadomość utworzona: 16 sierpnia 2017 09:11, autor: Paweł Doś
11 sierpnia 2017
Wyjątkowa oferta Kolei Śląskich dla studentów

W ramach projektu „2017 – Rok Studenta w Kolejach Śląskich” Koleje Śląskie przygotowały dwie oferty specjalne. Adresatami pierwszej z nich są świeżo upieczeni studenci, druga kierowana jest do wszystkich studentów.

Oferta specjalna „Studenciak”
• bilet miesięczny imienny na wybranej trasie dostępny dla studentów I semestru studiów licencjackich i inżynierskich oraz jednolitych magisterskich.
• bilet ważny jest przez miesiąc od daty zakupu wyłącznie wraz z zaświadczeniem o przyjęciu na studia (według wzoru Kolei Śląskich) oraz dowodem osobistym (lub paszportem – w przypadku obcokrajowców);
• bilet można zakupić jedynie za pomocą platformy SkyCash (za pomocą telefonu komórkowego) od 1 do 31 października 2017 roku (brak możliwości przedsprzedaży)
• bilet dostępny tylko 1 raz dla danego użytkownika
• cena biletu: 1 zł (brutto).
 
Oferta specjalna „Studenciak-Weekend”
• bilet weekendowy imienny na przejazd „tam i z powrotem” na wybranej trasie, dostępny dla wszystkich studentów i
• bilet ważny od piątku od godz. 18:00 do poniedziałku do godz. 6:00 wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji studenckiej
• bilet można zakupić jedynie za pomocą platformy SkyCash (za pomocą telefonu komórkowego) od 1 września do 1 października 2017 r. (brak możliwości przedsprzedaży, a bilet ważny od chwili zakupu)
• 1 osoba może kupić tylko 1 bilet na 1 wybrany weekend września.
• bilet dostępny tylko 1 raz dla danego użytkownika
• cena biletu: 1 zł (brutto).
 
W ramach projektu, oprócz przygotowanych ofert specjalnych, studenci będą mogli odbywać praktyki w spółce Koleje Śląskie.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Wiadomość utworzona: 11 sierpnia 2017 11:56, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 11 sierpnia 2017 11:57, wykonana przez: Paweł Doś
8 sierpnia 2017
Trwają zgłoszenia do konkursu o nagrodę grupy FCA

Ogłoszono kolejną edycję konkursu o nagrodę grupy Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Do konkursu mogą być zgłaszane prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z obszarów tematycznych powiązanych jak najściślej z tematami podanymi przez firmy grupy FCA działające w Polsce.
 
Ocena prac złożonych w konkursie będzie uwzględniała zarówno poziom pracy, jak i zgodność z tematami. Ważne jest, aby prace zawierały rozszerzone streszczenie w języku polskim i angielskim z odniesieniem do konkretnego tematu lub tematów podanych przez firmy grupy FCA. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione od 1.07.2016 r. do 18.07.2017 r.
 
Wnioskodawcą może być autor pracy, jego promotor lub opiekun naukowy. Zgłaszany wniosek wymaga popierającej go uchwały Rady Wydziału. Wniosek wraz z załącznikami należy składać  w  Biurze Współpracy z Zagranicą do 30 września włącznie.
 
Tematy prac oraz wzór wniosku są dostępne tutaj.
 

Wiadomość utworzona: 8 sierpnia 2017 13:41, autor: Paweł Doś
7 sierpnia 2017
Zmarł prof. Jerzy Suwiński

Z żalem zawiadamiamy, że 4 sierpnia zmarł prof. dr hab. inż. Jerzy Suwiński, Honorowy Profesor Politechniki Śląskiej.
 
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek, 10 sierpnia, o godz.10.00 w kościele pw. Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach przy ul. Kopernika 63. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12.00 w Kaplicy Pogrzebowej Cmentarza Centralnego w Gliwicach.
 
Prof. Jerzy Suwiński od roku 1961 do roku 2013 związany był zawodowo z Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej. Był cenionym specjalistą w zakresie chemii organicznej, mechanizmów reakcji organicznych i technik spektroskopowych. Od roku 2012 był pracownikiem Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu.
W trakcie swojej pracy pełnił liczne funkcje organizacyjne: kierownika Zakładu Chemii Organicznej (1990-2006), dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Organicznej (1999-2002), prodziekana Wydziału Chemicznego (1984-1987), dziekana Wydziału Chemicznego (1990-1996 i 2002-2008), członka Senatu (1990-2008).
Profesor Suwiński był wykładowcą i profesorem wizytującym licznych uczelni zagranicznych: University Degli Studi di Bologna, Włochy, Uniwersytet Campinas, Brazylia, Wysoka Technicka Skola, Bratislava, Czechosłowacja, Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie, Włochy, Uniwersytet w Rennes, IUT Lannion, Uniwersytet IUT w Nantes, Francja, Northwest i w innych stanowych uniwersytetach Missouri; Uniwersytet w Sao Paulo, Brazylia, Rio de Janeiro-Niteroi, Uniwersytet w Essen, Niemcy, Utah State University, Logan, USA.
Profesor Suwiński wypromował 9 doktorów, z których dwóch jest profesorami tytularnymi a jeden doktorem habilitowanym. Był autorem i współautorem licznych artykułów naukowych, książek naukowych i dydaktycznych, a także patentów. Za swoją działalność naukową i dydaktyczną był honorowany odznaczeniami państwowymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Na Uczelni otrzymał liczne nagrody JM Rektora za działalność naukową, a także Odznakę Zasłużony dla Politechniki Śląskiej.
Profesor Suwiński brał czynny udział w gremiach naukowych i doradczych, był Członkiem Rady Naukowej Centrum Polimerów (1993-2002) i Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu (od 2005), Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie (1993-2005), Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1999-2002).
Był człowiekiem niezmiernie prawym, znajdującym zawsze czas na wysłuchanie opinii innych. W naszej pamięci pozostanie jako człowiek życzliwy dla swoich współpracowników i nadzwyczaj pracowity, o wielkim talencie dydaktycznym, głęboko oddany sprawom społeczności akademickiej.

Wiadomość utworzona: 7 sierpnia 2017 13:02, autor: Paweł Doś
7 sierpnia 2017
Zmarł prof. Jerzy Skrzypczyk

Z żalem zawiadamiamy, że 3 sierpnia w wieku 68 lat zmarł prof. Jerzy Skrzypczyk, pracownik Katedry Mechaniki i Mostów na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.
 
Msza żałobna odbędzie się w środę, 9 sierpnia, o godz. 13:00 w kościele pw. Najświętszych Imion Jezusa i Marii w Katowicach przy ul. Przyklinga 12, a ciąg dalszy uroczystości pogrzebowych na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w Katowicach.
 
Profesor Jerzy Skrzypczyk ukończył studia  z wyróżnieniem w 1971 roku na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej. W roku 1975 zdobył z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych, z zakresu mechaniki, a w 1995 stopień doktora habilitowanego na Politechnice Częstochowskiej z zakresu mechaniki stosowanej. Od roku 1995 pełnił funkcję profesora nadzwyczajnego na Politechnice Częstochowskiej, w roku 1998 uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego na Politechnice Śląskiej.
Pracował na Wydziale Automatyki i Informatyki (1971-1975), Wydziale Matematyczno-Fizycznym (1975-1991), a od 1991 na Wydziale Budownictwa. Pracował w Instytucie Mechaniki Teoretycznej (pełnił funkcję zastępcy dyrektora), a następnie od 1991 r. w Katedrze/Zakładzie Mechaniki Teoretycznej (od roku 1999 pełnił funkcję kierownika) oraz od 2013 r. w Katedrze Mechaniki i Mostów (pełnił funkcję kierownika katedry). W latach 2002-2008 zajmował stanowisko prodziekana ds. nauki i organizacji. W latach 2002-2005 był członkiem Senatu Politechniki Śląskiej.
W latach 70. prof. Jerzy Skrzypczyk był członkiem Sekcji Mechaniki Teoretycznej Komitetu Mechaniki i Fizyki Ośrodków Ciągłych PAN, następnie członkiem Zespołu Metod Stochastycznych Komitetu Mechaniki PAN, a od 2000 członkiem Sekcji Metod Komputerowych Komitetu Mechaniki PAN oraz Sekcji Metod Optymalizacji Komitetu Mechaniki PAN. Był również członkiem Komisji Inżynierii Lądowej PAN.
Profesor był promotorem pięciu ukończonych prac doktorskich i jednego w trakcie realizacji. Prowadził wykłady na uniwersytetach w Hanowerze i Stuttgarcie. Był autorem ponad 120 publikacji naukowych. W 2009 otrzymał Medal Edukacji Narodowej. Specjalizował się w zagadnieniach stochastycznych, rozmytych, przedziałowych i perturbacyjnych. Był specjalistą w zakresie losowych równań całkowych, stworzył Metodę Rozmytych Elementów Brzegowych (Fuzzy Boundary Element Method), wprowadził do analizy matematycznej pojęcie liczb perturbacyjnych. Był autorem monografii z tego zakresu.
Profesor był człowiekiem pogodnym, życzliwym studentom i doktorantom. Uwielbiał podróże, zajmował się turystyką górską i taternictwem. Tracimy w nim człowieka pracowitego, twórczego w zakresie nowych działów matematyki i mechaniki, dobrego dydaktyka, oddanego sprawom uczelni i dobrego kolegę.

Wiadomość utworzona: 7 sierpnia 2017 10:13, autor: Paweł Doś
4 sierpnia 2017
Trwa II nabór na studia na Politechnice Śląskiej!
Baner rekrutacyjny

Trwa II nabór na studia na Politechnice Śląskiej na rok akademicki 2017/2018. Na młodzież pragnącą studiować na jednej z największych uczelni technicznych w Polsce czekają miejsca na większości wydziałów. Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych mija 13 września. Zapraszamy na studia na Politechnice Śląskiej. Obierz właściwy kierunek i realizuj marzenia!

Na kandydatów na studia czekają wolne miejsca na 14 spośród 15 wydziałów Politechniki Śląskiej. Komplet studentów, którzy w październiku rozpoczną naukę na studiach stacjonarnych, ma już Wydział Architektury.

Trwający II nabór kandydatów na studia na Politechnice Śląskiej daje możliwość studiowania – zarówno w systemie dziennym, jak i zaocznym – na blisko 50 kierunkach, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej, a także na kierunkach nietechnicznych. Młodzież zainteresowana nauką na Politechnice Śląskiej może rejestrować się w elektronicznym Systemie Obsługi Rekrutacji SOREK do 13 września. Tego dnia mija również termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych.
 
Pełny wykaz kierunków na studiach I i II stopnia dysponujących wolnymi miejscami znajduje się w poniższych linkach:

Harmonogram rekrutacji w ramach II naboru znajduje się tutaj. W związku ze zmieniającą się liczbą wolnych miejsc, na skutek rezygnacji i rozpatrywanych odwołań, informacje o aktualnej liczbie wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach dostępne będą w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.

Wiadomość utworzona: 4 sierpnia 2017 14:26, autor: Katarzyna Wojtachnio
3 sierpnia 2017
67 mln zł na badania naukowe od FNP
Logo FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła na początku sierpnia pięć konkursów, w których naukowcy mogą zdobyć łącznie aż 67 mln zł na projekty badawczo-rozwojowe. Czas na składanie wniosków mija 2 października.
 
O granty na realizację badań w Polsce mogą się ubiegać badacze z całego świata, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.
 
Aż 30 mln zł mogą zdobyć łącznie młodzi badacze w bieżącym konkursie w programie FIRST TEAM. Oferuje on trzyletnie granty w wysokości ok. 2 mln zł na założenie pierwszego zespołu badawczego. Wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące konkurencyjnych w skali światowej prac B+R, których wyniki wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem.
 
Naukowcy, którzy mają doświadczenie w pracy badawczej za granicą i chcieliby prowadzić badania w Polsce mogą skorzystać z oferty grantów „powrotowych” w wysokości ok. 800 tys. zł na projekt trwający 2 lata w programie HOMING. Podobna propozycja czeka na badaczy, którzy chcą wrócić do pracy naukowej po przerwie związanej np. z pracą w innym sektorze gospodarki lub po urlopie rodzicielskim. Mogą oni starać się o dwuletnie granty o charakterze staży podoktorskich w wysokości ok. 800 tys. zł w programie POWROTY. Na bieżące konkursy w programach HOMING i POWROTY Fundacja zamierza przeznaczyć łącznie 12 mln zł.
 
Po raz kolejny Fundacja uruchamia też konkursy w programach stymulujących wykorzystanie dostępnej w Polsce aparatury naukowo-badawczej. W ramach programów TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS dostępne są granty dla zespołów badawczych realizujących projekty mające na celu powstanie lub rozwój usługi z wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej i w przyszłości świadczenie tej usługi na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców, w tym również jednostek naukowo-badawczych. Wysokość grantów wynosi od ok. 1,5 mln do ok. 3,5 mln zł na prace trwające do 36 miesięcy (lub do 18 miesięcy – w przypadku Core Facility PLUS). W bieżącym konkursie w obu programach jest do zdobycia łącznie 25 mln zł.
 
Szczegóły na stronach programów: FIRST TEAM,HOMING, POWROTY oraz TEAM-TECH Core Facility.

Wiadomość utworzona: 3 sierpnia 2017 14:22, autor: Katarzyna Wojtachnio
2 sierpnia 2017
Zmarł profesor Zdzisław Duda
Prof. Zdzisław Duda

Z żalem zawiadamiamy, że 1 sierpnia zmarł dr hab. inż. Zdzisław Duda, prof. nzw. w Pol. Śl., dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki w latach 2008-2012.

Ceniony naukowiec i lubiany nauczyciel akademicki, specjalista w dziedzinie optymalizacji, sterowania w warunkach niepewności, sterowania wielopoziomowego oraz filtracji stanu w złożonych systemach sterowania. Autor wielu publikacji i podręczników akademickich z dziedziny automatyki i robotyki.
 
Niezwykle zaangażowany w działalność dydaktyczną i organizacyjną uczelni, wydziału i instytutu. Pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki.

Wielokrotny laureat nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz nagród Rektora Politechniki Śląskiej. Odznaczony odznaką „Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej”, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 
Odszedł od nas człowiek niezwykle skromny, życzliwy i pracowity, o wielkim talencie dydaktycznym, głęboko oddany sprawom społeczności akademickiej.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w piątek, 4 sierpnia, o godz. 11.00 w kościele pw. św. Michała Archanioła w Gliwicach przy ul. Bolesława Krzywoustego 1. Uroczystości pogrzebowe odbędą się bezpośrednio po mszy św. na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Wiadomość utworzona: 2 sierpnia 2017 14:28, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 2 sierpnia 2017 14:33, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
2 sierpnia 2017
Centrum i RPAS Team partnerami DroneTech 2nd World Meeting w Toruniu
Logo DroneTech Meeting

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej oraz zespół RPAS Team zostali patronami merytorycznymi i partnerami DroneTech 2nd World Meeting, które odbędzie się 5 i 6 października w Toruniu. Na prośbę organizatorów lotnicy zorganizują seminarium „RPAS in Business, science and air industry”.
 

DroneTech 2nd World Meeting to już drugie w Toruniu międzynarodowe spotkanie naukowców, biznesmenów i pasjonatów wszystkiego, co związane jest z nowoczesnymi technologiami bezzałogowymi. Pierwszej edycji wydarzenia Centrum i zespół RPAS Team także patronowali.
 
DroneTech 2nd World Meeting to przestrzeń, w której uczestnicy mają możliwość komfortowego oraz bezpiecznego poznawania się, wymieniania doświadczeniami oraz uczenia. To wydarzenie dla ludzi chcących partycypować w wymianie myśli, technologii i pasji dla wspólnej, rewolucyjnej przyszłości z systemami bezzałogowymi w służbie człowiekowi. Przedsięwzięcie ma wymiar edukacyjny, biznesowy oraz rekreacyjny, aby podczas jednego międzynarodowego spotkania łączyć to co inspirujące z rozwijającym. Zaplanowano wystawy, prezentacje i spotkania DRONETECH Brokerage Event.
 
Drugiego dnia wydarzenia, 6 października, odbędzie się organizowane przez Centrum i zespół RPAS Team branżowe seminarium „RPAS in Business, science and air industry”. Wystąpią na nim m.in. przedstawiciele: Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Novelty RPAS, AirVein, Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych, Europejskiej Agencji GNSS, Polskiego Klubu Lotniczego oraz ośrodków naukowych zajmujących się badaniami nad UAV.
 
Szczegóły wydarzenia dostępne są tutaj.

Wiadomość utworzona: 2 sierpnia 2017 07:36, autor: Katarzyna Wojtachnio
1 sierpnia 2017
Laboratorium kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
Baner "Laboratorium kompetencji"

Politechnika Śląska realizuje projekt „Biuro Karier Studenckich – laboratorium kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”. Jest on skierowany do studentów ostatnich dwóch semestrów studiów I stopnia oraz ostatnich trzech semestrów studiów II stopnia.
 
W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnego poradnictwa zawodowego, coachingu, mentoringu, poradnictwa w zakresie zakładania działalności gospodarczej oraz warsztatów i współpracy z przedstawicielami pracodawców w celu kształtowania postaw przedsiębiorczych. Dostępna dla uczestników projektu Indywidualna Matryca Kariery (platforma internetowa) pozwoli na identyfikację posiadanych przez nich kompetencji.
 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 20 (p.106), telefonicznie pod nr. 32 237 20 75 oraz mailowo: kariera@polsl.pl.

Wiadomość utworzona: 1 sierpnia 2017 09:48, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 1 sierpnia 2017 09:50, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
31 lipca 2017
Dołącz do programu Absolwenci Politechniki Śląskiej!
Logo Absolwenci Politechniki Śląskiej

Biuro Karier Studenckich zaprasza osoby, które ukończyły studia I, II lub III stopnia na Politechnice Śląskiej bądź są absolwentami studiów podyplomowych, do przyłączenia się do programu Absolwenci Politechniki Śląskiej, którego celem jest integracja absolwentów z uczelnią: nawiązywanie, rozwijanie i utrzymywanie więzi z Politechniką Śląską.
 
Korzyści dla uczestników to m.in.: dostęp do informacji o uczelni dotyczącej oferty edukacyjnej oraz wydarzeń i przedsięwzięć, a także Karta Absolwenta, która uprawnia do korzystania ze zniżek i promocji przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie dla uczestników programu.
 
Formularz rejestracyjny jest dostępny tutaj.

Wiadomość utworzona: 31 lipca 2017 07:31, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 31 lipca 2017 07:33, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
28 lipca 2017
Profesor Jerzy Klamka laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów
Prof. Jerzy Klamka

Profesor Jerzy Klamka z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki został wyróżniony Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w roku 2017 za osiągnięcia naukowe. Gratulujemy!
 
Prof. Jerzy Klamka jest autorytetem w skali światowej w zakresie: sterowalności, obserwowalności oraz stabilności układów dynamicznych, teorii nieskończenie-wymiarowych układów dynamicznych, teorii sterowania optymalnego oraz układów dyskretnych o wielu zmiennych niezależnych. Jest twórcą kryteriów badania sterowalności dla układów dynamicznych z opóźnieniami oraz warunków sterowalności dla układów dynamicznych o parametrach rozłożonych. Rozwinął teorię układów dyskretnych o wielu zmiennych niezależnych oraz podał rozwiązanie zagadnienia sterowania minimalno-energetycznego dla różnych klas układów dynamicznych.
 
Monografia „Controllability of Dynamical Systems” autorstwa profesora stanowi jedną z podstawowych światowych pozycji w obszarze sterowalności układów dynamicznych. W ostatnim okresie prof. Jerzy Klamka wniósł istotny wkład w wykorzystanie metod mechaniki kwantowej w informatyce.

Wiadomość utworzona: 28 lipca 2017 14:55, autor: Katarzyna Wojtachnio
28 lipca 2017
Nabór na kierunek fizyka techniczna otwarty!
Fizyka techniczna

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej otrzymał uprawnienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku fizyka techniczna i otwiera nabór na rok akademicki 2017/2018.

Absolwent tego kierunku uzyskuje niezbędne wykształcenie w zakresie fizyki i matematyki oraz wybranych dziedzin techniki – informatyki i technik informacyjnych, a także podstaw elektroniki. Wiedza absolwenta jest uzupełniona przez wiadomości przekazywane w ramach przedmiotów specjalistycznych, skoncentrowanych wokół techniki wysokiej próżni oraz metod pomiarowych. Integralną częścią studiów są praktyki przemysłowe.

Kryteria przyjęć na kierunek fizyka techniczna dostępne są tutaj.

Wiadomość utworzona: 28 lipca 2017 08:13, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 28 lipca 2017 08:15, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
27 lipca 2017
Trwają zgłoszenia do konkursu o nagrodę grupy FCA
Logo FCA

Ogłoszono kolejną edycję konkursu o nagrodę grupy Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Do konkursu mogą być zgłaszane prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z obszarów tematycznych powiązanych jak najściślej z tematami podanymi przez firmy grupy FCA działające w Polsce.
 
Ocena prac złożonych w konkursie będzie uwzględniała zarówno poziom pracy, jak i zgodność z tematami. Ważne jest, aby prace zawierały rozszerzone streszczenie w języku polskim i angielskim z odniesieniem do konkretnego tematu lub tematów podanych przez firmy grupy FCA. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione od 1.07.2016 r. do 18.07.2017 r.
 
Wnioskodawcą może być autor pracy, jego promotor lub opiekun naukowy. Zgłaszany wniosek wymaga popierającej go uchwały Rady Wydziału. Wniosek wraz z załącznikami należy składać  w  Biurze Współpracy z Zagranicą  do 30 września włącznie.
 
Tematy prac oraz wzór wniosku są dostępne tutaj.

Wiadomość utworzona: 27 lipca 2017 07:38, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 27 lipca 2017 07:40, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
25 lipca 2017
Przedstawiciel władz Politechniki Śląskiej na spotkaniu IZTECH
Profesorowie Kotowicz i Buzek

W piątek, 14 lipca, w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii IZTECH. Z ramienia Politechniki Śląskiej w zgromadzeniu uczestniczył prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz.
 
Sprawozdanie z działalności Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w roku 2016 przedstawili: przewodniczący Rady Izby prof. Jerzy Buzek oraz prezes Izby prof. Ryszard Pregiel, a także przewodniczący Komisji Rewizyjnej prof. Andrzej Nowicki.
 
Zgodnie z postanowieniami Zgromadzenia Założycieli Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii głównym celem działalności Izby jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz wszechstronna pomoc jej członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii.
 
IZTECH jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą aktualnie 159 członków. Na posiedzeniu, które odbyło się 14 lipca, przedstawiono i dyskutowano kierunki działalności Izby w 2017 roku oraz dokonano zmian w statucie.

Wiadomość utworzona: 25 lipca 2017 13:50, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 25 lipca 2017 13:56, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
25 lipca 2017
Oferta zatrudnienia w obszarze zarządzania na Uniwersytecie w Kazachstanie
Logo Uniwersytetu w Kazachstanie

Ministerstwo Edukacji i Nauki Kazachstanu ogłosiło konkurs dotyczący zatrudnienia na Uniwersytecie w Kazachstanie skierowany do specjalistów w dziedzinie zarządzania. Na zainteresowane osoby czekają trzy oferty pracy.
 
Dokładny opis ofert oraz szczegółowe warunki naboru dostępne są tutaj.

Komplet dokumentów aplikacyjnych wymienionych na powyższej liście prosimy przesyłać na adres kariera@polsl.pl z dopiskiem „Uniwersytet w Kazachstanie – foreign managers”. Aplikacja zostanie przekazana do koordynatora procesu w Shakarim State University of Semey.

Wiadomość utworzona: 25 lipca 2017 11:35, autor: Katarzyna Wojtachnio
24 lipca 2017
Trwa Letnia Szkoła Przedsiębiorczości
Baner - Letnia Szkoła Przedsiębiorczości

Biuro Karier Studenckich zaprasza studentów, absolwentów i pracowników naukowych Politechniki Śląskiej do udziału w bezpłatnych szkoleniach z obszaru zarządzania, własnej działalności gospodarczej, rozwoju osobistego i wielu innych, które są organizowane w ramach Letniej Szkoły Przedsiębiorczości.
 
W najbliższy wtorek, 25 lipca, w godz. 9.00-17.00, odbędzie się szkolenie dotyczące zarządzania projektem w kontekście dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i postępu technologii. Natomiast w czwartek, 27 lipca, w godz. 9.00-13.00, będzie miało miejsce szkolenie pt. „Konflikt i rywalizacja w grupie jako największe zagrożenie dla współpracy”.
 
W kolejny wtorek, 1 sierpnia, w godz. 12.00-14.30, uczestnicy będą  mieli okazję wziąć udział w zajęciach dotyczących mapy marzeń – narzędzia opartego na języku wizualnym i metaforze. Pozwala ono lepiej  zrozumieć siebie poprzez uporządkowanie swojej wizji przyszłości, przyjrzenie się istotnym wartościom i ustalenie dalszych celów.
 
Szkolenia są bezpłatne. Dla uczestników przewidziane są zaświadczenia.
 
Pełna lista szkoleń i szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Wiadomość utworzona: 24 lipca 2017 13:37, autor: Katarzyna Wojtachnio
24 lipca 2017
Apel Prezydium KRASP do prezydenta RP
Logo KRASP

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wystosowało apel do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w związku z aktualną sytuacją polityczną w kraju.

Sygnatariusze pisma zaapelowali do prezydenta RP, senatorów i posłów na Sejm RP oraz polityków wszystkich partii politycznych o stanowienie prawa z poszanowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która gwarantuje utrzymanie zasady trójpodziału władzy. Zaapelowali również o niepodpisywanie przez prezydenta przyjętych przez Sejm ustaw ze względu na ich niezgodność z Konstytucją oraz niedopuszczalny tryb ich procedowania, a także podjęcie wraz ze wszystkimi środowiskami stosownych rozmów dotyczących reformy sądownictwa w naszym kraju.

Pełna treść apelu jest dostępna tutaj.

Wiadomość utworzona: 24 lipca 2017 08:54, autor: Katarzyna Wojtachnio
4 sierpnia 2017
Trwa II nabór na studia na Politechnice Śląskiej!
Baner rekrutacyjny

Trwa II nabór na studia na Politechnice Śląskiej na rok akademicki 2017/2018. Na młodzież pragnącą studiować na jednej z największych uczelni technicznych w Polsce czekają miejsca na większości wydziałów. Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych mija 13 września. Zapraszamy na studia na Politechnice Śląskiej. Obierz właściwy kierunek i realizuj marzenia!

Na kandydatów na studia czekają wolne miejsca na 14 spośród 15 wydziałów Politechniki Śląskiej. Komplet studentów, którzy w październiku rozpoczną naukę na studiach stacjonarnych, ma już Wydział Architektury.

Trwający II nabór kandydatów na studia na Politechnice Śląskiej daje możliwość studiowania – zarówno w systemie dziennym, jak i zaocznym – na blisko 50 kierunkach, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej, a także na kierunkach nietechnicznych. Młodzież zainteresowana nauką na Politechnice Śląskiej może rejestrować się w elektronicznym Systemie Obsługi Rekrutacji SOREK do 13 września. Tego dnia mija również termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych.
 
Pełny wykaz kierunków na studiach I i II stopnia dysponujących wolnymi miejscami znajduje się w poniższych linkach:

Harmonogram rekrutacji w ramach II naboru znajduje się tutaj. W związku ze zmieniającą się liczbą wolnych miejsc, na skutek rezygnacji i rozpatrywanych odwołań, informacje o aktualnej liczbie wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach dostępne będą w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.

Wiadomość utworzona: 21 lipca 2017 15:31, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 4 sierpnia 2017 14:23, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
20 lipca 2017
Trwają zapisy na konferencję „Odporność infrastruktury krytycznej lotnisk użytku publicznego”
Lotnisko Olsztyn-Mazury

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukowo-techniczną pt. „Odporność infrastruktury krytycznej lotnisk użytku publicznego", która odbędzie się 23 i 24 listopada 2017 r. w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach. Partnerami wydarzenia są Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej, zespół RPAS Team oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział we Wrocławiu.
 
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem w transporcie lotniczym, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony infrastruktury krytycznej, sytuacji krytycznych oraz zagrożeń i ochrony lotnisk przed ingerencją z zewnątrz, zarządzania bezpieczeństwem, jak również związanych z tym uwarunkowań ekonomicznych i prawnych.
 
Obrady będą się toczyć w następujących sekcjach:
• Infrastruktura krytyczna portu lotniczego
• Sytuacje kryzysowe i zarządzanie ryzykiem w transporcie lotniczym
• Zagrożenia i ochrona lotnisk przed ingerencją z zewnątrz
• Uwarunkowania prawne i ekonomiczne
• Zarządzanie bezpieczeństwem w porcie lotniczym
 
Szczegóły wydarzenia dostępne są tutaj.

Wiadomość utworzona: 20 lipca 2017 14:31, autor: Katarzyna Wojtachnio
20 lipca 2017
Wycieczka do Karpacza
Zamek Książ

Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych zachęca pracowników i emerytów Politechniki Śląskiej do wzięcia udziału w czterodniowej wycieczce do Karpacza, Jeleniej Góry i okolic. Wycieczka odbędzie się od 21 do 24 września. Zapisy trwają do 31 sierpnia.
 
W programie wycieczki m.in. zwiedzanie Książnicy Karkonoskiej, zamku Chojnik oraz Cieplic Śląskich, a także zwiedzanie Świątyni Wang, Huty Szkła Kryształowego „Julia” oraz zamków Czocha i Książ.
 
Koszt wyjazdu wynosi ok. 450 zł . Cena zawiera: 3 noclegi ze śniadaniem, przejazd, ubezpieczenie, bilety wstępu do Huty Szkła, zamków Książ i Czocha. Cena nie zawiera kosztów obiadokolacji.
 
Zapisów można dokonywać do 31 sierpnia pod adresem: aobrzut@polsl.pl lub pod nr. tel. 502 393 211. Podstawą zapisu na wycieczkę jest wpłata 50 zł zaliczki, która potem jest wliczana w koszt wyjazdu. Dla osób uprawnionych przewiduje się dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
Pełny program wycieczki dostępny jest tutaj.

Wiadomość utworzona: 20 lipca 2017 11:01, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 20 lipca 2017 11:03, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
18 lipca 2017
Absolwent Politechniki Śląskiej laureatem nagrody Siemensa!
Nagroda Siemensa

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki mgr inż. Sebastian Orzechowski zdobył nagrodę II stopnia w VII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla absolwentów z dziedziny automatyki i robotyki. Gratulujemy!
 
Mgr inż. Sebastian Orzechowski został nagrodzony za swoją pracę magisterską pod tytułem „Wizualizacja procesu sterowania pyłową komorą badawczą realizowanego przez sterownik SIMATIC S7”. Wyróżniona praca pierwotnie była jedynie projektem studenckim realizowanym w ramach międzywydziałowej współpracy i przy zaangażowaniu pracowników wydziałów Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki. Projekt szybko przerodził się w temat pracy magisterskiej. Promotorem pracy był dr inż. Andrzej Malcher z Zakładu Podstaw Elektroniki Instytutu Elektroniki, a jej konsultantem mgr inż. Tomasz Kress z Zakładu Kotłów i Wytwornic Pary Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych.
 
Nagrody zostały wręczone 27 czerwca podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Fundatorem nagród jest firma Siemens. Kapituła konkursu przyznała również wyróżnienie Instytutowi Elektroniki, które odebrała prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej dr hab. inż. Monika Kwoka.
 
Konkurs o Nagrodę Siemensa służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce. Od 2010 roku, uwzględniając potrzebę poszerzenia zakresu działania w ramach głównego konkursu, ustanowiono dodatkowo Nagrodę Siemensa dla absolwentów studiów I i II stopnia instytucji akademickich w Polsce. Służy ona promowaniu najlepszych magisterskich lub inżynierskich prac dyplomowych w dziedzinie automatyki i robotyki, wykorzystujących wiedzę o urządzeniach i systemach w obszarach aktywności firmy Siemens.
 
W rywalizacji mogą brać udział prace, które powstały nie wcześniej niż dwa lata przed początkiem roku, w którym ogłoszono konkurs. Spośród zgłoszonych prac jury wybiera 3 najlepsze. Wszystkie prace są oceniane pod kątem: innowacyjności pomysłu, możliwości praktycznego zastosowania, poziomu naukowego, a także jakości wykonanej pracy.

Wiadomość utworzona: 18 lipca 2017 11:40, autor: Katarzyna Wojtachnio
17 lipca 2017
Komunikat Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie uruchomienia elektronicznej platformy informacyjnej „Monitor Prawny Politechniki Śląskiej”
Komunikat rektora

W okresie 17.07-31.08 2017 r. uruchomiony zostaje w celach testowych Monitor Prawny Politechniki Śląskiej dostępny pod adresem prawo.polsl.pl

Monitor będzie ogólnodostępnym narzędziem bez konieczności logowania, z tym że do 31 sierpnia br. w czasie testowania narzędzia należy zalogować się jak do poczty w domenie polsl.pl.
 
Z dniem 1 września 2017 r. Monitor zastąpi dotychczasowy portal „Dokumenty i Zarządzenia” dostępny ze strony Administracji Centralnej Politechniki Śląskiej i stanie się oficjalną platformą publikacji aktów prawnych Politechniki Śląskiej, o czym społeczność akademicka zostanie poinformowana w terminach gwarantujących efektywne przejście z obecnie obowiązujących procedur do nowego systemu publikacji.
 
Celem uruchomienia nowej platformy jest uproszczenie i przejrzystość bazy wewnętrznych aktów prawnych.
Zachęcamy do testowania platformy oraz wyrażania opinii i propozycji dotyczących jej funkcjonalności pod adresem monitor.prawny@polsl.pl
 
Skrócona instrukcja korzystania z Monitora Prawnego Politechniki Śląskiej wraz z komunikatem znajduje się tutaj.

Wiadomość utworzona: 17 lipca 2017 15:23, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 17 lipca 2017 15:26, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
17 lipca 2017
Bezpłatne kursy online w języku angielskim
Logo KIC

Zachęcamy studentów Politechniki Śląskiej do udziału w profesjonalnych bezpłatnych kursach online, realizowanych przez konsorcjum InnoEnergy, którego nasza uczelnia jest partnerem.
 
Wszystkie dostępne kursy, współtworzone przez profesorów i ekspertów branżowych, pomogą uczestnikom w pogłębieniu wiedzy w dziedzinie zrównoważonej energii, innowacji i przedsiębiorczości.
 
Do wyboru są trzy szkolenia w języku angielskim:
- Energy efficiency for better buildings – unlock the energy-saving potential of your buildings
- Off-grid Renewable Energy Systems – reliable, sustainable electricity for the global community
- Go Solar PV – the business potential of solar photovoltaics
 
Szkolenia można znaleźć na dwóch platformach e-learningowych: Institute of Sustainable Energy oraz Futurelearn.
 
Zachęcamy do skorzystania z tej niezwykłej możliwości!

Wiadomość utworzona: 17 lipca 2017 12:17, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 17 lipca 2017 12:21, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
14 lipca 2017
Naukowcy z Politechniki Śląskiej współpracują z Microsoft Research!
Logo Clouds for Proteins

Naukowcy z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej realizują projekt badawczy we współpracy z amerykańską firmą Microsoft Research. Przedsięwzięcie dotyczy prowadzenia zaawansowanej, ukierunkowanej na spersonalizowane leczenie chorób nowotworowych analizy danych białkowych w chmurze obliczeniowej.

– Podczas prowadzonych przez nas badań analizujemy m.in. ekspresję białek w komórkach nowotworowych poszczególnych pacjentów. Jesteśmy wówczas w stanie tworzyć profile molekularne nowotworów wykrytych u konkretnych pacjentów, które pozwolą onkologom przede wszystkim opracowywać spersonalizowane terapie i znacznie zwiększyć ich skuteczność. Konkretne białka, wykazujące odmienny niż u zdrowego pacjenta poziom ekspresji, mogą być traktowane jako biomarkery informujące o występowaniu danej choroby lub świadczące o skuteczności zastosowanej terapii. W prowadzonych na naszym wydziale badaniach chodzi zatem o to, aby tworzyć komputerowe rozwiązania algorytmiczne i obliczeniowe, które pozwolą znaleźć zestaw biomarkerów jak najbardziej charakterystycznych dla danego typu nowotworu – wyjaśnia prowadzący projekt dr hab. inż. Dariusz Mrozek z Instytutu Informatyki.

Projekt naszych naukowców został wyróżniony przez firmę Microsoft jako przykład doskonałej współpracy pomiędzy światem nauki a sektorem komercyjnym. Współpraca ta polega głównie na wykorzystaniu w prowadzonych badaniach teoretycznie nieograniczonych zasobów obliczeniowych i magazynowania danych chmury obliczeniowej Microsoft Azure. Badania te są prowadzone w ramach grantu Microsoft Azure for Research Award, którego dr hab. inż. Dariusz Mrozek jest laureatem. Współpraca jest również częścią inicjatywy pod nazwą Cloud for Global Good, która ma na celu zaprezentowanie szerokiej grupie odbiorców, jak chmura Azure pomaga rozwiązywać kwestie społeczne, takie jak leczenie raka.

Przedsięwzięcie znalazło się wśród 45 projektów z całego świata nagrodzonych w prestiżowym konkursie Microsoft Azure for Research. Na jego temat powstał krótki film oraz publikacja na stronach Microsoft Research. Zachęcamy do obejrzenia filmu, który znajduje się tutaj.

Wiadomość utworzona: 14 lipca 2017 09:46, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 14 lipca 2017 09:49, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
12 lipca 2017
Politechnika Śląska w Radzie Naukowej Parku Śląskiego
Rada Naukowa Parku Śląskiego - podpisanie umowy

Rektorzy śląskich uczelni publicznych będą osobiście doradzać władzom „ogrodu metropolii”. 23 czerwca
podpisano porozumienie powołujące Radę Naukową Parku Śląskiego. W jej skład weszli rektorzy: Politechniki Śląskiej, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Śląskiego.
 
Pierwszej kadencji rady będzie przewodniczyć rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Robert Tomanek. Rada Naukowa będzie korzystać w pełni z efektów pracy Konwentu ds. Parku Śląskiego, którego kompetencje przejmą teraz rektorzy. Powołanie i praca konwentu przyczyniły się do jeszcze większego zaangażowania w park wielu środowisk oraz stworzenia „Planu wsparcia i zarządzania rozwojem Parku Śląskiego” – dokumentu ramowo opisującego wyzwania stojące przed parkiem. Aktualnie konieczna jest praca nad szczegółami zawartych w nim projektów. Udział interdyscyplinarnego zespołu naukowego będzie tutaj niezwykle istotny.
 
– Współpraca z rektorami z pewnością ułatwi nam działania związane z modernizacją parku. Wyzwania takie jak organizacja transportu wewnętrznego i zewnętrznego czy nadanie nowych funkcji zmodernizowanym przestrzeniom i obiektom pod kątem preferencji użytkowników wymagają wsparcia ekspertów. Zyskaliśmy sojuszników, bez których proces przywracania parkowi blasku byłby dużo trudniejszy – mówił Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.
 
W pierwszym posiedzeniu Rady Naukowej Parku Śląskiego uczestniczyli: rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Robert Tomanek, rektor Akademii Sztuk Pięknych prof. Antoni Cygan, rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk, rektor Akademii Muzycznej prof. Władysław Szymański, prorektor ds. rozwoju i sportu Akademii Wychowania Fizycznego prof. Grzegorz Juras oraz prorektor ds. kształcenia podyplomowego i ustawicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Stanisław Boryczka.

Wiadomość utworzona: 12 lipca 2017 11:35, autor: Katarzyna Wojtachnio
11 lipca 2017
Wizyta gości z Meksyku

W poniedziałek, 10 lipca, na Politechnice Śląskiej gościła delegacja z Uniwersytetu w Monterrey w Meksyku.
 
Naszą uczelnię odwiedzili: dr Antonio J. Dieck Assad, rektor Uniwersytetu w Monterrey oraz dr Demófilo Maldonado Cortés, dyrektor Wydziału Inżynierii. Ze strony Politechniki Śląskiej w spotkaniu uczestniczyli: rektor prof. Arkadiusz Mężyk, prof. Marcin Adamiak, prof. Wojciech Sitek oraz Joanna Mrowiec-Denkowska, kierownik Biura Wymiany Akademickiej.
Uniwersytet w Monterrey powstał w 1969 roku. Studiuje na nim ok. 13000 studentów. Uczelnia od wielu lat współpracuje z Politechniką Śląską, przysyłając swoich studentów głównie na kierunki informatyczne. Obie uczelnie posiadają bogate doświadczenie współpracy z licznymi firmami przemysłowymi. Rozmowa, jaka odbyła się w rektoracie, oprócz kwestii wymiany akademickiej dotyczyła także możliwości rozwoju współpracy naukowej między uczelniami.

Wiadomość utworzona: 11 lipca 2017 11:22, autor: Paweł Doś
10 lipca 2017
Politechniki Śląska i Gdańska współpracują!
Umowa z Politechniką Gdańską

Politechnika Śląska zyskała kolejnego partnera do współpracy. Do tego grona dołączyła Politechnika Gdańska. Porozumienie zostało podpisane 4 lipca w Gdańsku. Z ramienia naszej uczelni umowę sygnował rektor prof. Arkadiusz Mężyk, natomiast ze strony Politechniki Gdańskiej rektor prof. Jacek Namieśnik.
 
Nowi partnerzy będą współpracować przede wszystkim w zakresie organizacji i odbywania staży przez pracowników i doktorantów obu uczelni. Będą one organizowane w przypadku otrzymania porozumienia o dofinansowaniu w ramach projektów złożonych na konkurs ogłoszony przez NCBiR w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Staże będą miały na celu realizację zadań dydaktycznych oraz poszerzenie wiedzy pracowników uczelni niezbędnej w procesie kształcenia, a także interdyscyplinarnym podejściu do pracy naukowo-dydaktycznej. Celem staży jest również zwiększenie efektywności transferu kadry akademickiej oraz nawiązanie interdyscyplinarnej współpracy między jednostkami akademickimi.
 
Wymiana pracowników akademickich i doktorantów pomiędzy współpracującymi uczelniami będzie się odbywać na zasadzie wzajemności, w proporcji 1 do 1.

Wiadomość utworzona: 10 lipca 2017 13:57, autor: Katarzyna Wojtachnio
10 lipca 2017
Naukowiec z Politechniki Śląskiej wśród najlepszych polskich innowatorów!
dr inż. Przemysław Data

Dr inż. Przemysław Data z Wydziału Chemicznego został laureatem krajowej edycji konkursu MIT Technology Review Innovators Under 35.  Tym samym nasz naukowiec znalazł się w gronie najlepszych innowatorów w Polsce. Gratulujemy!
 
Do tegorocznej edycji konkursu nominowanych zostało 100 młodych naukowców i przedsiębiorców z całego kraju. Spośród nich jury wyłoniło autorów 10 najbardziej innowacyjnych prac. W tym gronie znalazł się dr inż. Przemysław Data z Katedry Fizykochemii i Technologii Polimerów. Naukowiec pracuje nad nowymi energooszczędnymi źródłami światła na bazie rozwiązań wykorzystujących termicznie aktywowaną opóźnioną fluorescencję (TADF), w tym ekscypleksów. Biorąc pod uwagę, że oświetlenie znajduje się w każdym aspekcie naszego życia, zastosowanie tego typu emiterów pozwoli na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Dodatkowo, w przypadku pracy dr. inż. Przemysława Daty, emitery te pozwalają na wyeliminowanie kosztownych i rzadkich pierwiastków irydowych do produkcji wysoko wydajnych organicznych diod elektroluminescencyjnych OLED oraz radykalne zwiększenie ich wydajności. Do tej pory udało mu się opracować wraz z partnerami kilkanaście wydajnych emiterów TADF i wytworzyć wysokowydajne urządzenia OLED.
 
Rezultaty prac naszego naukowca mogą umożliwić m.in. produkcję tańszych ekranów OLED przeznaczonych do smartfonów i tabletów, a także dostęp do niedrogiego oświetlenia.

Przed laureatem z Politechniki Śląskiej kolejne wyzwanie. Tym razem zmierzy się z młodymi innowatorami z innych krajów Europy w ramach Innovators Under 35 Europe. Spośród laureatów z Belgii, Francji, Niemiec, Polski i Hiszpanii jury wyłoni 35 najlepszych projektów. Ich autorzy zostaną nagrodzeni podczas finałowej gali, która odbędzie się 14 września w Paryżu. Zwycięzcy dołączą również do międzynarodowej społeczności Innovators Under 35, która obecnie zrzesza ponad 250 europejskich innowatorów.
 
Życzymy powodzenia!

Wiadomość utworzona: 10 lipca 2017 10:12, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 10 lipca 2017 10:17, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
7 lipca 2017
Posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej Konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji
Posiedzenie konsorcjum

We wtorek, 4 lipca, w Sali Senatu Politechniki Wrocławskiej odbyło się posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej Konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji, którego Politechnika Śląska jest członkiem.  Naszą uczelnię podczas spotkania reprezentował prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz.
 
Podczas obrad dyskutowano o możliwościach finansowania innowacyjnych technologii. Z tym tematem związana była prezentacja funduszu venture capital Fidiasz, dokonana przez przewodniczącego Rady Nadzorczej SELENA FM S.A. Krzysztofa Domareckiego, a także wystąpienie Elżbiety Jamrozy z PIBR Inwestycje Sp. z o.o.
 
W trakcie spotkania prezentowano założenia strategii B+R&I w KGHM Polska Miedź S.A. Przedstawił je wiceprezes zarządu Rafał Pawełczak, zaś dla firmy Nokia dyrektor Europejskiego Centrum Oprogramowania i Inżynierii z Wrocławia Bartosz Ciepluch.
 
Rada Naukowo-Programowa IATI jednomyślnie podjęła uchwałę o objęciu przez rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Tadeusza Słomkę funkcji przewodniczącego rady, zaś na jego zastępcę powołano rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Cezarego Madryasa.

Wiadomość utworzona: 7 lipca 2017 14:52, autor: Katarzyna Wojtachnio
7 lipca 2017
Dzieci pracowników FCA oraz CNH Industrial nagrodzone
Logo FCA

Już po raz  21. Fiat Chrysler Automobiles oraz CNH Industrial w Polsce wręczyły nagrody 75 dzieciom pracowników swoich spółek za bardzo dobre wyniki w nauce. Wśród nagrodzonych znaleźli się również absolwenci naszej uczelni. W uroczystości, która odbyła się 29 czerwca w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, wziął także udział prorektor ds. ogólnych Politechniki Śląskiej prof. Bogusław Łazarz.
 
W tym roku polska komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele zarządów spółek Grupy FCA w Polsce, rektorzy i profesorowie polskich uczelni oraz pracownicy naukowi, rozpatrzyła 114 wniosków konkursowych i przyznała nagrody 75 osobom z najlepszymi wynikami w podziale na 5 kategorii: świadectwa maturalne, licencjat, inżynier, magister lub lekarz oraz studia uzupełniające. Wśród nagrodzonych znalazło się 10 absolwentów Politechniki Śląskiej – 7 inżynierów oraz 3 magistrów.
 
– Jesteśmy bardzo dumni, że możemy wspomóc Wasz wysiłek i determinację w zdobywaniu wiedzy oraz wesprzeć Waszą motywację do dalszego rozwoju – mówiła w trakcie uroczystości Henryka Bochniarz, członek Rady Nadzorczej FCA Poland.
 
Łączna wartość tegorocznych nagród wyniosła 210 tys. złotych. W dotychczasowych edycjach konkursu w Polsce w latach 1997-2017 przyznano 3146 nagród o łącznej wartości przekraczającej 11,2 mln złotych.

Wiadomość utworzona: 7 lipca 2017 13:26, autor: Katarzyna Wojtachnio
7 lipca 2017
Władze Politechniki Śląskiej w Turynie
Wizyta władz w Turynie

Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk w dniach 29 i 30 czerwca odbyli wizytę w Turynie.
 
Pierwszego dnia rektorzy odwiedzili Centro Ricerche Fiat (CRF), gdzie spotkali się z jego władzami oraz zwiedzili laboratoria. Efektem tej wizyty jest już zaproszenie Politechniki Śląskiej do udziału w projekcie wraz z CRF, koncernem FCA, Envipark oraz przedsiębiorstwami włoskimi na temat filtracji powietrza w samochodach. Zamierzają się w niego zaangażować zespoły z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Chemicznego, które zaraz po zakończeniu wizyty nawiązały pierwsze kontakty i pracują nad złożeniem wspólnego wniosku.
 
Drugi dzień wizyty delegacja z Politechniki Śląskiej spędziła na Politechnice w Turynie, która należy do czołowych światowych uczelni technicznych. Między uczelniami została zawarta umowa o szerokiej współpracy, zwłaszcza w tematyce automotive. Jeszcze tego roku planowane jest zorganizowanie warsztatów kadry naukowej – przez kilka dni na Politechnice Śląskiej oraz w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, a w kolejnych dniach na Politechnice w Turynie. Liczymy na dynamiczny rozwój współpracy oraz realizację wielu projektów i wymianę studencką. Wizytę we Włoszech zwieńczyło spotkanie w Innovative Enterprise Incubator I3P.
 

Wiadomość utworzona: 7 lipca 2017 08:47, autor: Katarzyna Wojtachnio
6 lipca 2017
Studenci Politechniki Śląskiej zdobyli Diamentowe Granty!
Logo Diamentowe Granty

Czworo studentów Politechniki Śląskiej uzyskało Diamentowe Granty – nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnie uzdolnionych studentów, którzy prowadzą badania naukowe na wysokim poziomie.  W gronie laureatów znaleźli się: Jakub Bodys i Oliwia Nowakowska-Krol z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Karolina Chodura z Wydziału Architektury oraz Justyna Odrobińska z Wydziału Chemicznego. Gratulujemy!
 
Laureaci Diamentowych Grantów otrzymają aż do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą również mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2,5 tys. zł miesięcznie.
 
Maksymalne dofinansowanie zdobył Jakub Bodys na projekt „Nierównowagowy  dwufazowy model transkrytycznego przepływu CO2 do projektowania strumienic w najnowszych systemach chłodniczych”. Niewiele mniej – 219,443 tys. zł – otrzymała Justyna Odrobińska na „Projektowanie innowacyjnych układów biofunkcyjnych na bazie polimerowych nanonośników i substancji aktywnych stosowanych w kosmetologii i medycynie”. Oliwia Nowakowska-Krol na realizację projektu „Budowa wielopolowego modelu transportu ciepła w ciele ludzkim” uzyskała 207,775 tys. zł, natomiast Karolina Chodura na projekt „Nekropolie żydowskie na terenie województwa śląskiego jako dziedzictwo architektoniczne i kulturowe” otrzymała 184,820 tys. zł dofinansowania z ministerstwa.
 
