SPIS TREŚCI

 


Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych
Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia o studiowaniu wydawane są po opłaceniu czesnego.
Do wydania zaświadczenia potrzebne są następujące informacje:
Imię i Nazwisko studenta
kierunek studiów
semestr
oraz Nazwa Zakładu Pracy lub innej instytucji w której ma być złożone zaświadczenie.


Wzory wpisów do indeksu

sesja zimowa 2017/2018

Budownictwo
stacjonarne BA sem. VII

Organizacji i Zarządzania
stacjonarne sem VII
niestacjonarne sem VII

powrót do spisu treści


STYPENDIUM MINISTRA, KREDYTY STUDENCKIE

Stypendium za wybitne osiągnięcia

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA.
Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa
www.nauka.gov.pl w zakladce "Szkolnictwo wyższe/Sprawy studentów i doktorantów/Stypendium ministra.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia + WNIOSEK możesz pobrać tutaj

KREDYTY STUDENCKIE
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich znajdziesz tutaj, natomiast szczegółowe informacje dotyczące kredytów studenckich są dostępne w tym miejscu

powrót do spisu treści


ZARZĄDZENIE Nr 76/16/17

Rektora Politechniki Śląskiej

z dnia 22 maja 2017 roku

w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Śląskiej

Działając na podstawie art.  66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 16 ust. 4 Regulaminu studiów, zarządza  się co następuje: 

 1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się 30 września 2017 roku o godz. 10,00 w Centrum  Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej, w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 B.
 2. Rok akademicki trwa do 30 września 2018 roku i obejmuje:

                        a) semestr zimowy, w tym:

 - zajęcia programowe                                01.10.2017 r. (tydzień nieparzysty) - 25.01.2018 r.

w dniu 23.01.2018 r. (wtorek,tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za wtorek z tygodnia nieparzystego

w dniu 25.01.2018r. (czwartek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia nieparzystego

- wakacje zimowe                                                23.12.2017 r. - 02.01.2018 r.

- sesja egzaminacyjna zimowa                              26.01.2018 r. - 04.02.2018 r.

- sesja egzaminacyjna zimowa  - poprawkowa        05.02.2018 r. - 11.02.2018 r.

                        b) przerwa międzysemestralna          12.02.2018 r. - 18.02.2018 r.

Termin zaliczenia semestru                               28.02.2018 r.

                        c) semestr letni, w tym:

- zajęcia programowe                                     19.02.2018 r. (tydzień parzysty) - 20.06.2018 r.

w dniu 18.06.2018 r. (poniedziałek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za czwartek z tygodnia nieparzystego

w dniu 19.06.2018 r. (wtorek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia nieparzystego

- wakacje wiosenne                                             29.03.2018 r. - 04.04.2018 r.

- wakacje majowe                                               30.04.2018 r. - 06.05.2018 r.

- sesja egzaminacyjna letnia                                 21.06.2018 r. - 11.07.2018 r.

                                                                         01.09.2018 r. - 14.09.2018 r.

sesja egzaminacyjna letnia - poprawkowa              15.09.2018 r. - 30.09.2018 r.

- wakacje letnie wraz z praktykami                        12.07.2018 r. - 31.08.2018 r.

Termin zaliczenia semestru (roku)                   30.09.2018 r.

            3. Dni świąteczne wolne od zajęć dydaktycznych:

             1 i 11 listopada 2017 r., 6 stycznia 2018 r., 20 i 31 maja 2018 r.