Diamentowy Grant pozwala laureatom na skrócenie ścieżki kariery naukowej, czyli na podjęcie studiów doktoranckich bez posiadania tytułu zawodowego magistra. W tym roku wicepremier Jarosław Gowin przyznał ponad 16 mln zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. W VI edycji konkursu wyłoniono 83 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową niemniejszą niż 80 punktów. Łącznie Diamentowymi Grantami do tej pory nagrodzono 520 wybitnych studentów z całej Polski.

Wiadomość utworzona: 6 lipca 2017 14:27, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 6 lipca 2017 14:31, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
7 lipca 2017
Naukowcy Politechniki Śląskiej stypendystami Fulbrighta
Logo Fulbrighta

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki – mgr inż. Krzysztof Rajczykowski oraz dr inż. Wojciech Adamczyk – zostali laureatami prestiżowych stypendiów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Dzięki temu w przyszłym roku akademickim wyjadą na kilkumiesięczne staże badawcze do amerykańskich uczelni. Gratulujemy!
 
Dr inż. Wojciech Adamczyk, pracownik Instytutu Techniki Cieplnej, uzyskał stypendium wyjazdowe w kategorii Fulbright Senior Award. Dzięki temu naukowiec z Politechniki Śląskiej wyjedzie na 9-miesięczny staż do Utah University w Salt Lake City, gdzie będzie kontynuował swoje prace badawcze.
 
Mgr inż. Krzysztof Rajczykowski, doktorant na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki,  uzyskał natomiast stypendium w kategorii Fulbright Junior Research Award. Stypendium umożliwi mu  sfinansowanie półrocznego stażu na jednej z najlepszych światowych uczelni, czyli Massachusetts Institute of Technology, w trakcie którego będzie kontynuował badania w ramach swojego doktoratu.
 
Misją Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta jest rozwijanie i wzmacnianie współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Stypendia, w zależności od kategorii, przyznawane są studentom, absolwentom, doktorantom i pracownikom naukowym. Komisja oferuje wyróżniającym się studentom i absolwentom polskich uczelni finansowanie  na rozpoczęcie  studiów w USA. Doktorantom umożliwia natomiast  realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej, a pracownikom naukowym  realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Mogą oni również prowadzić zajęcia dydaktyczne.
 
Do tegorocznej edycji stypendiów Fulbrighta napłynęły 104 zgłoszenia. Ostatecznie komisja przyznała łącznie 30 nagród w kategoriach: Senior Award – 19, Junior Research Award – 9 oraz Graduate Student Award – 2. Obecnie trwa nabór na stypendia, których realizacja będzie możliwa w roku akademickim 2018/2019.
 
Więcej informacji na stronie: http://fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa

Wiadomość utworzona: 6 lipca 2017 11:40, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 7 lipca 2017 10:10, wykonana przez: Paweł Doś
5 lipca 2017
Spotkanie absolwentów Politechniki Śląskiej
Spotkanie absolwentów Politechniki Śląskiej

Jesteś absolwentem Politechniki Śląskiej? Spotkaj się z kolegami po latach! W najbliższy czwartek, 6 lipca, odbędzie się pierwsze spotkanie absolwentów naszej uczelni. Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli studia I, II, III stopnia lub studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej od czasu jej powstania do dnia dzisiejszego.

Nieformalne spotkanie przy kawie będzie okazją do podzielenia się wspomnieniami, osobistymi doświadczeniami oraz do wymiany opinii dotyczących studiowania na Politechnice Śląskiej. Wszyscy gotowi do odświeżenia swoich wspomnień są mile widziani.

Spotkanie odbędzie się 6 lipca godz. 18.00 w żółtym atrium Naukowo-Dydaktycznego Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 22B w Gliwicach.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenia na adres: kariera@polsl.pl. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska, telefonu oraz kierunku i roku ukończenia studiów.

Zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 5 lipca 2017 13:12, autor: Krzysztof Gurgul
5 lipca 2017
Nasi studenci zaprojektowali drapacz chmur w Hongkongu!
Nasi studenci zaprojektowali drapacz chmur w Hongkongu!

Studenci Wydziału Architektury – Ksymena Borczyńska i Bartosz Kobylakiewicz – zostali docenieni w międzynarodowym konkursie Hong Kong Pixel Home. Ich projekt drapacza chmur, wyłoniony spośród 84 prac nadesłanych z całego świata, uzyskał jedno z sześciu wyróżnień. Gratulujemy!

Projekt jest odpowiedzią na rosnący problem bardzo wysokiego zagęszczenia zabudowy w Hongkongu. Zaproponowany system pozwala na tworzenie budynków na ostatnich niezabudowanych działkach w mieście, których powierzchnia często nie przekracza 100 m2. System ten wykorzystuje moduły o różnych funkcjach i układach przestrzennych, które można zaliczyć do trzech kategorii: mieszkalne, usługowe i komunalne, które stanowią istotny elementem założenia. Komunalne kuchnie, przestrzenie do co-workingu i wypoczynku wspomagają zacieśnianie się więzi międzysąsiedzkich i kompensują ograniczony metraż przestrzeni indywidualnych. Zindywidualizowane moduły odpowiadają na potrzeby szerokiej gamy użytkowników, począwszy od singli, poprzez grupy studentów, miejskich farmerów, ceniących wygodę rencistów, aż po minimalistów z zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym.

Dzięki centralnemu umieszczeniu trzonu komunikacyjno-technicznego możliwe jest przystosowanie wymiarów budynku do kształtu działki, natomiast modularny układ pozwala na dopasowanie wysokości do potrzeb danego miejsca.

Wiadomość utworzona: 5 lipca 2017 09:05, autor: Krzysztof Gurgul
4 lipca 2017
Silesian Greenpower ponownie na podium!
Silesian Greenpower ponownie na podium!

Zespół Silesian Greenpower zdobył pierwsze i drugie miejsce w dwóch rundach międzynarodowych zawodów elektrycznych bolidów wyścigowych Greenpower Formula F24+, które odbyły się w ubiegły czwartek, 29 czerwca, w Wielkiej Brytanii. Drużyna studentów z Politechniki Śląskiej po raz kolejny udowodniła, że skonstruowane przez nich bolidy są bezkonkurencyjne!

Zespół z Politechniki Śląskiej wziął udział w trzeciej i czwartej rundzie zawodów Greenpower Formula F24+. Podczas pierwszego wyścigu, który odbył się na torze Goodwood, skonstruowany przez naszych studentów bolid Bullet SGR zajął drugie miejsce, pokonując 38 konkurencyjnych pojazdów. W ciągu 60 minut zrobił aż 16 okrążeń ze średnią prędkością 34 mil/godz.

Podczas czwartej rundy wyścigów, która tym razem odbyła się na brytyjskim torze Croft, Bullet SGR okazał się najlepszy i wyjeździł sobie złoto! Pojazd zrobił 24 okrążenia ze średnią prędkością 27,8 mil/godz., pozostawiając w tyle swoich ośmiu konkurentów i wyprzedzając drugi na mecie zespół aż o trzy okrążenia. Zadanie było tym trudniejsze, że warunki atmosferyczne nie sprzyjały jeździe. Z tego powodu część drużyn zrezygnowała z wyścigu, skrócono również zawody. Nasi studenci nie poddali się jednak i zwyciężyli! W czwartej rundzie drużyna Silesian Greenpower wystawiła również drugiego bolida – Bulleta 1, który zakończył wyścig na szóstej pozycji.

Finałowy wyścig Greenpower Formula F24+ odbędzie się w pierwszy weekend października. W klasyfikacji generalnej będą się liczyć trzy najlepsze wyniki, z którego jeden musi być z rundy finałowej. Z tak doskonałymi wynikami drużyna z Politechniki Śląskiej ma więc realne szanse na najwyższe miejsce na podium. Gratulujemy i trzymamy kciuki!

Wiadomość utworzona: 4 lipca 2017 09:09, autor: Krzysztof Gurgul
3 lipca 2017
Zmarł Pan Janusz Kotwas
Janusz Kotwas

Z żalem zawiadamiamy, że 28 czerwca w wieku 46 lat zmarł Pan Janusz Kotwas, wieloletni pracownik Straży Akademickiej Politechniki Śląskiej.

Pan Janusz Kotwas pracował na Politechnice Śląskiej od 1998 roku. Przez ten czas dał się poznać jako wzorowy pracownik, a także niezwykle życzliwy i pomocny człowiek, kolega i przyjaciel wielu z nas.

Msza święta żałobna i uroczystości pogrzebowe w intencji Pana Janusza Kotwasa odbędą się we wtorek, 4 lipca, o godz. 9.30 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, przy ul. Daszyńskiego 2 w Gliwicach. Po mszy nastąpi odprowadzenie urny z prochami Zmarłego do grobu na Cmentarz Centralny.

Wiadomość utworzona: 3 lipca 2017 14:07, autor: Krzysztof Gurgul
3 lipca 2017
Nasze wydziały w drugim etapie konkursu na doktoraty wdrożeniowe!
Doktoraty wdrożeniowe

Cztery wydziały Politechniki Śląskiej – Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Chemiczny, Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Mechaniczny Technologiczny – otrzymały pozytywną ocenę i tym samym przeszły do drugiego etapu konkursu na doktoraty wdrożeniowe, organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gratulujemy!

W konkursie można ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, na których kształcenie będzie się odbywało we współpracy z pracodawcą doktoranta. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta, a także na finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.

Udział w konkursie mogły wziąć uczelnie bądź podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, jednostki naukowe PAN, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski. Aby aplikować, wnioskodawcy musieli posiadać kategorię naukową A+ lub A, prowadzić studia doktoranckie lub posiadać jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie, a także prowadzić udokumentowaną i systematyczną współpracę z przedsiębiorcami lub innymi podmiotami w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Wnioski były oceniane przez zespół powołany przez ministra. Przy ocenie uwzględniano m.in.: poziom naukowy prac lub zadań i ich znaczenie dla rozwoju nauki, praktyczną użyteczność ich wyników oraz ich znaczenie dla rozwoju innowacyjności i gospodarki, znaczenie realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki, zgodność zadania planowanego do realizacji z celami polityki naukowej, naukowo‑technicznej, innowacyjnej i społecznej państwa, a także doświadczenie i potencjał wnioskodawcy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Wydziały: Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Chemiczny, Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Mechaniczny Technologiczny spełniły powyższe kryteria, otrzymały pozytywną ocenę i tym samym przeszły do drugiego etapu konkursu.

Wiadomość utworzona: 3 lipca 2017 10:31, autor: Krzysztof Gurgul
30 czerwca 2017
Politechnika Śląska i Uniwersytet Śląski współpracują

Politechnika Śląska oraz Uniwersytet Śląski nawiązały współpracę naukowo-dydaktyczną, która ma na celu sprzyjać efektywnemu wykorzystaniu potencjału naukowego i badawczego obu uczelni. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w piątek, 30 czerwca, w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Dokument sygnowali: prorektor ds. badań naukowych prof. Andrzej Noras z Uniwersytetu Śląskiego oraz prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Śląskiej prof. Janusz Kotowicz.
Uczelnie zadeklarowały chęć współpracy przy realizacji projektów badawczych oraz organizacji konferencji i seminariów, jak również przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego realizatorem porozumienia będzie międzywydziałowa jednostka uczelni – Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA), natomiast ze strony Politechniki Śląskiej będą to wydziały, w tym głównie: Inżynierii Środowiska i Energetyki, Transportu, Mechaniczny Technologiczny oraz Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwszym wspólnym obszarem zainteresowań będzie monitorowanie środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Umożliwi to m.in. prowadzenie badań dotyczących jakości powietrza, określenie źródła zanieczyszczeń oraz kierunków ich przemieszczania się.
 
W spotkaniu ze strony Politechniki Śląskiej oprócz prof. Janusza Kotowicza uczestniczył także dr hab. inż. Andrzej Fellner – dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej, natomiast ze strony Uniwersytetu Śląskiego: prof. Jan Sładkowski – prodziekan ds. kierunków fizyka oraz informatyka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, prof. Urszula Myga-Piątek – prodziekan ds. kształcenia i promocji Wydziału Nauk o Ziemi, prof. Maria Augustyniak – prodziekan ds. kształcenia i studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, dr hab. Mariola Jabłońska – kierownik Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli Atmosfery (ULKA) oraz prof. Mirosław Nakonieczny – kierownik Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

Wiadomość utworzona: 30 czerwca 2017 15:16, autor: Paweł Doś
28 czerwca 2017
Inkubator Innowacyjności+: II etap konkursu

W pierwszym etapie konkursu ogłoszonego w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej zidentyfikowało blisko 90 innowacyjnych projektów. Teraz kolej na drugi etap, czyli przesłanie pełnych wniosków, które nadsyłać można do 21 lipca. Istnieje możliwość wcześniejszego skonsultowania wniosku z brokerem innowacji CITT. Zachęcamy do skorzystania.
 
Dwadzieścia projektów z największą liczbą punktów spośród blisko 90 projektów przedwdrożeniowych zidentyfikowanych w pierwszym etapie konkursu, odbywającego się w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+ ”, zostanie zaprezentowanych przed komitetem inwestycyjnym. Najwyżej ocenione pomysły otrzymają wsparcie i możliwość sfinansowania nawet do 80 tys. zł kosztów związanych z dodatkowymi pracami przedwdrożeniowymi lub dostosowawczymi wynalazków do potrzeb zainteresowanego nabywcy. By zwiększyć szanse projektu na dofinansowanie i zapewnić maksymalne wsparcie na etapie przygotowywania – zarówno pełnego wniosku, jak i karty informacyjnej projektu, która zawiera opis popularnonaukowy przedsięwzięcia – każdy uczestnik konkursu ma możliwość indywidualnego skonsultowania wniosku u przydzielonego mu brokera innowacji. Terminy spotkań z konsultantami będą ustalane indywidualnie. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej.
 
Kompletne wnioski wraz z załącznikami oraz wymaganymi podpisami należy dostarczyć do Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej z siedzibą przy ul. Banacha 7 w Gliwicach do 21 lipca.

Wiadomość utworzona: 28 czerwca 2017 08:27, autor: Agnieszka Moszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 28 czerwca 2017 11:00, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
27 czerwca 2017
Chemia oswojona! Wszystko dzięki Uniwersytetowi Młodego Odkrywcy i zaczarowanemu laboratorium na Wydziale Chemicznym

Zakończyły się zajęcia w ramach pierwszej edycji Uniwersytetu Młodego Odkrywcy „Oswoić chemię – zaczarowane laboratorium”. W realizowanym na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej projekcie wzięło udział 75 uczniów trzech gliwickich szkół wraz z opiekunami. Ideę przedsięwzięcia, podobnie jak sposób realizacji, chwalą zarówno biorący udział w projekcie uczniowie, ich opiekunowie, jak i zaangażowani w przedsięwzięcie nauczyciele akademiccy i organizatorzy Uniwersytetu Młodego Odkrywcy.
 
Słuchaczami Uniwersytetu Młodego Odkrywcy „Oswoić chemię – zaczarowane laboratorium” byli uczniowie współpracujących z Politechniką Śląską szkół podstawowych oraz gimnazjum. Odbywające się raz w miesiącu zajęcia realizowane były w postaci dwóch niezależnych bloków naukowych dostosowanych do wieku uczestników. Młodszą, liczącą 37 uczniów grupę stanowili wychowankowie dwóch gliwickich placówek – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 oraz Szkoły Podstawowej nr 23. Starszą grupę stanowiło natomiast 38 uczniów z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach. W spotkaniach organizowanych na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej uczestniczyli także nauczyciele, którzy z dużym entuzjazmem wypowiadali się na temat przedsięwzięcia i prowadzonych w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy zajęć mówiąc, że „tego typu spotkania naukowe, w których wiodącą rolę odgrywa eksperyment, mocno przemawiają do wyobraźni dziecka, zachęcają do twórczego myślenia i rozwijają zainteresowania.”
 
Spotkania w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy „Oswoić chemię – zaczarowane laboratorium” odbywały się na Wydziale Chemicznym raz w miesiącu, a ich uczestnicy – obok interesujących wykładów popularyzujących naukę i zajęć eksperymentalnych – mieli możliwość zapoznania się ze środowiskiem akademickim, porozmawiania ze „starszymi kolegami” i odwiedzenia profesjonalnie wyposażonych pomieszczeń laboratoryjnych. Kadra akademicka prowadząca zajęcia z ogromnym zaangażowaniem zdradzała młodym adeptom zawiłe tajniki chemii, fizyki i matematyki, przenosząc ich w świat tajemniczej grafiki inżynierskiej i projektowania. Organizatorzy współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu żywią nadzieję, że fascynacja nauką i ciekawość świata, którą obserwowali u „młodych odkrywców”, nie wygaśnie i w przyszłości przywiedzie ich w mury Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 27 czerwca 2017 11:44, autor: Agnieszka Moszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 27 czerwca 2017 12:11, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
26 czerwca 2017
Wihajster do godki. Lekcje śląskiego z Barbarą Szmatloch

Spotkanie z Barbarą Szmatloch, autorką książki „Wihajster do godki. Lekcje śląskiego” odbędzie się w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 3 w Gliwicach 28 czerwca o godz. 18.00. Wstęp wolny.
 
Podczas spotkania Barbara Szmatloch – Ślązaczka z dziada pradziada, felietonistka „Gazety Wyborczej”, autorka artykułów na temat powstań śląskich, Górnego Śląska w międzywojniu, życia i działalności Wojciecha Korfantego oraz biogramów powstańców śląskich – opowie m.in. o barwnej kulturze Górnego Śląska oraz fenomenie „godki śląskiej”, której nie da się sprowadzić do skodyfikowanego systemu znaków graficznych czy fonemów. Rozmowę poprowadzi Jerzy Ciurlok. Zapraszamy.

Wiadomość utworzona: 26 czerwca 2017 14:01, autor: Agnieszka Moszczyńska
26 czerwca 2017
Wizyta w Japonii

Prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk w dniach 15-16 czerwca wziął udział na zaproszenie Ambasady RP w Japonii w spotkaniach na temat oferty Politechniki Śląskiej dla sektora finansowego.
Politechnika Śląska zajęła 2. miejsce spośród 35 uczestników w konkursie organizowanym przez Ambasadę RP w Japonii, dotyczącym polskiej oferty technologicznej dla sektora FinTech (Financial Technology).

W głosowaniu rozstrzygającym o wynikach konkursu wzięło udział ponad 70 przedstawicieli japońskich największych instytucji finansowych, firm technologicznych i funduszy venture capital oraz korporacji inwestujących w technologie dla FinTech. Jedynie jednostki z Polski, które uplasowały się na pierwszych 7 miejscach, zostały zaproszone przez Ambasadę na seminarium.
Politechnikę Śląską reprezentował prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk. W ramach swojej wizyty, oprócz udziału w seminarium FinTech, uczestniczył w seminarium w Finolab – centrum firm działających dla sektora finansowego w Tokio. Przy okazji wizyty w Tokio prorektor spotkał się ponadto z prof. Teruo Fujii – dyrektorem generalnym  Institute of Industrial Science, The University of Tokyo. Uniwersytet ten notowany jest na 28. miejscu QS World University Rankings oraz na 20. miejscu Academic Ranking of World Universities, tzw. listy szanghajskiej. Obydwie strony zainteresowane są współpracą w zakresie wymiany kadry naukowej i studentów oraz realizacji wspólnych projektów w obszarach reprezentowanych na wielu wydziałach naszej uczelni.
 
Japońskie jednostki biorące udział w seminarium:
- największe japońskie banki i ubezpieczyciele: Mitsubishi UFJ Financial Group, Meiji Yasuda, Orix, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Nomura Holdings, Dai-ichi Life Insurance Company, Sonpo Holdings, The Fuji Fire and Marine Insurance;
- fundusze venture i private equity oraz korporacje inwestujące m.in. w technologie dla FinTech: Sparx Group, Mitsui, Real Tech Fund, J-Star, ISID, Pictet Asset Management Japan, SBI Investment;
- duże firmy technologiczne: Softbank, Fujitsu, NEC, Epson, NTT Data;
- duże banki: SBI Sumishin Net Bank, Gunma Bank, Aomori Bank, Shizuoka Bank, Shiga Bank;
- japońskie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze FinTech: Crowd Cast, Ceres, Campfire.

Wiadomość utworzona: 26 czerwca 2017 08:44, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 26 czerwca 2017 12:42, wykonana przez: Paweł Doś
26 czerwca 2017
Delegacja gości z Uniwersytetu w Cranfield

Na Politechnice Śląskiej gościli przedstawiciele Uniwersytetu w Cranfield, jednej z czołowych uczelni badawczych w Wielkiej Brytanii, która od lat współpracuje z Politechniką Śląską i corocznie przyjmuje naszych najlepszych studentów w ramach oferty podwójnego dyplomu studiów magisterskich. Wizyta zagranicznych gości, zakończona podpisaniem umowy o współpracy, miała miejsce w środę, 21 czerwca.

W skład delegacji z partnerskiej uczelni weszli prof. Simon Pollard – Pro-Vice-Chancellor, odpowiedzialny za współpracę międzynarodową – oraz prof. Tom Stephenson – Pro-Vice-Chancellor, odpowiedzialny za badania i innowacje. Z ramienia Politechniki Śląskiej w spotkaniu wzięli udział rektor prof. Arkadiusz Mężyk, prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk, pełnomocnik ds. kształcenia międzynarodowego dr hab. inż. Wojciech Sitek i kierownik biura współpracy z zagranicą dr inż. Grzegorz Kłapyta.
Podczas spotkania przedstawiciele obu uczelni podsumowali dotychczasowe działania. Rozmawiali również o dalszym rozwoju współpracy dydaktycznej oraz chęci nawiązania współpracy naukowej, a także o możliwościach wspólnej rekrutacji i realizacji programów podwójnego dyplomowania dla studentów spoza Unii Europejskiej. Spotkanie było także okazją do odnowienia przez partnerskie uczelnie stosownej umowy o współpracy. Goście mieli również okazję zwiedzić wybrane laboratoria na kilku wydziałach naszej uczelni.
W ciągu ostatnich trzech lat akademickich z oferty podwójnego dyplomu studiów magisterskich, a tym samym wyjazdu na Uniwersytet w Cranfield, skorzystało ponad 50 studentów Politechniki Śląskiej. W roku akademickim 2017/2018 do wyjazdu zakwalifikowało się 26 osób.

Wiadomość utworzona: 23 czerwca 2017 10:48, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 26 czerwca 2017 08:41, wykonana przez: Paweł Doś
22 czerwca 2017
Politechnika Śląska jedną z najlepszych uczelni w Polsce!

Politechnika Śląska zajęła 4. miejsce w Polsce w Rankingu Studiów Inżynierskich i 5. miejsce w Rankingu Uczelni Technicznych, przygotowywanych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Nasza uczelnia jest też najlepszą szkołą wyższą w województwie śląskim!
 
W najnowszym Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 programy aż 5 kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Śląskiej znalazły się w ścisłej czołówce w kraju. Inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz logistyka na Wydziale Organizacji i Zarządzania zostały uznane za najlepsze w Polsce! Biotechnologia na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz transport na Wydziale Transportu uplasowały się na drugim miejscu zestawienia. Na trzecim miejscu znalazła się architektura prowadzona na Wydziale Architektury. Na bardzo wysokich pozycjach uplasowały się również: elektrotechnika, energetyka, górnictwo i geologia, elektronika i telekomunikacja, budownictwo, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika. Dzięki temu Politechnika Śląska znalazła się na 4. miejscu w Polsce w Rankingu Studiów Inżynierskich!
 
Z kolei w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017 wśród uczelni technicznych nasza uczelnia w tym roku uplasowała się na 5. miejscu w kraju, awansując tym samym o dwa miejsca w porównaniu do zeszłego roku. Politechnika Śląska awansowała również w generalnym zestawieniu wszystkich uczelni w Polsce i z miejsca 19. w tym roku wspięła się już na 13. pozycję wśród 170 uczelni w naszym kraju. Politechnika Śląska po raz kolejny okazała się również najlepszą uczelnią w województwie śląskim!
 
Nasza uczelnia znalazła się także na pierwszym miejscu wśród śląskich uczelni w kategorii absolwent na rynku pracy. W zestawieniu były brane pod uwagę preferencje pracodawców i ekonomiczne losy absolwentów, mierzone wskaźnikiem wysokości zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźnikami ich zatrudnienia.

Wiadomość utworzona: 22 czerwca 2017 11:50, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 22 czerwca 2017 12:00, wykonana przez: Paweł Doś
22 czerwca 2017
Poznaj „High Flyers”! Przyjdź dziś na Wydział AEiI

Spotkanie z zespołem „High Flyers” – zwycięzcą tegorocznej Droniady – odbędzie się dzisiaj, w czwartek 22 czerwca, w auli F Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 16 w Gliwicach o godz. 10.00. Wszystkich zainteresowanych działalnością i sukcesami koła naukowego serdecznie zapraszamy.
 
Międzywydziałowe Koło Naukowe Bezzałogowych Obiektów Latających „High Flyers” zwyciężyło w tegorocznej Droniadzie, która odbyła się na terenie Aeroklubu Krakowskiego w miniony weekend. Zadaniem drużyn biorących udział w zawodach było zlokalizowanie dziesięciu ofiar huraganu, oznaczonych specjalnymi nadajnikami i rozlokowanych na terenie aeroklubu. W zmaganiach uczestniczyło dziesięć drużyn reprezentujących uczelnie z całej Polski, w tym studenci z Międzywydziałowego Koła Naukowego Bezzałogowych Obiektów Latających „High Flyers”. Politechniczne maszyny zbadały obszar ponad 60 hektarów, znajdując – jako jedna z nielicznych ekip – wszystkie rozstawione nadajniki. W rezultacie „High Flyers” deklasowali konkurencję i zdobyli pierwsze miejsce w Droniadzie 2017.
 
Międzywydziałowe Koło Naukowe Bezzałogowych Obiektów Latających „High Flyers”, którego opiekunami są dr inż. Roman Czyba i dr inż. Marcin Lemanowicz, zrzesza studentów i pracowników z trzech wydziałów Politechniki Śląskiej: Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Mechanicznego Technologicznego i Chemicznego. Zarówno z działającymi w kole naukowym studentami, jak i ich opiekunami będzie można spotkać się jutro na Wydziale AEiI.

Wiadomość utworzona: 22 czerwca 2017 07:26, autor: Agnieszka Moszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 22 czerwca 2017 07:28, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
21 czerwca 2017
Tytuł Doktora Honoris Causa WAT dla prof. Eugeniusza Świtońskiego

Już jutro, w czwartek, 22 czerwca, o godzinie 12.00 w Klubie WAT w Warszawie przy ul. gen. S. Kaliskiego 25a odbędzie się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Eugeniuszowi Świtońskiemu z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Prof. Eugeniusz Świtoński zostanie uhonorowany tym tytułem już po raz piąty.
 
Prof. Eugeniusz Świtoński ukończył studia na Politechnice Poznańskiej w 1963 r., a następnie rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1970 , a doktora habilitowanego w 1980. W 1991 r. został profesorem nadzwyczajnym, zaś w 1997 r. profesorem zwyczajnym. Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1995.
Pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, kierownika Zakładu Mechaniki Ogólnej, kierownika Katedry Mechaniki Technicznej oraz kierownika Katedry Mechaniki Stosowanej. W latach 1987-1990 pełnił obowiązki prodziekana na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej.
Prof. Eugeniusz Świtoński jest wybitnym i cenionym specjalistą w zakresie mechaniki, w tym zwłaszcza mechaniki ośrodków ciągłych i zastosowania metod numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji maszynowych. Prowadzone przez niego badania naukowe inspirowane są bezpośrednimi potrzebami przemysłu, a wyniki badań znalazły wiele praktycznych zastosowań.
 
Za wybitne osiągniecia naukowe i organizacyjne oraz promowanie młodej kadry naukowej został uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Jest Doktorem Honoris Causa Politechnik: Rzeszowskiej, Śląskiej, Lubelskiej oraz AGH.

Wiadomość utworzona: 21 czerwca 2017 11:47, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 21 czerwca 2017 11:53, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
21 czerwca 2017
IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

Trwa IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości. Wszystkich zainteresowanych współczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w budownictwie powszechnym zapraszamy dziś i jutro do Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B i budynku Wydziału Architektury przy ul. M. Strzody 10 w Gliwicach. Wstęp wolny.
 
Konferencja poświęcona współczesnym i innowacyjnym rozwiązaniom w budownictwie powszechnym poprzedza VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w październiku br. Tematyka współorganizowanego przez Politechnikę Śląską wydarzenia dotyczyć będzie:
• programu „Mieszkanie +” w budownictwie
• poprawy komfortu użytkowania budynków – aspektów praktycznych
• BIM i poszerzonej rzeczywistości w budownictwie
• utrzymania i naprawy elementów konstrukcyjnych budynków
• rewitalizacji miasta, osiedli i terenów poprzemysłowych.
 
W odbywającej się 21 i 22 czerwca na Politechnice Śląskiej konferencji będzie uczestniczyć m.in. kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz BGK Nieruchomości, a także reprezentanci samorządów terytorialnych województwa śląskiego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jak również szefowie krajowych i regionalnych związków rewizyjnych spółdzielczości mieszkaniowej, przedstawiciele licznych przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot członkowskich, organizacji deweloperskich, producenckich i wykonawczych robót budowlanych, termomodernizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stolarki okiennej i innych.
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem organizowanym przez Śląską Izbę Budownictwa, Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, katowicki oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, śląski oddział Instytutu Techniki Budowlanej, Wydziały Architektury i Budownictwa Politechniki Śląskiej, a także Regionalną Izbę Gospodarczą i Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, objęli minister infrastruktury i budownictwa, marszałek województwa śląskiego oraz rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Wiadomość utworzona: 21 czerwca 2017 10:19, autor: Agnieszka Moszczyńska
19 czerwca 2017
Młode miłośniczki nauki opanowały Politechnikę Śląską!

Grupa młodych pasjonatek nauki ze szkoły podstawowej odwiedziła dziś mury Politechniki Śląskiej. Przez jeden dzień dziewczynki mogły się poczuć jak inżynierki. Na uczelni czekały na nie wykłady i zajęcia w laboratoriach, okraszone niesamowitymi efektami specjalnymi. Ogień, dym czy ciekły azot lejący się strumieniami – to tylko część atrakcji, które podbiły serca uczennic. A wszystko po to, aby przybliżyć najmłodszym świat nauki i techniki.

Już od pierwszej chwili dziewczynki mogły się poczuć jak prawdziwe studentki. Na największej auli na uczelni czekała na nie wykładowczyni w prawdziwej todze profesorskiej oraz przygotowany specjalnie dla nich wykład, podczas którego dowiedziały się, jak przyroda inspiruje inżynierów do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Wykładowczyni opowiedziała m.in. o tym, jak dzięki obserwacji zimorodków poprawiono efektywność japońskich pociągów, w jaki sposób pancerz żuka zainspirował naukowców do stworzenia samo napełniającej się butelki, a trąba słonia do skonstruowania robotów domowych i przemysłowych oraz co ma wspólnego spacer z psem z… rzepami.

Dziewczynki miały też szansę zobaczyć na własne oczy owoce prac naukowców. W laboratoriach Wydziału Mechanicznego Technologicznego mogły spróbować swoich sił za sterami robotów i przy okazji dowiedziały się, do czego można je wykorzystać. Czekały też na nie niezwykłe pokazy chemiczne. Ogień, dym i ciekły azot lejący się strumieniami, to tylko część efektów specjalnych, które towarzyszyły zajęciom w laboratoriach. Uczennice mogły również pooglądać pod mikroskopem skrzydło motyla, nogę pająka, a także dowiedzieć się, że czarno-białe zdjęcia w dużym przybliżeniu tak naprawdę są… kolorowe. A to tylko część atrakcji, jakie dla młodych pasjonatek nauki przygotowali naukowcy z Politechniki Śląskiej.
– Chcemy zarazić dzieci pasją do nauki już od najmłodszych lat. Chcemy pokazać uczennicom, które dziś nas odwiedziły, że nauki ścisłe i techniczne też mogą być fascynujące i że są nie tylko zarezerwowane dla chłopaków. Mamy nadzieję, że dzięki dzisiejszej wycieczce dziewczynki będą się jeszcze chętniej uczyć przedmiotów ścisłych, a za kilka lat wrócą na Politechnikę Śląską, tym razem już jako nasze studentki – podkreśla dr Agata Śliwa z Wydziału Mechanicznego Technologicznego, organizatorka wydarzenia.
Wizyta uczennic z katowickiej szkoły to nie pierwsze tego typu wydarzenie na Politechnice Śląskiej i na pewno nie ostatnie. W najbliższym czasie tajniki nauk ścisłych i technicznych będą zgłębiać kolejne grupy dzieci.

Wiadomość utworzona: 19 czerwca 2017 14:54, autor: Agnieszka Moszczyńska
21 czerwca 2017
Złoto dla koła naukowego „High Flyers” w zawodach Droniada 2017

Międzywydziałowe Koło Naukowe Bezzałogowych Obiektów Latających „High Flyers” zwycięzcą tegorocznej Droniady! Zawody, podczas których sprawdzano m.in. jak wykorzystywać drony i bikony w akcjach ratunkowych, odbyły się na terenie Aeroklubu Krakowskiego w miniony weekend. Reprezentacja Politechniki Śląskiej okazała się najlepsza zarówno w pracy zespołowej, jak i integracji systemu z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Gliwiczanie, również jako nieliczni, znaleźli wszystkie cele. Gratulujemy.
 
Zadaniem drużyn biorących udział w tegorocznej Droniadzie było zlokalizowanie dziesięciu ofiar huraganu, rozlokowanych na terenie aeroklubu w Pobiedniku Wielkim, koło Krakowa, i oznaczonych specjalnymi nadajnikami. W zmaganiach uczestniczyło dziesięć drużyn reprezentujących uczelnie z całej Polski, w tym studenci zrzeszeni w Międzywydziałowym Kole Naukowym Bezzałogowych Obiektów Latających „High Flyers”, działającym przy Politechnice Śląskiej.
 
Zespół „High Flyers” wykonał lot zwiadowczy, wykorzystując do tego celu samolot i dwa wirnikowce, a także autorski system informatyczny zbierający i obrazujący pozyskane informacje. Politechniczne maszyny zbadały obszar ponad 60 hektarów, znajdując wszystkie rozstawione nadajniki. W rezultacie „High Flyers” deklasowali konkurencję i zdobyli pierwsze miejsce w tegorocznej Droniadzie! W klasyfikacji generalnej gliwiczanie byli lepsi od kolejnego zespołu – drużyny „Squadron” z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – o całe 10 punktów. Reprezentacja Politechniki Śląskiej okazała się najlepsza nie tylko pod względem efektywności poszukiwania celów. Komisja sędziowska doceniła również pracę zespołową naszej drużyny, integrację systemu z bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz aplikację wyświetlającą informacje. W rezultacie zespół w składzie: Tomasz Kudala, Daniel Dańczura, Michał Simon, Maciej Galeja, Karol Hanke, Zbigniew Gorol, Adam Sikora, Wojtek Grabowski oraz Łukasz Ryczko, zdobył pierwsze miejsce, otrzymując nagrodę główną w wysokości 10 tys. zł, ufundowaną przez organizatora zawodów – Instytut Mikromakro oraz władze Krakowa. Oprócz tego Międzywydziałowe Koło Naukowe Bezzałogowych Obiektów Latających „High Flyers” otrzymało nagrodę honorową wraz ze statuetką ufundowaną przez szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha. Zwycięska drużyna otrzymała również nagrodę specjalną w postaci drona wyścigowego oraz zaproszenie na warsztaty z narzędzi do obróbki obrazów. Zwycięzcy Droniady 2017 wezmą udział w Narodowej Wystawie Militarnej w strefie dronów.
 
Spotkanie z zespołem „High Flyers” odbędzie się w najbliższy czwartek, 22 czerwca, o godz. 10.00 w auli F (2. piętro) na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 16 w Gliwicach.
 
Międzywydziałowe Koło Naukowe Bezzałogowych Obiektów Latających „High Flyers”, które zrzesza studentów i pracowników z trzech wydziałów Politechniki Śląskiej: Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Mechanicznego Technologicznego i Chemicznego, bierze udział w Droniadzie od 2014 r. Opiekunami zespołu są dr inż. Roman Czyba i dr inż. Marcin Lemanowicz.

Wiadomość utworzona: 19 czerwca 2017 09:03, autor: Agnieszka Moszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 21 czerwca 2017 11:54, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
14 czerwca 2017
Politechnika Śląska na 5. miejscu w rankingu uczelni technicznych i 4. w rankingu studiów inżynierskich w Polsce!

Ukazał się najnowszy Ranking Szkół Wyższych Perspektywy. Politechnika Śląska znalazła się w nim na piątym miejscu wśród uczelni technicznych i trzynastym wśród wszystkich uczelni w Polsce. Dwa kierunki: inżynieria środowiska i logistyka okazały się najlepsze w Polsce, co przyczyniło się do zajęcia przez Politechnikę Śląską czwartego miejsca w kraju w rankingu studiów inżynierskich.
 
Ranking Szkół Wyższych Perspektywy publikowany jest już po raz osiemnasty. Składają się na niego cztery rankingi odzwierciedlające różnorodność polskich uczelni – ranking uczelni akademickich, ranking uczelni niepublicznych magisterskich, ranking państwowych wyższych szkół zawodowych, a także ranking kierunków studiów. Szkoły klasyfikowane są w dwóch ujęciach – ogólnie, bez podziału na typy uczelni oraz w osobnych zestawieniach uwzględniających siedem typów szkół, tj. uniwersytety, uczelnie: techniczne, rolnicze, pedagogiczne, medyczne i ekonomiczne oraz akademie wychowania fizycznego.
 
Politechnika Śląska zanotowała awans w porównaniu z rokiem ubiegłym i w zestawieniu polskich uczelni technicznych zajęła wysoką piątą lokatę, awansując o dwa miejsca. W ogólnopolskim rankingu uczelni akademickich – bez podziału na typy szkół – nasza uczelnia również znacznie poprawiła swoje notowania. Obecnie Politechnika Śląska znajduje się na 13. miejscu w Polsce, podczas gdy w zeszłym roku plasowała się na 19. Jednocześnie nasza uczelnia znajduje się najwyższej w zestawieniu pozycji spośród wszystkich szkół wyższych w regionie. W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy oceniane są takie kryteria, jak: prestiż akademicki, absolwent na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa oraz umiędzynarodowienie.
 
Na uwagę zasługują również miejsca, jakie w rankingu kierunków studiów – obejmującym 68 głównych kierunków lub grup kierunków studiów – zajęły kierunki prowadzone na Politechnice Śląskiej. Kierunek inżynieria środowiska prowadzony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki podobnie jak w zeszłym roku został uznany za najlepszy w kraju! Na pierwszej pozycji uplasowała się również logistyka prowadzona na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Biotechnologia realizowana na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz transport na Wydziale Transportu uplasowały się na drugim miejscu. Doceniono też program studiów realizowany na kierunku architektura na Wydziale Architektury, który zapewnił naszej uczelni – podobnie jak w roku ubiegłym – trzecie miejsce wśród szkół wyższych kształcących przyszłych architektów. Tym samym Politechnika Śląska znalazła się na czwartym miejscu wśród uczelni, których studia zajęły pierwsze miejsce w poszczególnych dyscyplinach.
 
Warto zwrócić uwagę na jeszcze dwa zestawienia. Politechnika Śląska wiedzie prym w kształceniu przyszłych magistrów inżynierów biotechnologii. Biotechnologia jest prowadzona na naszej uczelni na trzech wydziałach Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz na Wydziale Chemicznym i wszystkie trzy znalazły się w pierwszej piątce zestawienia wszystkich wydziałów w Polsce kształcących na tym kierunku, zajmując odpowiednio drugie, czwarte i piąte miejsce.
 
Biorąc pod uwagę poszczególne kryteria oceny uczelni, w zestawieniu według kryterium absolwenci na rynku pracy Politechnika Śląska znalazła się na pierwszym miejscu wśród uczelni województwa śląskiego (100%). Na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Śląski w Katowicach (64,45%), a na trzecim Politechnika Częstochowska (59,31%). W zestawieniu tym brane są pod uwagę preferencje pracodawców i ekonomiczne losy absolwentów, mierzone wskaźnikiem wysokości zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźnikami ich zatrudnienia.
 
W rankingu szkół wyższych ocenie zostało poddanych 168 uczelni i państwowych wyższych szkół zawodowych. Nad prawidłowością sporządzania zestawienia czuwała kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz byłego ministra nauki i informatyzacji.

Wiadomość utworzona: 14 czerwca 2017 13:29, autor: Agnieszka Moszczyńska
14 czerwca 2017
Zostań inżynierem XXI wieku

Trwa nabór studentów zainteresowanych udziałem w programie płatnych staży przemysłowych pt. „Inżynier XXI wieku”. Celem realizowanego we współpracy z firmami: AIUT, Fiat Chrysler Automotive Poland i gliwickim oddziałem General Motors Manufacturing Poland, programu jest wzmacnianie praktycznych elementów kształcenia na Politechnice Śląskiej.
 
Program „Inżynier XXI wieku” jest koordynowany przez Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej, które udziela zainteresowanym wszelkich informacji dotyczących realizacji programów stażowych w przedsiębiorstwach oraz wspiera kandydatów biorących udział w procesie rekrutacyjnym, m.in. w przygotowaniu atrakcyjnych dokumentów aplikacyjnych. W tegorocznej edycji programu „Inżynier XXI wieku” istnieje możliwość odbycia płatnego stażu w firmach: AIUT, Fiat Chrysler Automotive Poland oraz w gliwickiej fabryce Opla.

Wiadomość utworzona: 14 czerwca 2017 13:26, autor: Agnieszka Moszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2017 13:28, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
14 czerwca 2017
IV Międzynarodowa konferencja „Mechatronics: Ideas for Industrial Applications”

IV Międzynarodowa konferencja „Mechatronics: Ideas for Industrial Applications” odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej i w hotelu „Stok” w Wiśle-Jaworniku między 13 a 15 września. Zachęcamy do udziału.
 
Konferencja „Mechatronics: Ideas for Industrial Applications” to cyklicznie odbywające się spotkanie z obszaru szeroko rozumianej mechatroniki, organizowane pod auspicjami Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. W programie wydarzenia m.in. referaty plenarne, wizyta w laboratoriach mechatroniki Wydziału Mechanicznego Technologicznego, liczne spotkania integracyjne, sesje plenarne, panele dyskusyjne, referaty problemowe i sesje plakatowe z udziałem znanych osobistości świata nauki i przemysłu. Istotnym elementem czwartej już konferencji M:IfIA będzie prezentacja partnerów przemysłowych Wydziału Mechanicznego Technologicznego, działających w obszarach szeroko rozumianej mechatroniki. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Wiadomość utworzona: 14 czerwca 2017 08:08, autor: Agnieszka Moszczyńska
13 czerwca 2017
„Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz: kooperacji, współpracy, przyjaźni” – ogólnopolska konferencja na Politechnice Śląskiej

IV Konferencja naukowa „Nauki Społeczne i Humanistyczne – zakres współpracy na rzecz współpracy – kooperacji – przyjaźni” odbędzie się w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach 19 czerwca w godz. 10.00-17.30.
 
Konferencja organizowana przez Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym i Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach dedykowana jest interdyscyplinarnej współpracy naukowej reprezentantów dyscyplin wchodzących w skład nauk społecznych i humanistycznych. W tym roku organizatorzy pragną skoncentrować się na szeroko rozumianych zagadnieniach z zakresu kooperacji, rozwijania umiejętności współpracy i przyjaźni między ludźmi. W ramach konferencji zaplanowano cztery sesje tematyczne:
 • współpraca-kooperacja-przyjaźń
 • praca-organizacja-zarządzanie
 • środowisko-opieka-integracja
 • zmiana-rozwój-kreacja.
W ramach każdej z nich odbędzie się seria prelekcji, które poprowadzą przedstawiciele m.in.: Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej in. W. Korfantego w Katowicach, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gliwicach.
 
Konferencja naukowa „Nauki Społeczne i Humanistyczne – zakres współpracy na rzecz współpracy – kooperacji – przyjaźni”, która za niespełna tydzień odbędzie się na Politechnice Śląskiej, stanowi część cyklu spotkań ogólnopolskich organizowanych pod hasłem „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz…”.  Kolejne zaplanowane spotkania odbędą się we wrześniu i grudniu, odpowiednio w Katowicach i Krakowie. Zachęcamy do udziału.

Wiadomość utworzona: 13 czerwca 2017 13:00, autor: Agnieszka Moszczyńska
13 czerwca 2017
Zmarł mgr inż. Izydor Płonka

10 czerwca po ciężkiej chorobie zmarł w wieku 71 lat mgr inż. Izydor Płonka, wieloletni pracownik Wydziału Budownictwa, a także prezes i członek Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej.
 
Mgr inż. Izydor Płonka ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej i całe swoje życie zawodowe, począwszy od 1970 roku, był związany z gliwicką uczelnią. Początkowo pracował jako pracownik inżynieryjno-techniczny, a od 2000 r. jako wykładowca. W trudnych latach przemian czynnie działał w NSZZ „Solidarność” na Wydziale Budownictwa. Był członkiem Senatu Politechniki Śląskiej, a przez 30 lat członkiem Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej, przy czym przez dziesięć lat pełnił funkcję jego prezesa.
 
Odszedł od nas człowiek wielkiego serca i szlachetnego charakteru. Wszechstronnie utalentowany, pracowity i życzliwy wzór uczciwości i wrażliwości, który swoim życiem dodawał wartości otoczeniu.
 
Za swoją pracę i działalność społeczną mgr inż. Izydor Płonka został uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Odznakami Honorowymi I i II Stopnia przyznawanymi przez Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, odznaką Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej oraz Odznaką Honorową Złotą z Laurem za zasługi w pracy społecznej przez Śląski Związek Chórów i Orkiestr.
 
Msza święta zostanie odprawiona w Katedrze pw. św. Piotra i Pawła w Gliwicach 14 czerwca o godz. 9.30. Ostatnie pożegnanie nastąpi bezpośrednio po mszy na Cmentarzu Lipowym w Gliwicach. Zamiast kwiatów rodzina prosi o wsparcie Hospicjum w Gliwicach – na uroczystości pogrzebowej będą obecni wolontariusze.

Wiadomość utworzona: 13 czerwca 2017 09:57, autor: Agnieszka Moszczyńska
12 czerwca 2017
Politechnika Śląska na 5. miejscu w rankingu uczelni technicznych i 4. w rankingu studiów inżynierskich w Polsce!

Ukazał się najnowszy Ranking Szkół Wyższych Perspektywy. Politechnika Śląska znalazła się w nim na piątym miejscu wśród uczelni technicznych i trzynastym wśród wszystkich uczelni w Polsce. Dwa kierunki: inżynieria środowiska i logistyka okazały się najlepsze w Polsce, co przyczyniło się do zajęcia przez Politechnikę Śląską czwartego miejsca w kraju w rankingu studiów inżynierskich.
 
Ranking Szkół Wyższych Perspektywy publikowany jest już po raz osiemnasty. Składają się na niego cztery rankingi odzwierciedlające różnorodność polskich uczelni – ranking uczelni akademickich, ranking uczelni niepublicznych magisterskich, ranking państwowych wyższych szkół zawodowych, a także ranking kierunków studiów. Szkoły klasyfikowane są w dwóch ujęciach – ogólnie, bez podziału na typy uczelni oraz w osobnych zestawieniach uwzględniających siedem typów szkół, tj. uniwersytety, uczelnie: techniczne, rolnicze, pedagogiczne, medyczne i ekonomiczne oraz akademie wychowania fizycznego.
 
Politechnika Śląska zanotowała awans w porównaniu z rokiem ubiegłym i w zestawieniu polskich uczelni technicznych zajęła wysoką piątą lokatę, awansując o dwa miejsca. W ogólnopolskim rankingu uczelni akademickich – bez podziału na typy szkół – nasza uczelnia również znacznie poprawiła swoje notowania. Obecnie Politechnika Śląska znajduje się na 13. miejscu w Polsce, podczas gdy w zeszłym roku plasowała się na 19. Jednocześnie nasza uczelnia znajduje się najwyższej w zestawieniu pozycji spośród wszystkich szkół wyższych w regionie. W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy oceniane są takie kryteria, jak: prestiż akademicki, absolwent na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa oraz umiędzynarodowienie.
 
Na uwagę zasługują również miejsca, jakie w rankingu kierunków studiów – obejmującym 68 głównych kierunków lub grup kierunków studiów – zajęły kierunki prowadzone na Politechnice Śląskiej. Kierunek inżynieria środowiska prowadzony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki podobnie jak w zeszłym roku został uznany za najlepszy w kraju! Na pierwszej pozycji uplasowała się również logistyka prowadzona na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Biotechnologia realizowana na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz transport na Wydziale Transportu uplasowały się na drugim miejscu. Doceniono też program studiów realizowany na kierunku architektura na Wydziale Architektury, który zapewnił naszej uczelni – podobnie jak w roku ubiegłym – trzecie miejsce wśród szkół wyższych kształcących przyszłych architektów. Tym samym Politechnika Śląska znalazła się na czwartym miejscu wśród uczelni, których studia zajęły pierwsze miejsce w poszczególnych dyscyplinach.
 
Warto zwrócić uwagę na jeszcze dwa zestawienia. Politechnika Śląska wiedzie prym w kształceniu przyszłych magistrów inżynierów biotechnologii. Biotechnologia jest prowadzona na naszej uczelni na trzech wydziałach Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz na Wydziale Chemicznym i wszystkie trzy znalazły się w pierwszej piątce zestawienia wszystkich wydziałów w Polsce kształcących na tym kierunku, zajmując odpowiednio drugie, czwarte i piąte miejsce.
 
Biorąc pod uwagę poszczególne kryteria oceny uczelni, w zestawieniu według kryterium absolwenci na rynku pracy Politechnika Śląska znalazła się na pierwszym miejscu wśród uczelni województwa śląskiego (100%). Na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Śląski w Katowicach (64,45%), a na trzecim Politechnika Częstochowska (59,31%). W zestawieniu tym brane są pod uwagę preferencje pracodawców i ekonomiczne losy absolwentów, mierzone wskaźnikiem wysokości zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźnikami ich zatrudnienia.
 
W rankingu szkół wyższych ocenie zostało poddanych 168 uczelni i państwowych wyższych szkół zawodowych. Nad prawidłowością sporządzania zestawienia czuwała kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz byłego ministra nauki i informatyzacji.

Wiadomość utworzona: 12 czerwca 2017 12:01, autor: Agnieszka Moszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 12 czerwca 2017 14:48, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
9 czerwca 2017
Industriada 2017: Gliwickie rytmy maszyny – piknik dla całej rodziny. Politechniczna POLIMaszyna w akcji!

Drony, bolidy, chemiczne lokomotywy, maszyny drogowe, biomaszyny, konkursy dla najmłodszych i mnóstwo dobrej, naukowej zabawy czeka na uczestników tegorocznej Industriady! Zapraszamy do Nowych Gliwic na ul. Bojkowską 37 w najbliższą sobotę, 10 czerwca. „Gliwickie rytmy maszyny – piknik dla całej rodziny” rozpocznie się o 16.00. Wstęp wolny. Do zobaczenia!

Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej zaprasza wszystkich entuzjastów techniki, dawnych mechanizmów i industrialnego rytmu na kolejną edycję Industriady. Święto Szlaku Zabytków Techniki będzie się odbywać w rytmie maszyn przy akompaniamencie fabrycznych syren, syku maszyn parowych i stukocie pociągów. Żadnego z tych dźwięków nie zabraknie podczas odbywającego się w ramach Industriady rodzinnego pikniku naukowego. W programie zaplanowanego w godz. 16.00-20.00 na terenie Oddziału Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach wydarzenia m.in.:
 • warsztaty fizyczne i chemiczne przygotowane przez wykładowców i studentów Politechniki Śląskiej,
 • pokazy bolidów,
 • warsztaty hardware’owe dla dorosłych i dzieci (warsztaty spawania, lutowania, łączenia metalu ze skórą, nitowania),
 • interaktywna wystawa edukacyjna,
 • laboratorium robotów,
 • pokazy i inne atrakcje.
Z kolei w programie zaplanowanego również na sobotę w godz. 9.00-17.00 na terenie Parku 12C - Sztolni Królowej Luizy przy ul. Sienkiewicza 43) w Zabrzu odbędą się takie wydarzenia, jak m.in.:
 • pokazy symulatora lotu
 • pokazy bolidów - międzywydziałowego koła naukowego Silesian Greenpower
 • stanowisko wystawowe bezzałogowych obiektów latających oraz pokazy lotu dronem HIGH FLYERS - międzywydziałowego koła naukowego bezzałogowych obiektów latających
 • interaktywna piaskownica – rzeczywistość rozszerzona
 • Drukarki 3D
 • pokazy i inne atrakcje.
 • A już dzisiaj, 9 czerwca, o 17.00 będzie można poznać politechniczny sposób na czyste powietrze, który w ramach imprezy pod hasłem „Niska emisja szansą dla województw śląskiego i małopolskiego” zaprezentuje Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej. Zapraszamy na V rodzinny Piknik Nauki i Kultury do Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach. Wstęp wolny.

  Wiadomość utworzona: 9 czerwca 2017 08:40, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 9 czerwca 2017 17:30, wykonana przez: Paweł Doś
  8 czerwca 2017
  Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości na Politechnice Śląskiej

  IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B i w budynku Wydziału Architektury przy ul. M. Strzody 10 w Gliwicach 21 i 22 czerwca. Wszystkich zainteresowanych współczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w budownictwie powszechnym zachęcamy do udziału. Wstęp wolny.
   
  Konferencja poświęcona współczesnym i innowacyjnym rozwiązaniom w budownictwie powszechnym poprzedza VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w październiku br. Tematyka współorganizowanego przez Politechnikę Śląską wydarzenia dotyczyć będzie:
  • programu „Mieszkanie +” w budownictwie
  • poprawy komfortu użytkowania budynków – aspektów praktycznych
  • BIM i poszerzonej rzeczywistości w budownictwie
  • utrzymania i naprawy elementów konstrukcyjnych budynków
  • rewitalizacji miasta, osiedli i terenów poprzemysłowych.

  W odbywającej się na Politechnice Śląskiej konferencji będzie uczestniczyć m.in. kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz BGK Nieruchomości, a także reprezentanci samorządów terytorialnych województwa śląskiego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jak również szefowie krajowych i regionalnych związków rewizyjnych spółdzielczości mieszkaniowej, przedstawiciele licznych przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot członkowskich, organizacji deweloperskich, producenckich i wykonawczych robót budowlanych, termomodernizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stolarki okiennej i innych.

  Patronat honorowy nad wydarzeniem organizowanym przez Śląską Izbę Budownictwa, Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, katowicki oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, śląski oddział Instytutu Techniki Budowlanej, Wydziały Architektury i Budownictwa Politechniki Śląskiej, a także Regionalną Izbę Gospodarczą i Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, objęli minister infrastruktury i budownictwa, marszałek województwa śląskiego oraz rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

  Wiadomość utworzona: 8 czerwca 2017 14:52, autor: Agnieszka Moszczyńska
  7 czerwca 2017
  Spotkaj się z ekipą Smart Power!

  Spotkanie z zespołem Smart Power odbędzie się na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18A w Gliwicach 9 czerwca o godz. 12.00. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych udziałem naszych studentów w tegorocznej edycji Shell Eco-marathon Europe w Londynie.
   
  HydroGENIUS, czyli pojazd skonstruowany przez zespół Smart Power z Politechniki Śląskiej, wywalczył 5. miejsce w kategorii pojazdów Urban Concept oraz 9. miejsce w Drivers' World Championship podczas Shell Eco-marathon Europe 2017. Reprezentacja naszej uczelni okazała się najlepsza spośród wszystkich polskich drużyn biorących udział w międzynarodowych wyścigach pojazdów ekologicznych, rozgrywanych w Londynie między 25 a 28 maja.
   
  Prezentacja bolidu skonstruowanego przez studentów z koła naukowego Modelowania Konstrukcji Maszyn odbędzie się w ramach obchodów Dni Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Zrzeszeni w kole pasjonaci opowiedzą o udziale zespołu Smart Power w zawodach, podzielą się wrażeniami towarzyszącymi startowi w Shell Eco-marathon Europe 2017, a przede wszystkim zaprezentują skonstruowany przez siebie pojazd.

  Wiadomość utworzona: 7 czerwca 2017 12:07, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 7 czerwca 2017 12:09, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  7 czerwca 2017
  Finał I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Lotniczej za nami

  Znamy zwycięzców I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Lotniczej. W finale organizowanego pod patronatem Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej konkursu rywalizowali uczniowie z całej Polski. Decydujące o kolejności na podium zmagania odbyły się wczoraj na tarasie widokowym Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. W. Andersa w Rzeszowie. Gratulujemy.

  W finale I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Lotniczej uczestniczyło 84 uczniów z 27 szkół z całej Polski. Na tarasie widokowym Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, gdzie odbywała się ostateczna rozgrywka, rywalizowali uczniowie z Bytomia, Częstochowy, Dęblina, Gliwice, Katowic, Kluczborka, Krakowa, Krosna, Lisich Jam, Mielca, Opole, Ornontowic, Powodowa, Poznania, Rzeszowa, Radomia, Stalowej Woli, Warszawy, Wojkowic czy Wrocławia. Najlepsi okazali się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. W. Andersa w Rzeszowie w składzie Piotr Bednarz i Jakub Śliwiński. W nagrodę otrzymali puchar, nagrody książkowe oraz bezzałogowe statki powietrzne. Drugie miejsce zajęli Aleksander Kotarba i Jakub Zdzieblik z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach, a trzecie Kinga Pietras i Jakub Myszka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. T. Kościuszki ze Stalowej Woli.
   
  Finał I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Lotniczej był podzielony na dwa etapy. W pierwszej części uczniowie zmierzyli się z pytaniami nawiązującymi do historycznego wyczynu Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, międzynarodowych oznaczeń lotnisk i przesądów lotniczych. W drugiej rozegrano zawody w długości lotów własnoręcznie złożonymi modelami – „Smykami”. Konkurs adresowany uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy interesują się modelarstwem lotniczym, lotnictwem i wiążą swoje plany życiowe z branżą lotniczą, ma na celu propagowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy lotniczej i kultywowanie tradycji lotniczych.
   
  Organizatorem finału I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Lotniczej, który patronatem honorowym objęli: Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, minister infrastruktury i budownictwa, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wojewoda śląski, marszałek województwa śląskiego, śląski kurator oświaty, prezydent Katowic, starosta powiatu zawierciańskiego, Polski Klub Lotniczy oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, był Zespół Szkół w Porębie kształcący w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych. Konkurs przeprowadzono we współpracy z Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach, Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, Sportowym Klubem Modelarskim Bobrowniki, firmą śmigłowcową AIRCOM i Fundacją „Smyki na start”. Sponsorem wydarzenia był Śląski Klaster Lotniczy oraz Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA.

  Wiadomość utworzona: 7 czerwca 2017 08:18, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 7 czerwca 2017 08:24, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  6 czerwca 2017
  Ogólnopolska konferencja o jakości oprogramowania Quality Excites

  Szósta już edycja konferencji Quality Excites odbędzie się w Gliwicach 23 i 24 czerwca. Podczas dwudniowego spotkania zaproszeni eksperci poprowadzą aż 20 wykładów, 11 warsztatów i trzy panele dyskusyjne. Udział bezpłatny. Rejestracja online trwa.

  Konferencja Quality Excites (QE) to wydarzenie poświęcone najnowszym technologiom oraz metodom pracy, których celem jest dbałość o jakość wytwarzanego oprogramowania. Tematyka spotkania koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z Quality Assurance (QA) i od kilku już lat gromadzi szerokie grono inżynierów ds. jakości i testerów. Zagadnienia prezentowane podczas QE cieszą się także zainteresowaniem wśród programistów, kierowników projektów i projektantów.

  Tegoroczna edycja Quality Excites podzielona zostanie na dwie części. Piątek, 23 czerwca, zdominują warsztaty, podczas których uczestnicy „wezmą na warsztat” takie zagadnienia, jak: metodyka DevOps, testy automatyczne aplikacji mobilnych, BDD czy testy Selenium. W sobotę z kolei będzie można wziąć udział w serii ciekawych wykładów. Swoje prelekcje wygłoszą m.in. goście specjalni – Aslak Hellesøy, twórca popularnego narzędzia do implementacji testów automatycznych o nazwie „Cucumber” oraz Gáspár Nagy – twórca frameworka SpecFlow, wykorzystywanego najczęściej do pisania testów ATDD.BDD dla .NET.

  W ramach konferencji wystąpią także: Mateusz Piaszczak – pentester i trener w Niebezpiecznik.pl, Marcin Drobik – inżynier oprogramowania z Future Processing, Zbigniew Moćkun – współtwórca PTaQ, Grzegorz Gałęzowski – autor książki "Test-Driven Development: Extensive Tutorial” z Motorola Solutions, Daniel Pokusa – współtwórca konferencji SpreadIT oraz wielu innych znakomitych ekspertów, którzy podzielą się z uczestnikami swoją praktyczną wiedzą. Ponadto w planie wydarzenia panele dyskusyjne poświęcone m.in. pracy w zespołach agile’owych i sztucznej inteligencji. Zachęcamy do udziału – rejestracja online możliwe jeszcze tylko dziś.

  Wiadomość utworzona: 6 czerwca 2017 08:34, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 6 czerwca 2017 08:35, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  5 czerwca 2017
  Ambrotypy w Zakamarku

  Wystawę fotografii autorstwa Pawła Śmiałka pt. „Ambrotypy” można od dziś oglądać w Galeria „Zakamarek”, mieszczącej się w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 23 w Gliwicach. Ekspozycja wykonanych za pomocą XIX-wiecznej techniki mokrego kolodionu zdjęć potrwa do końca czerwca. Wstęp wolny.
   
  Każda z prac Pawła Śmiałka to unikat, którego nie sposób skopiować. Prezentowane w ramach wystawy zdjęcia to w zdecydowanej większości portrety wykonane na czarnym szkle za pomocą XIX-wiecznej techniki mokrego kolodionu. Technika jaką posługuje się artysta to ambrotypia, w której cały proces – od oblewania szklanej płyty, poprzez uczulanie, naświetlanie po wywoływanie – musi być wykonany w ciągu paru minut. nie bez powodu zatem ambrotypy nazywa się często XIX-wiecznymi polaroidami. Obraz po zawerniksowaniu jest bardzo trwały, a lśniące na czarnym szkle srebro jest niezwykle estetyczne i dodaje zdjęciu trójwymiarowości oraz swoistej magii.

  Wiadomość utworzona: 5 czerwca 2017 07:17, autor: Agnieszka Moszczyńska
  2 czerwca 2017
  Politechnika Śląska dołączyła do programu Czystych Technologii Węglowych

  Politechnika Śląska i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zadeklarowały chęć współpracy w zakresie rozwoju i wykorzystania czystych technologii węglowych. Stosowny list intencyjny został podpisany w Warszawie 29 maja.

  Deklarację współpracy w imieniu Politechniki Śląskiej podpisał dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii prof. Franciszek Plewa. Ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. umowę sygnował wiceprezes zarządu spółki Dariusz Śliwowski. Celem podjętej współpracy mają być wspólne działania promujące wyniki badań w zakresie nowoczesnych technologii węglowych w gospodarce. Docelowo efektem podjętych działań będzie wdrożenie tych technologii na szeroką skalę.
  Węgiel to surowiec energetyczny, który należy mądrze wykorzystywać – mówił podczas spotkania wiceprezes zarządu ARP S.A. – Dzięki postępowi technologicznemu, którego współautorem jest m.in. Politechnika Śląska, węgiel w Polsce dostosowywany jest obecnie do dostępnych technologii światowych, w sposób racjonalny, rozsądny z korzyścią ekonomiczną, społeczną, ale również ekologiczną.
   
  Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej zadeklarował z kolei gotowość uczelni do intensywnej współpracy i wraził nadzieję na podobną otwartość pozostałych ośrodków naukowo-badawczych. – Jestem zaszczycony zaproszeniem Politechniki Śląskiej do obszaru działań związanych z czystymi technologiami węglowymi – mówił prof. Franciszek Plewa.
   
  Spotkanie w warszawskiej siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i podpisanie listu intencyjnego to kolejny element realizowanego przez katowicki oddział ARP projektu „Forum Innowacyjnego Węgla”. Do głównych działań forum należy wspieranie innowacyjnych pomysłów technologicznych. Celem nadrzędnym projektu jest natomiast poprawa efektywności energetycznej, dzięki czemu w Polsce będzie mogła rozwijać się gospodarka niskoemisyjna. Popularyzujący metody czystych technologii portal „Forum Innowacyjnego Węgla” skupia obecnie cztery ośrodki naukowo-badawcze: Główny Instytut Górnictwa, zabrzański Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Politechnikę Śląską.

  Wiadomość utworzona: 2 czerwca 2017 13:19, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 2 czerwca 2017 13:20, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  1 czerwca 2017
  Publikuj ze zniżką w czasopismach Multidisciplinary Digital Publishing Institute

  Wszyscy pracownicy Politechniki Śląskiej mogą publikować swoje artykuły z 25-procentową zniżką w czasopismach Multidisciplinary Digital Publishing Institute na zasadzie swobodnego dostępu. Promocja obowiązuje do 31 marca 2018 r. Zachęcamy do zapoznania się z bazą i publikowania na zasadzie „Open Access”!
   
  Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) to szwajcarska baza typu „Open Access”, w której można publikować artykuły odpłatnie lub nieodpłatnie – w zależności od rodzaju wybranego czasopisma. Artykuły są recenzowane przez zespół specjalistów. Politechnika Śląska jest członkiem MDPI i bierze udział w projekcie MDPI Institutional Membership Program. Członkostwo uczelni daje autorom możliwość skorzystania ze zniżki za publikację w czasopismach odpłatnych.
   
  Więcej informacji i przydatne linki:

  Wiadomość utworzona: 1 czerwca 2017 14:39, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 1 czerwca 2017 14:41, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  1 czerwca 2017
  Planujesz karierę w IT? Przyjdź na Cisco Student Day!

  Interesujesz się technologiami? Wiążesz z nimi swoją przyszłość zawodową? Chcesz dowiedzieć się jak światowy lider w dziedzinie technologii sieciowych przeznaczonych do obsługi Internetu wspiera studentów i absolwentów? Przyjdź na Cisco Student Day do siedziby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach 7 czerwca o godz. 14.00. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja online. Spiesz się!
   
  Cisco Engineer Incubator we współpracy z AIP zaprasza studentów i absolwentów zainteresowanych nowymi technologiami, którzy planują związać swoja przyszłość zawodową z branżą IT, do udziału w Cisco Student Day. Podczas spotkania z przedstawicielami firmy, która dostarcza rozwiązania stanowiące fundament Internetu i innych sieci opartych na protokole internetowym (IP), dowiecie się m.in. jak zdobyć wymarzoną pracę biorąc udział w: Cisco Engineer Incubator Program  i Cisco Networking Academy Program.
   
  Cisco Networking Academy to program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W ramach tej największej jak do tej pory inicjatywy Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu, w całym kraju funkcjonuje dziś ponad 420 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ponad 20 tys. studentów. Od uruchomienia programu w oferowanych przez akademię kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ponad 80 tys. uczniów i studentów. Teraz studenci i absolwenci Politechniki Śląskiej również mają taką możliwość. Chcesz dowiedzieć się jak dołączyć do oferowanych w ramach akademii programów? Przyjdź na spotkanie przedstawicielami firmy. Dodatkowo będziesz mieć okazję poznać uczestników poprzednich edycji Cisco Engineer Incubator i dowiesz się czym są bitcoiny, które zdaniem wielu stanowią walutę przyszłości.
   
  Link do rejestracji: tutaj.

  Wiadomość utworzona: 1 czerwca 2017 08:11, autor: Agnieszka Moszczyńska
  31 maja 2017
  Studenci Politechniki Śląskiej wyjeździli sukces w Londynie!

  Bolid studentów Politechniki Śląskiej wywalczył 5. miejsce w kategorii pojazdów Urban Concept oraz 9. miejsce w Drivers' World Championship podczas tegorocznej edycji Shell Eco-marathonu. Międzynarodowe wyścigi pojazdów ekologicznych odbyły się w miniony weekend w Londynie. Reprezentacja naszej uczelni okazała się najlepsza spośród wszystkich polskich drużyn biorących udział w rywalizacji. Gratulujemy.
   
  HydroGENIUS, czyli pojazd skonstruowany przez zespół Smart Power z Politechniki Śląskiej, przejechał aż 104 km na jednym litrze wodoru. Tym samym zajął 5. miejsce w kategorii Urban Concept, w której celem było przejechanie jak największej odległości na jednym litrze paliwa lub jednym kwh energii.
  Politechniczny bolid wziął również udział w prestiżowym wyścigu Drivers' World Championship, gdzie rywalizował z pojazdami w swojej kategorii z Europy, Azji oraz Ameryki Północnej i Południowej. Ostatecznie ekipa Smart Power zajęła 9. miejsce.
   
  W największym i zarazem najbardziej prestiżowym i innowacyjnym konkursie pojazdów energooszczędnych Shell Eco-marathon wzięło udział w tym roku ponad 170 drużyn z całego świata. Polskę reprezentowało pięć zespołów z Politechnik: Śląskiej, Warszawskiej, Gdańskiej, Lubelskiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Bolid zaprojektowany i wykonany przez studentów Politechniki Śląskiej zakończył rywalizację na najwyższym miejscu spośród wszystkich lekkich pojazdów elektrycznych z naszego kraju.

  Wiadomość utworzona: 31 maja 2017 14:55, autor: Agnieszka Moszczyńska
  31 maja 2017
  Już w czwartek i piątek Student Fest Zabrze 2017!

  Student Fest Zabrze to dwa dni pełne muzyki, sportowej rywalizacji i dobrej zabawy. Impreza organizowana przez Wydziały Inżynierii Biomedycznej oraz Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, a także Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się w Zabrzu 1 i 2 czerwca. Wstęp wolny.
   
  Festiwal studencki zainauguruje turniej piłki nożnej, który zostanie rozegrany na stadionie „Arena Zabrze” przy ul. Roosevelta 81 w czwartek o 13.00. Późnym popołudniem i wieczorem zabrzański kampus Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta 40 wypełni muzyka – zagrają: Napięcie, Clumsy Warlocks oraz Everyfriday. Gwiazdą wieczoru będzie C-BooL.
   
  Piątek zapowiada się równie atrakcyjnie. O godz. 9.00 Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej otworzy swoje podwoje przed uczniami szkół średnich. Na młodzież będą czekać liczne, ciekawe i angażujące wykłady popularnonaukowe, które odbędą się w auli A budynku E przy ul. de Gaulle’a 72.
   
  Tego samego dnia, dokładnie o 13.00, rozpocznie się StudentRun, czyli bieg terenowy na orientację po Zabrzu-Rokitnicy i Helence. Uczestnicy, którzy zmierzą się w dwóch kategoriach – biegu drużynowym i indywidualnym, na dwóch dystansach – 4,5 km i 12 km, wystartują z kampusu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Jordana 19. Kolejne przygotowane przez organizatorów Student Fest Zabrze atrakcje – kino plenerowe i impreza taneczna – również odbędą się na terenie zabrzańskiego kampusu ŚUM. Serdecznie zapraszamy.

  Wiadomość utworzona: 31 maja 2017 12:25, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 31 maja 2017 14:56, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  31 maja 2017
  Naukowcu! Zgłoś swój innowacyjny projekt i uzyskaj dofinansowanie

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii poszukuje innowacyjnych projektów możliwych do zrealizowanych na Politechnice Śląskiej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”. Wybrane projekty otrzymają wsparcie i możliwość sfinansowania nawet do 80 tys. zł kosztów związanych z dodatkowymi pracami przedwdrożeniowymi lub dostosowawczymi wynalazków do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Termin zgłaszania projektów mija 19 czerwca 2017 r.
   
  Projekt „Inkubator Innowacyjności+” otrzymał dofinansowanie w konkursie ogłoszonym na podstawie komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).
   
  Działania Politechniki Śląskiej wskazane do realizacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”, zdecydowanie przyczynią się do zmniejszenia istniejących barier w procesie transferu wiedzy i komercjalizacji technologii. Poprzez szereg działań ukierunkowanych na budowanie i rozwijanie dobrych kontaktów z kluczowymi partnerami tj. środowiskiem naukowym, biznesowym i studenckim nastąpi wzrost świadomości kluczowego znaczenia wiedzy i nauki w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm, wzroście innowacyjności gospodarki kraju i  kreowaniu marki Uczelni. Dzięki finansowemu wsparciu prowadzenia prac przedwdrożeniowych skorelowanych z realnymi potrzebami rynku i odbiorców wyników badań, możliwe będzie stworzenie modelowego procesu transferu opartego na integracji potrzeb biznesowych z kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem środowiska naukowego.
   
  Projekt „Inkubator Innowacyjności+” złożony jest z pięciu kluczowych zadań:
  • Zadanie 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
  • Zadanie 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
  • Zadanie 3. Zarządzanie portfelem technologii.
  • Zadanie 4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych.
  • Zadanie 5. Działalność brokerów innowacji.
  Innowacyjne projekty zgłaszać można do 19 czerwca 2017 r. wypełniając formularz dostępny online.

  Wiadomość utworzona: 31 maja 2017 10:01, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 31 maja 2017 10:06, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  29 maja 2017
  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – nowe wyzwania i regulacje

  Seminarium „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – nowe wyzwania  i regulacje” odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przy ul. Opolskiej 15 w najbliższą środę, 31 maja, o godz. 17.00. Zachęcamy do udziału w wydarzeniu, którego partnerem merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju działające przy Politechnice Śląskiej.

  Tematem przewodnim seminarium naukowego będą kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw. W wydarzeniu weźmie udział m.in. prof. Aleksandra Kuzior – prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju i kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, która będzie mówić o CSR w zrównoważonym przedsiębiorstwie. O obowiązku raportowania danych pozafinansowych, stanowiącym wyzwanie społecznej odpowiedzialności biznesu, opowie dr Sylwia Jarosławska-Sobór z Głównego Instytutu Górnictwa. Mecenas Agnieszka Bujak przedstawi natomiast – z prawnego punktu widzenia – zagadnienia związane z CSR w obszarze reklamy. O zarządzaniu zasobami ludzkimi z perspektywy CSR będzie mówić dr inż. Anna Kochmańska z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
  Wystąpienia prelegentek związanych na co dzień ze Śląskim Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przeplatane będą moderowanymi dyskusjami z udziałem gości. Zachęcamy do udziału.

  Wiadomość utworzona: 29 maja 2017 15:09, autor: Agnieszka Moszczyńska
  29 maja 2017
  Przekuj problem na start-up. Rozwiń się! Działaj efektywnie w startupowym ekosystemie

  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Wiosna w AIP”. Szkolenie „Przekuj problem na start-up” oraz „Rozwiń się! Działaj efektywnie w startupowym ekosystemie” odbędzie się w siedzibie AIP przy ul. przy ul. Banacha 7 w Gliwicach 1 czerwca o godz. 14.00. Spotkanie jest kontynuacją cyklu „Start-up dla początkujących – 10 kroków do sukcesu w start-upie” oraz wprowadzeniem do kolejnego cyklu „Start-up dla średniozaawansowanych – realizacja swojego pomysłu”, którego rozpoczęcie jest zaplanowane na nadchodzący rok akademicki.
   
  W części spotkania zatytułowanej „Przekuj problem na start-up” uczestnicy aktywnie będą poszukiwać pomysłu na start-up, zderzając swoje pomysły z rzeczywistymi potrzebami klientów. Poznają też liczne korzyści płynące z prototypowania swoich produktów i dowiedzą się, dlaczego warto czasem odpuścić i poszukać nowego, lepszego dla klienta rozwiązania. W drugiej części pt. „Rozwiń się! Działaj efektywnie w startupowym ekosystemie” poznają startupowy ekosytem, dowiedzą się, że warto mieć jasny model biznesowy i przekonają do aktywnego szukania zewnętrznego finansowania z różnych możliwych źródeł. Doświadczą także trudów przygotowania mistrzowskiego pitcha i zobaczą jak współpraca z różnymi podmiotami na rynku otwiera drzwi do innowacyjnych projektów.
   
  Spotkanie poprowadzi Roman Warkocz – trener, facylitator i konsultant HR dla biznesu, który na co dzień pracuje ze średnimi i dużymi firmami oraz korporacjami. Prelegent inicjuje i realizuje wiele projektów rozwojowo-szkoleniowych, a także projekty związane z innowacyjnością. Od 2009 r. aktywnie wspiera działalność stowarzyszenia Narzędziownia, którego jest prezesem (od 2015 r.), zrzeszającego trenerów biznesu, coachów, mentorów, HR-owców z całej Polski.
  Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wysłanie wiadomości, zawierającej: imię i nazwisko, nazwę wydziału (na którym studiują lub który ukończyły) na adres mailowy AIP.

  Wiadomość utworzona: 29 maja 2017 12:47, autor: Agnieszka Moszczyńska
  26 maja 2017
  Będzie wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

  Seminarium poświęcone możliwościom komercjalizacji projektów B+R przez Akcelerator Technologiczny Gliwice odbyło się w gliwickim Technoparku 24 maja. Celem spotkania skierowanego do przedstawicieli Politechniki Śląskiej była prezentacja możliwości, jakie pomysłodawcy oraz twórcy start-upów mogą uzyskać w ramach programu Bridge Alfa.
   
  W spotkaniu stanowiącym rezultat, realizowanego przez Akcelerator Technologiczny Gliwice programu Bridge Alfa, wzięli udział rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk wraz z prorektorami: prof. Markiem Pawełczykiem i dr. hab. inż. Tomaszem Trawińskim, a także liczni przedstawiciele wydziałów i jednostek uczelni. Fundusz zalążkowy Akcelerator Technologiczny Gliwice i Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” reprezentowali m.in. Michał Chojkowski i prof. Jan Kosmol.
   
  Zorganizowane w gliwickim Technoparku seminarium to efekt programu Bridge Alfa. Współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków UE przedsięwzięcie ma na celu wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki oraz pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową. Stanowiąc platformę porozumienia pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami dedykowany jest pomysłom znajdującym się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest wprawdzie największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem.
   
  Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Akceleratora Technologiczne Gliwice wyrazili głęboką nadzieję, że rezultatem seminarium będzie pozyskanie pochodzących z Politechniki Śląskiej innowacyjnych projektów technologicznych, które dzięki wsparciu akceleratora z sukcesem zostaną wprowadzone na rynek.

  Wiadomość utworzona: 26 maja 2017 12:28, autor: Agnieszka Moszczyńska
  25 maja 2017
  Kreatywni studenci i ich betonowy kajak nagrodzeni!

  Studenci z Koła Naukowego „Concrete”, działającego przy Katedrze Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, zdobyli pierwsze miejsce zawodach betonowych kajaków BETONKANORACE w Holandii w kategorii kreatywność. Gratulujemy.
   
  Kreatywność studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej została doceniona już po raz drugi. W zeszłorocznej edycji międzynarodowych zawodów betonowych kajaków BETONKANORACE reprezentanci naszej uczelni również sięgnęli po najwyższe laury w tej kategorii. W tym roku członkowie Koła Naukowego „Concrete” także postanowili wyróżnić się oprawą graficzną. Skonstruowany przez nich kajak o nazwie „Stellar patrol” (Gwiezdny patrol) z wyglądu przypominał rakietę kosmiczną i jako jedyny ze wszystkich biorących udział w zawodach konstrukcji został wykonany w technologii płytowej. W ocenie studentów budownictwa wybór technologii okazał się trafiony i znacznie przyczynił się do zwycięstwa gliwiczan. Wpływ na ocenę jury z pewnością miały również kostiumy naszych studentów, którzy – przebrani za kosmonautów – tworzyli z „Stellar patrolem” spójną całość.
   
  Warunkiem udziału w zawodach BETONKANORACE jest zaprojektowanie oraz wykonanie kajaka z betonu na rodzimej uczelni, a następnie przywiezienie go na miejsce zawodów i ukończenie chociaż jednego wyścigu. Ostatni z wymaganych warunków dla niektórych drużyn biorących udział w zmaganiach okazał się nie do przejścia. Część studenckich konstrukcji, wodowana po raz pierwszy w Enschede gdzie odbywały się zawody, nie zdołała ukończyć żadnego z wyścigów rozgrywanych na trzech różnych dystansach. Chcąc zwiększyć szanse swojej autorskiej konstrukcji i obniżyć masę zaprojektowanego przez siebie kajaka, studenci Politechniki Śląskiej skupili się na ulepszeniu składu użytej mieszanki betonowej. Ostatecznie dzięki wykorzystaniu granulowanego szkła piankowego udało się im „zbić” masę kajaka ze 105 kg do 60 kg i wystartować w zawodach, w których załogi ścigały się na dystansach: 100, 200 i 400 metrów. Studenci musieli wykazać się zatem nie tylko wiedzą technologiczną, ale również siłą, wyobraźnią, a przy okazji poczuciem humoru. Dzięki udziałowi w zawodach mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu technologii betonu i użyć jej w konkretnych rozwiązaniach. Poznali też przyszłą kadrę inżynierską z Europy, dobrze się przy tym bawiąc. W zawodach wzięło łącznie udział ponad 40 ekip reprezentujących uczelnie z Holandii, Belgii i Niemiec. Z Polski wystartowała tylko jedna drużyna – zespół „Stellar patrol” z Politechniki Śląskiej.
   
  Udział załogi „Stellar patrolu” w BETONKANORACE 2017 nie byłby możliwy bez wsparcia sponsorów – firm: P.W. Albud z Knurowa, Mapei oraz Górażdże Cement S.A. – oraz zaangażowania i pomocy pracowników naukowych Politechniki Śląskiej: mgr. inż. Grzegorza Cygana i będącej opiekunem KN „Concrete” dr inż. Aleksandry Kostrzanowskiej-Siedlarz.

  Wiadomość utworzona: 25 maja 2017 12:03, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 25 maja 2017 12:07, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  24 maja 2017
  Politechnika Śląska świętuje 72 lata działalności!

  Politechnika Śląska powstała 24 maja 1945 r. na mocy dekretu Prezydium Krajowej Rady Narodowej. Z okazji kolejnej rocznicy utworzenia uczelni zaplanowano liczne wydarzenia, w tym koncert wiosenny, który odbędzie się dziś wieczorem w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. W sobotę natomiast odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora. Przyznana zostanie również godność honorowego profesora Politechniki Śląskiej prof. Antoniemu Niederlińskiemu.
   
  W 1945 roku naukę na czterech wydziałach Politechniki Śląskiej rozpoczęło 2750 studentów. Obecnie w 15 jednostkach podstawowych, w tym 13 wydziałach, jednym kolegium i jednym centrum naukowo-dydaktycznym, kształci się 21,5 tys. studentów. Do tej pory Politechnika Śląska wypromowała blisko 190 tys. inżynierów, ponad 4,7 tys. doktoratów i ponad 900 habilitacji. Absolwenci naszej uczelni zasilają kadry wielu przedsiębiorstw, przyczyniając się do rozwoju technologicznego naszego regionu i kraju. Na Politechnice Śląskiej pracuje obecnie 3400 osób, w tym 1745 nauczycieli akademickich, dla których, podobnie jak dla całego środowiska skupionego wokół uczelni, kolejne jubileusze naszej Alma Mater stanowią okazję do świętowania m.in. promocji doktorskich – jednego z najważniejszych wydarzeń w roku akademickim.
   
  W najbliższa sobotę, 27 maja, podczas uroczystości promocji doktorskich dyplomy zostaną wręczone 38 nowym doktorom habilitowanym oraz – po złożeniu ślubowania – 91 nowym doktorom, w tym 80 doktorom nauk technicznych, siedmiu doktorom nauk chemicznych i czterem doktorom nauk ekonomicznych. W gronie naukowców, którzy otrzymają dyplom doktora habilitowanego,  jest 33 doktorów habilitowanych nauk technicznych, trzech doktorów habilitowanych nauk chemicznych oraz dwóch doktorów habilitowanych nauk ekonomicznych. Uroczystość promocji doktorskich rozpocznie się o godz. 11.00 w auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej, mieszczącego się przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach.
   
  W najbliższą sobotę wręczony zostanie także dyplom nadania tytułu Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej prof. Antoniemu Niederlińskiemu. Zaszczytny tytuł został przyznany byłemu rektorowi Politechniki Śląskiej za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu automatyki przemysłowej, identyfikacji procesów oraz komputerowych systemów sterowania. W ten sposób zapragnięto docenić niezwykle bogaty dorobek publikacyjny, wykształcenie wielu pokoleń naukowców i inżynierów, a także pełną poświęcenia działalność organizacyjną Profesora na rzecz Politechniki Śląskiej.

  Wiadomość utworzona: 24 maja 2017 10:18, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2017 11:15, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  24 maja 2017
  Spotkanie literatury z techniką

  Wykład otwarty z cyklu spotkania literatury z techniką pt. „Łącznik łańcuchowy w blokhauzie i heble rewersujące – kolejowe podróże pewnego niepoczytalnego maszynisty” odbędzie się czwartek, 25 maja o godz. 13.00 w sali 167 budynku Wydziału Transportu przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach. Wykład wygłosi dr Claudio Salmeri z Uniwersytetu Śląskiego. Zapraszamy.
   
  Dr Claudio Salmeri jest Włochem mieszkającym w Polsce i biegle posługuje się naszym językiem. Na co dzień jest pracownikiem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie zajmuje się twórczością Stefana Grabińskiego – polskiego pisarza dwudziestolecia międzywojennego, któremu sławę przyniósł „Demon ruchu” (1919) – cykl nowel grozy i fantastyki osnutych wokół motywu pociągu i stacji kolejowej. Celem wykładu jest więc popularyzacja twórczości pisarza znanego w świecie, a prawie nieznanego w Polsce, który zajmował się tematyką kolejnictwa.

  Wiadomość utworzona: 24 maja 2017 07:45, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2017 10:18, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  23 maja 2017
  Budynki Politechniki Śląskiej są eko!

  Zakończyły się prace nad termomodernizacją dwóch gmachów Politechniki Śląskiej. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań uczelniane budynki są teraz ekologiczne i energooszczędne, mogą również produkować energię na własne potrzeby. We wtorek, 23 maja, na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki odbyło się spotkanie podsumowujące projekt.
   
  Prace modernizacyjne objęły budynek Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki przy ul. Akademickiej 16, a także wspólny gmach wydziałów: Mechanicznego Technologicznego oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 18-18A. Termomodernizacja elewacji pozwoli zaoszczędzić środki przeznaczone na ogrzewanie budynku, a tym samym zmniejszyć zużycie energii i emisję C02 do atmosfery.
  Prace zostały wykonane w ramach projektu EEA Grants „Redukcja emisji CO2 i zużycia energii w budynkach Politechniki Śląskiej w Gliwicach poprzez produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego”.
  W obu budynkach zastosowano innowacyjne rozwiązania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Gmachy zostały wyposażone w nowoczesne instalacje fotowoltaiczne z 377 sztukami paneli słonecznych o mocy 265W na każdym z dachów.
  Zamontowano również inteligentne systemy zarządzania energią w obu budynkach, zastosowano m.in. innowacyjny odbiornik eGain, który dostarcza do regulatora przetworzoną informację dotyczącą prognozy pogody z wyprzedzeniem 120-godzinnym oraz dane bilansu energetycznego wyliczone dla konkretnego budynku. W gmachach wymieniono również oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne LED-owe i zamontowano osłony przeciwsłoneczne, a także nowoczesną instalację wentylacyjną.
  Dzięki zastosowanym rozwiązaniom budynki politechniczne stały się ekologiczne i energooszczędne oraz w dużej mierze samowystarczalne.
  Koszt inwestycji wyniósł prawie 13,5 mln zł.

  Wiadomość utworzona: 23 maja 2017 14:42, autor: Paweł Doś
  22 maja 2017
  4. miejsce w Polsce dla Politechniki Śląskiej w rankingu studiów inżynierskich

  Znamy wyniki rankingu studiów inżynierskich Perspektywy 2017! Dwa kierunki – inżynieria środowiska, prowadzona na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, oraz logistyka na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej – zostały uznane za najlepsze w Polsce. Biotechnologia realizowana na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz transport na Wydziale Transportu uplasowały się na drugim miejscu zestawienia. Doceniono także program studiów realizowany na kierunku architektura na Wydziale Architektury, który zapewnił naszej uczelni trzecie miejsce wśród szkół wyższych kształcących przyszłych architektów.

  Ranking studiów inżynierskich Perspektywy 2017 to pierwsze tego typu badanie w Polsce, zestawiające najlepsze w naszym kraju studia kończące się nadaniem tytułu inżyniera bądź magistra inżyniera. Ocenie poddano 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych, takich jak: automatyka i robotyka, architektura i urbanistyka, biotechnologia, budownictwo, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, energetyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, logistyka, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, zarządzanie i inżynieria produkcji, kierunki IT (informatyka), mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologia chemiczna oraz transport.
   
  Politechnika Śląska znalazła się na czwartym miejscu wśród uczelni, których studia zajęły pierwsze miejsce w poszczególnych dyscyplinach. Naszą uczelnię, mającą w ofercie edukacyjnej dwa najlepsze programy studiów w danych dziedzinach, w zestawieniu wyprzedziły jedynie Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Wrocławska, z trzema programami każda, oraz Politechnika Warszawska z 12. Dane te opublikował „Dziennik Gazeta Prawna” informując jednocześnie, że odsetek absolwentów Politechniki Śląskiej, którzy nie miał problemu ze znalezieniem pracy jest bardzo wysoki i wynosi aż 87 proc.
   
  Do oceny studiów w rankingu studiów inżynierskich Perspektywy 2017 użyto 13 wskaźników pogrupowanych w następujące kryteria:
  • prestiż – mierzony poprzez badanie opinii kadry akademickiej
  • absolwenci na rynku pracy – mierzone poprzez: badanie opinii pracodawców (realizowane przez IBM Indicator) oraz badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” (realizowane przez MNiSW)
  • potencjał akademicki – wskaźniki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, liczba nadanych stopni naukowych
  • efektywność naukowa – wskaźniki: publikacje, cytowania, indeks Hirsha
  • potencjał dydaktyczny – wskaźniki: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena PKA oraz akredytacje środowiskowe
  • innowacyjność – wskaźnik: patenty i prawa ochronne.

  Ranking studiów inżynierskich prezentuje łącznie 311 najlepszych programów studiów prowadzonych na 288 wydziałach na 26 polskich uczelniach. Znajdujące się w ofercie Politechniki Śląskiej kierunki studiów wpisały się w 18 z 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych, które poddano ocenie. Prowadzona na naszej uczelni inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) oraz logistyka (Wydział Organizacji i Zarządzania) zajęły pierwsze miejsca w zestawieniach uczelni oferujących studia na tych kierunkach. Drugie miejsca w rankingach programów realizowanych na kierunkach biotechnologia i transport zajęły Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydział Transportu naszej uczelni. Oczko niżej uplasowała się architektura znajdująca się w ofercie Wydziału Architektury. Na czwartych miejscu znalazły się takie kierunki prowadzone na naszej uczelni, jak: elektrotechnika (Wydział Elektryczny), energetyka (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) oraz górnictwo i geologia (Wydział Górnictwa i Geologii). Piąta lokata przypadła w udziale elektronice i telekomunikacji (AEiI), budownictwu i inżynierii biomedycznej, a kolejna inżynierii materiałowej (Wydział Mechaniczny Technologiczny), mechanice i budowie maszyn oraz mechatronice realizowanym na tym samym wydziale.

  Ranking studiów inżynierskich Perspektywy 2017 adresowany jest głównie do tegorocznych maturzystów. To właśnie oni już wkrótce będą wybierać kierunek studiów i uczelnię, na której chcą go studiować. Liczymy, że zachęceni m.in. osiągniętymi w rankingu wynikami, postawią na Politechnikę Śląską. Jednak nie tylko maturzyści śledzą rankingi najlepszych uczelni prowadzących studia na kierunkach inżynierskich, robią to także pracodawcy. W rezultacie absolwenci dobrych uczelni są rozchwytywani, co potwierdza m.in. coroczne zestawienie szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. W przygotowywanym przez „Wprost” rankingu Politechnika Śląska zajmuje czwarte miejsce.

  Wiadomość utworzona: 22 maja 2017 14:37, autor: Agnieszka Moszczyńska
  22 maja 2017
  Lokalny Smart Lab: Perspektywy przemysłu chemicznego w Polsce

  Warsztaty dla studentów i pracowników naukowych związanych z obszarem chemii oraz przedsiębiorców odbędą się w auli 0.05 Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Stefana Banacha 7 w Gliwicach 24 maja o godz. 12.00. Wydarzenie zatytułowane „Perspektywy przemysłu chemicznego w Polsce” realizowane jest w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +. Zachęcamy do bezpłatnego udziału.
   
  Celem spotkania „Perspektywy przemysłu chemicznego w Polsce” jest wzmacnianie współpracy na linii nauka-biznes. Podczas warsztatów dedykowanych studentom i pracownikom naukowym Politechniki Śląskiej związanych z obszarem chemii oraz przedsiębiorcom zostaną omówione m.in. tematy konkurencyjności oraz rozwoju gospodarczego związanego z przemysłem chemicznym w Polsce. Podczas spotkania głos zabiorą Tomasz Zieliński – prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC), który będzie mówił o przemyśle chemicznym jako kluczowym elemencie rozwoju polskiej gospodarki, oraz Klaudia Kleps – główny specjalista PIPC, która z kolei opowie o konkurencyjności przemysłu chemicznego w Polsce – jego innowacyjności, otoczeniu regulacyjnym oraz perspektywach rozwoju.
   
  Pierwszemu Lokalnemu Smart Labowi, realizowanemu w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+, będą towarzyszyć krótkie prezentacje wsparcia dla studentów, jakie oferują:

  Wiadomość utworzona: 22 maja 2017 13:32, autor: Agnieszka Moszczyńska
  22 maja 2017
  4. miejsce w Polsce dla Politechniki Śląskiej w rankingu studiów inżynierskich

  Znamy wyniki rankingu studiów inżynierskich Perspektywy 2017! Dwa kierunki – inżynieria środowiska, prowadzona na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, oraz logistyka na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej – zostały uznane za najlepsze w Polsce. Biotechnologia realizowana na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz transport na Wydziale Transportu uplasowały się na drugim miejscu zestawienia. Doceniono także program studiów realizowany na kierunku architektura na Wydziale Architektury, który zapewnił naszej uczelni trzecie miejsce wśród szkół wyższych kształcących przyszłych architektów.

  Ranking studiów inżynierskich Perspektywy 2017 to pierwsze tego typu badanie w Polsce, zestawiające najlepsze w naszym kraju studia kończące się nadaniem tytułu inżyniera bądź magistra inżyniera. Ocenie poddano 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych, takich jak: automatyka i robotyka, architektura i urbanistyka, biotechnologia, budownictwo, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, energetyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, logistyka, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, zarządzanie i inżynieria produkcji, kierunki IT (informatyka), mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologia chemiczna oraz transport.
   
  Politechnika Śląska znalazła się na czwartym miejscu wśród uczelni, których studia zajęły pierwsze miejsce w poszczególnych dyscyplinach. Naszą uczelnię, mającą w ofercie edukacyjnej dwa najlepsze programy studiów w danych dziedzinach, w zestawieniu wyprzedziły jedynie Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Wrocławska, z trzema programami każda, oraz Politechnika Warszawska z 12. Dane te opublikował „Dziennik Gazeta Prawna” informując jednocześnie, że odsetek absolwentów Politechniki Śląskiej, którzy nie miał problemu ze znalezieniem pracy jest bardzo wysoki i wynosi aż 87 proc.
   
  Do oceny studiów w rankingu studiów inżynierskich Perspektywy 2017 użyto 13 wskaźników pogrupowanych w następujące kryteria:
  • prestiż – mierzony poprzez badanie opinii kadry akademickiej
  • absolwenci na rynku pracy – mierzone poprzez: badanie opinii pracodawców (realizowane przez IBM Indicator) oraz badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” (realizowane przez MNiSW)
  • potencjał akademicki – wskaźniki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, liczba nadanych stopni naukowych
  • efektywność naukowa – wskaźniki: publikacje, cytowania, indeks Hirsha
  • potencjał dydaktyczny – wskaźniki: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena PKA oraz akredytacje środowiskowe
  • innowacyjność – wskaźnik: patenty i prawa ochronne.

  Ranking studiów inżynierskich prezentuje łącznie 311 najlepszych programów studiów prowadzonych na 288 wydziałach na 26 polskich uczelniach. Znajdujące się w ofercie Politechniki Śląskiej kierunki studiów wpisały się w 18 z 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych, które poddano ocenie. Prowadzona na naszej uczelni inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) oraz logistyka (Wydział Organizacji i Zarządzania) zajęły pierwsze miejsca w zestawieniach uczelni oferujących studia na tych kierunkach. Drugie miejsca w rankingach programów realizowanych na kierunkach biotechnologia i transport zajęły Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydział Transportu naszej uczelni. Oczko niżej uplasowała się architektura znajdująca się w ofercie Wydziału Architektury. Na czwartych miejscu znalazły się takie kierunki prowadzone na naszej uczelni, jak: elektrotechnika (Wydział Elektryczny), energetyka (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) oraz górnictwo i geologia (Wydział Górnictwa i Geologii). Piąta lokata przypadła w udziale elektronice i telekomunikacji (AEiI), budownictwu i inżynierii biomedycznej, a kolejna inżynierii materiałowej (Wydział Mechaniczny Technologiczny), mechanice i budowie maszyn oraz mechatronice realizowanym na tym samym wydziale.

  Ranking studiów inżynierskich Perspektywy 2017 adresowany jest głównie do tegorocznych maturzystów. To właśnie oni już wkrótce będą wybierać kierunek studiów i uczelnię, na której chcą go studiować. Liczymy, że zachęceni m.in. osiągniętymi w rankingu wynikami, postawią na Politechnikę Śląską. Jednak nie tylko maturzyści śledzą rankingi najlepszych uczelni prowadzących studia na kierunkach inżynierskich, robią to także pracodawcy. W rezultacie absolwenci dobrych uczelni są rozchwytywani, co potwierdza m.in. coroczne zestawienie szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. W przygotowywanym przez „Wprost” rankingu Politechnika Śląska zajmuje czwarte miejsce.

  Wiadomość utworzona: 22 maja 2017 08:21, autor: Agnieszka Moszczyńska
  22 maja 2017
  Umowa o współpracy z Uniwersytetem Kalkuty

  Umowa o współpracy akademickiej pomiędzy Politechniką Śląską a Uniwersytetem Kalkuty została podpisana podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach 11 maja. Rektorzy obu uczelni, którzy sygnowali porozumienie, zadeklarowali chęć rozwijania współpracy w zakresie edukacji i badań naukowych. Zawarta umowa pozwoli na realizację nowych, wspólnych przedsięwzięć.
   
  Podpisanie umowy przez rektora ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej prof. Marka Pawełczyka i rektora Uniwersytetu Kalkuty prof. Ashutosha Ghosha stanowi pokłosie rozmów na temat współpracy między uczelniami zainicjowanych podczas Bengalskiego Globalnego Szczytu Biznesowego. W spotkaniu, które odbyło się w styczniu w Kalkucie, województwo śląskie uczestniczyło w charakterze gościa honorowego. Wydarzenie miało wymiar wielosektorowy, przy czym jeden z bloków tematycznych został poświęcony edukacji.
   
  Uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy naszą uczelnią a Uniwersytetem Kalkuty nastąpiło przed odbywającym się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Forum Gospodarczym Polska-Indie i stanowiło istotny element wizyty indyjskich gości na Śląsku. Wizytujący kampus Politechniki Śląskiej rektor Uniwersytetu Kalkuty, któremu towarzyszył polski konsul honorowy w Kalkucie – pan Joydeep Roy, spotkał się m.in. z rektorem Politechniki Śląskiej prof. Arkadiuszem Mężykiem. Goście odwiedzili także Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej, pod którego wrażeniem pozostali do końca pobytu. – Mamy szczerą nadzieję, że podpisanie umowy o współpracy będzie stanowić podwaliny do budowy nowych relacji, które utorują drogę wymianie zaawanasowanej wiedzy, jak również udostępnianiu i zrozumieniu ludzkich zdolności – mówił po spotkaniu indyjski konsul.

  Wiadomość utworzona: 22 maja 2017 07:37, autor: Agnieszka Moszczyńska
  19 maja 2017
  "The World of Sound" – wykład prof. Malcolma J. Crockera

  Jeden z najbardziej uznanych na świecie naukowców zajmujących się badaniem akustyki i wibracji odwiedzi Politechnikę Śląską. Profesor Malcolm J. Crocker wygłosi wykład pt. "The World of Sound" w auli 300 Wydziału Górnictwa i Geologii przy ul. Akademickiej 2 w Gliwicach 22 maja o godz. 12.15. Wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
   
  Czy kiedykolwiek zastanawialiście się w jaki sposób nietoperze i sowy używają dźwięku do nawigacji lub chwytania swoich ofiar? Intryguje Was jak cicho potrafią latać sowy, jak rozchodzą się fale dźwiękowe i jak to się dzieje, że instrumenty wytwarzają dźwięk? Jeśli tak, przyjdźcie koniecznie na wykład prof. Malcolma J. Crockera pt. "The World of Sound". W trakcie prelekcji jeden z najbardziej uznanych na świecie naukowców zajmujących się badaniem akustyki i wibracji omówi zarówno źródła dźwięków pożądanych, takich jak mowa czy melodie wygrywane przez instrumenty muzyczne, jak i niepożądanych, tj. hałasu generowanego przez ruch drogowy, samoloty czy urządzenia mechaniczne. Opowie też jak ludzki mózg interpretuje wszystkie te dźwięki. Wykład będzie przeplatany pokazami różnych źródeł dźwięku i ruchu falowego – począwszy od instrumentów muzycznych po maszyny i źródła hałasu lotniczego. Prof. Crocker opowie również i przedstawi przykłady muzyki, która została utworzona, by naśladować dźwięki natury. Wykład zakończy dyskusja na temat badań prowadzonych wspólnie ze studentami z Auburn University, dotyczących pomiaru i oceny jakości dźwięku wytwarzanego przez samochody, przewidywań hałasu, jaki towarzyszył startowi rakiety Saturn V, która miała posłużyć NASA do wyniesienia statków kosmicznych Apollo na Księżyc, jak również prac nad tłumieniem drgań z kosmicznego teleskopu Hubble'a oraz pomiaru hałasu wytwarzanego przez opony podczas jazdy i projektowania dźwiękochłonnych nawierzchni dróg.
   