       4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

            9 maja 2018 r. - Dzień Sportu,

            18 maja 2018 r. - Igry Studenckie

Traci moc Pismo Okólne nr 21/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Śląskiej

                                                                                                                                                                  powrót do spisu treści


TERMINY ZJAZDÓW
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
STUDIA NIESTACJONARNE
ROK AKADEMICKI 2017/2018

Semestr zimowy 2017/2018

 1. 07, 08 październik 2017
 2. 14, 15 październik 2017
 3. 21, 22 październik 2017
 4. 04, 05 listopad 2017
 5. 18, 19 listopad 2017
 6. 25, 26 listopad 2017
 7. 09, 10 grudzień 2017
 8. 16, 17 grudzień 2017
 9. 13, 14 styczeń 2018
 10. 20, 21 styczeń 2018

powrót do spisu treści


Siedziba punktu informacyjnego
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Adres:
Rybnik, ul Jankowicka 23/25 segment B 3/3
(III piętro , pierwsze drzwi na prawo od windy)
budynek byłego Rybnickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Węglowego PEBEROW SA w Rybniku
obecnie - Rybnicki Inkubator Technologiczny
Punkt czynny będzie we wtorki i czwartki
w godzinach 15.00 – 17.00

tel. 32 756 95 55

Punkt informacyjny w Rybniku jest miejscem, gdzie można między innymi złożyć wniosek o wydanie i zarejestrowanie ,,Książki Praktyki Zawodowej’’

powrót do spisu treści


Komunikat w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków
studentów Politechniki Śląskiej

Prorektor ds. Dydaktyki pragnie poinformować wszystkich studentów, że w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Śląska nie prowadzi programu ubezpieczeń NW.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w stosownym komunikacie, z którego treścią zapoznany został Uczelniany Samorząd Studencki, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków studentów jest ubezpieczeniem indywidualnym i dobrowolnym, zawartym bezpośrednio przez studenta z zakładem ubezpieczeń – bez jakiegokolwiek pośrednictwa uczelni.
Nawiązując do opublikowanego na stronie internetowej UZSS oświadczenia wyjaśniamy, iż dobrowolny charakter ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków oznacza, że o przystąpieniu do tej formy ubezpieczenia, a także o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego decydują sami zainteresowani, bez udziału uczelni. Odmowa zawarcia umowy ubezpieczenia i płacenia składek z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków nie rodzi dla studentów jakichkolwiek skutków ze strony uczelni.
Jednocześnie bardzo proszę o informowanie studentów, że ich brak woli przystąpienia do tej formy ubezpieczenia zamyka im drogę roszczenia jakichkolwiek środków w następstwie nieszczęśliwego wypadku

powrót do spisu treści


INFORMATOR DLA STUDENTÓW
ZAMIEJSCOWYCH OŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH W RYBNIKU

Politechnika Śląska-Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. T. Kościuszki 54
tel. 032-429-57-57
tel. 032-429-57-07 (sekretariat)
fax 032-429-57-55
e-mail:
rjp1@polsl.pl
www.cki.polsl.pl

Dyrektor
Centrum Kształcenia Inżynierów
dr Zygmunt ŁUKASZCZYK
Zastępca Dyrektora
Centrum Kształcenia Inżynierów
mgr inż. Stefan MAKOSZ
Kierownik Działu Dydaktycznego mgr Anna PIETRECZEK
Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego mgr inż. Renata SOSNA


powrót do spisu treściZamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Budownictwa
Władze Wydziału Budownictwa:

Dziekan  dr hab. inż.
Joanna BZÓWKA, prof. nzw. w Pol. Śl.
Prodziekan ds. Nauki i Organizacji dr hab. inż.
Tomasz PONIKIEWSKI
Prodziekan ds. Dydaktyki dr hab. inż. Mariusz JAŚNIOK
Prodziekan ds. Ogólnych dr inż. Tomasz JAŚNIOK
Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktyki 
w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku
na kadencję 2013-2016
dr inż. Bernard KOTALA

dr inż. Bernard KOTALA  przyjmuje -

Dziekanat w Gliwicach, ul. Akademicka 5
tel. 032-237-14-10, 032-237-12-94
Biuro Obsługi Studentów w Rybniku, ul. T. Kościuszki 54 pokój nr 101
Beata ŚMIETANA
tel. 032-429-57-52,

e-mail: rjp1.bos1@polsl.pl


Biuro Obsługi Studentów jest czynne:

w roku akademickim 2017/2018:

Poniedziałek 10.00 - 15.00
Wtorek 10.00 - 15.00
Środa nieczynne
Czwartek 10.00 - 15.00