  Profesor Malcolm J. Crocker jest zaangażowany w badania nad akustyką, hałasem i wibracjami od 1963 roku, kiedy ukończył studia na Uniwersytecie w Southampton. W latach 1963-1966 pracował dla Wyle Labs w Huntsville w Alabamie. Prowadzone przez niego w tym czasie prace badawcze dotyczyły m.in. badań poziomu hałasu towarzyszącemu startowi rakiety kosmicznej Saturn V. Od tego czasu jest nieprzerwanie zaangażowany w badania nad akustyką prowadzone na Uniwersytetach Auburn i Purdue. W ubiegłym miesiącu prof. Crocker otrzymał prestiżową nagrodę – Per Bruel Gold Medal for Noise Control and Acoustics.

  Wiadomość utworzona: 19 maja 2017 13:19, autor: Agnieszka Moszczyńska
  19 maja 2017
  Zmarł dr inż. Alfred Lachowicz

  We wtorek, 16 maja 2017 r., zmarł w wieku 86 lat dr inż. Alfred Lachowicz, emerytowany pracownik Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej.
   
  Doktor inż. Alfred Lachowicz urodził się 6 lutego 1931 r. w Jagielnicy w powiecie czortkowskim na terenach dzisiejszej Ukrainy. W 1950 r. rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, z którym później związał swoją karierę zawodową i gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w 1997 r.
   
  Tematem zainteresowań naukowych dr. inż. Alfreda Lachowicza były termiczne i katalityczne przemiany węglowodorów. Był autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, patentów i wdrożeń przemysłowych, pracując najpierw jako asystent (1954-1956), następnie jako starszy asystent, a od 1965 r. - po uzyskaniu tytułu doktora nauk technicznych w grudniu 1964 r. - jako adiunkt. Był niezrównanym dydaktykiem i wspaniałym pedagogiem, cieszącym się szacunkiem i uznaniem wśród studentów i kadry akademickiej, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
   
  Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele pw. Św. Michała w Gliwicach 20 maja o godz. 11.00. Tuż po nim odprawione zostaną uroczystości pogrzebowe na gliwickim Cmentarzu Centralnym.

  Wiadomość utworzona: 19 maja 2017 07:57, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 19 maja 2017 08:17, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  15 maja 2017
  Przywództwo w biznesie. Kim jest współczesny lider? – bezpłatne szkolenie

  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej zaprasza na szkolenie „Przywództwo w biznesie. Kim jest współczesny lider?”, które odbędzie się jutro, 16 maja, w siedzibie AIP przy ul. Banacha 7 w Gliwicach. Początek spotkania o 14.00 w sali 0.10. Udział bezpłatny. Obwiązuje rejestracja mailowa.
   
  Organizowane w ramach cyklu „Wiosna w AIP” szkolenie „Przywództwo w biznesie. Kim jest współczesny lider?” poprowadzi Aleksandra Holewa – coach i trener biznesu, która na co dzień pracuje z osobami, które poszukują wsparcia, by osiągać lepsze wyniki w tym, w czym i tak są już dobre: życiowo i zawodowo. Jutrzejsza prelegentka jest dyplomowanym i certyfikowanym trenerem biznesu oraz akredytowanym coachem ACC – certyfikacja ICF, który swoje doświadczenia zawodowe buduje od ponad 17 lat, pracując dla firm z różnych branż. Jej klientami są ludzie, których cechuje gotowość i otwartość do wzięcia odpowiedzialności za wysiłek poszukiwania, odkrywania najlepszej wersji siebie.
   
  Uczestnicy jutrzejszego spotkania w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej dowiedzą się m.in.:
  • kim jest współczesny lider,
  • jakimi wartościami się kieruje i jak realizuje je w codziennym działaniu,
  • jak zaplanować swój rozwój,
  • o jakie zasoby własne warto zadbać.
  • jaka jest rola inteligencji emocjonalnej w pracy lidera.
  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wysłanie wiadomości, zawierającej: imię i nazwisko oraz nazwę wydziału, na którym studiują lub który ukończyły, na adres mailowy AIP.

  Wiadomość utworzona: 15 maja 2017 12:58, autor: Agnieszka Moszczyńska
  15 maja 2017
  Spotkanie w sprawie Parku Śląskiego

  Spotkanie w sprawie koncepcji zagospodarowania Parku Śląskiego odbyło się w siedzibie zarządu Parku 9 maja.
   
  Na kolejnym już posiedzeniu w sprawie koncepcji zagospodarowania Parku Śląskiego obecni byli członkowie Konwentu ds. Parku Śląskiego. Wśród nich znaleźli się m.in. prof. Jerzy Buzek, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, prezes zarządu Parku Aneta Moczkowska, członek zarządu województwa śląskiego Kazimierz Karolczak, Kamil Durczok, Tomasz Konior, Artur Rojek, a także rektorzy śląskich uczelni lub ich zastępcy – profesorowie: Wiesław Banyś (UŚ), Antoni Cygan (ASP), Violetta Skrzypulec-Plinta (ŚUM), Tomasz Pietrzykowski (UŚ), Robert Tomanek (UE), Władysław Szymański (AM) Adam Zając (AWF). Politechnikę Śląską reprezentował prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz.
   
  Na spotkaniu dyskutowano kwestię pełnego włączenia uczelni w prace nad przyszłością Parku Śląskiego oraz zarządzania tym kluczowym dla województwa śląskiego projektem. Podkreślono konieczność koordynacji międzyuczelnianej współpracy. Profesor Janusz Kotowicz określił bardziej szczegółowe zadania, w które Politechnika Śląska mogłaby być zaangażowana, jak np. włączenie naszej uczelni w prace nad rozwiązaniem kwestii transportu zewnętrznego i wewnętrznego, energooszczędności czy rozwiązań architektonicznych, a także sprawy związane z zarządzaniem projektem oraz z pełną współpracą z nowym zarządem Parku oraz miastami metropolii śląskiej. Pracami wyższych uczelni śląskich w konwencie kierować będzie prof. Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego.
   
  Założeniem prac jest, by teren Parku Śląskiego był czymś więcej niż tylko miejscem wypoczynku. To szansa na stworzenie przestrzeni edukacyjnej, kulturalnej i technologicznej. Celem jest przy tym, by rejon Parku był rozpoznawalny nie tylko w skali regionu, ale także w Europie. Rewitalizacja Parku znajduje zrozumienie w Brukseli, a rezultatem tego była wizyta przedstawicieli Europejskiego Banku Inwestycyjnego jako potencjalnego inwestora.

  Wiadomość utworzona: 14 maja 2017 21:38, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 15 maja 2017 13:03, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  11 maja 2017
  Śląsk Maturzystom! Koncerty gwiazd na Politechnice Śląskiej

  Już w najbliższą sobotę, 13 maja, na terenie gliwickiego kampusu Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej odbędzie się naukowy piknik rodzinny i koncert plenerowy. Gwiazdami wieczoru będą Miuosh i Mesajah. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Śląsk Maturzystom”, ale zapraszamy na nie wszystkich chętnych! Wstęp wolny.
   
  Podczas naukowego pikniku rodzinnego „Śląsk Maturzystom”, który rozpocznie się na łące igrowej o godz. 15.00, na uczestników będzie czekać mnóstwo atrakcji przygotowanych dla całej rodziny. Niezwykle widowiskowe, interaktywne pokazy i warsztaty z przeróżnych dziedzin nauki, pokazy dronów, plenery malarskie, a nawet minilekcje języków obcych – to tylko namiastka tego, co przygotowali naukowcy i studenci gliwickiej uczelni. Chętni będą też mieli szansę przejechać się wyścigowym bolidem skonstruowanym przez przyszłych inżynierów z Politechniki Śląskiej.
   
  Zwieńczeniem wieczoru będzie koncert. Dla uczestników imprezy zagrają gwiazdy polskiej sceny muzycznej – Miuosh i Mesajah. Serdecznie zapraszamy!
   
  W związku z imprezą „Śląsk Maturzystom” utrudniony będzie dostęp do parkingów zlokalizowanych w pobliżu tzw. „łąki igrowej”.
  W zamian zostaną udostępnione następujące parkingi:
  - przy Placu Krakowskim – przy Rektoracie Politechniki Śląskiej
  - przy ul. Łużyckiej – przy Wydziale Górnictwa i Geologii
  - przy ul. Łużyckiej – za Przychodnią Akademicką,
  - przy ul. Akademickiej – przy lodowisku Tafla (w rejonie budowanej Hali Gliwice).
   
  Prosimy o korzystanie z ww. parkingów i zastosowanie się do ewentualnych wskazówek organizatorów imprezy lub obsługujących ją służb porządkowych.
  Mapa kampusu Politechniki Śląskiej ze wskazaną lokalizacją wydarzenia i miejscami parkingowymi --> tutaj.

  Wiadomość utworzona: 11 maja 2017 15:03, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 11 maja 2017 15:48, wykonana przez: Paweł Doś
  11 maja 2017
  Innowacyjna dydaktyka – cykl szkoleń dla pracowników Politechniki Śląskiej

  Rusza nabór na cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych i informatycznych w edukacji oraz zarządzania informacją. Projekt realizowany przez Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych oraz Bibliotekę Główną Politechniki Śląskiej skierowany do adiunktów będących pracownikami naszej uczelni. Zachęcamy do udziału.
   
  Celem projektu „Innowacyjna dydaktyka nauczyciela akademickiego Politechniki Śląskiej” jest nabycie przez uczestników:
  • nowych kompetencji w zakresie innowacji dydaktycznych i kreatywności,
  • umiejętności wykorzystywania w procesie dydaktycznym najnowszych technologii informatycznych,
  • wiedzy dotyczącej zasad, sposobów i narzędzi skutecznego pozyskiwania, gromadzenia, opracowania, przetwarzania, transferowania i udostępniania informacji.

  Powyższe efekty zostaną zrealizowane poprzez udział w szkoleniu w trzech modułach dotyczących innowacyjnych umiejętności: dydaktycznych, informatycznych oraz zarządzania informacją. Uczestnicy projektu nabędą nowe kompetencje z zakresu realizowanych zagadnień i wykorzystania ich w praktyce dydaktycznej, co będzie miało wpływ na podniesienie standardu kształcenia i pośrednio na ocenę okresową pracownika dydaktycznego.

  W przedsięwzięciu, które potrwa do końca marca 2019 r., docelowo ma wziąć udział 120 nauczycieli akademickich. W ramach projektu planowana jest realizacja czterech trzymiesięcznych cyklów powtarzających się bloków szkoleń, z których każdy będzie adresowany do 30 osób. Poszczególne moduły cyklu będą realizowane w grupach dziesięcioosobowych. Zajęcia  będą się odbywać w salach dydaktycznych Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych oraz Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej. Każdy z uczestników projektu „Innowacyjna Dydaktyka Nauczyciela Akademickiego Politechniki Śląskiej” ma prawo do bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia, realizowanych w ramach przedsięwzięcia. Otrzyma materiały promocyjne i szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie. Ponadto uczestnicy szkolenia, pozostając pod opieką prowadzących je wykładowców i osobistych tutorów, wykorzystają nabyte kompetencje w ramach prowadzonych później przez siebie zajęć ze studentami na studiach I i II stopnia w wymiarze czterech semestrów.

  Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie projektu „Innowacyjna dydaktyka nauczyciela akademickiego Politechniki Śląskiej” i pod numerem telefonu (32) 400 39 44.

  Wiadomość utworzona: 11 maja 2017 08:29, autor: Agnieszka Moszczyńska
  10 maja 2017
  Naukowcu, zgłoś swój innowacyjny projekt!

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii poszukuje innowacyjnych projektów realizowanych na Politechnice Śląskiej. W ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” najbardziej innowacyjne z nich otrzymają wsparcie i możliwość sfinansowania nawet do 80 tys. zł dodatkowych prac przedwdrożeniowych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Termin zgłaszania projektów mija 31 maja 2017 r.
   
  Projekt „Inkubator Innowacyjności+” otrzymał dofinansowanie w konkursie ogłoszonym na podstawie komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).
  Realizacja projektu w ramach konsorcjum opiera się na założeniu, że dzięki doborowi odpowiednich partnerów i zrównoważonemu składowi będą możliwe do osiągnięcia następujące cele strategiczne projektu: promocja osiągnięć naukowych, doskonalenie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, monitoring i ukierunkowanie prac B+R, a także podniesienie gotowości wdrożeniowej (TRL) zidentyfikowanych rozwiązań oraz inicjowanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
   
  Projekt „Inkubator Innowacyjności+” będzie złożony z pięciu kluczowych zadań:
  Zadanie 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
  Zadanie 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
  Zadanie 3. Zarządzanie portfelem technologii.
  Zadanie 4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych.
  Zadanie 5. Działalność brokerów innowacji.
   
  Do 31 maja czekamy na zgłoszenia innowacyjnych projektów poprzez wypełnienie formularza internetowego.
  Zapraszamy również do zapoznania się z poszczególnymi etapami KONKURSU II+

  Wiadomość utworzona: 9 maja 2017 11:27, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2017 07:46, wykonana przez: Paweł Doś
  8 maja 2017
  Uroczysta inauguracja projektu Inkubator Innowacyjności+

  W Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej 24 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie projektu Inkubator Innowacyjności+.
   
  Otwarcie spotkania zostało zapoczątkowanie wygłoszeniem przemówienia oraz przecięciem wstęgi przez prorektora ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej prof. Marka Pawełczyka. Kolejno głos zabrała dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii dr inż. arch. Agnieszka Labus, która opowiedziała o pracy zespołu CITT oraz przedstawiła najważniejsze cele oraz misję jednostki.

  W następnym etapie inauguracji uwagę skupiono już na samym projekcie Inkubator Innowacyjności+. Grzegorz Studziński, broker innowacji CITT, wygłosił prezentację dotyczącą założeń, celów oraz harmonogramu projektu.

  Po krótkiej przerwie nastąpiła druga część uroczystości, podczas której zaprezentowano praktyczną stronę projektu Inkubator Innowacyjności+. Istota prac przedwdrożeniowych została wyjaśniona przez prof. Jana Zawadiaka oraz mgr. inż. Andrzeja Milewskiego, reprezentujących kadrę naukowców Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. O korzyściach dla biznesu płynących z wzięcia udziału w projekcie opowiedzieli przedstawiciele przedsiębiorstw: Szymon Bysko (kierownik Działu Symulacji ProPoint) oraz Krzysztof Skórka (zastępca dyrektora Departamentu Systemów Informatycznych WASKO S.A.).
  Uroczystość otwarcia projektu Inkubator Innowacyjności+ została podsumowana dyskusją oraz wymianą komentarzy dotyczącą możliwości oraz szans rozwojowych projektu.
  Więcej zdjęć oraz informacji na temat projektu Inkubator Innowacyjności+ znajduje się tutaj.
   
  Do strategicznych celów projektu należą:
  • promocja osiągnięć naukowych w celu zwiększenia prestiżu Politechniki Śląskiej jako wiodącego ośrodka innowacji prowadzącego aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
  • doskonalenie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie komercjalizacji,
  • monitoring i ukierunkowanie prac B+R z uwzględnieniem realnych potrzeb rynkowych oraz kluczowej roli zabezpieczenia praw własności intelektualnej,
  • podniesienie gotowości wdrożeniowej (TRL) zidentyfikowanych rozwiązań o znacznym potencjale aplikacyjnym w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji,
  • inicjowanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym oraz optymalizacja mechanizmów prowadzenia zleceń komercyjnych.

  Wiadomość utworzona: 8 maja 2017 08:19, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 8 maja 2017 08:20, wykonana przez: Paweł Doś
  5 maja 2017
  Wystartowała rekrutacja na studia dualne

  4 maja rozpoczęła się rekrutacja na studia dualne I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.
   
  Rekrutacja odbywa się dwustopniowo.
  1. W pierwszej kolejności kandydaci proszeni są o wysłanie CV i listów motywacyjne na adres: studia_dualne_RMT@polsl.pl koniecznie z dopisaniem na końcu treści:
  Niniejszym oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. Nr 101 z póź. zm. 926)
  Dokumenty przyjmowane są od 4 maja do 9 czerwca 2017 r.
  Kandydaci otrzymają zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z partnerami przemysłowymi w dniach 20-21 czerwca.
  Kandydaci mogą również sami zaproponować firmę, w której mogliby odbyć staż i od której mają poświadczenie przyjęcia na staż.
  2. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do firmy, kandydaci powinni następnie zarejestrować się w systemie rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej poprzez stronę www.rekrutacja.polsl.pl.
   
  Studia dualne I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn trwają 7 semestrów i kończą się egzaminem inżynierskim. W czasie studiów, w każdym roku, studenci przez 6 miesięcy uczęszczają na zajęcia na uczelni i przez 6 miesięcy odbywają płatne staże w przemyśle. Zajęcia na uczelni odbywają się w semestrze zimowym w miesiącach październik-grudzień oraz w semestrze letnim w miesiącach marzec-maj.
  Natomiast w miesiącach: styczeń-luty oraz czerwiec-wrzesień studenci odbywają staże przemysłowe.
  Studentom przysługuje urlop oraz ferie zimowe na uczelni.
  Po ukończeniu studiów dualnych absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na dowolnym kierunku.

  Wiadomość utworzona: 4 maja 2017 13:04, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 5 maja 2017 13:30, wykonana przez: Paweł Doś
  3 maja 2017
  Zrównoważony rozwój – perspektywy na przyszłość. Międzynarodowy kongres naukowy

  Międzynarodowy kongres naukowy „Zrównoważony rozwój – perspektywy na przyszłość” odbędzie się w dniach 19 i 20 maja na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz w Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu.
   
  Kongres organizowany jest pod honorowym patronatem posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik oraz rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka.
   
  Kongres organizowany jest w celu oceny wdrażania założeń zrównoważonego rozwoju w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym, nakreślenia perspektyw na przyszłość oraz wskazania roli ważnych wydarzeń, które przyczyniły się do ukonstytuowania i ewolucji idei zrównoważonego rozwoju. Do wydarzeń tych należały: opublikowanie Raportu Brundtland  w 1987 r., Szczyt Ziemi w Rio w 1992 r., Szczyt Ziemi w Johannesburgu w 2002 r. oraz Szczyt Ziemi w Rio w 2012 r.
  Kongres będzie okazją do podzielenia się przemyśleniami, badaniami i pomysłami, w jaki sposób efektywnie realizować założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju dla dobra teraźniejszej i przyszłych generacji.
   
  Bloki tematyczne Kongresu:
  1. Geneza koncepcji zrównoważonego rozwoju.
  2. Instytucjonalizacja idei zrównoważonego rozwoju.
  3. Zmiany w postrzeganiu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju.
  4. Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju.
  5. Aksjologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju.
  6. Filozofia zrównoważonego rozwoju.
  7. Etyka stosowana a zrównoważony rozwój.
  8. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju.
  9. CSR jako narzędzie zrównoważonego rozwoju biznesu.
  10. Jakość życia jako centralna kategoria zrównoważonego rozwoju.
  11. Między ekonomią, ekologią i zrównoważonym rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
  12. Praktyczne wdrażanie założeń zrównoważonego rozwoju.
  13. Rozwój zrównoważony w przestrzeni zurbanizowanej.
  14.Kulturowe aspekty zrównoważonego rozwoju.
   
  Organizatorem Kongresu jest Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej a współorganizatorami: miasto Zabrze, Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.
  Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału na adres Aleksandra.Kuzior@polsl.pl

  Wiadomość utworzona: 3 maja 2017 23:07, autor: Paweł Doś
  1 maja 2017
  Najlepsze prace magisterskie nagrodzone

  Rozstrzygnięto jedenastą edycję „Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych”, organizowanego przez Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Finał konkursu odbył się w środę, 19 kwietnia. W gronie laureatów znalazło się dwoje naszych studentów. Jury składające się z przedstawicieli przemysłu oraz profesorów uczelni technicznych wysłuchało prezentacji piątki finalistów. Jurorzy podkreślili nie tylko bardzo wysoki poziom merytoryczny wszystkich finałowych prac, ale także sposób ich prezentacji. Pierwsze miejsce w konkursie zajął Piotr Duda z Politechniki Warszawskiej. Na drugiej pozycji uplasował się Grzegorz Gruszczyński również z Politechniki Warszawskiej, natomiast na trzeciej Ewa Karchniwy z Politechniki Śląskiej. Czwarte i piąte miejsce zajęli kolejno Maciej Chalusiak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Mieszko Tokarski z Politechniki Śląskiej. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez sponsorów konkursu: Instytut Lotnictwa, SymKom, MESco oraz SBB Energy. Organizatorzy konkursu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w przyszłorocznej, dwunastej edycji konkursu, na którą można zgłaszać prace magisterskie obronione w 2017 roku.

  Wiadomość utworzona: 1 maja 2017 13:26, autor: Paweł Doś
  28 kwietnia 2017
  Prof. Janusz Kotowicz laureatem Zielonych Czeków 2017

  Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz został laureatem Zielonych Czeków – nagród, które od 1994 roku przyznaje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w poniedziałek, 24 kwietnia, w katowickim kinie Rialto. Zielone Czeki są przyznawane osobom oraz zespołom, które wyróżniają się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego oraz patrzą w przyszłość z troską i niepokojem o stan środowiska naturalnego. Prorektor Politechniki Śląskiej został wyróżniony w kategorii nagroda specjalna. Prof. Janusz Kotowicz otrzymał nagrodę za działania związane z organizacją procesu kształcenia, prowadzące do najwyższej oceny w kraju Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej oraz za zaangażowanie w projekty strategiczne, mające olbrzymie znaczenie dla ochrony środowiska. Prorektor, dziękując za otrzymaną nagrodę, podkreślał, że jest to nie tylko olbrzymie wyróżnienie dla niego, ale również dla całego Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, którym kierował przez dwie poprzednie kadencje. Zielone Czeki są przyznawane w sześciu kategoriach: innowacje i technologie, programy i akcje proekologiczne, prace naukowo-badawcze, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, publicystyka ekologiczna, a także działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych. Ponadto przyznawana jest nagroda specjalna. Gratulujemy! Relację z wręczenia Zielonych Czeków można obejrzeć na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=a6bEr56Ab8E

  Wiadomość utworzona: 28 kwietnia 2017 13:23, autor: Paweł Doś
  28 kwietnia 2017
  Prof. Krzysztof Gasidło przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

  Marszałek województwa śląskiego powołał 22 marca prof. Krzysztofa Gasidłę z Wydziału Architektury na przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Komisja działa na podstawie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku jako organ doradczy marszałka województwa śląskiego w sprawach architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego. Profesor Krzysztof Gasidło jest architektem i urbanistą, autorem wielu publikacji i opracowań naukowych dotyczących zagadnień planowania regionalnego, rewitalizacji urbanistycznej, projektowania terenów i obiektów przemysłowych. Jest współautorem programów rewitalizacji dla kilku miast, studiów i projektów przekształceń obiektów i terenów przemysłowych. Obecnie profesor jest kierownikiem Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, a w latach 2005-2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Architektury.

  Wiadomość utworzona: 28 kwietnia 2017 09:03, autor: Paweł Doś
  27 kwietnia 2017
  Studenci Politechniki Śląskiej w finale XVIII Olimpiady Języka Angielskiego

  Dwóch studentów z Politechniki Śląskiej znalazło się w gronie laureatów XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych. Drugi etap oraz finał konkursu odbyły się 21 i 22 kwietnia na Politechnice Poznańskiej.

  W drugim etapie wzięło udział 90 studentów największych uczelni technicznych w kraju, w tym aż 37 reprezentantów Politechniki Śląskiej. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 10 najlepszych studentów, którzy przedstawili prezentacje multimedialne na temat "Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail" (Ralph Waldo Emerson).

  W gronie laureatów znalazło się dwóch studentów z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej – Michał Kret, który zajął V miejsce, a także Adam Plata, który uplasował się na VI miejscu.

  Serdecznie gratulujemy zarówno laureatom, jak i pozostałym uczestnikom olimpiady!

  Wiadomość utworzona: 27 kwietnia 2017 13:30, autor: Paweł Doś
  26 kwietnia 2017
  Rada Społeczna Politechniki Śląskiej nowej kadencji

  We wtorek, 25 kwietnia, w Sali Senatu odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady Społecznej Politechniki Śląskiej. Przedstawiciele ze świata nauki i polityki, a także otoczenia społecznego i gospodarczego spotkali się z władzami naszej uczelni, by zastanowić się nad sprawami istotnymi dla jej rozwoju.
   
  Zadaniem Rady Społecznej jest przede wszystkim wyrażanie opinii o kierunkach rozwoju Politechniki Śląskiej, działalności dydaktycznej i badawczej oraz jej współpracy z przedsiębiorstwami. Do udziału w Radzie Społecznej zaproszenie rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka przyjęło łącznie 50 osób.
   
  Podczas spotkania, po przedstawieniu się wszystkich przybyłych członków, przyjęto regulamin Rady Społecznej Politechniki Śląskiej, a następnie dokonano wyboru wiceprzewodniczącego oraz sekretarza rady. Do pełnienia tych funkcji wybrano kolejno dr. Jarosława Mlonkę, prezesa zarządu Amec Foster Wheeler Energia Polska, oraz prof. Janusza Kotowicza, prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Śląskiej. Funkcję przewodniczącego pełni zgodnie z treścią regulaminu rektor.
   
  W dalszej części spotkania prof. Arkadiusz Mężyk przedstawił uczestnikom spotkania prezentację dotyczącą uczelni, omawiając jej strukturę organizacyjną oraz ofertę dydaktyczną i badawczą. Przedstawił także elementy Strategii Rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2016-2020. Rektor opowiedział również o podjętych dotychczas działaniach, m.in. o utworzeniu nowej jednostki w strukturze uczelni – Centrum Popularyzacji Nauki, o skierowanym do uczniów szkół średnich „Konkursie o złoty indeks” czy też organizowanym w maju naukowym pikniku rodzinnym połączonym z koncertem „Śląsk maturzystom”. Poruszył również kwestię programów projakościowych realizowanych na Politechnice Śląskiej oraz współpracy międzynarodowej.

  Następnie prorektor prof. Janusz Kotowicz omówił przykłady i możliwości współpracy Politechniki Śląskiej z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. inż. Tomasz Trawiński – działalność dydaktyczną uczelni oraz rekrutację na studia.
   
  Na koniec odbyła się dyskusja pomiędzy członkami Rady Społecznej, dotycząca możliwości rozwoju współpracy uczelni z otoczeniem. Podczas niej wyrażono m.in. nadzieję, że większej integracji środowisk nauki, gospodarki i samorządów sprzyjać będzie ustawa metropolitalna.

  Wiadomość utworzona: 26 kwietnia 2017 14:08, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 26 kwietnia 2017 14:21, wykonana przez: Paweł Doś
  26 kwietnia 2017
  Poznaj Adient!

  Uwaga studenci ostatnich semestrów kierunków studiów technicznych! Zapraszamy Was do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym działalności międzynarodowego koncernu z branży automotive Adient oraz II edycji płatnego programu stażowego organizowanego w ramach programu „Inżynier XXI wieku”.

  Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 kwietnia, o godz. 11:00 w siedzibie Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 20 w Gliwicach (p. 106).
   
  Zgłoszenia należy przesyłać na adres: kariera@polsl.pl

  Wiadomość utworzona: 26 kwietnia 2017 10:57, autor: Paweł Doś
  25 kwietnia 2017
  Złote indeksy Politechniki Śląskiej rozdane!

  Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom pierwszej edycji „Konkursu o złoty indeks Politechniki Śląskiej” odbyło się 24 kwietnia w Sali Senatu Politechniki Śląskiej. Dziewiętnastu tegorocznych maturzystów, którzy najlepiej rozwiązali specjalnie dla nich przygotowane zadania z fizyki i matematyki, od października może rozpocząć studia na wybranym kierunku na Politechnice Śląskiej.
   
  Do udziału w dwuetapowym „Konkursie o złoty indeks Politechniki Śląskiej” zgłosiła się młodzież maturalna z całego Śląska. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 65 uczniów, którzy najlepiej rozwiązali opublikowane na platformie konkursowej zadania z matematyki lub fizyki. Młodzież, która zdobyła największą liczbę punktów, wzięła udział w etapie finałowym konkursu, zorganizowanym 31 marca z matematyki i 1 kwietnia z fizyki.
   
  Ostatecznie w „Konkursie o złoty indeks Politechniki Śląskiej” przyznano 9 nagród I stopnia w dziedzinie fizyki i 10 w dziedzinie matematyki. Ich laureaci mają wstęp wolny na wybrany kierunek studiów stacjonarnych I stopnia na Politechnice Śląskiej. Warunkiem jest oczywiście zdanie egzaminu dojrzałości.

  Przyznano również 13 nagród II stopnia w dziedzinie matematyki. Wyróżnione tą nagrodą osoby uzyskują 40 punktów preferencyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów w roku akademickim 2017/2018 lub w kolejnym roku.
  Szczegółowe informacje o konkursie oraz listy laureatów znajdują się tutaj.

   

  Wiadomość utworzona: 25 kwietnia 2017 11:22, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 25 kwietnia 2017 11:23, wykonana przez: Paweł Doś
  25 kwietnia 2017
  Premiera filmu dokumentalnego „Lustro” o Edwardzie Padkowskim

  We wtorek, 25 kwietnia, o godz. 18:30 w katowickim kinie „Światowid” odbędzie się premiera filmu dokumentalnego „Lustro” o Edwardzie Padkowskim, żołnierzu Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej oraz więźniu KL Auschwitz i UB. Edward Padkowski po zakończeniu działań wojennych był wykładowcą Politechniki Śląskiej. Zmarł w 2016 roku w Gliwicach, przeżywszy 96 lat. W premierze filmu wezmą udział twórcy filmu oraz biografowie niezwykłego oddziału Armii Krajowej „Sosienki”. Obraz w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego został wyprodukowany przez Stowarzyszenie Auschwitz Memento. Więcej informacji o Edwardzie Padkowskim znajduje się tutaj.

  Wiadomość utworzona: 24 kwietnia 2017 22:54, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 25 kwietnia 2017 11:23, wykonana przez: Paweł Doś
  24 kwietnia 2017
  Co zamiast biznes planu? Czyli czym jest model biznesowy

  Szkolenie pt. „Co zamiast biznesplanu? Czyli czym jest model biznesowy” odbędzie się w sali 0.10 Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach jutro, 25 kwietnia, o godz. 14.00. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja online.
   
  Uczestnicy szkolenia organizowanego w ramach cyklu „Wiosna w AIP!” dowiedzą się m.in. czym jest i do czego służy Business Model Canvas. Oprócz tego nauczą się tworzyć własny model biznesowy, poznają język Canvas, który pozwoli w łatwy i profesjonalny sposób opowiadać o biznesie, a także nauczą się szybko i kreatywnie prezentować pomysły. Spotkanie poprowadzi Michał Kucharski – dyrektor ds. wiedzy i społeczności w AIP o. Śląsk.
   
  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wysłanie wiadomości, zawierającej: imię i nazwisko, nazwę wydziału, na którym studiowały bądź który ukończyły, na adres: aip@polsl.pl

  Wiadomość utworzona: 24 kwietnia 2017 08:15, autor: Paweł Doś
  21 kwietnia 2017
  Języki obce – między rutyną a innowacją

  IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Języki obce – między rutyną a innowacją” rozpoczyna się dziś w Ustroniu. Organizowane przez Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej wydarzenie potrwa do 23 kwietnia.
   
  Udział w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Języki obce – między rutyną a innowacją” zapowiedzieli przedstawiciele 20 uczelni z Polski, Bośni i Hercegowiny, Białorusi, Brazylii, Finlandii, Gwatemali, Hondurasu, Kazachstanu, Kirgistanu, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Salwadoru, Ukrainy oraz Uzbekistanu. Obecność potwierdziły także liczne instytucje oraz wydawnictwa związane z promowaniem nauki języków obcych.
   
  Trzydniowy program konferencji obfituje w intersujące wystąpienia, warsztaty oraz sesje plakatowe dotyczące nauczania języków obcych i rozwoju edukacji językowej. W ramach tematu przewodniego wydarzenia będą dyskutowane m.in. takie zagadnienia, jak: edukacja językowa dostosowana do warunków i potrzeb, nowatorskie dydaktyzacje, priorytety edukacji językowej w Polsce i na świecie, jak również warsztat lektora, edukatora oraz tłumacza. Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Hanna Komorowska, która wygłosi wykład pt. „Rola nauczyciela a jakość edukacji językowej”. Uczestnicy konferencji spróbują odpowiedzieć też na pytanie: „czy nauczanie języka obcego stało się we współczesnym świecie rutyną czy też podlega zmianom?” i wezmą udział w debacie pt. „Nauczyciele języków obcych a reszta świata”.
   
  IX Międzynarodową Konferencję Naukowo-Dydaktyczną „Języki obce – między rutyną a innowacją” objęli patronatem honorowym: rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, Instytut Goethego w Krakowie oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

  Wiadomość utworzona: 21 kwietnia 2017 07:50, autor: Agnieszka Moszczyńska
  20 kwietnia 2017
  Politechnika Śląska i JSW współpracują

  Politechnika Śląska oraz Jastrzębska Spółka Węglowa zawarły porozumienie o współpracy. Umowa została podpisana 19 kwietnia w siedzibie spółki. Podpisane porozumienie jest następstwem listu intencyjnego, który został sygnowany w grudniu przez uczelnię i JSW.
   
  Celem współpracy nowych partnerów jest przede wszystkim dobre przygotowanie kadr dla górnictwa podziemnego. Zawarta umowa określa zasady współpracy m.in. w zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów Wydziału Górnictwa i Geologii, pozyskiwania tematów prac dyplomowych, a także organizowania wycieczek dydaktycznych do zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
   
  Ze strony Politechniki Śląskiej porozumienie sygnowali: prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz oraz dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii prof. Franciszek Plewa. Natomiast ze strony Jastrzębskiej Spółki Węglowej dokument podpisali p.o. prezes zarządu Daniel Ozon i zastępca prezesa zarządu ds. pracy i polityki społecznej Artur Wojtków.
   
  Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

  Wiadomość utworzona: 20 kwietnia 2017 08:49, autor: Agnieszka Moszczyńska
  19 kwietnia 2017
  Projekt studentów architektury zwycięzcą konkursu eVolo

  Projekt dwójki studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Mateusza Frankowskiego i Pawła Lipińskiego, zwyciężył w konkursie prestiżowego magazynu eVolo.  Wizjonerska, śmiała koncepcja budynku najlepiej odpowiadającego wyzwaniom XXI wieku, stworzona przez naszych studentów, zachwyciła jury i została uznana za najlepszą spośród 443 zgłoszonych projektów.

  „Mashambas”, jak nazwali zaprojektowany przez siebie budynek młodzi architekci jest odpowiedzią na problem głodu w Afryce Subsaharyjskiej. Ponad połowę z 40 procent żyjących w całkowitej biedzie mieszkańców tego terenu stanowią rolnicy. „Mashambas” miałby być czymś w rodzaju mobilnego centrum nauki i edukacji w zakresie nauk technik rolniczych oraz korzystania z tanich nawozów i nowoczesnych narzędzi. Koncepcja zakłada łatwość rozbiórki i transportu obiektu w inne miejsce, kiedy już mieszkańcy danej społeczności staną się samowystarczalni. Taka funkcjonalność umożliwiłaby edukację ludności w kolejnych regionach. Młodym projektantom gratulujemy rozmachu, kreatywności i głównej nagrody w 12. edycji konkursu prestiżowego magazynu eVolo.

  Wiadomość utworzona: 19 kwietnia 2017 11:57, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 19 kwietnia 2017 11:58, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  18 kwietnia 2017
  Gliwickie Spotkania Chóralne

  XXXVII Gliwickie Spotkania Chóralne odbędą się w Gliwicach 19, 22 i 23 kwietnia oraz 6 maja. Podczas festiwalu poznamy spektrum form, gatunków i stylów muzycznych prezentowanych przez gospodarzy i zaproszonych gości. Będzie można usłyszeć muzykę ludową, rozrywkową, oratoria wokalno-instrumentalne, a także utwory niosące swoim przesłaniem wielkanocną radość oraz dzieła skłaniające do zadumy i refleksji. Na wszystkie koncerty wstęp wolny.
   
  Gliwickie Spotkania Chóralne rozpoczną otwarte warsztaty chóralne z Akademickim Chórem Politechniki Śląskiej pod kierunkiem Tomasza Giedwiłły, które odbędą się w Młodzieżowym Dom Kultury przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach 19 kwietnia o godz. 19.00.
   
  Na koncert muzyki ludowej i rozrywkowej, pt. „Jak jo se zaśpiywom!”, zapraszamy do Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” przy ul. Pszczyńskiej 85 w Gliwicach 22 kwietnia o 18.00. Wystąpią Chór Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach pod dyrekcją Aleksandry Paszek-Trefon i Stanisława Krawczyńskiego oraz Grupa Wokalna „Zora”.
   
  Dzień później, 23 kwietnia, w kościele pw. Chrystusa Króla przy ul. Okrzei 31 w Gliwicach, podczas koncertu pt. „Twoje nieba pełne chwał” usłyszymy muzykę sakralną wielu stylów i epok – od średniowiecza po muzykę współczesną w wykonaniu dwóch zaprzyjaźnionych chórów akademickich – Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod dyrekcją Michała Brożka oraz Akademickiego Chór Politechniki Śląskiej pod dyrekcją Tomasza Giedwiłło.
   
  Wielki koncert finałowy pt. „Tej pobożnej, tej widzącej” odbędzie się w katedrze pw. św. ap. Piotra i Pawła 6 maja o 19.30. Monumentalne dzieło Antonína Dvořáka „Stabat Mater”, stanowiące wieloczęściową kompozycję będącą medytacją nad postacią Matki Bożej cierpiącej pod krzyżem konającego Chrystusa, wykonają Akademicki Chór Politechniki Śląskiej oraz Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej przygotowany przez Małgorzatę Sapiechę-Muzioł. Całością dyrygować będzie Tomasz Giedwiłło. Do współpracy nad koncertem zaproszono wybitnych śpiewaków, zespoły oraz pianistę, który wykona partię orkiestrową na fortepianie wysokiej klasy. Na scenie wystąpi jednocześnie ok. 80 osób.

  Wiadomość utworzona: 18 kwietnia 2017 08:31, autor: Agnieszka Moszczyńska
  13 kwietnia 2017
  Programy rozwojowe dla dziewczyn. Przyjdź na spotkanie informacyjne!

  Spotkanie poświęcone programom rozwojowym dla studentek i absolwentek kierunków technicznych oraz doktorantek Politechniki Śląskiej zainteresowanych nauką i technologią, pragnących związać swoją przyszłość z obszarem STEM odbędzie się w auli B Centrum Edukacyjno-Kongresowego przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach 20 kwietnia w godz. 13.00-16.00. Przyjdź i daj sobie szansę na stypendium, udział w programie inspiracyjnym lub wsparcie mentora.
   
  Pragniesz związać swoją przyszłość z nauką lub technologią? Planujesz karierę w obszarze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), w globalnej korporacji, instytucji badawczej lub na uczelni? A może chcesz otworzyć własny start-up lub w inny sposób podbić świat technologii i nauki? Przyjdź na spotkanie z przedstawicielkami Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i poznaj programy rozwojowe stworzone dla dziewczyn takich jak Ty.
   
  Podczas spotkania poznasz szczegóły m.in. programu mentoringowego „Lean in STEM” przeznaczonego dla studentek i absolwentek wydziałów technicznych i ścisłych oraz dla doktorantek z politechnik, uczelni biznesowych i medycznych, a także wszystkich dziewczyn, które swoją przyszłość wiążą z nauką lub technologią. Celem projektu jest działanie na rzecz popularyzacji zainteresowania technologią wśród młodych kobiet oraz zwiększanie ich szans na faktyczną karierę zawodową w tej branży. Mentorkami są niezwykłe kobiety, prezeski globalnych firm, naukowczynie, badaczki i popularyzatorki nauki. W tym roku studentki mogą aplikować aż do 50 mentorek, w tym m.in. do dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej prof. Anny Timofiejczuk.

  Masz apetyt na rozwój? Chcesz nauczyć się nowych narzędzi, technologii, a może dowiedzieć się, co tak naprawdę robi się w globalnych korporacjach technologicznych? Albo potrzebujesz wsparcia w projektowaniu ścieżki kariery lub rozwoju potencjału przywódczego? Nie ma lepszej i bardziej efektywnej metody na rozwój niż indywidualna praca pod okiem mistrza-mentora. Udział w programie „IT for SHE” to wyjątkowa szansa, by odkryć i rozwinąć swój talent współpracując z jednym z 30 mentorów z najlepszych firm technologicznych. Przedsięwzięcie skierowane jest do dziewczyn z kierunków informatycznych, a jego elementy – poza mentoringiem w najlepszych firmach technologicznych – to największy w Europie obóz tematyczny dla dziewczyn w IT – Women in Tech Camp oraz kampania wolontariacka w małych miejscowościach, zachęcająca do nauki programowania.

  Program stypendialny „Nowe Technologie dla Dziewczyn” ma natomiast na celu pomoc utalentowanym studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej lub w nauce. Stypendystki uzyskają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką mentora lub mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel – i otrzymają stypendium w wysokości 12 tys. zł (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Niektóre z nich zaproszone zostaną do udziału w programie stażowym, odbywającym się w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku – największym centrum R&D Intel na naszym kontynencie. Dziewczyny przyjdźcie koniecznie, to jest Wasz moment!

  Wiadomość utworzona: 13 kwietnia 2017 10:23, autor: Agnieszka Moszczyńska
  11 kwietnia 2017
  „Konkurs o złoty indeks Politechniki Śląskiej” rozstrzygnięty!

  Znamy laureatów „Konkursu o złoty indeks Politechniki Śląskiej”. Dziewiętnastu tegorocznych maturzystów, którzy najlepiej rozwiązali specjalnie dla nich przygotowane zadania z fizyki i matematyki, od października może rozpocząć studia na wybranym kierunku na Politechnice Śląskiej bez udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jest tylko jeden warunek – najpierw muszą zdać maturę.
   
  Do udziału w dwuetapowym „Konkursie o złoty indeks Politechniki Śląskiej” zgłosiła się młodzież maturalna z całego Śląska. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 65 uczniów, którzy najlepiej rozwiązali opublikowane na platformie konkursowej zadania z matematyki i/lub fizyki. Regulamin dopuszczał zdalne rozwiązywanie zadań z obu obszarów. Młodzież, która zdobyła największą liczbę punktów, niemniejszą jednak niż 50 procent maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia, wzięła udział w etapie finałowym konkursu zorganizowanym na Politechnice Śląskiej 31 marca w dziedzinie matematyki i 1 kwietnia w dziedzinie fizyki.
   
  Ostatecznie w „Konkursie o złoty indeks Politechniki Śląskiej” w dziedzinie fizyki przyznano dziewięć nagród I stopnia. Ich laureaci mają wstęp wolny na jeden kierunek studiów I stopnia na naszej uczelni, wybrany spośród 37 proponowanych w regulaminie. W dziedzinie matematyki przyznano natomiast 10 nagród I stopnia oraz 13 nagród II stopnia. Laureaci nagród II stopnia uzyskują 40 punktów preferencyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2017/2018 lub w roku kolejnym.
   
  Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się w Sali Senatu Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 2 w Gliwicach 24 kwietnia o godz. 15.00. Laureatów „Konkursu o złoty indeks Politechniki Śląskiej” podejmą rektor uczelni prof. Arkadiusz Mężyk oraz prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. inż. Tomasz Trawiński. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do założonych celów.

  Wiadomość utworzona: 11 kwietnia 2017 14:53, autor: Agnieszka Moszczyńska
  10 kwietnia 2017
  Siatkarki AZS-u Politechniki Śląskiej rozgromiły rywalki w turnieju półfinałowym Akademickich Mistrzostw Polski

  Po dobrym występie w I Lidze Siatkówki Kobiet siatkarki AZS-u Politechniki Śląskiej ostatecznie zakończyły sezon na 5. miejscu. Dobra passa Gliwiczanek trwa jednak nadal. W miniony weekend w rozgrywanym we Wrocławiu turnieju półfinałowym Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce Kobiet podopieczne trenera dr. doc. Krzysztofa Czapla nie dały rywalkom najmniejszych szans i, pokonując kolejne zespoły, wygrały cały turniej.
   
  Od października ubiegłego roku końca marca nasze siatkarki toczyły boje w Akademickich Mistrzostwach Śląska. W rozegranych ośmiu spotkaniach drużyna AZS-u Politechniki Śląskiej nie doznała ani jednej porażki, wygrywając dwukrotnie z AWF-em Katowice i reprezentacjami Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Śląskiej Akademii Medycznej. W rezultacie Gliwiczanki zasłużenie stanęły na najwyższym stopniu podium. 
  Po tak dobrym sezonie nie sposób było liczyć na spadek formy i gorszy występ akademiczek w półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski w strefie „D”, które odbyły się w miniony weekend we Wrocławiu. W turnieju wzięło w udział 15 najlepszych reprezentacji wyższych szkół z województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Trzy najlepsze awansowały do ogólnopolskiego finału, który odbędzie się w maju w Warszawie. Wśród drużyn, które będą walczyć o mistrzowski tytuł, znalazła się drużyna z Gliwic, która – bez utraty seta – zdyskwalifikowała konkurentki najpierw w grupie eliminacyjnej – wygrywając mecze z UE Katowice, Politechniką Wrocławską i UE Wrocław, a następnie w ćwierćfinale pokonując Politechnikę Częstochowską i w półfinale nie dając reprezentantkom Uniwersytetu Śląskiego żadnych szans. Ostatecznie w spotkaniu finałowym turnieju półfinałowego Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce Kobiet podopieczne doc. dr. Krzysztofa Czapli zmierzyły się z reprezentacją Uniwersytetu Opolskiego. Mocno zmotywowane i skoncentrowane Gliwiczanki nie dały jednak przeciwniczkom żadnych szans i, grając świetną technicznie i taktycznie siatkówkę, rozgromiły przeciwniczki 2:0 (25:20, 25:14).
   
  Puchar za I miejsce i awans do finału Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce Kobiet wywalczyły we Wrocławiu: Aleksandra Stachowicz (rozgrywająca), Patrycja Drożdzińska (atakująca), Karolina Sawaniewicz (przyjmująca), Daria Bąkowska (przyjmująca), Nicole Rybakiewicz (środkowa), Izabela Wasiak (środkowa), Martyna Murdzek (libero) oraz Karolina Krzeszewska, Anna Janoszka, Dagmara Markiewicz i Monika Kapcia. Gratulujemy.

  Wiadomość utworzona: 10 kwietnia 2017 15:25, autor: Agnieszka Moszczyńska
  8 kwietnia 2017
  Spotkanie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach

  Pod koniec marca w Rektoracie Politechniki Śląskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W spotkaniu ze strony Politechniki Śląskiej uczestniczyli rektor prof. Arkadiusz Mężyk, a także prorektorzy: prof. Janusz Kotowicz, prof. Bogusław Łazarz, prof. Marek Pawełczyk oraz dr hab. inż. Tomasz Trawiński, a także dziekani lub prodziekani większości wydziałów naszej uczelni. Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach reprezentowali: prezes Tadeusz Donocik, wiceprezes Tomasz Zjawiony oraz dyrektor ds. strategii i przedsięwzięć kluczowych prokurent Bogusława Bartoszek. Wizyta przedstawicieli RIG składała się z dwóch części. Podczas pierwszej Kolegium Rektorskie spotkało się z prezesami RIG, natomiast w drugiej części do rozmów dołączyli dziekani i prodziekani. Przedstawili oni oferty wydziałów w zakresie dydaktyki, realizowanych projektów, a także zaprezentowali osiągnięcia kół naukowych. Na spotkaniu omawiany był także temat udziału Politechniki Śląskiej jako współorganizatora w VII Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który pod hasłem „Uwolnić biznes” odbędzie się w październiku na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Politechnika Śląska miałaby poprowadzić panele dyskusyjne, związane z systemem kształcenia dualnego, a także brać udział w dyskusji dotyczącej wymagań współczesnego rynku pracy. Omawiana była także koncepcja zaprezentowania swoich osiągnięć przez wydziały i koła naukowe politechniki na tzw. „wyspach wiedzy” podczas targów Biznes Expo, organizowanych przy okazji kongresu. Do tej pory w kongresie udział wzięło blisko 25 tysięcy osób pochodzących z różnych środowisk zawodowych. Podczas imprezy jest okazja do spotkań z ekspertami, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów. Kongres daje okazję do zaprezentowania się w roli eksperta, a także doradcy, służącego innym swoją wiedzą i doświadczeniem.

  Wiadomość utworzona: 8 kwietnia 2017 14:19, autor: Paweł Doś
  7 kwietnia 2017
  Na politechnicznej „Tafli” trwają Mistrzostwa Polski w Curlingu

  Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Curlingu odbywają się na lodowisku „Tafla” przy Akademickiej 29 w Gliwicach. W zmaganiach bierze udział 18 drużyn, w tym cztery gliwickie zespoły. Rozgrywki potrwają do niedzieli 9 kwietnia. Zachęcamy do kibicowania i śledzenia wydarzenia online na kanale Politechniki Śląskiej na YouTubie.
   
  Od wczoraj na lodowisku Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej odbywają się Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Curlingu. O najwyższe trofea rywalizuje aż 18 drużyn, w tym cztery zespoły z Gliwic. W rywalizacji pań biorą udział AZS Gliwice i AZS Gliwice Petardy, które będą bronić tytułu mistrzowskiego wywalczonego w ubiegłym roku, w rozgrywkach panów zmierzą się m.in. AZS Gliwice Ogień oraz AZS Gliwice Smok i Jego Wesoła Kompanija. Tegorocznych mistrzów Polski w curlingu poznamy w niedzielę po 14.00, bo na tę właśnie godzinę zaplanowano finały.
  Zarówno niedzielne, jak i jutrzejsze rozgrywki będzie można śledzić na bieżąco na kanale Politechniki Śląskiej na YouTubie. Zachęcamy do oglądania rywalizacji jutro między 8.00 a 22.00 i w niedzielę od 8.00 do 17.00.

  Wiadomość utworzona: 7 kwietnia 2017 13:34, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 7 kwietnia 2017 14:42, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  7 kwietnia 2017
  Współpraca z Narodowym Uniwersytetem Górniczym w Dnieprze na Ukrainie nawiązana

  W czwartek, 6 kwietnia, w Kijowie została zawarta umowa pomiędzy Politechniką Śląską a Narodowym Uniwersytetem Górniczym w Dnieprze na Ukrainie. Umowa została podpisana podczas odbywającego się w Kijowie Forum Uczelni Technicznych Ukrainy i Polski. Sygnowali ją: rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz prof. Gennadij Pivniak, rektor Narodowego Uniwersytetu w Dnieprze a zarazem wiceprzewodniczący Asocjacji Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy.
   
  Prof. Gennadij Pivniak wraz z prorektorem ds. nauki prof. Romanem Dychkovskijem gościł na naszej uczelni 29 marca, gdzie został przyjęty przez prorektora ds. nauki i rozwoju prof. Marka Pawełczyka. Pod opieką dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii prof. Franciszka Plewy oraz prodziekana prof. Marka Pozziego, a także kierownika Biura Współpracy z Zagranicą dr. inż. Grzegorza Kłapyty goście zwiedzili laboratoria Wydziału Górnictwa i Geologii, z którym ukraińska uczelnia będzie współpracować w pierwszej kolejności.
   
  Podczas wizyty ukraińskich gości rozmawiano o możliwości organizacji programu podwójnych dyplomów, a także o wspólnym uczestnictwie w programach naukowo-badawczych i oświatowych, finansowanych przez struktury europejskie i północnoamerykańskie. Nowi partnerzy planują również uczestniczyć razem w projektach zamówionych przez polskie i ukraińskie korporacje.

  Wiadomość utworzona: 6 kwietnia 2017 19:56, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 7 kwietnia 2017 07:31, wykonana przez: Paweł Doś
  6 kwietnia 2017
  Inauguracja Inkubatora Innowacyjności+

  Spotkanie inaugurujące projekt „Inkubator Innowacyjności+” odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach 24 kwietnia o godz. 13:30. Osoby zainteresowane proszone są o deklarację uczestnictwa do 10 kwietnia.
   
  Do udziału w spotkaniu zachęcamy pracowników naukowych Politechniki Śląskiej zainteresowanych pozyskaniem informacji i wsparcia w zakresie: modelowania biznesowego wynalazków, ochrony patentowej, promocji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, rozwoju wynalazków charakteryzujących się wysokim potencjałem wdrożeniowym, rozwoju kompetencji biznesowych oraz poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także udziałem w warsztatach oraz spotkaniach biznesowych, prowadzeniem krajowych oraz międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz prac przedwdrożeniowych i dostosowawczych do potrzeb zainteresowanego nabywcy.
   
  Uczestnicy spotkania informacyjnego dotyczącego projektu „Inkubator Innowacyjności+” będą mieli także możliwość zapoznania się z ofertą Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, które wspiera komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez pracowników uczelni.
   
  Odbywające się w siedzibie CITT-u spotkanie będzie dotyczyło trzech zasadniczych zagadnień, takich jak:
  • przedstawienie działalności Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  • omówienie celów i założeń projektu „Inkubator Innowacyjności+”, realizowanego na rzecz społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej oraz otoczenia gospodarczego
  • przedstawienie praktycznych korzyści wynikających ze współpracy biznesu z CITT-em.

  Osoby pragnące wziąć udział w spotkaniu proszone są o kontakt telefoniczny pod nr. 32 400 34 00 bądź mailowy pod adresem biznes@polsl.pl do 10 kwietnia. Liczba miejsc ograniczona.

  Wiadomość utworzona: 6 kwietnia 2017 12:54, autor: Agnieszka Moszczyńska
  5 kwietnia 2017
  „22 miejsca” - wystawa malarstwa i rysunku

  Galeria Zakamarek, mieszcząca się w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej, zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa i rysunku, zatytułowanej „22 miejsca”.

  Wernisaż odbędzie się w siedzibie galerii przy ul. Kaszubskiej 23 w Gliwicach w piątek, 7 kwietnia, o godz. 18:00. Wystawa będzie czynna od 6 do 22 kwietnia.
  Autorami prezentowanych prac są artyści, profesorowie , doktorzy i doktoranci wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych z Katedr: Malarstwa, Rysunku oraz Malarstwa Architektonicznego i Multimediów.

  Tytuł wystawy odnosi się do „miejsca” jako wyabstrahowanej część rzeczywistości, podobnie jak obraz. Artyści dedykują prace miejscom pospolitym lub wyjątkowym. Pokazują, że miejsca to zintegrowanie wyobrażenia o rzeczywistości z nią samą. Obrazy jako „miejsca na” ukazują przestrzeń, strefę bądź punkt. Prace w sposób metaforyczny mówią o tym, jak przynależymy miejscom i w nich przebywamy. Miejsca są jak ramy, bez których trudno wyobrazić sobie świat i nas samych.

  Wiadomość utworzona: 5 kwietnia 2017 15:00, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 5 kwietnia 2017 15:01, wykonana przez: Paweł Doś
  5 kwietnia 2017
  Zmarła dr inż. Ewa Łękawska

  3 kwietnia w wieku 76 lat zmarła dr inż. Ewa Łękawska, z domu Lorenz, emerytowany pracownik Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej.
  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 7 kwietnia, o godz. 11.00 w kaplicy na cmentarzu Centralnym przy ul. Kozielskiej w Gliwicach.

  Dr inż. Ewa Łękawska urodziła się 27 lutego 1941 r. w Nowym Sączu. Od 1945 roku mieszkała w Gliwicach, gdzie w 1958 roku zdała maturę w Liceum nr 5, a następnie rozpoczęła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Studia ukończyła w 1963 r., zdobywając dyplom magistra inżyniera chemii ze specjalizacją ciężkiej syntezy organicznej.
  Po studiach rozpoczęła pracę na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ciężkiej Syntezy Organicznej jako asystent, a po obronie pracy doktorskiej w 1970 r. kontynuowała ją w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej na stanowisku adiunkta. Tematem Jej badań naukowych była synteza i zastosowanie środków powierzchniowo czynnych. Jednak Jej priorytetem zawsze była dydaktyka, praca ze studentami i opieka nad nimi. Była niezapomnianą organizatorką Balów Chemika i rajdów studenckich. Odznaczona została m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Była współautorką licznych publikacji oraz referatów naukowych.
  W 2006 roku przeszła na emeryturę, którą spędzała bardzo aktywnie, organizując wycieczki turystyczne po całej Europie, spełniając tym samym swoje marzenia. Była też zapaloną turystką górską, biorącą udział w licznych niedzielnych wycieczkach pracowników Politechniki Śląskiej.
  Zapisała się w naszej pamięci jako osoba niezwykle życzliwa i serdeczna oraz jako wychowawczyni wielu pokoleń studentów.
   

  Wiadomość utworzona: 5 kwietnia 2017 13:44, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 5 kwietnia 2017 13:51, wykonana przez: Paweł Doś
  4 kwietnia 2017
  Nagrody Fiata rozdane!

  Już po raz osiemnasty nagrodzono najlepsze prace dyplomowe i badawcze w Konkursie o nagrodę FCA. W tym roku wśród laureatów znalazły się dwie osoby z Politechniki Śląskiej. Uroczysta gala wręczenia dyplomów odbyła się w piątek, 31 marca, w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

  Celem konkursu organizowanego przez Fiat Chrysler Automobiles jest wspieranie młodych naukowców pasjonujących się przemysłem motoryzacyjnym i stosowanymi w nim nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi.
  Laureatami tegorocznej edycji konkursu z Politechniki Śląskiej zostali: mgr inż. Katarzyna Jezierska-Krupa oraz dr inż. Magdalena Macek z Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Pierwsza z laureatek została nagrodzona za pracę magisterską pt. „Metodyka projektowania zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy pojazdu elektrycznego”. Promotorem pracy jest prof. Wojciech Skarka. Dr inż. Magdalena Macek została natomiast nagrodzona za swoją pracę doktorską pt. „Struktura własności aluminiowych materiałów nanokompozytowych wzmacnianych nanorurkami węglowymi”, która powstała pod kierunkiem prof. Leszka A. Dobrzańskiego.

  W uroczystości, która odbyła się w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wzięli udział laureaci ze swoimi promotorami, przedstawiciele spółek FCA, władz ATH oraz Politechniki Śląskiej – na czele z prorektorem ds. nauki i rozwoju prof. Markiem Pawełczykiem. Gościem specjalnym był prezes CRF w Turynie Giorgio Cornacchia.
  W tegorocznej edycji konkursu nagrodzono łącznie 12 prac z trzech uczelni: Akademii Techniczno-Humanistycznej, Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Zaproponowane przez laureatów opracowania mogą mieć zastosowanie w praktyce bezpośrednio w fabrykach lub w Centrum Badawczym Grupy FCA. Laureaci oprócz dyplomów otrzymali również nagrody pieniężne.

  Wiadomość utworzona: 4 kwietnia 2017 09:33, autor: Paweł Doś
  3 kwietnia 2017
  Przyspiesz swój biznes!

  Już jutro, we wtorek, 4 kwietnia o godz. 14:00 w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Banacha 7 w Gliwicach odbędzie się spotkanie z firmą 3S S.A. dotyczące projektu „3S Starter – Akcelerator projektów biznesowych – Przyspiesz swój biznes!”.
  Jeśli Twoja firma ma pomysł na projekt IT, planujesz dynamiczny rozwój biznesu, reprezentujesz technologiczny startup, to spotkanie jest właśnie dla Ciebie.
  Możesz zyskać doradztwo w zakresie doboru optymalnych rozwiązań w obszarze telekomunikacji i Data Center, voucher kwotowy o wartości do 5000 zł netto na usługi w 3S Data Center do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy, a także promocję swojego projektu/biznesu/usługi dzięki wykorzystaniu pakietu marketingowego od 3S.
   
  Na spotkanie obowiązują zgłoszenia pod adresem mailowym: aip@polsl.pl

  Wiadomość utworzona: 3 kwietnia 2017 11:49, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 3 kwietnia 2017 11:50, wykonana przez: Paweł Doś
  31 marca 2017
  Spotkanie władz uczelni z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach

  Spotkanie przedstawicieli Politechniki Śląskiej z reprezentantami Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach odbyło się w gliwickiej siedzibie firmy WASKO S.A. 28 marca. Celem spotkania było nawiązanie bezpośredniej współpracy przedsiębiorców zrzeszonych z Izbie z kadrą naukowo-badawczą naszej uczelni.
   
  Wtorkowe spotkanie było wynikiem wcześniej przeprowadzonych konsultacji biznesowych z Regionalna Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach i Politechniką Śląską, w których z ramienia uczelni uczestniczył prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz.

  W spotkaniu ze strony władz Politechniki Śląskiej uczestniczyli rektor prof. Arkadiusz Mężyk wraz z prorektorami: prof. Bogusławem Łazarzem, prof. Markiem Pawełczykiem, dr. hab. inż. Tomaszem Trawińskim i prof. Januszem Kotowiczem, a także przedstawiciele Wydziałów Budownictwa – prof. Joanna Bzówka, Mechanicznego Technologicznego – prof. Anna Timofiejczuk, Inżynierii Środowiska i Energetyki – prof. Andrzej Szlęk oraz mgr Anna Ober z Centrum Zarządzania Projektami oraz Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii dr inż. Agnieszka Labus. Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach reprezentowali: prezes Wiktor Pawlik, przewodniczący Rady RIPH Piotr Kukurba oraz dyrektor Izby – Barbara Miller-Turek. W spotkaniu wzięli łącznie udział przedstawiciele około 20 zrzeszonych w RIPH firm regionu, wśród nich gospodarz spotkania, dyrektor generalny WASKO S.A. Wojciech Wajda oraz radca handlowy konsulatu RP w Szanghaju w latach 2008-2017 Andrzej Pieczonka.
   
  Zaproszeni na spotkanie dziekani wydziałów Politechniki Śląskiej przedstawili ofertę podległych im jednostek w obszarach możliwej współpracy, a przedstawiciele CZP oraz CITT zaprezentowali możliwości pozyskania środków finansowych na komercjalizację wyników badań oraz realizację wspólnych projektów, w tym opracowanie nowych technologii i produktów. Oprócz prezentacji możliwości współpracy przeprowadzono dyskusję, podczas której przedstawiono pomysły na badania i innowacje, jakie przedsiębiorcy chcieliby realizować we współpracy z Politechniką Śląską. Nasza uczelnia dysponuje wprawdzie blisko dwustoma gotowymi rozwiązaniami, które mogą być oferowane do wdrożenia, ale cały czas jest otwarta na propozycje nowych technologii, rozwiązań, usług czy produktów pochodzących bezpośrednio od przedsiębiorców.

  Wiadomość utworzona: 31 marca 2017 14:30, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 31 marca 2017 14:34, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  31 marca 2017
  Międzynarodowe warsztaty studentów wydziałów architektury Politechniki Śląskiej oraz MIT

  W dniach 27-30 marca odbyły się wspólne warsztaty projektowe studentów Wydziału Architektury Massachusetts Institute of Technology oraz Politechniki Śląskiej z kół naukowych: +iKAWA oraz RoKoKo, zatytułowane „Integrated Models for Housing and Landscape Remediation”.
   
  Tematem opracowania były analizy i koncepcje projektowe scalania  terenów zdegradowanych w oparciu o tradycję zabudowy historycznych osiedli pracowniczych w pobliżu zakładów przemysłowych. Studenci opracowali trzy warianty koncepcji na terenach sąsiadujących z Katowickim osiedlem górniczym Nikiszowiec. Praca poprzedzona została kilkutygodniowymi studiami obszaru. Podczas warsztatu odbyła się wizja lokalna terenu opracowania oraz szeroko rozumianego kontekstu zabudowy historycznej.
  Wspólnie opracowane koncepcje pokazały różnorodność podejść, były także ciekawym doświadczeniem w zakresie intensywnej pracy grupowej.
   
  W warsztatach uczestniczyło czternastu studentów MIT: Diana Ang, Giovanni Bellotti, Monica Hutton, Justin Lim, Ranu Singh, Alexander Wegerling, Daya Zhang, Max Moinian, Akemi Sato, Nneka Sobres, Kelly Leilani Main, Neyeli Rodriguez, Mario Giampieri, Garine Boghossain oraz dwunastu studentów Politechniki Śląskiej: Patrycja Pokrzywa, Piotr Gabor, Artur Koszowski, Katarzyna Wiercińska, Krzysztof Kobiela, Justyna Motyka, Michał Chrapek, Karolina Chodura, Sabrina Tkaczuk, Kamil Kajdas, Karolina Szczygieł, Julia Wilkosz.
  Prowadzącymi warsztaty byli: Rafi Segal i Marie Law Adams (MIT), Magdalena Żmudzińska, Jerzy Wojewódka, Krzysztof Rostański (Pol. Śl.) Jacek Krych (SARP)
  Warsztaty zorganizowali: Department of Architecture MIT, SARP, Wydział Architektury Pol. Śl. i Miasto Katowice.

  Wiadomość utworzona: 31 marca 2017 12:42, autor: Paweł Doś
  31 marca 2017
  Zapraszamy na ostatni mecz siatkarek w sezonie!

  W najbliższą sobotę, 1 kwietnia, o godz. 17:00 zostanie rozegrany ostatni mecz siatkarek AZS-u Politechniki Śląskiej w sezonie 2016/17. Rywalkami naszych siatkarek będzie zespół AZS Opole.  Gra toczy się o V miejsce! Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców!

  Wiadomość utworzona: 31 marca 2017 10:35, autor: Paweł Doś
  30 marca 2017
  Cashflow - wydostań się z wyścigu szczurów!

  Jeszcze dziś, 30 marca, w godz. 16.00-19.00 Biuro Karier Studenckich zaprasza na warsztat zatytułowany „Cashflow - wydostań się z wyścigu szczurów!”.

  Będzie to rozgrywka, podczas której – w oparciu o dostępne środki – można planować, inwestować i powiększać swój kapitał, a to wszystko w trakcie przyjemnej gry planszowej dla 4-6 uczestników.

  Warsztaty odbędą się w Gliwicach przy ul. Konarskiego 20 (p.106). Udział jest bezpłatny. Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, telefon i kierunek studiów prosimy przesyłać na adres: kariera@polsl.pl, w tytule wiadomości wpisując tytuł warsztatu. Zachęcamy do udziału!

  Wiadomość utworzona: 30 marca 2017 13:13, autor: Paweł Doś
  28 marca 2017
  Dni Otwarte Politechniki Śląskiej

  Już w najbliższy czwartek i piątek Politechnika Śląska otworzy swoje podwoje dla maturzystów. W czwartek zapraszamy wszystkie panie zainteresowane studiami na naszej uczelni na Dzień Otwarty dla Dziewczyn. W programie m.in. wykłady interaktywne, prezentacja oferty edukacyjnej, spotkania ze studentkami, doktorantkami i absolwentkami Politechniki Śląskiej oraz… bieg w kasku z nagrodami. W piątek natomiast zapraszamy wszystkich – niezależnie od płci – na Dzień Otwarty Politechniki Śląskiej. Zainteresowani będą mogli m.in. odwiedzić wybrane wydziały uczelni, zapoznać się z procesem rekrutacji na studia i porozmawiać ze studentami działającymi w studenckich kołach naukowych.
   
  Dzień Otwarty dla Dziewczyn odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach 30 marca w godz. 10.00-13.00. Uczestniczki spotkania, organizowanego w tym roku wspólnie z Fundacją Edukacyjną Perspektywy, będą miały okazję poznać nie tylko ofertę dydaktyczną Politechniki Śląskiej na rok akademicki 2017/2018, ale również wziąć udział w wykładzie interaktywnym pt. „Nie lubię matematyki, czyli inżynieria damskiej torebki”, który poprowadzi mikrobiolog dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska oraz dowiedzieć się – dzięki mini wykładowi dr inż. arch. Agnieszki Labus – „Dlaczego warto zostać wrażliwą Panią Inżynier”.
   
  Oprócz tego w programie Dnia Otwartego dla Dziewczyn spotkania z przedstawicielami wszystkich wydziałów Politechniki Śląskiej i studentami aktywnie działającymi w studenckich kołach naukowych, których na naszej uczelni jest ponad 150. Ponadto, dla chętnych, możliwość wygrania atrakcyjnych nagród w „Biegu w kasku”, w którym kandydatki zmierzą się ze studentkami pokonując trasę wokół najnowszego z politechnicznych budynków – Centrum Nowych Technologii. Dziewczyny zainteresowane udziałem w biegu proszone są o zarejestrowanie się online. Uczestniczki pozostałych wydarzeń odbywających się w ramach Dnia Otwartego dla Dziewczyn, również proszone są o rejestrację.
   
  Zarówno panie, jak i panów zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym Politechniki Śląskiej, który odbędzie się w piątek. Na wydarzenie, podobnie jak czwartkową imprezę, zapraszamy do Centrum Edukacyjno-Kongresowego, gdzie między 10.00 a 15.00 zainteresowana młodzież będzie miała szansę zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną Politechniki Śląskiej, a także krok po kroku poznać zasady rekrutacji. Tego dnia uczniowie będą mieli również niepowtarzalną okazję zwiedzić laboratoria i sale wykładowe wszystkich wydziałów, a przy okazji porozmawiać ze studentami i wykładowcami.
   
  Osoby zainteresowane zwiedzeniem wydziałów znajdujących się w Katowicach i Zabrzu także będą miały taką możliwość. Wystarczy, że w piątek pojawią się w wybranej przez siebie jednostce, by zostały po niej oprowadzone. Jednocześnie reprezentanci katowickich i zabrzańskich wydziałów obecni będą w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania kandydatów.
   
  Dwudniowej imprezie będą towarzyszyły pokazy dronów, bolidów wyścigowych, robotów oraz innych osiągnieć członków studenckich kół naukowych. Szczegółowy harmonogram wydarzenia dostępny jest tutaj. Do zobaczenia na Politechnice Śląskiej!

  Wiadomość utworzona: 27 marca 2017 13:00, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 28 marca 2017 12:44, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  24 marca 2017
  „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz: kooperacji, współpracy, przyjaźni” – ogólnopolska konferencja na Politechnice Śląskiej

  Tylko do końca marca można rejestrować się na IV Ogólnopolską Konferencję „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz: kooperacji, współpracy, przyjaźni”. Wydarzenie współorganizowane przez Kolegium Nauk Społecznych i Języków Obcych Politechniki Śląskiej odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach 19 czerwca w godz. 10.00-16.00. Udział bezpłatny. Obowiązuje rejestracja online.

  Organizowana przez wraz z Zakładem Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedrą Zaczadzania Publicznego i Nauk Społecznych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Referatem Zarządzania i Analiz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ogólnopolska konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz: kooperacji, współpracy, przyjaźni” dedykowana jest interdyscyplinarnej współpracy naukowej reprezentantów dyscyplin wchodzących w skład nauk społecznych i humanistycznych. W tym roku organizatorzy pragną skoncentrować się na szeroko rozumianych zagadnieniach z zakresu kooperacji, rozwijania umiejętności współpracy, przyjaźni między ludźmi.
   
  Wydarzenie, które odbędzie się w czerwcu na Politechnice Śląskiej stanowi część cyklu konferencji ogólnopolskich organizowanych pod hasłem „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz…”.  Kolejne zaplanowane spotkania to:

  Na wszystkie trzy konferencje obowiązuje rejestracja online. Termin rejestracji na najbliższe, odbywające się w Gliwicach wydarzenie, mija 31 marca. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą mailową.

  Wiadomość utworzona: 24 marca 2017 15:01, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 24 marca 2017 15:02, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  23 marca 2017
  Startuje konkurs ABB IT Challenge
  ABB IT Challenge 2017

  Ruszyły zapisy do 10. edycji ABB IT Challenge – ogólnopolskiego konkursu dla studentów, w którym główną nagrodą jest 25 tys. zł. Zadanie polega na przygotowaniu projektu, który udowodni, że interakcja człowieka z technologią może ulepszyć wiele obszarów życia. Pomysły można zgłaszać do 2 kwietnia.

  Uczestnicy, którzy podejmą wyzwanie ABB, będą mieli za zadanie opracować narzędzie, które wpisze się w motto „Interact with the real world” i korzystając np. z rzeczywistości rozszerzonej czy wirtualnej, usprawni wybraną przez nich dziedzinę życia.

  – Z okazji 10. rocznicy ABB IT Challenge postanowiliśmy nie ograniczać studentów i nie narzucać im dziedziny, której mogą dotyczyć projekty. Liczymy, że uczestnicy zaskoczą nas swoją kreatywnością i zaprezentują innowacyjne rozwiązania. W tegorocznej edycji skupiamy się na szeroko pojętej interakcji człowieka z technologią. Chcemy, aby uczestnicy sami znaleźli grupę odbiorców swojego projektu i na podstawie ich potrzeb zaprojektowali narzędzie, które usprawni ich życie – mówi Robert Banet, koordynator projektu.

  W ABB IT Challenge mogą wziąć udział drużyny dwu- lub trzyosobowe, których członkami są studenci dowolnej uczelni.

  Zapisy i więcej informacji na stronie: http://itchallenge.pl/  

  Wiadomość utworzona: 23 marca 2017 08:59, autor: Krzysztof Gurgul
  Ostatnia modyfikacja: 23 marca 2017 09:17, wykonana przez: Krzysztof Gurgul
  22 marca 2017
  Finał Akademickich Mistrzostw Śląska w Siatkówce Kobiet

  Dzisiaj, w środę 22 marca, o godz. 16.00 rozpocznie się Finał Akademickich Mistrzostw Śląska w Siatkówce Kobiet. Turniej zostanie rozegrany w Nowej hali Ośrodka Sportu przy ul. Kaszubskiej 28. Nasze siatkarki rozegrały dotychczas sześć spotkań (trzy turnieje) i we wszystkich meczach odniosły zwycięstwa. Najbardziej zacięte mecze rozegrane przez nasze zawodniczki to spotkania z drużyną AWF Katowice. Zarówno w turnieju rozgrywanym w hali AWF, jak i w hali Uniwersytetu Ekonomicznego akademiczki Politechniki Śląskiej rozstrzygnęły mecze na swoja korzyść. Dzisiaj nasza drużyna, prowadzona przez doc. dr. Krzysztofa Czaplę spotka się z reprezentacją Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz z zespołem Uniwersytetu Śląskiego. Zapraszamy wszystkich kibiców siatkówki do gorącego dopingu naszych siatkarek.

  Wiadomość utworzona: 22 marca 2017 11:34, autor: Paweł Doś
  21 marca 2017
  Konkurs inżynierski EBEC 2017

  Trwa rejestracja drużyn chętnych do udziału w XI edycji European BEST Engineering Competition. EBEC to międzynarodowy konkurs skierowany do studentów uczelni technicznych, w którym nagradzana jest wiedza inżynierska, kreatywność i innowacyjne myślenie. Rejestracja czteroosobowych zespołów trwa do 26 marca. Test eliminacyjny dwa dni później. Zachęcamy do udziału.
   
  Celem European BEST Engineering Competition jest wyłonienie studentów posiadających wszechstronną wiedzę inżynierską oraz praktyczne umiejętności z zakresu nauk technicznych, którzy potrafią i lubią współpracować w grupie. Rywalizacja składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest test eliminacyjny sprawdzający podstawową wiedzę techniczną, umiejętność logicznego myślenia i kreatywność. Następnie 14 najlepszych drużyn z każdego miasta przechodzi do finału lokalnego. Ten rozgrywany w dwóch kategoriach etap – Team Design i Case Study – odbędzie się w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” 11 kwietnia. Dwie najlepsze drużyny wyłonione w każdym z miast będą współzawodniczyć na finale ogólnopolskim, który odbędzie się w Gdańsku w połowie maja. Laureaci tego etapu będą reprezentować Polskę podczas finału europejskiego, który odbędzie się w Brnie.
   
  Konkurs Inżynierski EBEC Poland to wspólne przedsięwzięcie sześciu grup lokalnych Stowarzyszenia BEST (Board of European Students of Technology) działających przy wiodących polskich uczelniach technicznych – Politechnikach Śląskiej, Gdańskiej, Łódzkiej, Warszawskiej i Wrocławskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przedsięwzięcie skierowane jest do studentów kierunków inżynierskich, którzy w sposób nieszablonowy chcą wykorzystać nabytą wiedzę podczas studiów.

  Wiadomość utworzona: 21 marca 2017 14:43, autor: Agnieszka Moszczyńska
  20 marca 2017
  Klub Podróżnika: pół roku w Krainie Inków – opowieści z Peru

  Spotkanie z Karoliną Kowalczyk, współautorką tworzonego wraz z siostrą bliźniaczką bloga podróżniczego Twins oN Tour, która ostatnie pół roku spędziła w Peru, odbędzie się w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 3 w Gliwicach 23 marca o godz. 18.00. Wstęp wolny.
   
  Podczas prelekcji dzięki Karolinie Kowalczyk i jej barwnym opowieściom bogato ilustrowanym zdęciami z kolejnej wyprawy, przeniesiemy się w świat inkaskich wierzeń i andyjskiej muzyki rodem z Peru. Będzie to opowieść o krainie rozpalonych pustyń, majestatycznych lodowców i tropikalnej dżungli. Zobaczymy legendarne Machu Picchu i zagłębimy się w tajemnicę linii z Nazca. Wspólnie wejdziemy na Białą Koldyrierę w Huaraz, by podziwiać zapierającą dech w piersiach Lagunę 69 i zobaczymy, jak wygląda tradycyjne, peruwiańskie wesele. Zjedziemy na desce z największej wydmy na pustyni w Ice, a zaraz potem spróbujemy swoich sił podczas surfingu w Mancorze. Dowiemy się także, co zrobić, by przeżyć takie i piękniejsze przygody, aplikując na stypendium zagraniczne, które zagwarantuje nam wstęp do świata, którego nie będziemy chcieli opuszczać.
   
  Karolinę Kowalczyk będziemy gościć w Klubie Podróżnika po raz kolejny. Absolwentka komparatystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z siostrą Katarzyną współtworzą bloga podróżniczego Twins On Tour, gdzie relacjonują swoje kolejne wyprawy. Do tej pory odwiedziły liczne kraje Europy, Ameryki Północnej, Południowej, Bliskiego Wschodu i Afryki, i nie powiedziały jeszcze swojego ostatniego podróżniczego słowa.

  Wiadomość utworzona: 20 marca 2017 09:55, autor: Agnieszka Moszczyńska
  17 marca 2017
  Doktorantka Politechniki Śląskiej reprezentantką polskich studentów

  Mgr inż. Barbara Adamczyk – doktorantka Zakładu Ceramiki i Kompozytów w Instytucie Nauki o Materiałach Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej – będzie reprezentowała polskich studentów na 15th Conference & Exhibition of the European Ceramic Society. Organizowane corocznie przez Europejskie Towarzystwo Ceramiczne wydarzenie odbędzie się w Budapeszcie 9-13 lipca. Gratulujemy.
   
  Regulamin Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego (ECerS) przewiduje wybór jednego reprezentanta przez każdy z krajów stowarzyszonych. Krajowe kwalifikacje w tym obszarze organizowane były przez Polskie Towarzystwo Ceramiczne (PTC) i obejmowały prezentację badań realizowanych przez kandydatów w macierzystych jednostkach naukowych. Prezentacje te referowane były na specjalnym seminarium PTC, które odbyło się w Katedrze Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
   
  Podczas 15th Conference & Exhibition of the European Ceramic Society zwycięzcy krajowych kwalifikacji – w tym reprezentantka Politechniki Śląskiej – wezmą udział w kolejnym konkursie na najlepszą prezentację. Mgr inż. Barbara Adamczyk wystąpi z referatem  pt. “Strontium oxynitride phosphor doped with Eu2+ ions: phase purity/optical properties relationship”, w którym porusza kwestię modyfikacji metod otrzymywania tlenoazotkowych materiałów fotoluminescencyjnych stosowanych w diodach LED. Już dziż trzymamy kciuki za jej prezentację.
   
  Wybór mgr inż. Barbary Adamczyk na reprezentantkę polskich studentów podczas 15th Conference & Exhibition of the European Ceramic Society to nie pierwsze wyróżnienie doktorantki. W 2015 roku, jako jedna z 15 doktorantów z całej Europy, została wyróżniona przez Europejskie Towarzystwo Ceramiczne grantem na udział w warsztatach oraz konferencji organizowanej przez Amerykańskie Towarzystwo Ceramiczne “40th International Conference and Exposition on Advanced Ceramics and Composites”, które odbyło się na początku zeszłego roku w Daytona Beach na Florydzie.

  Wiadomość utworzona: 17 marca 2017 13:26, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 17 marca 2017 13:37, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  16 marca 2017
  Ogólnopolska konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz: kooperacji, współpracy, przyjaźni”

  IV Ogólnopolska konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz: kooperacji, współpracy, przyjaźni” odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach 19 czerwca w godz. 10.00-16.00. Wstęp wolny. Rejestracja uczestników trwa do 31 marca.

  Organizowana przez Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedrę Zaczadzania Publicznego i Nauk Społecznych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Referat Zarządzania i Analiz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ogólnopolska konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz: kooperacji, współpracy, przyjaźni” dedykowana jest interdyscyplinarnej współpracy naukowej reprezentantów dyscyplin wchodzących w skład nauk społecznych i humanistycznych. W tym roku organizatorzy pragną skoncentrować się na szeroko rozumianych zagadnieniach z zakresu kooperacji, rozwijania umiejętności współpracy, przyjaźni między ludźmi.

  Wydarzenie, które odbędzie się w czerwcu na Politechnice Śląskiej stanowi część cyklu konferencji ogólnopolskich organizowanych pod hasłem „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz…”.  Kolejne zaplanowane spotkania to:

  Na wszystkie trzy konferencje obowiązuje rejestracja online. Termin rejestracji na najbliższe, odbywające się w Gliwicach wydarzenie, mija 31 marca. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą mailową.

  Wiadomość utworzona: 16 marca 2017 15:48, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 16 marca 2017 16:07, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  14 marca 2017
  Politechnika Śląska i Philips tworzą sieć nowoczesnych laboratoriów

  Wydział Inżynierii Biomedycznej oraz firma Philips Royal Polska wspólnie utworzą Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. Nowoczesna sieć laboratoriów ma powstać do 2020 roku. Umowa została podpisana w poniedziałek, 13 marca.
   
  W trakcie spotkania została zawarta umowa pomiędzy Wydziałem Inżynierii Biomedycznej a koncernem Philips Polska – partnerem strategicznym projektu. Został również podpisany list intencyjny o współpracy pomiędzy zabrzańskim wydziałem Politechniki Śląskiej oraz Nyenrode Business University w Breukelen – jednym z najlepszych uniwersytetów ekonomicznych w Holandii, który będzie patronował całemu przedsięwzięciu, współpracując z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej na płaszczyźnie naukowej i dydaktycznej.
   
  – Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu będzie się składać z sieci nowoczesnych laboratoriów, które zostaną usytuowane na Wydziale Inżynierii Biomedycznej, w wybudowanym specjalnie na potrzeby centrum nowoczesnym budynku. Będą tam prowadzone badania dotyczące innowacyjnych technologii z zakresu inżynierii biomedycznej – mówił podczas wczorajszego spotkania prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej.
   
  Centrum ma powstać w oparciu o projekt Assist Med Sport Silesia, który znalazł się na liście projektów kluczowych województwa śląskiego. Projekt, na kwotę 90 mln zł, będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
   
  W spotkaniu inaugurującym proces tworzenia centrum wzięli również udział dyrektorzy szpitali zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego oraz dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych prowadzących działalność badawczą w obszarze inżynierii biomedycznej.

  Wiadomość utworzona: 14 marca 2017 09:21, autor: Agnieszka Moszczyńska
  13 marca 2017
  Medal Polskiego Forum ISO 9000

  Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej otrzymał medal Polskiego Forum ISO 9000 za propagowanie idei jakości. Wyróżnienie zostało wręczone podczas jubileuszowej konferencji „W perspektywie jakości”, która odbyła się w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie 10 marca.

  Okolicznościowy medal 25-lecia działalności Klubu Polskie Forum ISO 9000 został przyznany Instytutowi Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych w uznaniu zasług na rzecz propagowania idei jakości i zarządzania jakością. Przyznane uchwałą zarządu Klubu wyróżnienie zostało wręczone podczas konferencji „W perspektywie jakości”, która stanowiła okazję do spojrzenia w perspektywie 25 minionych lat na kreowanie zarządzania jakością w polskiej rzeczywistości oraz poszukiwania i planowania kierunków rozwoju organizacji w odniesieniu do tej problematyki. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju, które było współorganizatorem konferencji.

  Wiadomość utworzona: 13 marca 2017 12:47, autor: Agnieszka Moszczyńska
  10 marca 2017
  Wywiad z ministrem Jarosławem Gowinem i rektorem Politechniki Śląskiej Arkadiuszem Mężykiem oraz wystąpienie ministra

  Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z ministrem Jarosławem Gowinem oraz rektorem Politechniki Śląskiej Arkadiuszem Mężykiem oraz wystąpienia pana ministra. Nagrania zostały zrealizowane przez Internetową Telewizję Politechniki Śląskiej podczas konferencji EDUAL.
   
  I Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL odbyła się na Politechnice Śląskiej 6 marca. Organizowane pod hasłem „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0” wydarzenie zgromadziło przedstawicieli świata akademickiego i przemysłu, którzy dyskutowali o współpracy szkół wyższych z firmami w zakresie kształcenia, a w szczególności o możliwościach, jakie stwarzają studia dualne, realizowane w ścisłej współpracy z przemysłem.
   
  W konferencji EDUAL, organizowanej przez Politechnikę Śląską, miasto Gliwice oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, wziął udział m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że tematyka studiów dualnych wpisuje się z jednej strony w kontekst Planu Odpowiedzialnego Rozwoju, a z drugiej w kontekst strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Premier zwrócił również uwagę na konieczność modernizacji procesów kształcenia w polskich szkołach wyższych.
   
   

  Wiadomość utworzona: 9 marca 2017 11:45, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 10 marca 2017 08:25, wykonana przez: Paweł Doś
  8 marca 2017
  Targi InnovDays 2017

  Delegacja z Politechniki Śląskiej, w skład której weszli prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk i dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego prof. Anna Timofiejczuk, wzięła udział w targach InnovDays 2017. Organizowane przez firmę Thales wydarzenie odbyło się na początku marca w Paryżu.
   
  Firma Thales w 2015 roku zainwestowała w badania i rozwój 707 mln euro środków własnych. Przedsiębiorstwo, które w ostatnich trzech latach wykreowało 300 start-upów i wsparło 200 prac doktorskich, zatrudnia 25 tys. osób w dziale badawczo-inżynierskim. Tematyka prac firmy Thales, dla której pracuje 10 tys. projektantów oprogramowania, obejmuje szereg zagadnień m.in. z zakresu: automatyki, robotyki, informatyki, elektroniki, metod autoryzacji dostępu, wirtualnej rzeczywistości, modelowania i symulacji, mechaniki, budowy maszyn, transportu szynowego, obiektów bezzałogowych, lotnictwa, górnictwa, inżynierii biomedycznej, diagnostyki, przetwarzania obrazów, systemów lokalizacji i nawigacji, systemów pomiarowych, nowoczesnej sensoryki, technologii obronnych, badań kosmicznych czy podwodnych.
   
  Podczas paryskich targów InnovDays 2017 przedstawicielom Politechniki Śląskiej towarzyszył International R&T Director w firmie Thales. Patrick Plante, który planuje odwiedzić naszą uczelnię jeszcze w tym miesiącu, przedstawił prof. Markowi Pawełczykowi i prof. Annie Timofiejczuk m.in. opracowane do tej pory przez Thales technologie i prowadzone aktualnie w laboratoriach firmy badania. Podczas rewizyty na Politechnice Śląskiej Patrick Plante zapozna się z prowadzonymi na naszej uczelni badaniami w wybranych obszarach. Celem jego wizyty jest również poznanie ekspertów oraz nawiązanie współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

  Wiadomość utworzona: 8 marca 2017 08:46, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 8 marca 2017 12:46, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  7 marca 2017
  O edukacji dualnej na Politechnice Śląskiej

  Przedstawiciele świata akademickiego i gospodarki, a także Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego spotkali się 6 marca na Politechnice Śląskiej, aby przedyskutować kwestię kształcenia absolwentów studiów na potrzeby nauki i gospodarki opartej na wiedzy. Platformą do dyskusji stała się I Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL, która odbyła się pod hasłem „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”.
   
  I Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL została zorganizowana przez Politechnikę Śląską, miasto Gliwice oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną i była poświęcona współpracy szkół wyższych z firmami w zakresie kształcenia, w tym szczególnie studiom dualnym. W wydarzeniu wziął udział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że tematyka studiów dualnych wpisuje się z jednej strony w kontekst Planu Odpowiedzialnego Rozwoju, a z drugiej w kontekst strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Premier zwrócił również uwagę, że w Polsce potrzebna jest modernizacja procesów kształcenia. – Rozwój gospodarki opartej na wiedzy wymaga wykształcenia kadr wyróżniających się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi oraz kompetencjami przekrojowymi, jak przedsiębiorczość, komunikatywność, umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii czy praca zespołowa. Realizacja tych celów jest możliwa m.in. dzięki wprowadzeniu przez uczelnie wysokiej jakości kształcenia praktycznego w formie studiów dualnych, realizowanych we współpracy z przemysłem. Takie kształcenie naprzemienne wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, ale też przyszłych pracowników – mówił Jarosław Gowin.
   
  Rektor Politechniki Śląskiej zwrócił natomiast uwagę, że kształcąc kadry dla przemysłu zaawansowanych technologii oraz nauki, należy myśleć przede wszystkim o potrzebach przyszłości. – Nie można kształcić inżyniera dla przemysłu przyszłości, wykorzystując jedynie wiedzę sprzed lat, zawartą w podręcznikach. Najnowsze technologie i wiedza techniczna są obecnie dostępne głównie w nowoczesnym przemyśle, więc współpraca z nim jest niezbędna do kształtowania właściwej sylwetki i kompetencji absolwenta wyższej uczelni – mówił prof. Arkadiusz Mężyk.
   
  Podczas konferencji eksperci dyskutowali m.in. na temat dotychczasowych modeli kształcenia dualnego na wszystkich poziomach kształcenia akademickiego, które zostały wdrożone na Politechnice Śląskiej oraz innych uczelniach technicznych, a także o planach ich dalszego rozwoju. Zostały również przedstawione dobre praktyki w zakresie edukacji dualnej prowadzonej za granicą. W ramach wydarzenia odbył się też panel dyskusyjny dotyczący przyszłości studiów dualnych, a także rozmowy ze studentami biorącymi udział w tego typu kształceniu. Ponadto uczestnicy konferencji mogli zwiedzić wybrane laboratoria Politechniki Śląskiej, które powstały przy współpracy z przemysłem.
   
  I Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL była skierowana przede wszystkim do firm ściśle współpracujących z Politechniką Śląską w zakresie kształcenia dualnego, a także do przedstawicieli polskich uczelni oraz innych firm przemysłowych.

  Wiadomość utworzona: 6 marca 2017 15:53, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 7 marca 2017 07:31, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  6 marca 2017
  Wizyta wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, konferencja EDUAL i XIX Targi Pracy i Przedsiębiorczości

  Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin będzie gościł na Politechnice Śląskiej 6 marca. Wicepremier będzie uczestniczył w I Konferencji Edukacja Dualna – EDUAL, organizowanej pod hasłem: „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”, która rozpocznie się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach o godz. 10.00.
   
  Pierwsza Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL zgromadzi przedstawicieli środowiska akademickiego i przemysłu, którzy będą wspólnie dyskutować o kształceniu na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy.
   
  Nieco wcześniej – o godz. 9.00 w nowej hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 28 w Gliwicach – rozpocznie się XIX edycja Inżynierskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości – jednych z największych tego typu targów w Polsce. Tegoroczna edycja wydarzenia, organizowanego wspólnie przez Biuro Karier Studenckich i Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej, zgromadzi ponad stu wystawców. Uczestnicy targów stanowiących doskonałą okazję do poznania aktualnej oferty rynku pracy, będą mieli również okazję do wzięcia udziału w symulowanej rozmowie kwalifikacyjnej.

  Wiadomość utworzona: 5 marca 2017 18:57, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 6 marca 2017 07:40, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  6 marca 2017
  Studenci Politechniki Śląskiej wygrali Friendly Competition!

  Marek Szafron, Karol Szuster, Patryk Tondaś oraz Dariusz Wieczorek – studenci I roku kierunku teleinformatyka na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej wygrali jubileuszową, 25. edycję konkursu Friendly Competition, organizowanego przez firmę Fluor SA.
   
  Tegoroczne zadanie konkursowe opracowywał zespół z biura firmy Fluor w Houston, który wygrał zeszłoroczną edycję Friendly Competition. Inspiracją do zadania był tegoroczny Super Bowl, który odbywał się właśnie w Houston. Celem biorących w rywalizacji zespołów było skonstruowanie urządzenia wystrzeliwującego piłeczkę oraz odbiornika, który imitował pracę rozgrywającego i odbiorcy w futbolu amerykańskim. Do konstrukcji modeli, jak co roku, wykorzystano materiały biurowe, takie jak: kartki, teczki, spinacze, ołówki, gumki recepturki, taśma klejąca oraz linijki.

  Wiadomość utworzona: 3 marca 2017 15:36, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 6 marca 2017 08:15, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  2 marca 2017
  Budzimy Michała! Koncert charytatywny

  Gramy dla Michała Włodarskiego – absolwenta Politechniki Śląskiej, który w styczniu uległ zatruciu tlenkiem węgla. Już w poniedziałek, 6 marca, koncert Kortez Trio, z którego całkowity dochód zostanie przekazany na rehabilitację niezbędną do wybudzenia Michała ze śpiączki. Zapraszamy do Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” przy ul. Pszczyńskiej 85 w Gliwicach. Bilety-cegiełki w cenie 45 zł do nabycia w kasie centrum. Początek koncertu o 19.00.

  Michał Włodarski obronił pracę magisterską na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej niespełna dwa lata temu. Na początku stycznia podczas kąpieli zatruł się tlenkiem węgla. Obecnie jest w stanie wegetatywnym – nie mówi i słabo reaguje na bodźce. Bez stałej rehabilitacji, której dzienny koszt to ok. 1 tys. zł, Michał nie ma szans na powrót do normalności. W tej sytuacji każda złotówka jest na wagę złota. Stąd pomysł Studenckiego Samorządu Politechniki Śląskiej, by zorganizować koncert charytatywny. Już w najbliższy poniedziałek w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” wystąpi Kortez Trio. Muzycy zrzekli się honorarium, by całkowity dochód ze sprzedaży biletów-cegiełek został przekazany na rehabilitację Michała. Przyjdźcie koniecznie, razem możemy więcej!
   
  Rehabilitację Michała Włodarskiego można także wspomóc dokonując wpłaty na konto Fundacji Stonoga – nr rachunku PKO BP: 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166, koniecznie z dopiskiem: „Darowizna Michał Włodarski”. Oprócz tego można przekazać Michałowi 1% podatku. W tym celu należy w formularzu PIT wpisać: KRS 0000353992, a w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%”: Michał Włodarski.

  Wiadomość utworzona: 2 marca 2017 12:39, autor: Agnieszka Moszczyńska
  2 marca 2017
  Debata o zrównoważonym rozwoju Śląska

  Targi i konferencja poświęcona efektywności energetycznej infoENERGIA 2017 odbyły się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 23 i 24 lutego. Wśród prelegentów znaleźli się również przedstawiciele Politechniki Śląskiej.
   
  Podczas dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju Śląska prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Śląskiej prof. Janusz Kotowicz mówił m.in. o wkładzie szkół wyższych w procesy programowania i wdrażania założeń zrównoważonego rozwoju.

  Celem targów i konferencji infoENERGIA 2017 było pokazanie potencjału tkwiącego w efektywności energetycznej, a jednocześnie przybliżenie najnowszych technik oszczędzania energii i obniżania jej kosztów. Podczas licznych, odbywających się w ramach dwudniowej imprezy spotkań poruszano ważne gospodarcze, środowiskowe i społeczne tematy, takie jak: transformacja energetyczna miast i gmin, efektywne energetycznie budynki czy perspektywy dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez prosumentów prywatnych i biznesowych.
   
  Osobny, niezwykle ważny i obszerny temat, któremu poświęcono sesję zorganizowaną przez Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, stanowił zrównoważony rozwój Śląska. W trakcie panelu zatytułowanego „Zrównoważony rozwój Śląska – aksjologiczne podstawy i praktyka działania”, który prowadziła prof. Aleksandra Kuzior z Wydziału Organizacji Zarządzania Politechniki Śląskiej, dyskutowano m.in. o wkładzie szkół wyższych w procesy programowania i wdrażania założeń zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialność biznesu jako warunku zrównoważonego rozwoju regionu, zrównoważonym rozwoju Śląska z perspektywy związku metropolitalnego oraz w aspekcie Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. Oprócz prof. Janusza Kotowicza w dyskusji aktywnie uczestniczyli poseł Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik oraz prof. Andrzej Kiepas – kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Wiadomość utworzona: 2 marca 2017 07:49, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 2 marca 2017 07:50, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  1 marca 2017
  Zmarł dr Stanisław Kiełtyka

  W sobotę, 25 lutego, w wieku 70. lat zmarł dr Stanisław Kiełtyka, emerytowany wieloletni pracownik Instytutu Matematyki Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej.

  Doktor Stanisław Kiełtyka był wieloletnim nauczycielem akademickim, wielokrotnie odznaczanym pedagogiem, szanowanym i cenionym zarówno przez studentów, jak i współpracowników.
   
  Msza święta w intencji Zmarłego odbędzie się w kościele pw. Świętego Antoniego w Gliwicach 2 marca o godz. 12.00. Pogrzeb natomiast odbędzie się na cmentarzu parafialnym w Gliwicach-Wójtowej Wsi.

  Wiadomość utworzona: 1 marca 2017 14:54, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 1 marca 2017 14:54, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  1 marca 2017
  Konferencja „Studenci Zagraniczni w Polsce 2017” za nami

  Ogólnopolska konferencja „Studenci Zagraniczni w Polsce 2017” odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 27 i 28 lutego. W wydarzeniu licznie uczestniczyli rektorzy i prorektorzy polskich uczelni oraz pracownicy szkół wyższych zajmujący się umiędzynarodowieniem.
   
  Spotkanie odbyło się w ramach programu Study in Poland, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Konferencja poświęcona była problemom umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, rozwojowi mobilności studentów i pracowników naukowych oraz promocji potencjału intelektualnego miast i regionów. W wydarzeniu wzięli udział m.in. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, ambasador Indii Ajay Bisaria, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Paweł Poszytek, przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP prof. Marek Tukiendorf, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW Juliusz Szymczak-Gałkowski, pełnomocnik ds. utworzenia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Łukasz Wojdyga, a także wielu innych znamienitych gości z kraju i z zagranicy.
   
  Podczas towarzyszącej konferencji uroczystej gali odbywającej się w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach przedstawiono laureatów konkursu INTERSTUDENT 2017 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. W konkursie wyróżniono sześciu studentów – z Indii, Ukrainy, Szwecji, Iranu, Litwy i Kazachstanu – w trzech kategoriach: studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie.
   
  W przyszłym roku gospodarzem analogicznej konferencji, do udziału w której zapraszał rektor Politechniki Śląskiej, będzie nasza uczelnia. W Krakowie prof. Arkadiuszowi Mężykowi towarzyszył prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk oraz członkowie komitetu organizacyjnego konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2018” z Politechniki Śląskiej.

  Wiadomość utworzona: 1 marca 2017 09:02, autor: Agnieszka Moszczyńska
  27 lutego 2017
  Wygraj indeks Politechniki Śląskiej!

  Tegoroczni maturzyści z całej Polski mają szansę dostać się na studia na Politechnice Śląskiej bez postępowania kwalifikacyjnego! Właśnie ruszył „Konkurs o złoty indeks Politechniki Śląskiej”, w którym nagrodą jest indeks gliwickiej uczelni. Zdajesz w tym roku egzamin dojrzałości, interesujesz się matematyką i/lub fizyką? Rozwiąż samodzielnie zadania konkursowe dostępne online, weź udział w nocnym maratonie zadaniowym i zostań studentem Politechniki Śląskiej. Na rejestrację i rozwiązanie pierwszej partii zadań masz czas do 10 marca. Do dzieła!
   
  Uczniowie klas maturalnych zainteresowani matematyką i fizyką mają szansę rozpocząć studia stacjonarne I stopnia na jednym z ponad 30 kierunków na Politechnice Śląskiej bez udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. „Konkurs o złoty indeks Politechniki Śląskiej” adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Jego celem jest rozwijanie zainteresowania młodzieży wiedzą z wybranych dziedzin, propagowanie postawy samodzielności i odpowiedzialności za własny rozwój, jak również promowanie szczególnie uzdolnionych uczniów liceów i techników.
   