Piątek

10.00 - 15.00

w czasie wakacji letnich :

Poniedziałek - Piątek    10.00 - 15.00

powrót do spisu treściZamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki                                                                                                              Władze Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Dziekan prof. dr hab. inż. Adam CZORNIK
Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Monika KWOKA
Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Katarzyna MOŚCIŃSKA
Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju dr inż. Krzysztof TOKARZ
Prodziekan ds. Ogólnych dr inż. Krzysztof SIMEK

Kierownik Dziekanatu Mariola DUDA tel. 032-237-24-98

Dziekanat w Gliwicach, ul. Akademicka 16, pok. 19

Biuro Obsługi Studentów w Rybniku, ul. T. Kościuszki 54 pokój nr 101
Beata ŚMIETANA
tel.  032-429-57-60
e-mail:
rjp1.bos3@polsl.pl


Biuro Obsługi Studentów jest czynne:

w roku akademickim 20176/2018

Poniedziałek 10.00 - 15.00
Wtorek 10.00 - 15.00
Środa nieczynne
Czwartek 10.00 - 15.00
Piątek 10.00 - 15.00

w czasie wakacji letnich :

Poniedziałek - Piątek    10.00 - 15.00

powrót do spisu treści
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Organizacji i Zarządzania
Władze Wydziału Organizacji i Zarządzania:


Dziekan dr hab. inż. Krzysztof WODARSKI
prof. nzw. w Pol. Śl.
Prodziekan ds. Nauki dr Izabela JONEK-KOWALSKA, prof. nzw. w Pol. Śl.
Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Aleksandra KUZIOR, prof. nzw. w Pol. Śl.
Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju  dr hab. inż. Jarosław BRODNY, prof. nzw. w Pol. Śl.
 

Dziekanat w Zabrzu, ul. Roosevelta 26
tel. 032-277-73-14, 032-277-73-15
Biuro Obsługi Studentów w Rybniku, ul. T. Kościuszki 54 pokój nr 101              Beata ŚMIETANA
tel. 032-429-57-45
e-mail:
rjp1.bos2@polsl.pl


Biuro Obsługi Studentów jest czynne:

w roku akademickim 2017/2018

Poniedziałek 10.00 - 15.00
Wtorek 10.00 - 15.00
Środa nieczynne
Czwartek 10.00 - 15.00
Piątek 10.00 - 15.00
Sobota 8.00 - 12.00 dla studentów studiów niestacjonarnych
(zaocznych) - w terminach zjazdów

w czasie wakacji letnich :

Poniedziałek - Piątek    10.00 - 15.00

powrót do spisu treściINFORMACJE DODATKOWE
Indeks
– jest własnością studenta. Przez cały okres studiów student zobowiązany jest dbać o jego wygląd i chronić przed zagubieniem. Wpisu na semestr dokonuje Dziekan Wydziału. Przed rozpoczęciem każdego semestru student zobowiązany jest do złożenia indeksu w Biurze Obsługi Studentów w terminie określonym przez Dziekana. W indeksie wpisane powinny być przedmioty, które student musi zaliczyć w semestrze. W przypadku zagubienia lub zniszczenia indeksu Biuro Obsługi Studentów na wniosek studenta wystawia duplikat, który student musi odtworzyć (czynność niezwykle kłopotliwa).
Legitymacja – jest dokumentem potwierdzającym status studenta i umożliwiającym mu korzystanie z jego praw. Prolongowana jest przez Biuro Obsługi Studentów na każdy następny semestr.
Wnioski o stypendium – składa się do 5–go każdego miesiąca.

powrót do spisu treścipowrót do spisu treściBaza dydaktyczna

Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku zapewnia studentom:
 • sale dydaktyczne,
 • sale audiowizualne i komputerowe,
 • pracownie i laboratoria,
 • stołówkę i bufet,
 • możliwość korzystania z sali sportowej, siłowni i krytego basenu,
 • inne pomieszczenia użytkowe.

powrót do spisu treści

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Informacje dla studentów