  Do konkursu może przystąpić uczeń szkoły, której ukończenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu maturalnego. Uczestnik może wziąć udział w rywalizacji w każdej z dziedzin rozwiązując samodzielnie zadania z matematyki i/lub fizyki. Istotne jest, by – decydując się na rozwiązywanie zadań z obu obszarów – dwukrotnie zarejestrował się w bazie, otrzymując oddzielne Indywidualne Kody Uczestnika (IKU), którymi będzie posługiwał się do kodowania swoich prac. W przypadku, gdy uczestnik jest niepełnoletni wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
   
  Konkurs o złoty indeks Politechniki Śląskiej” jest dwuetapowy. Pierwsza faza polega na zdalnym rozwiazywaniu zadań publikowanych na platformie konkursowej, przy czym każdy z uczestników może rozwiązać dowolną liczbę zadań. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych – w ramach każdej z dziedzin – nie więcej niż dwustu uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów, nie mniejszą jednak niż 50 procent maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia.
  Drugi etap konkursu zostanie zorganizowany na Politechnice Śląskiej w formie zadaniowej lub w formie maratonu nocnego. Forma zadaniowa będzie polegać na indywidualnym rozwiazywaniu zadań z matematyki (31 marca) lub fizyki (1 kwietnia), maraton nocny natomiast na opracowaniu rozwiązania zadanego problemu. Na każdym z etapów prace uczestników będą sprawdzane i oceniane niezależnie przez dwóch członków komisji przedmiotowej zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami.
  Laureatami „Konkursu o złoty indeks Politechniki Śląskiej” zostaną ci uczniowie, którzy na drugim etapie uzyskają co najmniej 70 procent możliwych do zdobycia w tym etapie punktów. Na podstawie listy rankingowej laureaci w każdej z dziedzin zostaną podzieleni na trzy kategorie – laureatów I, II i III stopnia. Nagrodą dla laureatów I stopnia, czyli pierwszych 10 osób, są miejsca na wybranych kierunkach studiów stacjonarnych na Politechnice Śląskiej. Laureaci II stopnia – 20 kolejnych osób – otrzymają 40 punktów preferencyjnych w postepowaniu rekrutacyjnym. Laureaci III stopnia – 20 następnych osób – 30 punktów preferencyjnych. O przyjęcie na studia na podstawie wyniku „Konkursu o złoty indeks Politechniki Śląskiej” laureaci mogą ubiegać się jeden raz – w rok uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.
   
  Szczegółowe informacje na temat „Konkursu o złoty indeks Politechniki Śląskiej”, regulaminharmonogram, zasady uczestnictwa, lista kierunków studiów, na jakie laureaci dostać się mogą z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, dostępne są na stronie internetowej wydarzenia.

  Wiadomość utworzona: 27 lutego 2017 14:35, autor: Agnieszka Moszczyńska
  27 lutego 2017
  Festiwal Górski Wondół Challenge w Gliwicach

  Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Festiwalu Górskiego Wondół Challenge. Już po raz siódmy do Gliwic i Szczyrku zjadą się miłośnicy górskich przygód, którzy co roku chętnie odwiedzają festiwal dla wyjątkowej atmosfery i ciekawego programu. Gliwicka część wydarzenia odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym przy ul. Konarskiego 18B w piątek, 3 marca, w godz. 15.00-22.00. Zachęcamy do udziału.
   
  Festiwal Górski Wondół Challenge to festiwal z misją. Podczas imprezy popularyzowana jest bezpieczna turystyka górska, organizowane są szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, pokazy ratownictwa oraz pogadanki edukacyjne dotyczące prawidłowego zachowania w górach. Przegląd filmów, a przede wszystkim występy wspaniałych gości dodatkowo wzbogacają festiwalowy program.

  W tym roku jedną z największych atrakcji będzie wystąpienie Tamary Lunger, światowej sławy włoskiej himalaistki, która w Polsce będzie gościć po raz pierwszy. Oprócz niej przed publicznością wystąpią: pierwszy polski zwycięzca Rajdu Dakar, a prywatnie wielki fan gór Rafał Sonik, legenda polskiego himalaizmu Ryszard Pawłowski, szef programu Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera Janusz Majer, mistrzyni świata i Europy w narciarstwie wysokogórskim oraz utytułowana biegaczka górska Anna Figura.
   
  W trakcie gliwickiej części festiwalu odwiedzający będą mogli zobaczyć najnowsze filmy z kanadyjskiego Banff Mountain Film Festival, który jest stałym partnerem wydarzenia, wystawy fotografii, wziąć udział w warsztatach skiturowych i organizowanych przez GOPR szkoleniach z pierwszej pomocy. Nade wszystko zapraszamy jednak na prelekcje znakomitych gości – Miłki Raulin – najmłodszej Polki, która ma szansę zdobyć Koronę Ziemi, Bartosza Malinowskiego oraz Ryszarda Pawłowskiego.

  Wiadomość utworzona: 27 lutego 2017 07:21, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 27 lutego 2017 07:31, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  24 lutego 2017
  Nasz doktorant w półfinale FameLab Poland 2017

  Mgr inż. Maciej Wiśniowski z Politechniki Śląskiej dostał się do półfinału konkursu FameLab Poland 2017. Doktorant z Wydział Mechanicznego Technologicznego znalazł się wśród młodych 25 naukowców, którzy przeszli pomyślnie etap preselekcji. Półfinał polskiej edycji konkursu odbędzie się jutro w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Trzymamy kciuki!
   
  Już jutro w Centrum Nauki Kopernik, stając przed jury i publicznością, młodzi biolodzy, fizycy, matematycy oraz badacze, którzy płynnie łączą różne dziedziny badań, przez 3 minuty prezentować będą swoją wiedzę i umiejętności oratorskie mówiąc o tym, czym pasjonują się na co dzień w swojej pracy badawczej. Wśród znajdzie się mgr inż. Maciej Wiśniowski z Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego, który drugi raz z rzędu zakwalifikował się do półfinału polskiej edycji konkursu FameLab.
   
  FameLab, nazywany również naukowym „Mam Talent”, to międzynarodowy konkurs popularyzatorski, który zachęca naukowców – naturalnych rzeczników nauki – do zabrania głosu publicznie. Stający przed jury i publicznością młodzi naukowcy mają zaledwie 180 sekund, by przedstawić to, czym zajmują się na co dzień w ramach swojej pracy badawczej.
   
  Polska edycja FameLab organizowana jest przez Centrum Nauki Kopernik. Realizowane od 2007 r. w partnerstwie z British Council przedsięwzięcie sprawiło, że stworzony w 2004 r. Cheltenham Science Festival stał się jednym z najważniejszych konkursów komunikacji naukowej i zyskał kontekst globalny. Aktualnie jest obecny w ponad 30 krajach na całym świecie, w tym od pięciu lat w Polsce. W 2015 r., biorąca udział w polskiej edycji FameLab przedstawicielka Politechniki Śląskiej, dr Aleksandra Ziembińska-Buczyńska z Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki zdobyła zaszczytne trzecie miejsce w konkursie. Ponadto reprezentantka naszej uczelni otrzymała nagrodę publiczności, stanowiącą nie mniej istotne wyróżnienie. Trzymamy kciuki, by mgr inż. Maciej Wiśniowski zaszedł przynajmniej równie daleko.
   
  Półfinał polskiej edycji FameLab 2017 odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w najbliższą sobotę, 25 lutego, w godz. 13.00-19.30. Wszyscy chcący kibicować mgr. inż. Maciejowi Wiśniowskiemu na żywo mogą przyjechać do Warszawy i uczestniczyć w wydarzeniu. Dokładne godziny wystąpień poszczególnych półfinalistów zostaną podane na profilu konkursu na Facebooku w sobotę po 11.30. Finał krajowy FameLab 2017 odbędzie się 13 maja podczas Nocy Muzeów również w Centrum Nauki Kopernik. Zwycięzca weźmie udział w finale międzynarodowym, który odbędzie się w Cheltenham w Wielkiej Brytanii między 6 a 11 czerwca.

  Wiadomość utworzona: 24 lutego 2017 08:01, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 24 lutego 2017 12:48, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  23 lutego 2017
  Das Auto Tour – wycieczka do Niemiec

  Wycieczka do Niemiec dla pracowników Politechniki Śląskiej odbędzie się w dniach 18-21 maja. W programie m.in. zwiedzanie fabryki BMW, Muzeum Porsche oraz takich miast, jak: Stuttgart, Norymberga czy Drezno. Koszt udziału 950 zł. Do udziału zachęcają Dział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych wraz z Komisją Zakładową NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Politechniki Śląskiej. Rejestracja uczestników trwa.

  W planie wycieczki m.in. zwiedzanie fabryki BMW w mieście Dingolfing, przejazd do Stuttgartu, a tam spacer po mieście, zwiedzanie Altes i Neues Schloss, Stiftkirche i placu Schillera. Oprócz tego, kolejnego dnia, wizyta w muzeum Porsche, przejazd do Norymbergi – zwiedzanie miasta, Kaiseburgu, domu Albrechta Durera, ratusza, kościołów św. Sebalda i św. Wawrzyńca. Ostatni dzień wycieczki uczestnicy spędzą w Dreźnie, gdzie wraz z lokalnym przewodnikiem będą spacerować po starówce, odwiedzą Pałac Zwinger, Hofkirche, Semperoper, Frauenkirche, Tarasy Bruchla, Kunstakademie i bibliotekę.
   
  Koszt udziału pracowników Politechniki Śląskiej w wycieczce organizowanej przez Dział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych i uczelnianą Komisję Zakładową NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” to ok. 950 zł. Uprawnione osoby będą mogły skorzystać z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Cena zawiera: przejazd autokarem klasy lux (z barem kawowym, wc i klimatyzacją), opiekę pilota i przewodnika miejskiego w Dreźnie, dwa noclegi w hotelach 2/3*, dwa śniadania i dwie obiadokolacje. Oprócz tego obiad w Polsce w drodze powrotnej, ubezpieczenie NNW, kosztów leczenia i bagażu. Cena nie zawiera natomiast biletów wstępów do zwiedzanych obiektów (ok. 25 euro).
   
  Osoby zainteresowane udziałem w wyciecze do Niemiec proszone są o kontakt z Anną Obrzut – telefonicznie, dzwoniąc pod nr 502 393 211 lub mailowo.

  Wiadomość utworzona: 23 lutego 2017 09:07, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 23 lutego 2017 09:10, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  22 lutego 2017
  Koncert Sztywnego Pala Azji – superpromocja!

  Sztywny Pal Azji zagra w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” przy ul. Pszczyńskiej 85 w Gliwicach jutro, 23 lutego, o godz. 20.00. Bilety w promocji 1+1 gratis do nabycia w kasie „Mrowiska”.
   
  Sztywny Pal Azji wznowił regularną, koncertową i wydawniczą współpracę z Leszkiem Nowakiem – pierwszym w historii wokalistą zespołu, którego głos można usłyszeć we wszystkich piosenkach pochodzących z pierwszych studyjnych płyt grupy. W Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” usłyszymy jutro największe przeboje kapeli w klasycznych aranżacjach. Bilety dla studentów i pracowników Politechniki Śląskiej w cenie 35 zł w promocji 1+1 gratis do nabycia w kasie „Mrowiska”. Bilety dla reszty świata po 40 zł, a w dniu koncertu po 50 zł.

  Wiadomość utworzona: 22 lutego 2017 13:59, autor: Agnieszka Moszczyńska
  22 lutego 2017
  Spotkanie zarządu konsorcjum Progres 3 w Gliwicach

  Posiedzenie zarządu konsorcjum Progres 3, złożonego z 15 uczelni z Polski, Czech i Słowacji, odbyło się w rektoracie Politechniki Śląskiej 16 lutego. Podczas spotkania dyskutowano m.in. o wspólnych przedsięwzięciach w zakresie konsolidacji potencjału członkowskiego uczelni, aplikowania o projekty międzynarodowe, organizacji szkół letnich oraz konkursów na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.
   
  Czwartkowe posiedzenie zarządu Międzynarodowego Konsorcjum Progres 3, którego przewodniczącym od maja 2016 r. jest prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk, otworzył rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk. Jeden z istotnych punktów spotkania stanowiło przedstawienie Politechniki Częstochowskiej. Prezentacji uczelni, która powstała w 1949 r. jako Szkoła Inżynierska z jednym Wydziałem Mechanicznym, dokonał prof. Jerzy Wysłocki piastujący w niej stanowisko prorektora ds. nauki. Następnie w wyniku jednomyślnego głosowania Politechnika Częstochowska została przyjęta do konsorcjum Progres 3.

  Podczas spotkania przygotowanego przez Biuro Współpracy z Zagranicą Politechniki Śląskiej przedyskutowano szereg wspólnych przedsięwzięć piętnastu uczelni partnerskich z  Polski, Czech i Słowacji w zakresie konsolidacji potencjału członkowskiego szkół, aplikowania o projekty międzynarodowe, organizacji szkół letnich oraz konkursów na najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Ponadto przewodniczący konsorcjum prof. Marek Pawełczyk poinformował o  organizowanej na Politechnice Śląskiej w październiku 2017 r. konferencji plenarnej, podczas której planowana jest prezentacja aktywności 34 grup tematycznych działających w ramach konsorcjum Progres 3. W dalszej części posiedzenia głos zabrały przedstawicielki dwóch grup tematycznych – dr inż. Katarzyna Tobór-Osadnik z Politechniki Śląskiej oraz dr Anna Jasińska-Biliczak z Politechniki Opolskiej, które przedstawiły realizowane działania oraz osiągnięte do tej pory sukcesy. Ostatnim elementem spotkania była prezentacja dotycząca aplikowania o przyznanie Logo HR Excellence in Research, którą przedstawiła mgr inż. Katarzyna Markiewicz-Śliwa z Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej.

  Wiadomość utworzona: 22 lutego 2017 07:46, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 22 lutego 2017 08:12, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  21 lutego 2017
  Spotkanie z medycyną, wystawa fotografii, spektakl...

  Klub Pracowników Politechniki Śląskiej tętni życiem! W tym tygodniu zapraszamy na „Spotkanie z medycyną”, podczas którego Jerzy Ciurlok będzie rozmawiał z hirudoterapeutką dr Aleksandra Golik-Prus na temat wykorzystania leczniczych właściwości pijawek oraz na wystawę fotografii Macieja Mikuły pt. „Żurawie – symbole, metafory, alegorie”. Na oba wydarzenia wstęp wolny. Już niebawem, w połowie marca, spektakl „Belfer” z Jerzym Pszoniakiem w roli tytułowej. Zapraszamy.
   
  Spotkanie z hirudoterapeutką dr Aleksandra Golik-Prus odbędzie się we wtorek, 21 lutego, o 18.00 w siedzibie Klubu Pracowników Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 3 w Gliwicach. Tematem spotkania, które poprowadzi Jerzy Ciurlok, będzie wykorzystanie leczniczych właściwości pijawek we współczesnej medycynie oraz procedury medyczne, związane z tą stosowaną od tysięcy lat terapią.
   
  Jednocześnie zapraszamy na wystawę fotografii Macieja Mikuły „Żurawie – symbole, metafory, alegorie”, którą można oglądać w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej w dni robocze w godz. 14.00-21.00. Wystawa dostępna będzie do 17 marca.
   
  W środę 15 marca o 18.00 w klubie przy Banacha będzie można obejrzeć spektakl „Belfer” z Jerzym Pszoniakiem w roli tytułowej. „Belfer” to historia nauczyciela licealnego, któremu przyszło uczyć literatury w szkole dla tak zwanej trudnej młodzieży. Wrażliwy, rozkochany w literaturze człowiek o duszy poety, mąż śpiewaczki występującej w chórze operowym, z dnia na dzień staje oko w oko ze współczesną młodzieżą, mającą w pogardzie nie tylko naukę, ale i wszelkie autorytety. Mający poczucie misji nauczyciel nie poddaje się, traktuje swoją pracę, jako rodzaj gry, choć bardziej pasowałoby określenie „szkoła przetrwania”. Bilety w cenie 30 zł – tylko dla pracowników uczelni(!) – do nabycia w kasie Klubu Pracowników Politechniki Śląskiej.

  Wiadomość utworzona: 21 lutego 2017 08:01, autor: Agnieszka Moszczyńska
  20 lutego 2017
  Finał Dni Gliwickich Młodych Naukowców

  W piątek, 17 lutego, odbył się wielki finał Dni Gliwickich Młodych Naukowców! Zapierające dech w piersiach eksperymenty, ciekły azot lejący się strumieniami, a do tego bolidy wyścigowe, latające nad głowami drony i projektowanie domu przyszłości – to tylko część atrakcji, jakie czekały na uczniów gliwickich szkół w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej.
   
  Dni Gliwickich Młodych Naukowców to projekt edukacyjny, skierowany do najmłodszych gliwiczan – przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów. Celem imprezy jest popularyzowanie i motywowanie do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a tym samym pomoc młodzieży w wyborze dalszej drogi życiowej. Politechnika Śląska co roku chętnie włącza się w organizację wielkiego finału.
   
  Aby udowodnić, że nauka przedmiotów ścisłych może być jednocześnie świetną zabawą, w tym roku Politechnika Śląska zorganizowała dla uczniów jeszcze więcej atrakcji. Naukowcy i studenci przygotowali dla młodych amatorów nauki efektowne pokazy z chemii i fizyki, podczas których na pewno nie zabraknie wybuchów, kłębów dymu i ciekłego azotu. Na uczniów czekały warsztaty, podczas których m.in. mogli zaprojektować swój dom przyszłości, dowiedzieć się, czy można wydrukować jedzenie, a także poznać tajniki wyrzutni elektromagnetycznej. Członkowie kilkudziesięciu studenckich kół naukowych Politechniki Śląskiej prezentowali swoje wynalazki, m.in. bolidy wyścigowe i drony, które zajmują czołowe miejsca w licznych międzynarodowych zawodach.

  Wiadomość utworzona: 17 lutego 2017 09:25, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 20 lutego 2017 13:02, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  17 lutego 2017
  I Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL

  Znamy listę prelegentów I Konferencji Edukacja Dualna – EDUAL. Organizowane pod hasłem „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0” wydarzenie odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach 6 marca. Zapraszamy.
   
  Udział w I Konferencji Edukacja Dualna – EDUAL potwierdził wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który objął konferencję patronatem. Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli środowiska akademickiego i gospodarki, którzy wspólnie dyskutować będą kwestię kształcenia absolwentów studiów na potrzeby nauki i gospodarki opartej na wiedzy. Wśród gości i prelegentów:
  • Jarosław Gowin, wicepremier, ministra nauki i szkolnictwa wyższego
  • prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej
  • Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic
  • Piotr Wojaczek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  • Andrzej Soldaty, ekspert ds. transformacji przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju
  • prof. Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej
  • prof. Andrzej Ambroziak z Wydziału Mechanicznego Politechniki Poznańskiej
  • dr hab. inż. Olaf Ciszak, dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
  • prof. Waldemar Kwaśny, prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej
  • prof. Jan Jezierski, prodziekan ds. ogólnych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej
  • prof. Alicja Piasecka-Belkhayat, prodziekan ds. nauki i rozwoju Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej
  • prof. Rudolf Kawalla, prorektor für Forschung, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Niemcy
  • prof. Philippe Albert, Responsable premier cycle, ICAM site de Vendée, Francja
  • Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
  • mgr Małgorzata Rąb, kierownik Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej
  • Gabriel Buchała, Chief Engineer E&S, Site Manager, Delphi
  • prof. Damian Gąsiorek, prodziekan ds. współpracy z potoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.
  Szczegółowy program oraz niezbędne informacje na temat I Konferencji Edukacja Dualna – EDUAL dostępne są na dedykowanej stronie internetowej. Do udziału w wydarzeniu zachęca rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk. Konferencji będą towarzyszyć XIX Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Na oba wydarzenia wstęp wolny.

  Wiadomość utworzona: 16 lutego 2017 15:17, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 17 lutego 2017 08:58, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  16 lutego 2017
  Politechnika Śląska, GAPR i Gliwice stworzą „Projekty dla przyszłości”

  Politechnika Śląska, miasto Gliwice oraz Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju wspólnie utworzą program „Projekty dla przyszłości”, który zapewni dalszy dynamiczny rozwój miasta. List intencyjny został podpisany w środę, 15 lutego, na Politechnice Śląskiej.
   
  Celem programu jest pełne wykorzystanie potencjału nowych partnerów do współpracy dla rozwoju najnowocześniejszych technologii, czego skutkiem będzie wzmocnienie wizerunku Gliwic jako ważnego ośrodka naukowo-gospodarczego, zwróconego ku wyzwaniom przyszłości.
   
  Rektor Politechniki Śląskiej zwrócił uwagę, że działania w tym kierunku już się rozpoczęły. – Teraz chcemy pójść krok dalej. To już nie jest tylko współpraca z miastem dotycząca infrastruktury i wspólnej promocji, ale podjęcie wspólnych działań w zakresie rozwijania Gliwic jako ośrodka gospodarki opartej na wiedzy – mówił prof. Arkadiusz Mężyk.
   
  Realizacja „Projektów dla przyszłości” będzie polegać na stworzeniu atrakcyjnych i wzajemnie komplementarnych warunków do wdrażania technologii przyszłości w wybranych dziedzinach, które staną się impulsem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Programem zostaną objęte wszystkie etapy działań, w tym przede wszystkim: wskazanie dziedzin, edukacja, nauka, kwalifikacja projektów, badania i rozwój oraz komercjalizacja wyników. Pierwszym krokiem będzie opracowanie wytycznych realizacji programu. Zostanie ono poprzedzone analizą aktualnej sytuacji i trendów na przyszłość.
  Partnerzy będą dążyć do pełnego wykorzystania swoich obecnych możliwości, a także wspólnie starać się o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania programu. – Istnienie Politechniki Śląskiej w Gliwicach próbujemy wykorzystywać od dawna, tworząc podstawę rozwoju miasta właśnie w oparciu o zaawansowane technologie, i to się zaczyna udawać. Myślę, że to porozumienie jest kolejnym krokiem w dobrą stronę – podkreślał prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

  List intencyjny sygnowali: rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz oraz w zastępstwie prezesa Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Bogdana Traczyka prokurent Anna Mitas. W spotkaniu wzięli udział także inicjatorzy porozumienia: prorektor prof. Janusz Kotowicz i sekretarz miasta Gliwice Andrzej Karasiński, a także prorektor prof. Marek Pawełczyk.

  Wiadomość utworzona: 15 lutego 2017 15:36, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 16 lutego 2017 14:02, wykonana przez: Paweł Doś
  14 lutego 2017
  Nagroda ministra dla dr. hab. inż. arch. Michała Stangela

  Prodziekan ds. nauki Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej dr hab. inż. arch. Michał Stangel otrzymał nagrodę ministra infrastruktury i budownictwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wyróżnienie zostało przyznane za miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcją zagospodarowania nowego centrum usługowego w Tczewie na obszarze po byłej jednostce wojskowej. Nagrodę wręczono podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu.
   
  Nagrodę przyznano za kompleksowe i nowatorskie podejście do planowania obszaru objętego opracowaniem. W procesie tym we wzorcowy sposób ujęto wszystkie elementy nowocześnie rozumianego warsztatu projektowego, uwzględniając zarówno koncepcję urbanistyczną, propozycję zapisów samego dokumentu planu, jak i opracowane na ich bazie wytyczne dotyczące wariantowania i etapowania realizacji przyszłego zagospodarowania obszaru. Projekt przygotowało Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury ARCA, gdzie dr hab. inż. arch. Michał Stangel jest głównym projektantem. Architekt i urbanista będący adiunktem w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, zajmuje się problematyką rewitalizacji miast, zagospodarowania przestrzeni publicznych i rozwoju dzielnic mieszkaniowych.
   
  Fot. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  

  Wiadomość utworzona: 14 lutego 2017 13:49, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 14 lutego 2017 14:38, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  13 lutego 2017
  Prof. Marek Gzik laureatem Zabrzańskiej Ateny!

  Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. Marek Gzik został laureatem Zabrzańskiej Ateny, prestiżowej nagrody przyznawanej przez prezydent Zabrza. Uroczyste wręczenie statuetki miało miejsce w Hotelu Diament 11 lutego.
   
  Profesor Marek Gzik został uhonorowany w kategorii medycyna i nauka. Prezydent Zabrza wyróżniła dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej za konsekwencję w działaniu, bogatą wiedzę, twórcze zaangażowanie i naukową pasję. – Pan Profesor skutecznie włącza się w integrację świata nauki z innowacyjną gospodarką. Dzięki temu zabrzański Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej zyskał renomę nowoczesnego centrum edukacji szczebla wyższego, które kształci studentów, uwzględniając możliwości ich przyszłej kariery zawodowej. Nagroda stanowi także uhonorowanie bogatego dorobku naukowego Pana Profesora – podkreślała Małgorzata Mańka-Szulik.
   
  W tym roku wraz z prof. Markiem Gzikiem statuetką zostali wyróżnieni również Tomasz Grudziński, prezes firmy Artifex Mundi, a także Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji i dystrybucji spółki Fortum Power and Heat Polska.
   
  Zabrzańska Atena powstała, aby uhonorować osoby oraz instytucje, które „kierując się mądrością, doświadczeniem i profesjonalizmem, osiągają wspaniałe sukcesy”. Laureaci dzięki swym indywidualnym osiągnięciom przyczyniają się do tworzenia nowoczesnego Zabrza, czerpiącego z bogatych tradycji i wciąż pomnażającego swój potencjał dla dobra mieszkańców, turystów i inwestorów.

  Wiadomość utworzona: 13 lutego 2017 15:50, autor: Agnieszka Moszczyńska
  14 lutego 2017
  Politechniczne projekty z finansowaniem NCBiR-u

  Cztery wnioski z Politechniki Śląskiej zostały pozytywnie ocenione i przyjęte do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w konkursie na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0. Wartość uzyskanego przez uczelnię dofinansowania wynosi 821 878,76 zł.
   
  Zgłoszone przez jednostki Politechniki Śląskiej ocenione pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym przez NCBiR i przyjęte do finansowania w ramach konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 przedsięwzięcia, realizowane będą we współpracy z władzami samorządowymi Gliwic, Zabrza i Rybnika. Mają one na celu rozwój oferty Politechniki Śląskiej w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku, gospodarki i społeczeństwa. W ramach projektów:
  • Kreatywność bez barier – Trzecia misja uczelni
  • Zabrzańskie Ścieżki Kopernika
  • Ścieżki Kopernika w Zabrzu
  • Ścieżki Kopernika w Gliwicach

  zostały przyznane środki na działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni, których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy. Wsparciem zostaną objęci uczniowie, którzy uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych (liceum lub technikum) zlokalizowanych na terenie Gliwic, Zabrza i Rybnika.

  Informacje na temat politechnicznych projektów dofinansowanych w programie Ścieżki Kopernika 2.0 dostępne są tutaj.

  Wiadomość utworzona: 13 lutego 2017 08:05, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 14 lutego 2017 10:12, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  13 lutego 2017
  Rektor w Radiu Katowice

  Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk będzie gościem Radia Katowice w poniedziałek, 13 lutego, o godz. 7.40. Tematem przewodnim poniedziałkowego programu „Kawa na ławę”, prowadzonego przez redaktora Józefa Wyciska, będzie Politechnika Śląska. Zachęcamy do wysłuchania audycji.

  Wiadomość utworzona: 12 lutego 2017 21:40, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 13 lutego 2017 07:35, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  9 lutego 2017
  Petycja naukowców Politechniki Śląskiej w sprawie uchwały antysmogowej

  Naukowcy Politechniki Śląskiej wystosowali do marszałka województwa śląskiego petycję w sprawie tzw. uchwały antysmogowej. Dokument podpisało 194 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 180 doktorów ze wszystkich wydziałów uczelni.
   
  Nauczyciele akademiccy Politechniki Śląskiej, którzy podpisali petycję, popierają działania zapisane w projekcie tzw. uchwały antysmogowej zmierzające do poprawy jakości powietrza w województwie śląskim. Projekt zakłada: zakaz stosowania węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz nakaz stosowania urządzeń spełniających standardy emisyjne – w celu ogrzewania obiektów budowlanych, przygotowania ciepłej wody użytkowej lub posiłków. Jednocześnie proponują poprawę jakości powietrza m.in. poprzez rozszerzenie sieci ciepłowniczych i budowę nowoczesnych elektrociepłowni, rozwijanie i wprowadzenie technologii czystego węgla oraz zastosowanie elektrofiltrów w kominach domów jedno- i wielorodzinnych.

  Równocześnie naukowcy Politechniki Śląskiej deklarują posiadanie potencjału badawczego, umożliwiającego aktywne uczestnictwo uczelni w wymienionych działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza. Treść petycji, której autorem jest prof. Janusz Kotowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Śląskiej, jest dostępna tutaj.
   
  Fot. Radek Kołakowski

  Wiadomość utworzona: 9 lutego 2017 14:12, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 9 lutego 2017 14:52, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  7 lutego 2017
  Absolwent Wydziału Architektury laureatem prestiżowego konkursu Archi World Academy Awards

  Maciej Warot – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej – został jednym z 12 zwycięzców prestiżowego konkursu Archi World Academy Awards. Nagrodę wręczono podczas BAU 2017 International Building & Architecture exhibition w Monachium w połowie stycznia. Gratulujemy.
   
  Tegoroczne Archi World Academy Awards to trzecia edycja konkursu, którego celem jest wyłonienie – spośród tysięcy prac nadesłanych przez adeptów architektury – najlepszych projektów studenckich. W skład jury konkursowego każdorazowo wchodzą wybitni architekci z całego świata, wśród nich inicjator całego przedsięwzięcia fiński architekt i myśliciel, były rektor Instytutu Sztuk Przemysłowych w Helsinkach Juhani Pallasmaa.
   
  W tegorocznej edycji konkursu, zatytułowanej „Responsible Future Architecture”, spośród ponad dwóch tysięcy nadesłanych prac wyłoniono 12, którym przyznano równorzędne nagrody bez precyzowania ich kolejności. Wśród nagrodzonych znalazł się magisterski projekt dyplomowy „Dom w Katowicach. Mieszkanie w Ogrodzie” autorstwa Macieja Warota, który ukończył studia II stopnia na kierunku architektura na Politechnice Śląskiej w 2016 r. Nagrodzony projekt, który został wykonany pod kierunkiem promotora dr. hab. inż. arch. Grzegorza Nawrota, stanowi próbę określenia współczesnego sposobu mieszkania w mieście. Autor przeciwstawia filozoficznej metaforze domu-gmachu – dom kompilacyjny jako miejsce do życia dla różnorakich grup mieszkańców. Idąc krok dalej, konstruuje w Katowicach Bogucicach taki właśnie eksperymentalny, wielorodzinny zespół mieszkaniowy dla dedykowanych grup społecznych, z przestrzeniami wspólnymi, współdzielonymi ogrodami tematycznymi i ogródkami sąsiedzkimi. Zaprojektowana w ten sposób przestrzeń mieszkalna warunkowana jest przez czynności i potrzeby poszczególnych grup lokatorów, tworząc zespół przenikających się miejsc o różnorodnych znamionach prywatności i otwarcia. Połączone domy kompilacyjne, uzupełnione o współdzielone ogrody tematyczne, wraz z zaprojektowanymi funkcjami komplementarnymi, miejscami spotkań wspólnoty i placem społecznym, tworzą eksperymentalne założenie miejsca do życia w Katowicach. „Dom w Katowicach. Mieszkanie w Ogrodzie” to nie tylko projekt architektoniczny spójnego zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych, ale przede wszystkim próba zaproponowania życia w strukturze społecznej za pomocą architektury w kontekście własnych ogrodów, przestrzeni publicznych, przestrzeni współdzielonych, a także miejsc pracy.

  Wiadomość utworzona: 7 lutego 2017 10:03, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 7 lutego 2017 12:42, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  6 lutego 2017
  Miasta Idei: Drogowa Trasa Średnicowa i co dalej?

  Drogowa Trasa Średnicowa sprawiła, że Gliwice zyskały szybkie połączenie z innymi miastami aglomeracji. Teraz czas na ułożenie komunikacji w mieście na nowo. Wiele wskazuje na to, że wielką rolę odegra kolej metropolitalna... Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Miasta Idei”, które odbędzie się w auli B Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach dzisiaj, 6 lutego, o godz. 13.00. Wstęp wolny.

  Jak budowa Drogowej Trasy Średnicowej zmieniła ruch w Gliwicach? Jakie DTŚ daje szanse miastu? Jakie powinny być kolejne kroki włodarzy Gliwic? Jakie warunki musza zostać spełnione, by projekt budowy Zachodniej Bramy Metropolii (centrum przesiadkowego przy dworcu PKP) się powiódł? Na ile Gliwice mogą w przyszłości kreować sposób poruszania się po mieście samodzielnie, a na ile powinna to być wspólna inicjatywa miast metropolii? Skoro mamy już A1, A4, DK88 i DTŚ, to czy nie czas najwyższy na kolej metropolitalną? Co musi się wydarzyć, by miasta i marszałek wspólnie zaczęli realizować taki projekt? O kolei metropolitalnej, komunikacji autobusowej i DTŚ debatować będą dzisiaj w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej:
  • Zygmunt Frankiewicz – prezydent Gliwic
  • Andrzej Karasiński – sekretarz Gliwic
  • Andrzej Bauer – prezes DTŚ SA
  • Grzegorz Dydkowski – zastępca dyrektora ds. rozwoju KZK GOP.

  Politechnikę Śląską, podczas organizowanego przez redakcję katowickiego wydania „Gazety Wyborczej” spotkania, które poprowadzi redaktor Przemysław Jedlecki, reprezentować będą:

  • dr inż. arch. Agata Twardoch z Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury
  • dr hab. inż. Stanisław Krawiec z Katedry Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu Wydziału Transportu.

  Wiadomość utworzona: 6 lutego 2017 11:43, autor: Agnieszka Moszczyńska
  6 lutego 2017
  Spotkanie w sprawie konsorcjum MOBILUX

  Posiedzenie w sprawie powołania konsorcjum do projektu MOBILUX, mającego na celu opracowanie innowacyjnego urządzenia zwiększającego mobilność osób niepełnosprawnych, odbyło się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w połowie stycznia. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia uczelni – Politechnik Śląskiej, Częstochowskiej i Opolskiej, Centrum Badań i Innowacji PRO-AKADEMIA z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim oraz gospodarza – Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Obradom założycielskim konsorcjum MOBILUX przewodniczył rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś. Z ramienia Politechniki Śląskiej przystąpienie do projektu podpisał prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz. W spotkaniu uczestniczyli także prorektorzy WUM prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turłob i prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak oraz prof. Jerzy Szkutnik z Politechniki Częstochowskiej, który przedstawił wstępną koncepcję projektu. W dyskusji na temat założeń przedsięwzięcia, które ma być współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, uczestniczył również prodziekan ds. nauki Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda.
   
  Posiedzenie rozszerzające konsorcjum odbyło się natomiast na Politechnice Śląskiej w miniony poniedziałek. W spotkaniu, któremu przewodniczył prorektor prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, udział wzięli: Janusz Franczyk – prezes zarządu gliwickiej firmy Technomex, która została kolejnym konsorcjantem MOBILUXA, wraz z dyrektorem działu badawczo-rozwojowego Krzysztofem Cygoniem, a także prof. Jerzy Szkutnik z Politechniki Częstochowskiej. Politechnikę Śląską tym razem reprezentowali dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej prof. dr hab. inż. Jan Marciniak i prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda z Wydziału Inżynierii Biomedycznej.

  Wiadomość utworzona: 6 lutego 2017 07:53, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 6 lutego 2017 11:04, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  3 lutego 2017
  CITT drugim w Polsce inkubatorem innowacyjności

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej zostało laureatem prestiżowego konkursu „Inkubator Innowacyjności Plus”, organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zadaniem dwudziestu wyróżnionych w konkursie najlepszych ośrodków transferu technologii i wiedzy w Polsce jest aktywne wspieranie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, ale przede wszystkim wspomaganie procesu komercjalizacji na uczelniach.
   
  Eksperci Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wysoko oceniając wniosek projektowy, docenili dotychczasową działalność oraz osiągnięcia Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz jakość propozycji w zakresie planowanych działań. Wniosek Politechniki Śląskiej zajął drugie miejsce na dwadzieścia zaopiniowanych pozytywnie do finansowania projektów. Realizowany przez CITT program, którego budżet wynosi prawie 2 mln zł, potrwa do stycznia 2019 r. Przedsięwzięcie, którego partnerem jest spółka celowa Politechniki Śląskiej INNOWACJE Politechniki Śląskiej Sp. z o.o., umożliwi realizację zadań związanych m.in. z:
  • inicjowaniem oraz wzmacnianiem współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwaniem podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”
  • przygotowaniem projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej
  • zarządzaniem portfelem technologii
  • prowadzeniem prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowaniem wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy
  • zapewnieniem wsparcia brokerów innowacji
  • powołaniem spółek spin-off.

  Wiadomość utworzona: 3 lutego 2017 14:09, autor: Agnieszka Moszczyńska
  3 lutego 2017
  Spotkanie z organizacjami studenckimi

  Władze Politechniki Śląskiej spotkały się z działającymi na uczelni agendami i organizacjami studenckimi. Podczas spotkania, które odbyło się w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” 1 lutego, podsumowano działalność organizacji w minionym roku kalendarzowym oraz przedstawiono projekty i przedsięwzięcia zaplanowane na 2017 rok.
   
  Na spotkaniu kolegium rektorskie reprezentowali rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk i prorektor ds. spraw studenckich i kształcenia dr hab. inż. Tomasz Trawiński. W „Mrowisku” stawili się licznie przedstawiciele m.in. takich organizacji, jak: Samorząd Studencki, Akademicki Zespół Muzyczny, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, AEGEE-Gliwice, Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice, Akademicki Teatr „Remont”, Radio Studenckie, Erasmus Student Network Silesian University of Technology Gliwice, Koło Przewodników Górskich „Harnasie”, Akademicki Zespół Tańca „Dąbrowiacy”, Akademicki Klub Turystyczny „Watra”, Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów, Akademicki Klub Krótkofalowców, IAESTE czy Akademicki Związek Sportowy.
   
  Władze rektorskie, podobnie jak obecni na spotkaniu przedstawiciele Działu Kształcenia i Spraw Studenckich, pogratulowały wszystkim organizacjom i agendom studenckim aktywności i sukcesów osiągniętych w 2016 roku, a także życzyły im realizacji ambitnych projektów zaplanowanych na 2017 rok.

  Wiadomość utworzona: 3 lutego 2017 08:03, autor: Agnieszka Moszczyńska
  2 lutego 2017
  Spotkanie stypendystów z władzami uczelni

  Spotkanie kolegium rektorskiego ze studentami Politechniki Śląskiej, którzy otrzymali stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2016/2017, odbyło się w rektoracie 1 lutego. Nagrodzeni studenci zaprezentowali swoje osiągnięcia naukowe docenione przez wicepremiera, ministra Jarosława Gowina.
   
  We wczorajszym spotkaniu wzięli udział rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk wraz z prorektoram: prof. Bogusławem Łazarzem, dr. hab. inż. Tomaszem Trawińskim i prof. Januszem Kotowiczem. W spotkaniu uczestniczyły także: kierownik Działu Spraw Studenckich i Kształcenia mgr Grażyna Maszniew, przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów mgr inż. Anna Kiljan oraz przewodnicząca Samorządu Studenckiego inż. Barbara Balon.
   
  Kolegium rektorskie pogratulowało i wręczyło dyplomy okolicznościowe oraz upominki ośmiu studentom, którzy otrzymali stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2016/2017. Wśród stypendystów znaleźli się studenci Wydziału Matematyki Stosowanej: Alicja Wróbel i Dawid Połap, studenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki: Jakub Bodys, Ryszard Buchalik i Daniel Buczkowski, student Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Damian Migas oraz studenci Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki: Grzegorz Mrukwa i Grzegorz Zieliński.
   
  Podczas spotkania uhonorowani przez ministra studenci zaprezentowali m.in. swoje najważniejsze osiągnięcia i opowiedzieli o planach na przyszłość. Prorektorzy, podobnie jak rektor prof. Arkadiusz Mężyk, serdecznie pogratulowali stypendystom, namawiając ich jednocześnie do zaangażowania w działalność w studenckich kołach naukowych, gdzie będą mogli zgłębiać i rozwijać posiadaną wiedzę i pasję, aktywnie uczestnicząc w realizacji ambitnych, nierzadko interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów.

  Wiadomość utworzona: 2 lutego 2017 13:59, autor: Agnieszka Moszczyńska
  2 lutego 2017
  Muzyczny i magiczny bal karnawałowy dla dzieci

  Bal karnawałowy dla dzieci pod hasłem „Muzycznie i magicznie” odbędzie się w Klubie Studenckim „Spirala” przy ul. Pszczyńskiej 85 w Gliwicach 12 lutego w godz. 15.00-18.00. Bilety w cenie 20 zł do kupienia w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”.
   
  Muzyczną zabawę taneczną dla dzieci w wieku 4-8 lat poprowadzi duet dalmatyńczyków Mimi i Pongo, którym będą pomagać postaci z bajek: Misio Zdzisio i Minionek. Zabawa będzie przeplatana tańcami interaktywnymi i barwnymi korowodami. Nie zabraknie też konkursów i pociągu, który zabierze dzieci w podróż dookoła świata.
  Główną atrakcją balu karnawałowego będzie występ iluzjonisty Marco, który przybliży maluchom niesamowity świat magii. Na małych biesiadników będzie czekać słodki poczęstunek w postaci popcorny i waty cukrowej. Oprócz tego malowanie twarzy i nauka skręcania zwierzątek z baloników. Koszt udziału to 20 zł za jedno dziecko i 10 zł za każde kolejne.

  Wiadomość utworzona: 2 lutego 2017 09:58, autor: Agnieszka Moszczyńska
  1 lutego 2017
  Podwójny dyplom? Why not?

  Chcesz zdobyć podwójny dyplom? Przyjdź na spotkanie otwarte z przedstawicielami Cranfield University – uczelni partnerskiej Politechniki Śląskiej z Wielkiej Brytanii, które odbędzie się w Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Banacha 7 w Gliwicach 7 lutego w godz. 9.00-12.00. Na spotkanie zaprasza studentów studiów magisterskich Biuro Wymiany Akademickiej.
   
  Wyjazd w ramach podwójnego dyplomu do Cranfield to doskonała okazja, by skorzystać ze wsparcia stypendialnego Programu Erasmus+. Podczas spotkania, które odbędzie się w auli głównej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, zaproszeni goście opowiedzą o możliwości realizacji podwójnego dyplomu na Cranfield University w roku akademickim 2017/2018. Prelegenci zaprezentują ofertę akademicką poszczególnych wydziałów i podzielą się dotychczasowymi doświadczeniami ze współpracy ze studentami m.in. z Politechniki Śląskiej. Opowiedzą o życiu studenckim i możliwościach rozwoju, jakie uczelnia partnerska Politechniki Śląskiej stwarza swoim studentom. Uczestniczący w spotkaniu studenci będą mieli okazję bezpośrednio porozmawiać z wykładowcami z Cranfield University. Zachęcamy do udziału.

  Wiadomość utworzona: 1 lutego 2017 10:17, autor: Agnieszka Moszczyńska
  31 stycznia 2017
  Politechnika Śląska dołącza do Śląskiego Klastra Multimedialnego

  Politechnika Śląska dołączyła do Śląskiego Klastra Multimedialnego zrzeszającego jednostki nauki oraz firmy z branży ICT i multimedialnej. Przedsięwzięcie ma na celu ułatwienie transferu wiedzy między środowiskiem akademickim i biznesowym oraz propagowanie rozwoju przedsiębiorstw w globalnej branży IT. Współpracę ze strony Politechniki Śląskiej koordynuje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.
   
  Misją Śląskiego Klastra Multimedialnego jest tworzenie w regionie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT i multimedialnej m.in. poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy przedsiębiorców i instytucji nauki oraz realizowanie wspólnych celów członków klastra. Przedsięwzięcie współtworzą przedstawiciele szkół wyższych, jak Politechnika Śląska czy Uniwersytet Śląski w Katowicach, a także otoczenia biznesu oraz samego biznesu, w szczególności firmy z branży IT i szeroko rozumianych multimediów. Jak deklaruje pomysłodawca – Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości – klaster jest inicjatywą otwartą na nowych członków, która aktywnie wspiera współpracę przedsiębiorców i naukowców.
   
  Docelowo Śląski Klaster Multimedialny stać się ma wiodącą inicjatywą w województwie śląskim, kreującą narzędzia i treści wielokanałowego przekazu wiedzy i informacji w działaniach społecznych, edukacyjnych i gospodarczych. By realizować przyjętą misję członkowie klastra wspólnie będą tworzyć i wprowadzać innowacyjne produkty i usługi, jak również pozyskiwać fundusze na ich rozwój. Oprócz tego wspólnie brać będą udział w targach i wystawach oraz innych imprezach promocyjnych. Będą również organizować szkolenia dla członków klastra i tworzyć dogodne warunki do skutecznej współpracy nauki i biznesu, organizując wspólnie przedsięwzięcia edukacyjne i promocyjne mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy o możliwościach wykorzystania technologii ICT i multimedialnych.

  Wiadomość utworzona: 31 stycznia 2017 14:44, autor: Agnieszka Moszczyńska
  16 lutego 2017
  Misja regionu śląskiego w Indiach

  Prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej prof. Marek Pawełczyk uczestniczył w misji regionu śląskiego w Indiach, która odbyła się między 18 a 22 stycznia. Kluczowym punktem wizyty był Bengal Global Business Summit, w którym polska delegacja wystąpiła w charakterze gościa honorowego. Odbywający się w Kalkucie szczyt uświetnili swoją obecnością prezydent Indii wraz z premierem stanowym.
   
  W misji regionu śląskiego w Indiach oprócz prorektora prof. Marka Pawełczyka wzięli udział: członek zarządu województwa śląskiego, wiceprzewodniczący sejmiku województwa śląskiego, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przedstawiciele ministerstwa spraw zagranicznych oraz urzędu marszałkowskiego w Katowicach. Delegacji towarzyszyli ambasador RP w Indiach, konsul honorowy RP w Kalkucie, przedstawiciele ambasady RP i konsulatu w Indiach, prezes Indyjsko-Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, a także menedżerowie i dyrektorzy kilku polskich firm.
   
  Kluczowym punktem wizyty był Bengal Global Business Summit, w którym uczestniczyło ok. 3000 osób. Ogólnoświatowy szczyt gospodarczy w Kalkucie, w którym polska delegacja wystąpiła w charakterze gościa honorowego, uświetnili swoją obecnością prezydent Indii Pranab Mukherjee oraz premier rządu stanowego Mamaty Banerjee. Podczas pobytu w Indiach polska delegacja spotkała się między innymi z ministrami rządu stanowego oraz przedstawicielami licznych firm, a – podczas samego szczytu – zaprezentowała swoją ofertę w centrum wystawienniczo-konferencyjnym w Kalkucie.
   
  W trakcie wizyty w Indiach prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk odwiedził dwa uniwersytety – klasyfikowany na pierwszym lub drugim miejscu w kraju – w zależności od rankingu – University of Calcutta oraz Jadavpur University, gdzie spotkał się z kolegiami rektorskimi oraz władzami wydziałów i profesorami. Prezentując ofertę naszej uczelni rozmawiał m.in. o możliwościach współpracy naukowej oraz wymianie studentów, a także organizacji wspólnych przedsięwzięć Politechniki Śląskiej z uczelniami z Indii. Obecnie negocjowane są warunki umów dwustronnych. Udział polskiej delegacji w sesji edukacyjnej szczytu Bengal Global Business Summit zaowocował nawiązaniem licznych kontaktów również z uczelniami z innych regionów Indii. Zakładając rozwój współpracy pomiędzy naszą uczelnią i kolejnymi indyjskimi uniwersytetami, prof. Marek Pawełczyk dyskutował z przedstawicielami ambasady i konsulatu RP o ułatwieniach wizowych dla studentów zapraszanych przez Politechnikę Śląską.

  Wiadomość utworzona: 31 stycznia 2017 07:31, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 16 lutego 2017 12:37, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  30 stycznia 2017
  Zmarła dr inż. Jolanta Kowalska-Kwiatek

  W piątek, 27 stycznia, zmarła po długiej i ciężkiej chorobie dr inż. Jolanta Kowalska-Kwiatek, pracownik naukowy Zakładu Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych w Instytucie Eksploatacji Złóż Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
   
  W osobie dr inż. Jolanty Kowalskiej-Kwiatek żegnamy niezwykle życzliwą osobę, cieszącą się szacunkiem współpracowników i studentów.
   
  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Świętomarzu, k. Starachowic, 1 lutego o godz. 12.00.

  Wiadomość utworzona: 30 stycznia 2017 09:55, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 30 stycznia 2017 10:58, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  30 stycznia 2017
  Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL. Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0

  Pierwsza Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL, pod hasłem „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”, odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach 6 marca. Udział w wydarzeniu potwierdził wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który objął konferencję patronatem. Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli środowiska akademickiego i gospodarki, którzy wspólnie dyskutować będą kwestię kształcenia absolwentów studiów na potrzeby nauki i gospodarki opartej na wiedzy.
   
  Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL jest organizowana przez Politechnikę Śląską wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Wydarzenie poświęcone współpracy szkół wyższych z firmami w zakresie kształcenia, w tym szczególnie studiom dualnym, skierowane jest do przedstawicieli polskich uczelni oraz szeroko rozumianego otoczenia gospodarczego. W ramach konferencji zaplanowano liczne panele tematyczne, w tym debatę poświęconą przyszłości studiów dualnych, oraz rozmowy ze studentami biorącymi udział w tego rodzaju kształceniu. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z bazą laboratoryjną Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Konferencji będą towarzyszyć XIX Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Na oba wydarzenia wstęp wolny.
   
  Program ramowy I Konferencji Edukacja Dualna – EDUAL. Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0:
   
  I część: Dobre praktyki w zakresie edukacji dualnej w Polsce:
  • Edukacja dualna na I stopniu studiów na przykładzie studiów dualnych na kierunku mechanika i budowa maszyn (Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska) – geneza powstania, główne etapy tworzenia kierunku we współpracy z przemysłem, charakterystyka programu i procesu nauczania
  • Edukacja dualna na II stopniu studiów na przykładzie specjalności na kierunkach mechanika i budowa maszyn, mechatronika, automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa (Politechnika Śląska) – modele współpracy z przemysłem, główne etapy tworzenia programu specjalności, organizacja laboratoriów, nowe formy kształcenia
  • Edukacja dualna na III stopniu studiów na przykładzie studiów doktoranckich (doktoraty przemysłowe) prowadzonych w trybie „tandemów” doktorskich – modele splatania aktywności w przemyśle z aktywnością w życiu akademickim.

  II część: Dobre praktyki w zakresie edukacji dualnej prowadzonej za granicą:

  • Edukacja dualna na przykładzie studiów dualnych prowadzonych w Niemczech (Technische Universität Bergakademie Freiberg) – charakterystyka programu i procesu nauczania
  • Edukacja dualna na studiów na przykładzie studiów dualnych prowadzonych we Francji (Université de Nantes) – charakterystyka programu i procesu nauczania.

  III część: Przykłady działań wspomagających edukację dualną:

  • Koła naukowe – przykład pozaprogramowej edukacji dualnej (modele współpracy kół naukowych z przemysłem, modele współpracy kół naukowych z uczniami szkół średnich) – wystawa prac kół naukowych
  • Biuro Karier Studenckich – przykłady projektów i staży realizowanych z przemysłem
  • Uniwersyteckie Laboratorium Przemysłowe – przykład projektu utworzenia międzywydziałowego laboratorium prowadzonego przez firmę Delphi (interdyscyplinarne projekty międzywydziałowe, realizowane poza programem studiów pod opieką pracowników firmy)
  • Laboratorium – Demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 – przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską (wynik prac grupy roboczej 4. ds. kształcenia, kompetencji i zasobów kadrowych dla Przemysłu 4.0 przy Ministerstwie Rozwoju).

  Informacji na temat wydarzenia udziela Biuro Rektora Politechniki Śląskiej pod nr. tel. 32 237 13 38 oraz mailowo pod adresem biuro.rektora@polsl.pl. Szczegółowy program konferencji zostanie udostępniony do 15 lutego.

  Wiadomość utworzona: 26 stycznia 2017 15:25, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 30 stycznia 2017 10:38, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  26 stycznia 2017
  Narodowy Kongres Nauki: konferencja w Katowicach i transmisja online

  Konferencja „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej” rozpocznie się dziś o 9.00 w Katowicach. Wydarzenie stanowi czwartą z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, na którym we wrześniu będą dyskutowane najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoją nauka i szkolnictwo wyższe. Konferencja będzie transmitowana online. Zachęcamy do śledzenia na żywo.
   
  Podczas konferencji „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”, która odbędzie się dzisiaj, 26 stycznia, w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w piątek, 27 stycznia, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zostanie podsumowany obecny stan ścieżek kariery i rozwoju młodej kadry naukowej. Ponadto zdiagnozowane zostaną czyhające na młodych naukowców zagrożenia. Wskazane zostaną także kierunki zmian i konkretne rozwiązania, w tym w obszarze legislacji. Dodatkowo zostanie przedstawiony stan ścieżek kariery akademickiej i rozwoju młodej kadry naukowej w wybranych krajach Unii Europejskiej, w tym między innymi dobre praktyki i rekomendacje prelegentów, które mogą stanowić punkt wyjścia dla rozwiązań wdrażanych w Polsce.
   
  Zaplanowane na dziś i jutro w ramach konferencji dyskusje panelowe będą transmitowane online. Wykaz wydarzeń, które będzie można śledzić na bieżąco w Internecie na stronie Narodowego Kongresu Nauki:
   
  26 stycznia
  • 10.00 – rozpoczęcie konferencji
  • 10.20 – wystąpienie programowe Premiera Gowina
  • 11.00 – gość specjalny: „Międzynarodowe trendy w kształtowaniu karier akademickich”
  • 12.00 – dyskusja panelowa: „Ścieżki kariery w różnych kulturach akademickich”
  • 14.15 – dyskusja panelowa: „Ścieżki kariery w kontekście nowej Ustawy 2.0”
  • 16.00 – dyskusja panelowa: „System uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych”.
  27 stycznia
  • 9.00 – wystąpienie wprowadzające
  • 9.30 – wystąpienie tematyczne: „Koncepcja tzw. dużego doktoratu”
  • 10.00 – dyskusja panelowa: „Rozwój młodych naukowców; studia doktoranckie i kariera po
  • doktoracie”.

  Wiadomość utworzona: 26 stycznia 2017 07:27, autor: Agnieszka Moszczyńska
  25 stycznia 2017
  Politechnika Śląska otrzymała medal!

  Politechnika Śląska została uhonorowana medalem im. prof. Janusza Groszkowskiego, pioniera radiotechniki w Polsce, oraz statuetką 55-lecia Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Medal dla naszej wręczył prorektorowi ds. studenckich i kształcenia dr. hab. inż. Tomaszowi Trawińskiemu przewodniczący PTETiS prof. Krzysztof Kluszczyński.
   
  Uroczystość wręczenia medalu odbyła się 23 stycznia w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej w obecności licznie zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się rektorzy, prorektorzy i dziekani polskich uczelni technicznych, dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych oraz przewodniczący i prezesi PTMTiS, SEP, IEEE – Polska Sekcja, a także przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk.
   
  Politechnika Śląska została wyróżniona za wkład w rozwój Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, którego nadrzędnym celem jest integracja osób i środowisk zajmujących się szeroko rozumianą elektrotechniką oraz utrwalanie pamięci o tych, którzy znacząco przyczynili się do postępów polskiej nauki. Uzasadniając wybór, prof. Krzysztof Kluszczyński podkreślił, że członkiem honorowym numer 1 PTETiS jest prof. Stanisław Fryze z Politechniki Śląskiej, pionier elektrotechniki polskiej. Wśród pracowników naszej uczelni wyróżnionych tą najwyższą godnością są także m.in. prof. Lucjan Nehrebecki, wybitny elektroenergetyk, prof. Tadeusz Zagajewski, pionier elektroniki przemysłowej, a także prof. Wilibald Winkler, rektor Politechniki Śląskiej w latach 1990-1996 oraz wiceminister edukacji narodowej w latach 1997-2000.
   
  Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego otrzymał również Wydział Elektryczny naszej uczelni, który jest siedzibą największego oddziału PTETiS w Polsce – gliwicko-opolskiego. Z rąk przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego wyróżnienie odebrał dziekan wydziału prof. Paweł Sowa.

  Wiadomość utworzona: 25 stycznia 2017 13:22, autor: Agnieszka Moszczyńska
  25 stycznia 2017
  Spektakl dla dzieci pracowników

  Dział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych zaprasza dzieci pracowników Politechniki Śląskiej na przedstawienie „Magiczny świat bajek”. Spektakl odbędzie się w auli 300 Wydziału Górnictwa i Geologii przy ul. Akademickiej 2 w Gliwicach 9 lutego o godz. 17.00. Darmowe wejściówki czekają do odbioru.
   
  Organizatorem wydarzenia wspierającego Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Krakowie jest Impresariat Artystyczny „HA-BART”. Bezpłatne zaproszenia na spektakl „Magiczny świat bajek” można odbierać w Dziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych Politechniki Śląskiej w pokoju 420 przy ul. Konarskiego 18 w Gliwicach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

  Wiadomość utworzona: 25 stycznia 2017 09:07, autor: Agnieszka Moszczyńska
  23 stycznia 2017
  Spotkanie kolegium rektorskiego z władzami Gliwic i przedstawicielami spółek miejskich

  Kolegium rektorskie Politechniki Śląskiej spotkało się z władzami Gliwic i prezesami spółek miejskich. Spotkanie stanowiło kontynuację rozpoczętych wcześniej rozmów władz uczelni z włodarzami miasta i dotyczyło m.in. współpracy w zakresie ochrony środowiska i transportu, a także możliwości realizowania razem z przemysłem prac badawczych.
   
  W spotkaniu wzięli udział: rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz prorektorzy: prof. Janusz Kotowicz, prof. Bogusław Łazarz i dr hab. inż. Tomasz Trawiński. Władze Gliwic reprezentowali zastępca prezydenta Piotr Wieczorek wraz z sekretarzem miasta Andrzejem Karasińskim. Spółki miejskie reprezentowali natomiast: wiceprezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Iwona Lukowicz-Fojt, Waldemar Macyszyn – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Robót Ulic i Mostów wraz z Henrykiem Małyszem, prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach Wiktor Pawlik, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Gliwice Henryk Szary, prezes zarządu Budynków Miejskich i Towarzystwa Budownictwa Społecznego Andrzej Tomal, prezes zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Bogdan Traczyk, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Rudolf Widziszowski oraz prezes zarządu Śląskiego Centrum Logistyki Jerzy Zachara.
   
  Rozmowy dotyczyły m.in. konieczności wspólnych działań w takich obszarach jak ochrona środowiska, transport, a także rozwój projektu e-mobility czy gliwickiego aeroklubu. Oprócz tego poruszono kwestie współpracy Politechniki Śląskiej z wybranymi spółkami miejskimi, jak również poczyniono liczne ustalenia dotyczące kształcenia przyszłego personelu tychże instytucji oraz projektów realizowanych przez nie razem z uczelnią. Dyskutowano też o możliwości prowadzenia wspólnych, współfinansowanych przez przemysł prac badawczych. By zapoznać się bliżej z możliwościami współpracy z uczelnią, już wkrótce przedstawiciele zainteresowanych spółek odwiedzą wybrane laboratoria Politechniki Śląskiej. Kolejne spotkanie doprecyzowujące poruszone tematy zaplanowano na przełom pierwszego i drugiego kwartału.

  Wiadomość utworzona: 23 stycznia 2017 12:52, autor: Agnieszka Moszczyńska
  23 stycznia 2017
  Zawody Friendly Competition już wkrótce. Rekrutacja trwa!

  Międzynarodowy konkurs Fluor Friendly Competition odbędzie się w siedzibie firmy Fluor w Gliwicach 22 lutego. Już dziś drużyny chętne do udziału mogą zgłaszać się drogą mailową. Liczba zespołów jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu się będzie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Rejestracja trwa do 31 stycznia. Zachęcamy do rywalizacji.
   
  Do udziału w konkursie Friendly Competition, organizowanym przez spółkę Fluor w ścisłej współpracy z Politechniką Śląską, mogą się zgłaszać drużyny składające się z 3-4 studentów naszej uczelni, posiadające kapitana i nazwę. Podobnie jak w latach poprzednich rywalizacja polegać będzie na skonstruowaniu w ciągu godziny urządzenia wykonującego z góry wyznaczone regulaminem zadanie. Do budowy konstrukcji tradycyjnie będzie można wykorzystać jedynie materiały biurowe dostarczane przez Fluor, takie jak: papier, ołówki, gumki, spinacze, plastikowe kubki itp. Organizowany przez Fluor S.A. w ramach DiscoverE Engineers Week konkurs ma na celu propagowanie myśli technicznej i technicznego spojrzenia na świat.
   
  Studenci zainteresowani udziałem w tegorocznej edycji Fluor Friendly Competition mogą nadsyłać zgłoszenia drogą mailową do 31 stycznia na adres Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej. Deklaracja udziału powinna zawierać: nazwę drużyny, jej skład z informacją o kierunkach studiów członków zespołu oraz adres mailowy kapitana.

  Wiadomość utworzona: 23 stycznia 2017 08:58, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 23 stycznia 2017 10:10, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  21 stycznia 2017
  Koncert karnawałowy w „Mrowisku”

  Teatr Muzyczny „Castello” zaprasza na koncert karnawałowy „Operetkowy zawrót głowy”, podczas którego zostaną zaprezentowane największe i najbardziej znane przeboje operetkowe i musicalowe. Występują: Tomasz Białek, Monika Rajewska, Anna Jakiesz-Błasiak, Wiesław Gawałek, Barbara Pakura-Brzoska. Koncert odbędzie się w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” przy ul. Pszczyńskiej 85 w Gliwicach w sobotę, 21 stycznia o godz. 17.00. Ceny biletów: 50 i 60 zł. Rezerwacja biletów pod nr. tel. 537 307 593

  Wiadomość utworzona: 21 stycznia 2017 09:14, autor: Paweł Doś
  24 stycznia 2017
  Politechnika Śląska i Wiromet rozpoczynają współpracę

  Politechnika Śląska rozpoczyna współpracę z Zakładami Mechanicznymi „Wiromet” S.A. Umowa została podpisana 19 stycznia w rektoracie uczelni. Współpraca będzie przebiegała w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym.
   
  Podczas spotkania z rektorem Politechniki Śląskiej firmę „Wiromet” reprezentowali dyrektor generalny Piotr Skrzypoń, a także dyrektor ds. rozwoju biznesu Dawid Szkucik. Nowi partnerzy do współpracy dyskutowali między innymi o najnowszych projektach, w które obecnie spółka się angażuje, a także o potencjalnych obszarach współpracy z Politechniką Śląską. Rektor podkreślał również, że uczelnia przywiązuje dużą wagę do kształcenia studentów wspólnie z partnerami przemysłowymi. – Obecnie bardzo silnie rozwijamy modele kształcenia we współpracy z przemysłem. Mamy wiele specjalności, które są prowadzone pod patronatem firm. W tym roku uruchomiliśmy także studia dualne. Chcemy, żeby poprzez kontakt z przemysłem studenci szybciej przyswajali wiedzę – mówił prof. Arkadiusz Mężyk.
   
  Obaj przedstawiciele Zakładów Mechanicznych „Wiromet” są absolwentami naszej uczelni i jak podkreślali, zależy im na tym, aby szeregi spółki zasilali kolejni inżynierowie wykształceni na Politechniki Śląskiej. – Chcielibyśmy zarazić kadrę inżynierską i studentów studiów drugiego stopnia bakcylem „Wirometu” i branżą, którą się zajmujemy. W naszej firmie dzieją się naprawdę interesujące rzeczy, mamy ciekawe plany i koncepcje – podkreślał Piotr Skrzypoń.
  Zarówno studenci, jak i absolwenci naszej uczelni mogą więc skorzystać na umowie. W myśl porozumienia będą mogli odbywać praktyki i staże w spółce oraz pisać prace dyplomowe zgodne z jej potrzebami, a być może po ukończeniu studiów zasilą również kadry „Wirometu”.
  Nowi partnerzy zadeklarowali również chęć wzajemnego prezentowania i propagowania osiągnięć spółki i uczelni, a także wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania wiedzą ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju kompetencji.
   
  Umowę sygnowali rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz dyrektor generalny „Wirometu” Piotr Skrzypoń. Porozumienie zostało zawarte na trzy lata.

  Wiadomość utworzona: 20 stycznia 2017 10:15, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 24 stycznia 2017 10:38, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  19 stycznia 2017
  Siatkarki AZS-u Politechniki Śląskiej jadą na Akademickie Mistrzostwa Europy!

  Po raz pierwszy w ponad 70-letniej historii klubu AZS Politechniki Śląskiej zespół siatkarek będzie reprezentował Polskę w Akademickich Mistrzostwach Europy, które odbędą się na przełomie czerwca i lipca.
  Wyróżnienie to jest efektem bardzo dobrej postawy naszych siatkarek na Akademickich Mistrzostwach Śląska (gdzie zajęły I miejsce) i Akademickich Mistrzostwach Polski (II miejsce). W otwartych Mistrzostwach Polski AZS-u w 2015 roku nasza drużyna zajęła I miejsce.
  Wyniki sportowe naszych studentek i studentów są znakomite już od wielu lat. Do wygrywania w corocznej rywalizacji śląskich uczelni przez nasze zespoły (startujące w 45 dyscyplinach) już się przyzwyczailiśmy. Rywalizacja na arenie ogólnopolskiej, w której bierze udział ok. 160 uczelni w 41 dyscyplinach sportu przynosi również olbrzymią satysfakcję. W roku 2016 nasza uczelnia zajęła w tej klasyfikacji 5. miejsce.
  To, że siatkarki będą reprezentować Polskę i Politechnikę Śląską na Akademickich Mistrzostwach Europy to zasługa ciężko pracujących zawodniczek pod kierunkiem duetu trenerskiego w osobach: doc. dr. Krzysztofa Czapli i mgr. Wojciecha Czapli, prowadzących również zespół I-ligowego AZS-u Politechniki Śląskiej, który obecnie zajmuje niespodziewanie wysokie 5. miejsce w tabeli rozgrywek.
  Gratulujemy znakomitej postawy naszych siatkarek i życzymy udanego występu na Akademickich Mistrzostwach Europy.

  Wiadomość utworzona: 19 stycznia 2017 09:47, autor: Paweł Doś
  17 stycznia 2017
  Współpraca badawczo-rozwojowa i wdrożeniowa w obszarze energii w partnerstwie z Ministerstwem Energii

  W rektoracie Politechniki Śląskiej odbyło się 11 stycznia spotkanie władz Politechniki Śląskiej z przedstawicielami sektora energii. Dyskutowano o współpracy badawczo-rozwojowej w obszarze energii w partnerstwie z Ministerstwem Energii.

  Po otwarciu spotkania, prorektorzy: prof. Janusz Kotowicz oraz prof. Marek Pawełczyk, przedstawili możliwości współpracy Politechniki Śląskiej w tym obszarze. Z kolei przedstawiciele Ministerstwa Energii: Mateusz Kędzierski, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii oraz Dariusz Bogucki, radca ministra zaprezentowali ofertę współpracy oraz przedstawili instrumenty wsparcia dla innowacji oraz rozwoju technologii w obszarach będących w kompetencjach Ministerstwa Energii.
  W spotkaniu uczestniczyli także: prof. Tadeusz Chmielniak – przewodniczący Komitetu Energetyki przy prezydium PAN i członek rzeczywisty PAN, prof. Andrzej Szlęk – dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, prof. Zbigniew Kaczmarczyk – prodziekan ds. nauki i organizacji Wydziału Elektrycznego oraz dr hab. inż. Wojciech Simka – prodziekan ds. organizacji i rozwoju Wydziału Chemicznego. Wymienieni przedstawiciele wydziałów Politechniki Śląskiej zaprezentowali ofertę reprezentowanych przez siebie jednostek z zakresie współpracy B+R z ministerstwem oraz sektorem energii. Oferta ta była następnie szeroko dyskutowana z przedstawicielami ministerstwa.

  Wiadomość utworzona: 17 stycznia 2017 15:42, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 17 stycznia 2017 15:45, wykonana przez: Paweł Doś
  16 stycznia 2017
  Politechnika Śląska uzyskała logo HR Excellence in Research

  Komisja Europejska przyznała Politechnice Śląskiej prestiżowe logo HR Excellence in Research. Jest ono wyrazem docenienia naszych starań w zakresie wdrożenia na uczelni zasad przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Tym samym Politechnika Śląska dołączyła do elitarnego grona 10 uczelni w Polsce, które mogą poszczycić się logo HR Excellence in Research.
   
  Komisja Europejska nadaje logo HR Excellence in Research jednostkom, które tworzą przyjazne środowisko pracy i rozwoju oraz posiadają przejrzyste procesy rekrutacji pracowników naukowych, a tym samym wdrożyły zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Jednostki posiadające logo HR są w szczególny sposób promowane przez Komisję Europejską jako te, które zapewniają badaczom najlepsze warunki pracy i rozwoju. Instytucje z tym wyróżnieniem są także premiowanie podczas oceny przy pozyskiwaniu różnego rodzaju grantów.
   
  Inicjatorem i koordynatorem procesu starania się o to wyróżnienie było Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej. Proces aplikacji o logo HR Excellence in Research odbył się dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób z całej uczelni, w tym zespołu projektu strategicznego, powołanego wiosną 2016 roku. Należy podkreślić, że podstawą realizacji projektu strategicznego był wkład pracy ze strony licznej grupy pracowników naukowych, którzy wypełnili przygotowaną ankietę badawczą. Wyniki przeprowadzonej ankiety stanowiły bazę do opracowania diagnozy stanu aktualnego oraz koniecznych działań w zakresie warunków prowadzenia badań naukowych i rekrutacji pracowników naukowych w Politechnice Śląskiej. Stało się to podstawą pozytywnej oceny dokonanej przez Komisję Europejską.
   
  – Logo HR Excellence in Research uzyskane przez Politechnikę Śląską to efekt współpracy pomiędzy wieloma działami naszej uczelni i jej poszczególnymi pracownikami. Pokazuje to, jak ważna w tego typu projektach jest współpraca na rzecz wspólnego celu. Obecnie stoi przed nami realizacja strategicznych zadań, które wyznaczyliśmy sobie, aby to logo utrzymać. Mamy na to cztery lata. Sukces w tym względzie będzie możliwy tylko dzięki wspólnym działaniom – podkreśla prof. Krzysztof Wodarski, kierownik projektu strategicznego, którego celem było uzyskanie logo HR.

  Wiadomość utworzona: 15 stycznia 2017 21:31, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 16 stycznia 2017 08:26, wykonana przez: Paweł Doś
  16 stycznia 2017
  Delegacja z Politechniki Śląskiej w Chicago

  Przedstawiciele Politechniki Śląskiej – prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk oraz kierownik Biura Współpracy z Zagranicą dr Grzegorz Kłapyta odbyli w grudniu wizytę w Chicago.
   
  Delegaci z naszej uczelni spotkali się z władzami organizacji polonijnych – Polish Women in Business i Polish American Chamber of Commerce – oraz z wieloma przedsiębiorcami polskiego pochodzenia, z którymi dyskutowali o współpracy Politechniki Śląskiej z Polonią Amerykańską i jej zaangażowaniu w rozwój naszej uczelni.
   
  Prorektor prof. Marek Pawełczyk udzielił przy okazji wywiadu w dwóch stacjach radiowych oraz wystąpił w programie czołowej polonijnej telewizji Polvision. Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem pod tym linkiem.
   
  Prof. Marek Pawełczyk oraz dr Grzegorz Kłapyta odwiedzili również Illinois Institute of Technology. Rozmawiali tam z władzami School of Applied Technology oraz Armour College of Engineering o współpracy naukowej, a także o wymianie studentów, doktorantów i pracowników pomiędzy obiema uczelniami.
   
  Wizytę w USA naszych przedstawicieli zorganizowała prezes Anna Tukiendorf-Wilhite, w konsekwencji spotkania, jakie odbyło się na Politechnice Śląskiej na zaproszenie rektora prof. Arkadiusza Mężyka.

  Wiadomość utworzona: 14 stycznia 2017 17:05, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 16 stycznia 2017 08:24, wykonana przez: Paweł Doś
  13 stycznia 2017
  Naukowcy i studenci Politechniki Śląskiej skonstruowali wózek dla niepełnosprawnego psa!

  Cierpiąca na porażenie czterokończynowe suczka Agnes otrzymała wczoraj opracowany specjalnie dla niej przez naukowców i studentów z Wydziału Inżynierii Biomedycznej wózek inwalidzki. Dzięki niemu Agnes będzie mogła ponownie się poruszać!
  Agnes jest sparaliżowana czterokończynowo, cierpi na polineuropatię, czyli zapalenie wielomięśniowe, i nie potrafi poruszać się samodzielnie ani ustać na własnych łapach. Jest podopieczną Fundacji Węgielek, gdzie trafiła z objętych działaniami wojennymi terenów Ukrainy. Aby polepszyć komfort życia Agnes, naukowcy i studenci z Wydziału Inżynierii Biomedycznej podjęli się zadania zaprojektowania i skonstruowania przeznaczonego specjalnie dla niej wózka inwalidzkiego. Po kilku miesiącach pracy i dwóch przymiarkach wózek jest już gotowy i wczoraj został przekazany trzyletniej suczce.
  – Wózek został skonstruowany specjalnie dla Agnes z uwzględnieniem wszystkich jej wymiarów oraz jej sposobu poruszania się. Ma on za zadanie podtrzymywać ją od góry, odciążać kończyny i umożliwiać w miarę swobodne poruszanie się – tłumaczy prof. Robert Michnik z Katedry Biomechatroniki.
  Współpraca pomiędzy naszą uczelnią a Fundacją Węgielek rozpoczęła się podczas wakacji. Fundacja wysłała zapytanie w sprawie zaprojektowania specjalnego wózka dla Agnes do kilku uczelni technicznych. – W ciągu pięciu minut otrzymaliśmy wiadomość zwrotną z Politechniki Śląskiej, że są zainteresowani. Jesteśmy bardzo wdzięczni pracownikom i studentom uczelni, że zaangażowali się w temat i że dzięki temu Agnes będzie mogła się poruszać – podkreśla Agata Magiera z Fundacji Węgielek.
  Wózek został opracowany przez zespół z Katedry Biomechatroniki, w skład którego weszli: prof. Robert Michnik, dr inż. Kamil Joszko, dr inż. Agata Guzik-Kopyto oraz mgr inż. Maksymilian Śmiech wraz z kolegami ze Studenckiego Koła Naukowego Biokreatywni. Wykonaniem wózka zajęła się firma Rehatronics S.A.
  Gratulujemy!
   

  Wiadomość utworzona: 13 stycznia 2017 11:31, autor: Paweł Doś
  12 stycznia 2017
  Wspieramy Marcina! Charytatywny kabareton w „Mrowisku”

  Noworoczny kabareton charytatywny na Politechnice Śląskiej odbędzie się w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” przy ul. Pszczyńskiej 85 w Gliwicach 12 stycznia o godz. 18.00. Całkowity dochód z wydarzenia zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację Marcina Polaka – studenta Wydziału Budownictwa, który w wyniku wypadku podczas praktyk studenckich stracił nogę. Zachęcamy studentów i pracowników uczelni oraz wszystkie osoby chcące wesprzeć Marcina do udziału w wydarzeniu i niecodziennej licytacji towarzyszącej.
   
  Gwiazdą noworocznego kabaretonu będzie Formacja Chatelet. Obok doświadczonych kabareciarzy na scenie wystąpi grupa A propos, której każdy występ to pełna improwizacja. Zapowiada się zatem wieczór pełen niespodzianek i atrakcji. Udział w tegorocznym kabaretonie to również możliwość wylicytowania wielu ciekawych i nietuzinkowych przedmiotów, które na bieżąco pojawiają się na stronie internetowej wydarzenia. Bilety w formie cegiełek dostępne będą w dniu imprezy w „Mrowisku”. Całkowity dochód z ich sprzedaży, podobnie jak z licytacji, przekazany zostanie kosztowne leczenie i rehabilitację studenta Politechniki Śląskiej Marcina Polaka.

  Wiadomość utworzona: 12 stycznia 2017 11:45, autor: Paweł Doś
  11 stycznia 2017
  Spotkania z inspektorem Okręgowego Inspektoratu Pracy

  Spotkania z inspektorem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach adresowane do studentów i pracowników uczelni odbędą się na Politechnice Śląskiej 12 stycznia. Prelekcje organizowane są w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Zachęcamy do udziału.
   
  Spotkanie adresowane do studentów odbędzie się w sali 858 Wydziału Górnictwa i Geologii przy ul. Akademickiej 2 w Gliwicach (IV piętro) w godz. 8.30-10.00. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o obowiązujących przy zatrudnianiu przepisach prawa pracy, specyfice zatrudnienia pracowniczego w odróżnieniu od zatrudnienia na umowy cywilno-prawne oraz umowy o pracę tymczasową, a w szczególności w zakresie rodzajów umów, czasu pracy, wynagrodzenia oraz zagrożeń występujących w trakcie zatrudnienia.
   
  Czwartkowe spotkanie dla pracowników uczelni odbędzie się natomiast w godz. 12.00-13.30 w Biurze Karier Studenckich przy ul. Konarskiego 20, w pokoju 106. Celem spotkania jest propagowanie przepisów prawa pracy oraz psychologii pracy.

  Wiadomość utworzona: 11 stycznia 2017 14:53, autor: Agnieszka Moszczyńska
  12 stycznia 2017
  To oni STALe przełamują bariery!

  Troje studentów z Politechniki Śląskiej zostało nagrodzonych w konkursie „STALe przełamując bariery”. Za aktywną działalność na rzecz uczelni i społeczności lokalnych uzyskali stypendia ufundowane przez spółkę ArcelorMittal. Nagrody wręczył laureatom prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. inż. Tomasz Trawiński.
   
  Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu są: Angelika Mendakiewicz z Wydziału Transportu, Jakub Ostatkiewicz z Wydziału Mechanicznego Technologicznego, a także – drugi rok z rzędu – Magdalena Kolmaga z Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych.
   
  – Otrzymanie takiego stypendium to spore osiągnięcie. Sukcesy naszych studentów cieszą nas niezmiernie, to buduje nas wewnętrznie. Będziemy działać jeszcze intensywniej, żeby większa liczba studentów Politechniki Śląskiej osiągała tak wspaniałe sukcesy – podkreślał prorektor ds. studenckich i kształcenia podczas spotkania z laureatami.
   
  Konkurs „STALe przełamując bariery” jest skierowany do studentów niepełnosprawnych, którzy poświęcają swój czas nie tylko nauce, ale także działają aktywnie zarówno na uczelni, jak i poza nią. Nagrodą w konkursie organizowanym wspólnie przez ArcelorMittal i Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Śląskiej są stypendia o łącznej kwocie 20 tys. zł. Aby je zdobyć, uczestnicy musieli zaprezentować jury, w jaki sposób przejawia się ich zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnych lub uczelni. Wszyscy laureaci wykazali się na tym polu niezwykłymi osiągnięciami. Gratulujemy.

  Wiadomość utworzona: 11 stycznia 2017 08:11, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 12 stycznia 2017 08:22, wykonana przez: Paweł Doś
  9 stycznia 2017
  Konferencja Narodowego Kongresu Nauki

  Trwa rejestracja na konferencję „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”, która odbędzie się 26 i 27 stycznia w Katowicach. To czwarta z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, na którym we wrześniu 2017 roku zostaną przedyskutowane najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoją nauka i szkolnictwo wyższe.
  Podczas konferencji zostanie podsumowany obecny stan ścieżek kariery i rozwoju młodej kadry naukowej, zdiagnozowane zostaną zagrożenia, wskazane będą kierunki i przedstawione konkretne rozwiązania, także w obszarze legislacji. Dodatkowo zostanie przedstawiony stan ścieżek kariery akademickiej i rozwoju młodej kadry naukowej w wybranych krajach Unii Europejskiej, w tym dobre praktyki i rekomendacje prelegentów, które mogą stanowić punkt wyjścia dla rozwiązań wdrażanych w Polsce.
  Konferencja odbędzie się 26 stycznia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, natomiast 27 stycznia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny tutaj.
   
  Szczegółowe informacje na temat Narodowego Kongresu Nauki i konferencji programowych są dostępne na stronie www.nkn.gov.pl.

  Wiadomość utworzona: 9 stycznia 2017 15:11, autor: Paweł Doś
  6 stycznia 2017
  Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji dla prof. Marka Gzika

  W siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się 5 stycznia jubileuszowa, XXV gala Laurów Umiejętności i Kompetencji, zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Podczas uroczystości Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji 2016 w kategorii „Nauka i innowacyjność” otrzymał prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Platynowy laur prof. Gzik otrzymał m.in. za znaczący wkład w powołanie Katedry Biomechatroniki na pierwszym w Polsce i najmłodszym w strukturze Politechniki Śląskiej Wydziale Inżynierii Biomedycznej, bliską współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia, szeroko pojętą działalność społeczną, w tym pracę nad inżynierskim wspomaganiem diagnostyki, leczenia i rehabilitacji dzieci i dorosłych, wkład i zaangażowanie w rozwój województwa śląskiego poprzez pracę radnego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz przewodniczenie Komisji ds. Gospodarki i Innowacji. Laury Umiejętności i Kompetencji to coroczne wydarzenie, podczas którego – w wyrazie wdzięczności – wręczane są statuetki w dziedzinie gospodarczej, naukowej i kulturalnej. Historia Laurów sięga roku 1992 i jest jednocześnie historią Śląska, Polski i Europy oraz tych, którzy bezpośrednio wpłynęli na ich obecny kształt. – Celem Laurów Umiejętności i Kompetencji jest zwrócenie uwagi na autorytety – niezwykle potrzebne w dzisiejszych czasach. To również próba przypomnienia o uniwersalnych wartościach, poprzez osoby, w których działaniach można je odnaleźć – mówił podczas jubileuszowej gali Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz przewodniczący Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji. Więcej informacji i laurach znajduje się na stronie www.laury.rig.katowice.pl.

  Wiadomość utworzona: 6 stycznia 2017 23:33, autor: Paweł Doś
  11 stycznia 2017
  Starość Millenialsów, czyli miasto w 2060 roku

  Jak będą wyglądały miasta w 2060 roku? Czy nadal będą odpowiadać na nasze indywidualne potrzeby z perspektywy osoby starszej? Fundacja Laboratorium Architektury 60+ we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej zaprasza na cykl wykładów, konkurs i warsztaty, które mają na celu przybliżenie wiedzy dotyczącej projektowania dla starzejącego się społeczeństwa.
   
  Konkurs „Starość Millenialsów. Miasto 2060” jest skierowany do studentów kierunków architektonicznych i projektowych. Ma on zwrócić uwagę na to, o czym dziś nie myślimy. Architektura stała się bowiem barierą, która stwarza ograniczenia dla starzejącego się społeczeństwa, a w konsekwencji powoduje wykluczenie i izolację osób starszych. Biorąc pod uwagę fakt, że Polska jest najszybciej starzejącym się społeczeństwem europejskim i że za 30 lat co czwarty Polak będzie seniorem, już dziś powinniśmy myśleć o rozwiązaniach, które będą łamać stereotypy starości i oferować osobom starszym wysoką jakość życia w mieście 2060 roku.
   
  Oczekiwane są koncepcyjne projekty ulokowane w przestrzeni miasta 2060 w formie konstrukcji architektonicznych, mebli miejskich, identyfikacji graficznej, urządzeń, pojazdów itp. Nagrodzone zostaną najbardziej oryginalne, innowacyjne i spójne projekty odpowiadające na to wyzwanie. Do wygrania m.in. 1000 zł, udział w warsztatach i nagrody rzeczowe.
   
  Prace konkursowe nadsyłać można drogą e-mailową na adres konkurs@lab60plus.pl do 25 lutego do godz. 23:59.
   
  Elementem poprzedzającym złożenie prac konkursowych będzie cykl wykładów, które odbędą się na Wydziale Architektury przy ul. Strzody 10 w Gliwicach, w sali 015. Najbliższy wykład odbędzie się w środę, 11 stycznia.
  Więcej informacji znajduje się tutaj.

  Wiadomość utworzona: 4 stycznia 2017 08:33, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 11 stycznia 2017 09:35, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  30 grudnia 2016
  Weź udział w konkursie „Mój pomysł na biznes”!

  Ruszyła XIV edycja konkursu „Mój pomysł na biznes”. Zachęcamy zainteresowanych studentów i pracowników Politechniki Śląskiej do wzięcia udziału w rywalizacji i zaprezentowania swoich biznesplanów.
   
  Konkurs ma na celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród pracowników, studentów i absolwentów naszej uczelni. Pomysły mają nadawać się do wdrożenia, wykorzystywać przyjazne środowisku nowoczesne technologie i kreować nowe miejsca pracy. „Mój pomysł na biznes” jest skierowany głównie do osób indywidualnych i zespołów, których członkowie studiują lub pracują na Politechnice Śląskiej.
   
  W ostatniej edycji za najlepszy pomysł na biznes uznano projekt inteligentnej ławki zasilanej energią słoneczną, umożliwiającej ładowanie urządzeń mobilnych w miejscach publicznych za pomocą gniazd USB oraz ładowarek indukcyjnych. Projekt Nikoli Hehnel, Macieja Cebuli oraz Tomasza Ciszka zachwycił jurorów swoją innowacyjnością oraz proekologicznością. Inteligentna ławka cieszyła się również przez wiele tygodni niesłabnącym zainteresowaniem mediów z całej Polski.
   
  Wszyscy, którzy chcą powtórzyć sukces tegorocznych zwycięzców, mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w konkursie osobiście w Biurze Karier Studenckich, w budynku B Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 20, w pok. 106, lub przesłać zgłoszenie w wersji elektronicznej na adres kariera@polsl.pl.
  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie konkursu.
   
  Termin przyjmowania zgłoszeń mija 28 lutego.
   

  Wiadomość utworzona: 30 grudnia 2016 11:38, autor: Paweł Doś
  28 grudnia 2016
  Rektorskie granty przyznane
  Rozstrzygnięto konkurs projakościowy na rektorskie granty za wysoko punktowane publikacje lub udzielone patenty. W konkursie złożono 178 wniosków. Po zasięgnięciu opinii Rektorskiej Komisji ds. Grantów zostało przyznanych 30 grantów projakościowych I stopnia oraz 20 grantów projakościowych II stopnia.
   
  Najwięcej grantów I stopnia przyznano Wydziałowi Chemicznemu. Pracownicy naukowi wydziału zdobyli ich aż trzynaście. Na drugiej pozycji uplasował się Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki z liczbą siedmiu grantów. Po dwa granty I stopnia przyznano również wydziałom: Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Inżynierii Biomedycznej, Matematyki Stosowanej, a także Wydziałowi Mechanicznemu Technologicznemu i Instytutowi Fizyki.
  Z kolei najwięcej grantów II stopnia, czyli cztery, przyznano naukowcom z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Po trzy granty przyznano pracownikom wydziałów: Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Mechanicznego Technologicznego, a po dwa naukowcom z wydziałów: Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Organizacji i Zarządzania. Po jednym grancie II stopnia zdobyły wydziały: Budownictwa, Chemiczny, Elektryczny, Matematyki Stosowanej, Transportu oraz Instytut Fizyki.
  Listy laureatów konkursu na granty przedstawiamy poniżej.

  Granty I stopnia otrzymali:
   
  Dr hab. inż. Rafał Babilas, Wydział Mechaniczny Technologiczny
  Dr inż. Paweł Badura, Wydział Inżynierii Biomedycznej
  Dr inż. Marcin Basiaga, Wydział Inżynierii Biomedycznej
  Dr hab. inż. Tomasz Błachowicz, prof. nzw. w Pol Śl., Instytut Fizyki CND
  Dr hab. inż. Anna Chrobok, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Chemiczny
  Dr inż. Przemysław Data, Wydział Chemiczny
  Dr hab. inż. Ewa Felis, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  Dr inż. Paweł Gładysz, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  Dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, Wydział Matematyki Stosowanej
  Mgr inż. Tomasz Jarosz, Wydział Chemiczny
  Dr hab. inż. Andriy Katunin, Wydział Mechaniczny Technologiczny
  Dr inż. Alicja Kazek-Kęsik, Wydział Chemiczny
  Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  Dr inż. Tomasz Krawczyk, Wydział Chemiczny
  Dr inż. Katarzyna Krukiewicz, Wydział Chemiczny
  Dr inż. Maciej Krzywiecki, Instytut Fizyki CND
  Dr inż. Przemysław Ledwoń, Wydział Chemiczny
  Dr inż. Marcin Lemanowicz, Wydział Chemiczny
  Prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski, Wydział Chemiczny
  Dr hab. inż. Dorota Neugebauer, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Chemiczny
  Mgr inż. Michał Palacz, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  Prof. dr hab. inż. Joanna Polańska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
  Dr inż. Mariola Rajca, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  Dr inż. Aleksandra Rybak, Wydział Chemiczny
  Dr inż. Krzysztof Simiński, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
  Dr hab. inż. Wojciech Simka, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Chemiczny
  Dr hab. inż. Damian Słota, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Matematyki Stosowanej
  Dr hab. inż. Jacek Smołka, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  Mgr inż. Maciej Sowa, Wydział Chemiczny
  Dr hab. inż. Wojciech Stanek, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
   
  Granty II stopnia otrzymali:
   
  Dr inż. Jolanta Baran, Wydział Organizacji i Zarządzania
  Dr hab. inż. Sławomir Boncel, Wydział Chemiczny
  Dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Organizacji i Zarządzania
  Dr hab. inż. Tomasz Figlus, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Transportu
  Dr hab. inż. Sławomir Golak, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
  Dr hab. inż. Adam Grajcar, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Mechaniczny Technologiczny
  Dr inż. Katarzyna Harężlak, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
  Dr hab. inż. Paweł Karasiński, Wydział Elektryczny
  Dr hab. inż. Barbara Klemczak, prof. nzw. w Pol. Śl, Wydział Budownictwa
  Dr inż. Mateusz Kozioł, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
  Dr inż. Michał Niezabitowski, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
  Dr inż. Wirginia Pilarczyk, Wydział Mechaniczny Technologiczny
  Dr inż. Adam Popowicz, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
  Dr hab. inż. Leszek Remiorz, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  Dr inż. Barbara Sensuła, Instytut Fizyki CND
  Dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
  Dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Mechaniczny Technologiczny
  Dr hab. inż. Sebastian Werle, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  Dr inż. Marcin Woźniak, Wydział Matematyki Stosowanej
  Dr hab. Piotr Zawadzki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

  Wiadomość utworzona: 28 grudnia 2016 13:59, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 28 grudnia 2016 14:00, wykonana przez: Paweł Doś
  23 grudnia 2016
  Politechniczny bolid w Australii

  Skonstruowany przez studentów z koła naukowego Silesia Automotive bolid wystartował w zawodach Formula Student w Australii. Politechniczny „Chachor” w klasyfikacjach bolidów spalinowych i generalnej zajął kolejno 9. i 14. miejsce. Zawody odbywały się od 8 do 11 grudnia na torze Calder Park w australijskim Melbourne. Łącznie w rywalizacji wzięły udział 32 drużyny z całego świata.
  Już drugiego dnia zawodów, po zebraniu kompletu naklejek inspekcyjnych, nasi studenci uzyskali przepustkę do startu w konkurencjach dynamicznych oraz w głównym wyścigu Endurance. Jedna naklejka oznaczała jeden zaliczony test. „Chachor” musiał przejść cztery testy: inspekcję techniczną, test hamowania, test bolidu na pochylni oraz sprawdzian głośności. Studenci przedstawili także sędziom kosztorys, biznesplan oraz design.
  Trzeci dzień okazał się pechowy dla naszej drużyny, ponieważ pojawiły się problemy z zawieszeniem bolidu. Uniemożliwiło to start w kilku konkurencjach dynamicznych: Acceleration, czyli teście przyspieszenia, oraz Skidpadzie, czyli jeździe pojazdem po ósemce. Pod koniec dnia udało się naprawić usterkę i studenci wystartowali w Autocrossie, czyli eliminacjach do głównego wyścigu. Jednak nie ukończyli jazdy z powodu awarii układu napędowego. Udział w głównym wyścigu Endurance stanął więc pod znakiem zapytania. Ale nasi studenci nie poddali się. – Jednego byliśmy pewni. Walczymy do końca. W naszym boksie wspólnie przeanalizowaliśmy problem, z jakim przyszło nam się zmierzyć. Rozdzieliliśmy pomiędzy siebie zadania i zaczęliśmy działać. Dzięki pracy zespołowej i zdobytym doświadczeniom podczas trwania całego projektu, w niedzielę około godziny 15.00 wystartowaliśmy w głównym wyścigu, który z powodzeniem ukończyliśmy – relacjonują członkowie politechnicznej drużyny.
  Ostatecznie w rywalizacji z najlepszymi zespołami uczelni technicznych z całego świata „Chachor” zajął 9. miejsce w kategorii pojazdów spalinowych oraz 14. w klasyfikacji generalnej.
  Gratulujemy!

  Wiadomość utworzona: 23 grudnia 2016 09:24, autor: Paweł Doś
  22 grudnia 2016
  Program Corporate Readiness Certificate już po raz czwarty

  Ruszyła już czwarta edycja programu Corporate Readiness Certificate, realizowanego we współpracy pomiędzy Politechniką Śląską a firmami IBM i ING Services Polska. Nowa edycja została zainaugurowana w ubiegłym tygodniu. Koordynatorem programu jest Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej.
   
  Podczas spotkania inauguracyjnego rektor prof. Arkadiusz Mężyk podsumował poprzednie trzy edycje realizowane na naszej uczelni oraz podkreślił wzrost zainteresowania programem wśród studentów Politechniki Śląskiej. Przedstawiciele firm podkreślali natomiast korzyści, jakie niesie możliwość przygotowania studentów w zakresie umiejętności wymaganych na polskim i międzynarodowym rynku IT.
  Celem Corporate Readiness Certificate jest stworzenie we współpracy z uczelniami spójnego programu nauczania, który najzdolniejszym i najbardziej aktywnym studentom umożliwi szybszy rozwój, zdobycie przedmiotowej wiedzy praktycznej, a także wykształci umiejętności funkcjonowania w złożonym, nowoczesnym środowisku biznesowym.
  Program adresowany jest do studentów ostatnich lat studiów technicznych, informatycznych lub informatyczno-ekonomicznych Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego. Zakwalifikowani uczestnicy biorą udział w bezpłatnych zajęciach, wykładach i laboratoriach organizowanych w macierzystych uczelniach, a także w siedzibach partnerów programu.
   
  Udział w Corporate Readiness Certificate kończy egzamin. Korzyści z uczestnictwa w programie to m.in. uzyskanie prestiżowego certyfikatu, rozpoznawalnego w środowisku biznesowym, zdobycie przedmiotowej wiedzy praktycznej, która nie jest dostępna na rynku, a także wykształcenie umiejętności funkcjonowania w złożonym, nowoczesnym środowisku biznesowym. Na najlepszych czekają też płatne staże i praktyki.

  Wiadomość utworzona: 22 grudnia 2016 13:11, autor: Agnieszka Moszczyńska
  22 grudnia 2016
  Profesor Ewa Majchrzak w Radzie NCN

  Profesor Ewa Majchrzak z Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydziału Mechanicznego Technologicznego została powołana na członka Rady Narodowego Centrum Nauki. Gratulujemy.
   
  Do Rady Narodowego Centrum Nauki zespół identyfikujący wskazał dwunastu nowych naukowców z całej Polski. W gronie liczącym łącznie 24 wybitnych pracowników naukowych reprezentujących różne dyscypliny nauki znalazła się prof. Ewa Majchrzak z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Do obowiązków Rady należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych oraz warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawcze, a także ustalanie wysokości środków na nie przeznaczonych oraz ogłaszanie konkursów. Powołania na członka Rady NCN pogratulował prof. Majchrzak m.in. rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, który na swoim profilu na Facebooku napisał: „Gratuluję serdecznie Pani Profesor Ewie Majchrzak zaszczytnej i niezwykle prestiżowej nominacji do Rady Narodowego Centrum Nauki. To kolejna prestiżowa nominacja dla nauczyciela akademickiego Politechniki Śląskiej, ale przede wszystkim docenienie osiągnięć naukowych i organizacyjnych Pani Profesor. Życzę sukcesów i wytrwałości w pełnieniu tej niełatwej funkcji”.
   
  Profesor Ewa Majchrzak otrzymała nominację na członka Rady NCN z rąk ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Będzie piastować powierzoną jej funkcję przez najbliższe cztery lata.
   
  Pani profesor jest absolwentką Wydziału Matematyczno-Fizycznego naszej uczelni, a obecnie pracuje na stanowisku dyrektora Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Profesor Majchrzak, która wielokrotnie kierowała pracami lub była członkiem zespołu ekspertów panelu ST8 przy Narodowym Centrum Nauki, jest członkiem Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk i przewodniczącą Sekcji Biomechaniki KM PAN.

  Wiadomość utworzona: 22 grudnia 2016 07:51, autor: Agnieszka Moszczyńska
  21 grudnia 2016
  Nowy rozdział owocnej współpracy z Rafako

  Przedstawiciele Politechniki Śląskiej oraz Rafako S.A. spotkali się 14 grudnia w Raciborzu, aby podsumować dotychczasową współpracę uczelni i spółki, a także określić plany na dalszą działalność.
   
  W pierwszej części spotkania, która odbyła się w siedzibie zarządu firmy, ze strony Politechniki Śląskiej uczestniczył prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz, a ze strony Rafako wiceprezes zarządu Krzysztof Burek oraz dyrektor ds. badań i rozwoju Witold Rożnowski.

  Podczas spotkania prof. Janusz Kotowicz podziękował za współpracę w latach 2010-2015 w realizacji projektu strategicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. Jednocześnie dyskutowano udział Politechniki Śląskiej w projekcie sektorowym z energetyki, o który firma Rafako będzie występowała do NCBiR-u. Strony wyraziły zdecydowaną wolę wspólnej realizacji takiego projektu. Rozmawiano także na temat organizacji kolejnej, największej w Europie, Międzynarodowej Konferencji Kotłowej, a także poruszono kwestię współpracy Rafako z kołami naukowymi oraz w zakresie prowadzenia kursów i studiów podyplomowych.
  Prof. Janusz Kotowicz w imieniu rektora prof. Arkadiusza Mężyka wręczył zaproszenie dla prezes zarządu Rafako Agnieszki Wasilewskiej-Semail do uczestnictwa w Radzie Społecznej Politechniki Śląskiej.

  Druga część spotkania odbyła się w pałacyku myśliwskim, znajdującym się na terenie fabryki Rafako. Była ona związana z zakończeniem kursów dokształcających dla pracowników firmy. Zajęcia były prowadzone na Wydziale Organizacji i Zarządzania, dlatego też w spotkaniu wzięli udział dziekan prof. Krzysztof Wodarski oraz kierownik kursu „Zarządzanie projektem” dr inż. Seweryn Tchórzewski. Kurs „Technologie energetyczne i projektowe”, kierowany przez doc. Franciszka Gramatykę, był natomiast prowadzony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.
   
  Wywiady z uczestnikami spotkania w siedzibie spółki Rafako zamieściła Raciborska Telewizja Kablowa.

  Wiadomość utworzona: 21 grudnia 2016 11:10, autor: Agnieszka Moszczyńska
  20 grudnia 2016
  JSW nowym partnerem Politechniki Śląskiej

  Politechnika Śląska oraz Jastrzębska Spółka Węglowa rozpoczęły współpracę w zakresie organizacji praktyk górniczych dla studentów Wydziału Górnictwa i Geologii. List intencyjny został podpisany we wtorek, 20 grudnia, w rektoracie uczelni.
   
  Ze strony Politechniki Śląskiej porozumienie sygnowali rektor prof. Arkadiusz Mężyk i dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii prof. Franciszek Plewa, a ze strony Jastrzębskiej Spółki Węglowej prezes zarządu Tomasz Gawlik oraz zastępca prezesa zarządu ds. technicznych Józef Pawlinów.

  Celem podpisanego listu intencyjnego jest przede wszystkim okresowe zatrudnianie w JSW na czas wakacji i w czasie roku akademickiego studentów naszej uczelni, a tym samym dobre przygotowanie kadr dla górnictwa podziemnego. – Współpraca z przemysłem wydobywczym to dla Wydziału Górnictwa i Geologii niezwykle ważna inicjatywa, ponieważ pokazuje, że kształcenie specjalistów w zakresie górnictwa jest potrzebne oraz że jest szansa na zatrudnienie. To niezwykle istotna wiadomość, tym bardziej, że ostatnie lata nie sprzyjały promowaniu kształcenia na kierunkach górniczych. Myślę, że podpisanie listu intencyjnego będzie przełamaniem tych niekorzystnych tendencji – mówił prof. Arkadiusz Mężyk. Rektor dodał również, że optymalnym rozwiązaniem byłoby utworzenie studiów dualnych, które pokazałyby kandydatom, że jest realna szansa na przyszłą pracę zawodową.
   
  Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej zapewnił natomiast, że to dopiero początek wspólnej drogi i ma nadzieję, że współpraca między uczelnią a spółką będzie bardzo ścisła. – Jako zarządowi zależy nam na rozwoju, a rozwój to przede wszystkim ludzie. Bez ludzi, bez dobrych fachowców nie ma szans na osiągnięcie tego, co zamierzamy w najbliższej przyszłości. Będziemy szukać i wyławiać najlepszych studentów, będziemy dawać im szansę i liczymy na to, że w przyszłości będą oni naszymi bardzo dobrymi pracownikami – podkreślał Tomasz Gawlik.
   
  List intencyjny został zawarty na czas nieokreślony.

  Wiadomość utworzona: 20 grudnia 2016 14:33, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 20 grudnia 2016 14:36, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  20 grudnia 2016
  Strategia Politechniki Śląskiej na lata 2016-2020 przyjęta

  Podczas ostatniego posiedzenia Senatu Politechniki Śląskiej, które odbyło się 19 grudnia, przyjęto uchwałą Strategię Politechniki Śląskiej na lata 2016-2020. Poniżej przedstawiamy zawarte w strategii misję, wizję i wartości naszej uczelni.
   
  Misja Politechniki Śląskiej:
  Politechnika Śląska, jako prestiżowy, europejski uniwersytet techniczny, prowadzi innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, kształci wysoko wykwalifikowane kadry na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywnie wpływa na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Uczelnia, przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji, jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej.
   
  Wizja Politechniki Śląskiej w 2020 roku:
  Politechnika Śląska to kierujący się poszanowaniem uniwersalnych wartości i tradycji akademickich, nowoczesny, rozpoznawalny, europejski uniwersytet techniczny, znajdujący się w ścisłej czołówce polskich uczelni technicznych, przygotowujący elity społeczeństwa, wspierający dynamiczny rozwój gospodarki w duchu wartości etycznych, najwyższej jakości badań naukowych i kształcenia.
  Wysoką pozycję i prestiż buduje przez samodoskonalenie w atmosferze partnerskiej współpracy pracowników, doktorantów, studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, która sprzyja kreatywności, innowacyjności i transferowi technologii.
   
  Wartości Politechniki Śląskiej:
  Politechnika Śląska, uczestnicząc w rozwoju nauki, techniki i kultury, kształtuje w swej społeczności postawy patriotyzmu, obywatelskiej odpowiedzialności, społecznej aktywności, wzajemnego szacunku, tolerancji, uczciwości i sprawiedliwości oraz propaguje dobre obyczaje w nauce. Na Uczelni, zgodnie z zasadą wolności nauki, respektowana jest różnorodność kierunków naukowych, przy poszanowaniu odrębności światopoglądowych.

  Wiadomość utworzona: 20 grudnia 2016 10:11, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 20 grudnia 2016 12:43, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  19 grudnia 2016
  Bohaterscy studenci nagrodzeni przez rektora

  Dziewięciu studentów, którzy w ostatnich miesiącach wykazali się niezwykłą odwagą i udzielili pomocy dwóm znajdującym się w sytuacjach zagrożenia kobietom, wzięło udział w dzisiejszym posiedzeniu Senatu Politechniki Śląskiej. Dzielni studenci odebrali gratulacje z rąk rektora Politechniki Śląskiej oraz członków Senatu. Za wykazanie obywatelskiej postawy rektor postanowił przyznać im również nagrody specjalne.
   
  Studenci Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Michał Szopa i Tomasz Hluzow oraz studiujący na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej Łukasz Turek pomogli 84-letniej kobiecie, która podczas wakacji została napadnięta i okradziona w centrum Gliwic. Dzielni studenci, którzy byli świadkami tego wydarzenia, ruszyli w pogoń za sprawcą, którego ostatecznie schwytali i oddali w ręce policji. Poruszona postawą naszych studentów kobieta napisała w tej sprawie list do rektora Politechniki Śląskiej, przekazując dla nich podziękowania oraz prosząc o nagrodzenie osób, które okazały jej wielką pomoc w tej dramatycznej sytuacji.
   
  Z kolei w nocy 25 listopada sześciu studentów Wydziału Elektrycznego – Michał Częczek, Kamil Kubicki, Dawid Nowak, Łukasz Szydło, Jakub Dudys i Marcin Spannbauer – uratowało zdrowie i życie wzywającej pomocy starszej osobie. Studenci, słysząc wołanie ze znajdujących się w sąsiedztwie akademików ogródków działkowych, bez zastanowienia ruszyli z pomocą. Odnaleźli znajdującą się tam chorą, przemarzniętą kobietę i niezwłocznie zorganizowali akcję ratunkową. Cały czas monitorowali też funkcje życiowe poszkodowanej i zebrali wywiad medyczny, który przekazali przybyłemu na miejsce zespołowi pogotowania ratunkowego.
   
  – Gratuluję obywatelskiej postawy i odwagi, jakie wykazali Panowie, niosąc pomoc bezbronnym, będącym w potrzebie osobom. Podejmując akcję ratunkową, zademonstrowaliście olbrzymie zaangażowanie i bezinteresowność. Fakt, że na naszej uczelni studiują młodzi ludzie, którzy kierują się w życiu najwyższymi wartościami, jest dla nas, jako społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej, powodem do wielkiej dumy i satysfakcji – podkreślił prof. Arkadiusz Mężyk. Rektor Politechniki Śląskiej dodał, że serdeczne gratulacje należą się także rodzicom, którzy bez wątpienia mogą być dumni ze swoich synów.

  Wiadomość utworzona: 19 grudnia 2016 12:22, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 19 grudnia 2016 12:28, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  16 grudnia 2016
  200-lecie Politechniki Lwowskiej

  Na początku grudnia odbyły się we Lwowie uroczyste obchody z okazji 200-lecia założenia Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”. Podczas tego wydarzenia Politechnikę Śląską reprezentowali: prof. Janusz Kotowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz prof. Wojciech Zieliński, rektor Politechniki Śląskiej w latach 2002-2008 i doktor honoris causa Politechniki Lwowskiej. Obchody rozpoczęły się od spotkania rektora Politechniki Lwowskiej prof. Jurija Bobalo z władzami dziesięciu polskich uczelni. Prorektor prof. Janusz Kotowicz przekazał prof. Bobalo list gratulacyjny oraz obraz przedstawiający fragment Gliwic z zabytkowymi obiektami Politechniki Śląskiej. W imieniu rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka zostały doręczone list intencyjny dotyczący podpisania porozumienia o współpracy między politechnikami: śląską i lwowską oraz zaproszenie do złożenia wizyty przedstawicieli Politechniki Lwowskiej na naszej uczelni. O zakresie współpracy międzynarodowej prof. Janusz Kotowicz i prof. Wojciech Zieliński dyskutowali także z przedstawicielami innych uczelni ukraińskich: Narodowego Uniwersytetu Górniczego, Lutskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego.

  Wiadomość utworzona: 16 grudnia 2016 20:54, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 16 grudnia 2016 20:55, wykonana przez: Paweł Doś
  15 grudnia 2016
  Minister nagrodził wybitne osiągnięcia studentów

  Ośmiu studentów Politechniki Śląskiej otrzymało stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Nagrodzeni otrzymają jednorazowo 15 tys. zł. Gratulujemy.

  Minister nauki i szkolnictwa wyższego postanowił uhonorować wybitne osiągniecia 709 studentów z całej Polski, przyznając im stypendium na rok akademicki 2016/2017. Wśród nagrodzonych znalazło się ośmiu studentów Politechniki Śląskiej: studentka matematyki Alicja Wróbel i studiujący na tym samym kierunku Dawid Połap, Jakub Bodys studiujący energetykę, studenci mechaniki i budowy maszyn Ryszard Buchalik i Daniel Buczkowski, a także Damian Migas z inżynierii materiałowej, Grzegorz Mrukwa z automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji, informatyki oraz Grzegorz Zieliński z automatyki i robotyki.

  Łącznie minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin otrzymał od rektorów polskich uczelni 1230 wniosków o przyznanie studentom stypendium za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Nadesłane zgłoszenia oceniał specjalnie w tym celu powołany zespół, w skład którego weszło 24 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę. Wnioski oceniano metodą punktową, gdzie punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie. Ostatecznie stypendia otrzymało 709 studentów, którzy w skali od 0 do 100 punktów uzyskali co najmniej 10 punktów. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

  Wiadomość utworzona: 15 grudnia 2016 14:39, autor: Agnieszka Moszczyńska
  15 grudnia 2016
  Rektor Mężyk liderem zmian!

  Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk zwyciężył w plebiscycie Lider Zmian 2016, organizowanym przez katowicki oddział „Gazety Wyborczej”. Rektor odebrał nagrodę podczas gali, która odbyła się 14 grudnia w katowickim kinoteatrze Rialto.

  – Przyznany tytuł Lidera Zmian jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. To ogromny zaszczyt, ale również zobowiązanie, ponieważ tytuł został przyznany w drodze plebiscytu. Dziękuję za wszystkie oddane głosy. Jestem przekonany, że w dużej mierze wynik plebiscytu wynika z silnej pozycji i dobrego wizerunku Politechniki Śląskiej. Dołożę wszelkich starań, aby pozycję uczelni stale wzmacniać, oraz tworzyć jak najlepszy klimat do funkcjonowania społeczności akademickiej – mówił prof. Arkadiusz Mężyk.

  W plebiscycie Lider Zmian czytelnicy „Gazety Wyborczej” nagrodzili osoby, które zmieniają naszą rzeczywistość. Zarówno czytelnicy, jak i internauci oddawali swoje głosy na kandydatów nominowanych wcześniej przez kapitułę, złożoną z ludzi śląskiego biznesu, nauki i kultury, którzy wskazali swoich faworytów w pięciu kategoriach: biznes, nowe technologie, kultura/sztuka/design, nauka oraz społeczeństwo/miasto/przestrzeń. Spośród siódemki nominowanej do tytułu Lidera Zmian 2016 zwyciężył prof. Arkadiusz Mężyk, którego kandydaturę do udziału w plebiscycie zgłosił Piotr Wojaczek prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zdaniem prezesa KSSE prof. Arkadiusz Mężyk, mimo że piastuje stanowisko rektora Politechniki Śląskiej zaledwie od kilku miesięcy, „już dał się poznać jako osoba, która chce zmienić podejście uczelni do współpracy z branżą przemysłową, więc jak najbardziej zasługuje na tytuł Lidera Zmian 2016”.

  Wiadomość utworzona: 15 grudnia 2016 08:59, autor: Agnieszka Moszczyńska
  14 grudnia 2016
  Nagrody ministra dla naukowców Politechniki Śląskiej

  Profesor Andrzej Karbownik i dr hab. inż. Monika Kwoka z Politechniki Śląskiej otrzymali Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Serdecznie gratulujemy.
   
  Profesor Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej w latach 2008-2016, otrzymał indywidualną Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za osiągnięcia organizacyjne podejmowane na rzecz Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2015/2016. Nagroda przyznana została z inicjatywy własnej ministra.
   
  Doktor hab. inż. Monika Kwoka, prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, otrzymała z kolei Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za dotychczasowe osiągnięcia naukowe. Obojgu nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
   

  Wiadomość utworzona: 14 grudnia 2016 08:01, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 14 grudnia 2016 09:31, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  13 grudnia 2016
  Nie ma techniki… bez matematyki – wykłady otwarte dla młodzieży

  Politechnika Śląska rozpoczyna cykl spotkań popularyzujących naukę dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „Nie ma techniki… bez matematyki”. Składające się z dwóch części spotkania – prezentacji tematu związanego z matematyką i wykładu powiązanego z naukami technicznym – odbywać się będą na wybranych wydziałach Politechniki Śląskiej. Pierwsze spotkanie już w najbliższą środę, 14 grudnia, o godz. 9.00. Zachęcamy do udziału.
   
  Wykład inaugurujący cykl „Nie ma techniki… bez matematyki” odbędzie się 14 grudnia w auli 300 Wydziału Górnictwa i Geologii przy ul. Akademickiej 2 w Gliwicach. Zapraszamy na godz. 9.00 na prelekcję pt. „Wygra Polska czy Brazylia?, czyli o tym jak zwięźle zapisywać informacje”, którą wygłosi dr inż. Witold Tomaszewski. Chwilę później, o 10.00, spotkanie z dr. inż. Pawłem Sikorą, który opowie o zastosowaniu satelitarnych technik pomiarowych, czyli o coraz bardziej popularnych pomiarach GNSS.
   
  Kolejne spotkanie popularno-naukowe na Politechnice Śląskiej już 11 stycznia. Tym razem uczniowie spotkają się na Wydziale Chemicznym przy ul. Strzody 9 w Gliwicach. O 9.00 w sali nr 1 o „Prostych (?) problemach matematycznych” opowiadać będzie mgr inż. Bartłomiej Pawlik. Godzinę później, o 10.00, dowiemy się, jaką rolę w chemii odgrywa matematyka... Zagadania związane z mikroskopią elektronową przybliży młodzieży dr hab. inż. Przemysław Borys.
   
  Drugie zaplanowane na styczeń spotkanie odbędzie się w KATOWICACH na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii przy ul. Krasińskiego 8. W piątek, 13 stycznia, o godz. 10.00 spotykamy się w sali nr 176 na wykładzie pt. „Słowo o dedukcji” dr. inż. Marka Balcera. Podczas kolejnej prelekcji, którą wygłosi dr. inż. Jakub Wieczorek, dowiemy się natomiast, co tak naprawdę daje nam inżynieria materiałowa.
   
  Wszystkie spotkania adresowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i mają charakter otwarty. W związku z ograniczoną liczba miejsc, prosimy jednak o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału pod nr. tel. 32 237 19 69 w godz. 7.00-15.00 lub mailowo pod adresem: promocja@polsl.pl. Zapraszamy.

  Wiadomość utworzona: 13 grudnia 2016 08:28, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 13 grudnia 2016 11:59, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  12 grudnia 2016
  Zmarła Bożena Magdziarz

  W czwartek, 8 grudnia, zmarła Bożena Magdziarz, długoletnia pracownica Politechniki Śląskiej.
   
  Bożena Magdziarz przez 32 lata była cenioną pracownicą Działu Spraw Studenckich i Kształcenia. Zapisała się w naszej pamięci jako osoba niezwykle życzliwa, serdeczna i zawsze służąca pomocą.
   
  Msza święta w intencji zmarłej odbędzie się w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Daszyńskiego 2 w Gliwicach 14 grudnia o godz. 10.00. Uroczystości pogrzebowe odbędą się bezpośrednio po ceremonii, o 11.00, na gliwickim Cmentarzu Centralnym.

  Wiadomość utworzona: 12 grudnia 2016 14:49, autor: Agnieszka Moszczyńska
  12 grudnia 2016
  Prof. Tadeusz Chmielniak członkiem rzeczywistym PAN

  Profesor Tadeusz Chmielniak z Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląskiej został wybrany na członka rzeczywistego PAN. Gratulujemy powierzenia Panu Profesorowi tej zaszczytnej godności.
   
  Wybory na nowych członków Polskiej Akademii Nauk, zarówno rzeczywistych, jak i korespondencyjnych, dokonywane są zwykle co cztery lata. Wybór na członka rzeczywistego to dla członków akademii przejście na najwyższy poziom dostojeństwa. W głosowaniu przeprowadzonym podczas ostatniego zgromadzenia ogólnego PAN członkami rzeczywistymi zostało 28 uczonych. W gronie naukowców, którzy dostąpili tego zaszczytu znalazł się prof. Tadeusz Chmielniak, który od 2007 r. był członkiem korespondentem PAN, a od teraz wspierać będzie wydział nauk technicznych akademii jako członek rzeczywisty.
   
  Zainteresowania badawcze prof. Tadeusza Chmielniaka skupiają się na technologiach energetycznych nowej generacji, procesach konwersji energii w przepływach, przepływach transonicznych z przemianami fazowym oraz maszynach i urządzeniach energetycznych. Zagadnienia te znalazły wyraz w wielu wysoko ocenianych monografiach, książkach i podręcznikach, których profesor jest autorem lub współautorem, a także w ponad 300 publikacjach jego autorstwa. Jednym z najnowszych obszarów aktywności naukowej prof. Chmielniaka są teoretyczne i eksperymentalne badania ogniw paliwowych. Z jego inicjatywy powstało m.in. laboratorium wyposażone w nowoczesne ogniwo PEM.
   
  Istotną cechą działalności profesora jest dążenie do rozwijania współpracy międzynarodowej i stymulowanie, wynikającego z tej współpracy transferu wiedzy. Jest niestrudzonym animatorem i rzeczywistym integratorem krajowego życia naukowego w takich dyscyplinach, jak mechanika, technika cieplna i energetyka.
   
  Wyrazem uznania środowiska naukowego dla osiągnięć prof. Tadeusza Chmielniaka było nadanie mu godności doktora honoris causa przez Politechnikę Śląską i Politechnikę Częstochowską. Za swoje nieprzeciętne osiągnięcia zarówno naukowe, dydaktyczne, jak i organizacyjne, otrzymał liczne nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, w tym m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Buławę Energetyków, Laur Białego Tygrysa, a także Czarny Diament. Prof. Tadeusz Chmielniak pełnił szereg zaszczytnych funkcji. Był m.in. rektorem Politechniki Śląskiej (1987-1990), dziekanem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (1975-1981), dyrektorem Instytutu Maszyn i Urządzeń (1982-2010), a także członkiem zarządu European Research Community On Flow, Turbulence And Combustion ERCOFTAC (2002-2007) i członkiem Zespołu T10 (2000–04) w Komitecie Badań Naukowych. Od 2008 r. prof. Chmielniak jest członkiem Zespołu Odwoławczego Rady Nauki. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi powierzenia zaszczytnej godności członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.

  Wiadomość utworzona: 12 grudnia 2016 12:36, autor: Agnieszka Moszczyńska
  12 grudnia 2016
  Czwarta najbardziej prodoktorancka uczelnia w Polsce!

  Politechnika Śląska otrzymała wyróżnienie w rankingu TOP10 najbardziej prodoktoranckich uczelni w Polsce. Nagrodę w dziewiątej edycji konkursu PRODOK 2016 wręczono podczas uroczystej gali, która odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie.
   
  PRODOK to konkurs organizowany przez Krajową Reprezentację Doktorantów, którego celem jest promocja dobrych praktyk na studiach doktoranckich i wyróżnianie uczelni stwarzających doktorantom najlepsze warunki studiowania. Do tegorocznej edycji zgłoszono 31 uczelni z całej Polski, które zostały ocenione przez kapituły konkursu PRODOK – doktorancką i profesorką – według kilkunastu kategorii. Ocenie poddano m.in. proces rekrutacji na studia doktoranckie, organizację studiów III stopnia, lektoraty, obciążenia dydaktyczne, stypendia naukowe, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów i pomoc prawną dla nich, a także obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych gremiach, warunki funkcjonowania samorządu doktorantów oraz regulację kwestii dotyczących doktorantów w orzeczoną niepełnosprawnością.
   
  Utworzona przez doktorancką kapitułę lista rankingowa została zatwierdzona przez kapitułę profesorską podczas posiedzenia, w którym uczestniczyli przedstawiciele Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, KRASP-u, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów – w tej roli członkini zarządu KRD mgr inż. Magdalena Zorychta z Politechniki Śląskiej, która sprawowała funkcję sekretarza kapituły. Ostatecznie na podium najbardziej prodoktoranckich uczelni w Polsce znalazło się aż pięć szkół wyższych, które uzyskały trzy najwyższe noty:
  • I miejsce: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach – 116 punktów
  • II miejsce: Politechnika Opolska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 115 punktów
  • III miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 112 punktów.

  Kapituła postanowiła przyznać także wyróżnienia „TOP10” łącznie 11 uczelniom, które uzyskały tylko niewiele niższe noty od liderów zestawienia. Wśród nich znalazły się:

  • IV miejsce: Politechnika Śląska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie – 110 punktów
  • V miejsce: Politechnika Warszawska – 109 punktów
  • VI miejsce: Politechnika Gdańska – 107 punktów
  • VII miejsce: AWF w Warszawie, Uniwersytety Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytety Medyczny w Warszawie i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 105 punktów
  • VIII miejsce: Politechnika Wrocławska – 104 punkty
  • IX miejsce: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – 103 punkty
  • X miejsce: AWF w Poznaniu – 102 punkty.

  W imieniu Politechniki Śląskiej nagrodę odebrali prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. inż. Tomasz Trawiński wraz z przedstawicielkami Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów – mgr inż. Anną Kiljan (na zdjęciu) i mgr inż. Magdaleną Zorychtą. Podczas uroczystej gali uhonorowano także najbardziej prodoktoranckie instytuty Polskiej Akademii Nauk, przyznając im nagrody PROPAN. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

  Wiadomość utworzona: 12 grudnia 2016 09:19, autor: Agnieszka Moszczyńska
  9 grudnia 2016
  Prof. Andrzej Karbownik członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

  Profesor Andrzej Karbownik został powołany na członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dyrektor Instytutu Zarządzania, Administracji i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej będzie piastował powierzoną przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego zaszczytną funkcję przez najbliższe cztery lata. Serdecznie gratulujemy.
   
  Połowa składu członkowskiego Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podlega wymianie co dwa lata. Zgodnie z obowiązującą ustawą minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powołał więc 15 nowych członków rady na okres od 30 listopada br. do 29 listopada 2020 r. W jej składzie znaleźli się przedstawiciele zarówno środowiska naukowego, społeczno-gospodarczego i finansowego, jak i członkowie wskazani przez właściwych ministrów. Nominację na członka Rady NCBiR otrzymał były rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik, który w szacownym gronie będzie reprezentował środowisko naukowe.
   
  Profesor Andrzej Karbownik od początku swojej kariery naukowej jest nieprzerwanie związany z naszą uczelnią. Początkowo pracował na Wydziale Górnictwa i Geologii, a od 1997 r. związany jest z Wydziałem Organizacji i Zarządzania, którego był dziekanem w latach 2002-2008. W latach 2008-2016, łącznie przez dwie kadencje, piastował funkcję rektora Politechniki Śląskiej.
   
  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą ministra nauki i szkolnictwa wyższego, realizującą zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Jego rada, w której będzie zasiadać prof. Andrzej Karbownik, pełni funkcję doradczą i opiniotwórczą oraz wypowiada się m.in. w sprawach określania proponowanych zadań badawczych służących realizacji strategicznych programów badań naukowych i rozwojowych czy warunków konkursów na wykonanie prac badawczych. Posiada też decydujący głos w zakresie ustanawiania składu zespołów ekspertów i rozporządzania majątkiem NCBiR. Na etapie projektu opiniuje też roczny plan finansowy, plan działalności centrum oraz sprawozdania dyrektora na temat działalności jednostki.

  Wiadomość utworzona: 9 grudnia 2016 09:42, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 9 grudnia 2016 10:10, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  8 grudnia 2016
  Mamy nowego doktora honoris causa!

  Politechnika Śląska zyskała kolejnego doktora honoris causa. Ten zaszczytny tytuł został wręczony w czwartek, 8 grudnia, prof. Tadeuszowi Burczyńskiemu, wieloletniemu pracownikowi Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Profesor jest już 49. doktorem honoris causa w historii naszej uczelni.
   
  Tytuł doktora honoris causa został wręczony prof. Tadeuszowi Burczyńskiemu „wybitnemu uczonemu i specjaliście w zakresie nowoczesnej mechaniki konstrukcji i materiałów, a zwłaszcza mechaniki komputerowej, obliczeniowej inżynierii materiałowej i sztucznej inteligencji, nauczycielowi, opiekunowi i promotorowi licznego grona pracowników naukowych z wielu polskich uczelni technicznych, za inspirowanie nowych kierunków badań w obszarze nauk obliczeniowych i wdrażanie ich wyników w różnorodnych obszarach nauki i techniki oraz za znaczący wkład w rozwój Politechniki Śląskiej”.
   
  Najwyższą akademicką godność honorową wręczył profesorowi rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk. Laudację na cześć nowego doktora honoris causa wygłosiła promotor przewodu doktorskiego prof. Ewa Majchrzak z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.
   
  Profesor Tadeusz Burczyński jest znanym specjalistą w zakresie mechaniki materiałów i konstrukcji, analizy wrażliwości, zagadnień odwrotnych, dynamiki stochastycznej i systemów rozmytych, sztucznej inteligencji, modelowania i inżynierii wieloskalowej, a zwłaszcza mechaniki obliczeniowej. Jest również twórcą szkoły naukowej z zakresu zastosowania metody elementów brzegowych w analizie wrażliwości i optymalizacji. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe z udziałem różnych zespołów badawczych na wielu renomowanych uczelniach w kraju i za granicą. Jest także laureatem licznych prestiżowych nagród, wyróżnień.
   
  Podczas uroczystości nowy doktor honoris causa tradycyjnie już wygłosił wykład okolicznościowy, związany z jego działalnością naukową, pt. „Modelowanie i symulacja komputerowa jako kluczowy element współczesnej metodologii badań naukowych”.

  Wiadomość utworzona: 8 grudnia 2016 14:16, autor: Agnieszka Moszczyńska
  8 grudnia 2016
  Politechnika Śląska kuźnią prezesów. Niezmiennie!

  Politechnika Śląska znalazła się na czwartym miejscu w ogólnopolskim rankingu uczelni kształcących kadrę menedżerską w kraju. Z zestawienia dziennika „Rzeczpospolita” wynika, że 6,24 proc. prezesów w Polsce ukończyło naszą uczelnię.
   
  W corocznym badaniu „Rzeczpospolitej” wzięło udział 561 szefów firm, którzy odpowiedzieli na przygotowaną przez dziennik ankietę. Okazało się, że 42,6 proc. kadry zarządzającej największymi przedsiębiorstwami w naszym kraju to absolwenci uczelni technicznych. W tegorocznym zestawieniu na pierwszym miejscu uplasowały się ex aequo Politechnika Warszawska i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, których absolwenci stanowią – w obu przypadkach – 6,6 proc. polskich menedżerów. Kolejna w klasyfikacji jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie z wynikiem 6,42 proc., a tuż za nią Politechnika Śląska, której absolwenci stanowią 6,24 proc. kadry menedżerskiej kraju. Identyczny wynik uzyskał Uniwersytet Warszawski.
   
  Jak czytamy w komentarzu do publikowanego na łamach „Rzeczpospolitej” rankingu, przewaga absolwentów politechnik nie jest niczym zdumiewającym. – Precyzyjne i logiczne myślenie, szybkie wyciąganie wniosków, strategiczne i pragmatyczne podchodzenie do problemów, rozumienie świata techniki także w dobie digitalizacji to cechy mocno wykształcone podczas studiów technicznych, które świetnie sprawdzają się w każdym biznesie – mówi Krystyna Boczkowska, prezes Robert Bosch Polska, która ukończyła oczywiście studia techniczne. W zestawieniu szkół wyższych, których absolwenci zarządzają polskimi przedsiębiorstwami, pozostałe uczelnie – ze względu na rodzaj kształcenia – uplasowały się w następującej kolejności: uczelnie ekonomiczne (23,5%), uniwersyteckie (22,8%), rolnicze(5,2%), zagraniczne (3%) i inne (2,9%).
   
  Ranking „Rzeczpospolitej” dowodzi, że Politechnika Śląska to niekwestionowany lider w zakresie kształcenia kadry zarządzającej w naszym regionie. Kolejne uczelnie ze Śląska znalazły się poza pierwszą dziesiątką zestawienia.

  Wiadomość utworzona: 8 grudnia 2016 11:13, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 8 grudnia 2016 11:27, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  7 grudnia 2016
  Prof. Tadeusz Burczyński doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej

  Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej prof. Tadeuszowi Burczyńskiemu odbędzie się w auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach 8 grudnia o godz. 11:00. Profesor jest 49. doktorem honoris causa w historii naszej uczelni.
   
  Tytuł doktora honoris causa zostanie wręczony prof. Tadeuszowi Burczyńskiemu, wieloletniemu pracownikowi Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, „wybitnemu uczonemu i specjaliście w zakresie nowoczesnej mechaniki konstrukcji i materiałów, a zwłaszcza mechaniki komputerowej, obliczeniowej inżynierii materiałowej i sztucznej inteligencji, nauczycielowi, opiekunowi i promotorowi licznego grona pracowników naukowych z wielu polskich uczelni technicznych, za inspirowanie nowych kierunków badań w obszarze nauk obliczeniowych i wdrażanie ich wyników w różnorodnych obszarach nauki i techniki oraz za znaczący wkład w rozwój Politechniki Śląskiej”.
   
  Profesor Tadeusz Burczyński jest znanym specjalistą w zakresie mechaniki materiałów i konstrukcji, analizy wrażliwości, zagadnień odwrotnych, dynamiki stochastycznej i systemów rozmytych, sztucznej inteligencji, modelowania i inżynierii wieloskalowej, a zwłaszcza mechaniki obliczeniowej. Jest również twórcą szkoły naukowej z zakresu zastosowania metody elementów brzegowych w analizie wrażliwości i optymalizacji. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe z udziałem różnych zespołów badawczych na wielu renomowanych uczelniach w kraju i za granicą, w tym we Włoszech, USA i Niemczech. Jest członkiem komitetów naukowych wielu krajowych i zagranicznych czasopism oraz międzynarodowych konferencji z zakresu metod komputerowych, informatyki, mechaniki i inżynierii materiałowej. Jest także laureatem licznych prestiżowych nagród, wyróżnień.
   
  Stosowną uchwałę o przyznaniu prof. Tadeuszowi Burczyńskiemu tytułu doktora honoris causa Senat Politechniki Śląskiej podjął 24 października 2016 r.

  Wiadomość utworzona: 7 grudnia 2016 07:54, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 7 grudnia 2016 07:59, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  7 grudnia 2016
  Zmarł prof. Ernest Płonka

  W poniedziałek, 5 grudnia, zmarł prof. Ernest Płonka, emerytowany profesor Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej.
   
  Profesor Ernest Płonka był cenionym naukowcem-matematykiem i zasłużonym nauczycielem akademickim, specjalistą w dziedzinie algebry i analizy harmonicznej. Doktorat i habilitację z matematyki uzyskał we Wrocławiu. Od 1980 roku, zatrudniony w Instytucie Matematyki Politechniki Śląskiej, aktywnie zaangażowany był w działalności naukową jednostki. Wypromował czterech doktorów, recenzował rozprawy habilitacyjne i prace doktorskie. W latach 1982-1994 był dyrektorem Instytutu Matematyki. Za swoje zasługi odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Medalem 60-lecia Politechniki Śląskiej oraz Odznaką „Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej”. W 1992 roku uzyskał tytuł profesora. W 2013 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę.
   
  W osobie prof. Ernesta Płonki żegnamy życzliwego i pracowitego człowieka, głęboko oddanego sprawom społeczności akademickiej. Wychowawcę wielu roczników absolwentów matematyki i młodej kadry naukowej.
   
  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele pw. Ducha Świętego przy ul. Kopernika 75 w Wodzisławiu Śląskim 7 grudnia o godz. 10.00. Pogrzeb natomiast odbędzie się na cmentarzu przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Pszowskiej również w Wodzisławiu.

  Wiadomość utworzona: 6 grudnia 2016 14:14, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 7 grudnia 2016 07:40, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  6 grudnia 2016
  Współpraca Politechniki Śląskiej i Fluoru wyróżniona!

  Politechnika Śląska i spółka Fluor otrzymały wyróżnienie „Dobre praktyki – biznes, szkolnictwo, nauka”. Nagroda została przyznana przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości za współpracę pomiędzy firmą i uczelnią, która stanowi przykład dobrze przemyślanego, prawidłowo zorganizowanego i efektywnego współdziałania przemysłu, nauki i szkolnictwa. Wyróżnienie odebrali dziś w Warszawie rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk i prezes zarządu Fluor S.A. Grzegorz Czul.

  Nagrody zostały wręczone podczas trwającej w Warszawie konferencji Nafta/Chemia. Organizator, Grupa PTWP, postanowił nagrodzić sprawdzające się w praktyce pomysły, które z powodzeniem łączą biznes, edukację i naukę. Jako pragmatycy na co dzień współpracujący z firmami i ich menedżerami przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości wiedzą doskonale, że o sukcesie w nowoczesnym, opartym na wiedzy przemyśle decydują nie hasła, deklaracje i teorie, lecz codzienna weryfikująca je praktyka. Przewagę na rynku budują zaś skuteczne, sprawdzające się w biznesowym życiu scenariusze, wykorzystujące współpracę, łączące kompetencje i stawiające na synergię.
   
  Przykładem dobrych praktyk jest trwająca od lat współpraca Politechniki Śląskiej i Fluoru, której główny obszar stanowi rynek pracy. Fluor stwarza studentom możliwość odbywania praktyk dyplomowych i staży w gliwickim oddziale firmy, podczas gdy uczelnia kształci wyspecjalizowane kadry inżynierskie, które często znajdują zatrudnienie w spółce. Dodatkowo Fluor wspiera przedsięwzięcia podnoszące jakość kształcenia i angażuje się, również finansowo, w wybrane projekty realizowane na Politechnice Śląskiej, w tym w konkurs „Mój pomysł na biznes” czy Ogólnopolski Konkurs Chemiczny.
   
  Grupa PTWP, przyznając Politechnice Śląskiej i spółce Fluor wyróżnienie „Dobre praktyki – biznes, szkolnictwo, nauka”, doceniła przejrzystość i pragmatyzm współpracy pomiędzy podmiotami. – Potencjał i pozycja firmy oraz doświadczenie i dorobek naukowy uczelni dopełniają się w elastycznych ramach partnerskiej współpracy, przede wszystkim w dziedzinie kadr i procesu dydaktycznego – czytamy w uzasadnieniu decyzji jury. Podstawę trwającej od lat kooperacji stanowi wymiana jasnych informacji – ze strony Fluoru o możliwościach zatrudnienia absolwentów, a ze strony Politechniki Śląskiej co do tematyki prac magisterskich. Fluor sugeruje tematykę niektórych powstających na uczelni prac, a także współdefiniuje i uczestniczy w realizacji zbieżnych z działalnością spółki elementów procesu dydaktycznego. Politechnika natomiast udostępnia prace dyplomowe, których treści mogą okazać się przydatne w rozwiązywaniu problemów firmy. Porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a Fluorem odnawiane jest co trzy lata. Współpraca z firmą jest koordynowana przez Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej.

  Wiadomość utworzona: 6 grudnia 2016 12:23, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2016 13:34, wykonana przez: Paweł Doś
  6 grudnia 2016
  Politechnika Śląska otrzymała nagrodę wydawnictwa ELSEVIER

  Politechnika Śląska została uhonorowana wyróżnieniem ELSEVIER Research Impact Leaders 2016 w kategorii Engineering and Technology. Nagroda została przyznana po raz pierwszy tym szkołom wyższym, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie. Wyróżnienie w imieniu Politechniki Śląskiej odebrał w Warszawie rektor prof. Arkadiusz Mężyk.
   
  Nagroda ELSEVIER Research Impact Leaders 2016 została wręczona podczas konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”. Prof. Arkadiusz Mężyk odebrał ją z rąk wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, który był gościem wydarzenia. Nasza uczelnia została wyróżniona za cytowalność publikacji na poziomie najlepszych światowych uczelni. Oprócz Politechniki Śląskiej wyróżnienia otrzymały: Uniwersytet Jagielloński w kategorii Life Sciences and Agricultural Sciences za najwyższy poziom umiędzynarodowienia publikacji oraz cytowalność na światowym poziomie, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w kategorii Humanities za cytowalność publikacji na światowym poziomie, Politechnika Poznańska w kategorii Medical Sciences za badania i publikacje w zakresie inżynierii biomedycznej, Politechnika Częstochowska w kategorii Natural Sciences za bardzo wysokie cytowania publikacji w dziedzinie matematyki oraz Politechnika Gdańska w kategorii Social Sciences za szeroko rozpoznawalne w świecie naukowym publikacje z pogranicza nauk społecznych i technicznych.
   
  Przyznane w tym roku po raz pierwszy nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders są częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. Celem przedsięwzięcia jest poprawa postrzegania dorobku naukowego polskich uczelni na świecie, definiowanego poprzez ciągły wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych i udziału zagranicznych współautorów, a także cytowalność w danej dyscyplinie. Podejmowane w ramach inicjatywy działania obejmują współpracę z wiodącymi instytucjami naukowymi, które chcą zwiększyć swoje szanse na otrzymanie grantów, zapewnić sobie lepszą rozpoznawalność na świecie oraz zwiększyć poziom umiędzynarodowienia. Aby uczelnia kwalifikowała się do nagrody, musi posiadać uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.

  Wiadomość utworzona: 5 grudnia 2016 21:56, autor: Paweł Doś
  Ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2016 07:53, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  5 grudnia 2016
  Dwaj Liderzy Zmian z Politechniki Śląskiej!

  Aż dwóch profesorów z Politechniki Śląskiej otrzymało nominacje do tytułu Lidera Zmian 2016! Przedstawiciele śląskiego biznesu, nauki i kultury zadecydowali, że na to zaszczytne wyróżnienie zasługują zarówno rektor uczelni prof. Arkadiusz Mężyk, jak i prof. Aleksander Nawrat z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, który aktualnie sprawuje stanowisko zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. O tym, kto ostatecznie zostanie tegorocznym Liderem Zmian, zdecydują czytelnicy i internauci w głosowaniu.
   
  W plebiscycie Lider Zmian 2016 redakcja „Gazety Wyborczej” nagradza ludzi, którzy zmieniają naszą rzeczywistość. O wytypowanie swoich kandydatów poproszeni zostali ludzie śląskiego biznesu, nauki i kultury, którzy wskazali swoich faworytów w pięciu kategoriach: biznes, nowe technologie, kultura/sztuka/design, nauka oraz społeczeństwo/miasto/przestrzeń. Kandydata z kategorii nauka wskazał prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Piotr Wojaczek, który należy do kapituły plebiscytu. Według niego na miano Lidera Zmian najbardziej zasługuje rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, który piastuje swoje stanowisko wprawdzie dopiero od niedawna, ale „już dał się poznać jako osoba, która chce zmienić podejście uczelni do współpracy z branżą przemysłową”.
   
  Z kolei prof. Arkadiusz Mężyk, podobnie jak rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, nominował do tytułu Lidera Zmian prof. Aleksandra Nawrata – zastępcę dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, będącego pracownikiem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Profesor Nawrat jest ekspertem w dziedzinie rozwoju i badań prowadzonych na rzecz nauki, przemysłu zbrojeniowego oraz agencji rządowych. Posiada imponujący dorobek naukowy i bogate doświadczenie zawodowe. W swojej dotychczasowej karierze zajmował się m.in. komercjalizacją badań naukowych oraz aktywnie wspierał rozwój start-upów. Od lat jest związany z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, był m.in. członkiem jego rady oraz członkiem Komisji ds. Programów Strategicznych, a obecnie przewodniczy jednemu z największych programów strategicznych NCBR-u.
   
  Do kogo ostatecznie trafi nagroda, zadecydują czytelnicy i internauci. Oprócz reprezentantów Politechniki Śląskiej do tytułu Lidera Zmian 2016 nominację otrzymali: Paweł Buszman, Krzysztof Krot, Asi Mina, Marek Śliboda oraz Piotr Uszok. Laureatów plebiscytu poznamy 14 grudnia podczas uroczystej gali w katowickim kinoteatrze Rialto.

  Wiadomość utworzona: 5 grudnia 2016 12:50, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2016 14:26, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  1 grudnia 2016
  Bohaterskie zachowanie studentów nagrodzone!

  Sześciu nieprzypadkowych studentów Politechniki Śląskiej zaproszono wczoraj do siedziby Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Dyrektor ośrodka chciał osobiście podziękować tym, którzy w miniony weekend uratowali w Gliwicach zdrowie, a prawdopodobnie i życie wzywającej pomocy kobiecie.
   
  Studenci Michał Częczek, Kamil Kubicki, Dawid Nowak, Łukasz Szydło, Jakub Dudys i Marcin Spannbauer spotkali się wczoraj z Arturem Borowiczem. Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach osobiście podziękował i pogratulował studentom Wydziału Elektrycznego odważnej i obywatelskiej postawy, jaką wykazali się w nocy 25 listopada. Wtedy to, słysząc wołanie ze znajdujących się w sąsiedztwie akademików ogródków działkowych, bez zastanowienia ruszyli z pomocą. Odnaleźli znajdującą się tam chorą, przemarzniętą i tracącą czucie w nogach kobietę i niezwłocznie zorganizowali akcję ratunkową. Cały czas monitorowali też funkcje życiowe poszkodowanej, zebrali wywiad medyczny, który przekazali przybyłemu na miejsce zespołowi pogotowania ratunkowego 0412. – Studenci zachowali się wspaniale, wręcz modelowo. Ich zdecydowane i mądre działanie pozwoliło ocalić tej kobiecie zdrowie, a może i życie.  Ich postawa powinna być wzorem do naśladowania. Mam nadzieję, że tak się stanie  – mówił dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, dziękując studentom i wręczając im nagrody.
  Profesjonalne zachowanie studentów chwalili także ratownicy karetki, którzy udzielili pierwszej pomocy kobiecie. – Nie dość, że zajęli się poszkodowaną, to w dodatku bardzo profesjonalnie zorganizowali nasz przyjazd. Rozstawili się i wskazywali nam drogę, świecąc latarkami – opowiadali podczas wczorajszego spotkania Joanna Bolon-Piecuch i Benedykt Krzykowski.

  Wiadomość utworzona: 1 grudnia 2016 13:29, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 1 grudnia 2016 13:31, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  1 grudnia 2016
  Klub Podróżnika: 10 x wśród Berberów. Od pustyni do wierzchołków Atlasu

  Podróżnik i przewodnik górski Szymon Ciapała będzie gościem Klubu Podróżnika. Zapraszamy do Klubu Pracowników Politechniki Śląskiej przy. ul. Banacha 3 w Gliwicach dziś, 1 grudnia, na godz. 18.00. Wstęp wolny.
   
  W trakcie dzisiejszego spotkania pt. „10 x wśród Berberów. Od pustyni do wierzchołków Atlasu” Szymon Ciapała – międzynarodowy przewodnik górski UIMLA, przewodnik tatrzański, przewodnik beskidzki oraz pilot wycieczek – opowie o swoich licznych wyprawach do Maroka, podczas których eksplorował najwyższe pasmo górskie Afryki, ale również urokliwe i pełne kolorów miasta i osady.

  Wiadomość utworzona: 1 grudnia 2016 12:37, autor: Agnieszka Moszczyńska
  30 listopada 2016
  Kolejny rozdział współpracy w ramach Santander Universidades

  Umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Śląską a Bankiem Zachodnim WBK S.A. została podpisana wczoraj, 29 listopada, w Gliwicach. Porozumienie stanowi kontynuację dotychczasowej kooperacji i dotyczy m.in. współpracy w zakresie nowych technologii, wspólnego realizowania prac dyplomowych o tematyce bankowej, a także udziału uczelni w programach globalnych organizowanych w ramach Santander Universidades, jak również oferty staży dla studentów.
   
  Porozumienie o współpracy podpisali wczoraj – w imieniu Politechniki Śląskiej – rektor uczelni prof. Arkadiusz Mężyk oraz – ze strony Banku Zachodniego WBK S.A. – dyrektor departamentu Santander Universidades Tomasz Mielniczuk. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele wybranych pionów banku oraz prezes zarządu i dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego „Gliwice” prof. Jan Kosmol i Jacek Kotra. Podpisując umowę strony zadeklarowały m.in. chęć i gotowość do współpracy w zakresie rozwoju nowych technologii, a także wspólną realizację prac dyplomowych – magisterskich i doktorskich – o tematyce bankowej, które powstawałyby we współpracy i pod opieką merytoryczną ekspertów BZ WBK. Podniesiona został również kwestia możliwości powiązania toku realizacji prac dyplomowych ze stażami w oddziałach banku. Oprócz tego uzgodniono, że w okresie obowiązywania umowy, tj, do końca 2017 r., grupa studentów przedostatniego lub ostatniego roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia, będzie mogła odbyć praktyki w Banku Zachodnim WBK S.A.
   
  Osobną część spotkania poświęcono programom globalnym realizowanym w ramach projektu Santander Universidades na takich uczelniach partnerskich, jak: Harward Law School, Uniwersytet Brown, UCLA, Uniwersytet w Pensylwanii czy Babson College. Rekrutacja do tych programów zostanie uruchomiana z początkiem 2017 r. i będą w niej mogli uczestniczyć, po wcześniejszej pozytywnej rekrutacji wewnętrznej, przedstawiciele Politechniki Śląskiej. – Obecnie do sieci uczelni partnerskich Santander Universidades należy 1230 szkół wyższych z całego świata, w tym m.in. Harward Law School, Uniwersytet Cambridge czy Uniwersytet Yale. W Polsce do programu przystąpiły 64 uczelnie – tłumaczył dyrektor departamentu Santander Universidades Tomasz Mileniczuk. – Szkoły wyższe biorące udział w programie to uczelnie nieprzypadkowe. Są to przede wszystkim jednostki sklasyfikowane w rankingu „Perspektyw” jako jedne z mocniejszych. Drugim, ważnym przy doborze partnerów czynnikiem jest dla nas prestiż uczelni i liczba studentów. Politechnika Śląska spełnia wszystkie te wymagania i stąd inicjatywa, by dołączyła do programu – dodał przedstawiciel BZ WBK. Rektor prof. Arkadiusz Mężyk deklarując chęć kontynuowania współpracy zapewnił, że Politechnika Śląska dba o prestiż, podobnie jak o wizerunek zarówno w kraju, jak i zagranicą. – Uruchamiamy m.in. działania projakościowe, w które współpraca z ramach Santander Uniersidades doskonale się wpisuje. Staramy się też rozwijać wszelkie mechanizmy związane z komercjalizacją badań naukowych, począwszy od Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, poprzez Centrum Innowacji Transferu i Technologii, po ścisłą współpracę z Parkiem Naukowo-Technologicznym „Gliwice”, gdzie faktycznie dochodzi do inkubacji pomysłów i komercjalizacji badań, na których wszystkim nam zależy – mówił rektor, przyznając, że do niedawna kształcenie w dużej mierze ograniczało się przekazywania wiedzy fachowej, podczas gdy cała wiedza związana z komercjalizacją, procesem organizacji czy np. kalkulacji stanowiła pewnego rodzaju wiedzę tajemną, wymagającą pewnego doświadczenia, odbycia odpowiednich kursów, a to z kolei wiązało się poniesieniem dodatkowym kosztów. – Wspólne przedsięwzięcia realizowane przez uczelnie we współpracy z biznesem i – w naszym przypadku – z parkami technologicznymi, stanowią doskonałe uzupełnienie kształcenia akademickiego – przyznał prof. Arkadiusz Mężyk.

  Wiadomość utworzona: 30 listopada 2016 11:14, autor: Agnieszka Moszczyńska
  29 listopada 2016
  Spotkania z Mikołajem

  Dział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych zaprasza dzieci pracowników Politechniki Śląskiej na spotkania z Mikołajem, które odbędą się w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” przy ul. Pszczyńskiej 85 w Gliwicach 3, 4 i 12 grudnia.

  Bilety wstępu można odbierać w Dziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych do 2 grudnia w pok. 420 i 420A przy ul. Konarskiego 18 w Gliwicach w godz. 7.00-15.00.

  W sobotę, 3 grudnia, młodsze dzieci zapraszamy na spektakl „Smerfy są wśród nas”, który będzie można zobaczyć o wybranej godzinie 9.00, 11.00, 13.00 lub 15.00.
  Dzień później, 4 grudnia, zapraszamy starsze dzieci na pokaz artystyczny Krystian Minda Show, obejmujący żonglerkę artystyczną oraz laser i led show.
   
  Dla dzieci, które nie będą uczestniczyły w spotkaniu z Mikołajem przygotowane zostały upominki ze słodyczami. Zapraszamy po ich odbiór do 15 grudnia do Działu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych Politechniki Śląskiej.

  Wiadomość utworzona: 29 listopada 2016 12:56, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 29 listopada 2016 13:10, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  29 listopada 2016
  Doktorant z Politechniki Śląskiej wygrał ponad 1 mln zł na badania!

  Projekt doktoranta Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej – Andrzeja Milewskiego – został zakwalifikowany do finansowania w ramach siódmej edycji programu LIDER, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tym samym młody naukowiec uzyskał ponad 1 mln zł na realizację swoich badań. Gratulujemy.
   
  Nagrodzony projekt dotyczy opracowania sposobu wykorzystania odpadowego poli(metakrylanu metylu) do produkcji materiałów o zastosowaniach specjalnych. Jego efekty będzie można wykorzystać m.in. w recyklingu odpadów.
  – Badania te mogą przyczynić się do rozwoju metod recyklingu tworzyw odpadowych, których przetwórstwo jest niemożliwe obecnie znanymi metodami. Odpady te zawierają znaczącą zawartość dodatków tworzywowych czy uległy procesom częściowej degradacji. Tym samym opracowanie alternatywnej metody recyklingu odpadowego PMMA może wyeliminować lub znamiennie ograniczyć problem składowania znacznych ilości niezagospodarowanych odpadów – wyjaśnia Andrzej Milewski z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej.
   
  Program LIDER adresowany jest do młodych naukowców, którzy chcą zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.
   
  W ramach programu LIDER zakwalifikowano do finansowania 35 projektów młodych naukowców z całej Polski. Łączna kwota dofinansowania wyniosła prawie 40 mln zł. Na realizację swojego projektu doktorant z Politechniki Śląskiej otrzymał dokładnie 1 198 125 zł.

  Wiadomość utworzona: 29 listopada 2016 08:40, autor: Agnieszka Moszczyńska
  Ostatnia modyfikacja: 29 listopada 2016 09:15, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
  28 listopada 2016
  Udany transfer. Politechnika dla przemysłu

  Film pt. „Udany transfer. Politechnika dla przemysłu” został wyemitowany na antenie TVP Katowice w minioną sobotę. Materiał poświęcony projektom naukowo-badawczym realizowanym przez pracowników naszej uczelni we współpracy z przemysłem dostępny jest również online.
   
  W filmie udokumentowano liczne projekty naukowo-badawczym realizowane w ścisłej współpracy z przemysłem przez zespoły prowadzone przez pracowników Politechniki Śląskiej: prof. Annę Chrobok z Katedry Technologii Chemicznej, Organicznej i Petrochemii Wydziału Chemicznego, prof. Krzysztofa Wodarskiego – dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania, prof. Lucjana Swadźbę z Instytutu Nauki o Materiałach Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, prof. Andrzeja Rusina z Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, prof. Janusza Kotowicza – prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prof. Jerzego Świdra z Instytutu Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Wydziału Mechanicznego Technologicznego, prof. Franciszka Plewę – dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii oraz prof. Jana Kubicę z Katedry Inżynierii Budowlanej Wydziału Budownictwa.
   
  Serdecznie zachęcamy do obejrzenia reportażu zrealizowanego przez Adama Kraśnickiego dla TVP Katowice --> link do materiału.

  Wiadomość utworzona: 28 listopada 2016 12:32, autor: Agnieszka Moszczyńska
  28 listopada 2016
  Spotkanie kolegium rektorskiego z władzami Gliwic

  Na naszej uczelni odbyło się spotkanie władz Politechniki Śląskiej oraz Gliwic. Podczas rozmów poruszono kwestie m.in. przyszłych wspólnych inwestycji, mających ist