Kolejne porozumienie o współpracy podpisane!

14.12., w miniony czwartek, w siedzibie AIP, podpisane zostało porozumienie o współpracy z firmą Spec Mendera Janusz.

Porozumienie podpisali P. Janusz Mendera oraz Dyrektor AIP – dr inż. Ireneusz Jóźwiak.

Pan Janusz Mendera jest wieloletnim Ekspertem AIP.

Jesień w AIP za nami!

W ramach „Jesieni w AIP” w dniu 13.12.br. odbyło się kolejne spotkanie, skierowane do pracowników naukowych oraz studentów planujących lub rozpoczynających działalność gospodarczą w oparciu o sprawdzone narzędzia programistyczne.

Spotkanie pt. „Profesjonalne narzędzia dostępne dla akademickich firm start-up / spin-off. Matlab i Simulink w tworzeniu wartości dodanej w biznesie” poprowadził P. Marcin Piwowarczyk z firmy Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Sp. z o.o.

Tematyką spotkania były:

 • wyzwania dla młodego przedsiębiorcy,
 • MATLAB i Simulink – najważniejsze obszary wsparcia,
 • metodyka pracy Model Based Design,
 • wsparcie firmy MathWorks oraz ONT dla start-upów.

„Start-up dla początkujących – 10+ kroków do sukcesu w start-upie” krok 3. za nami!

5 grudnia odbyło się trzecie spotkanie z cyklu „Start-up dla początkujących”.

Tematem kroku 3. było „Uwarunkowania podjęcia działalności budowlanej. Ograniczanie ryzyka przy prowadzeniu firmy".

Spotkanie poprowadziło 2 wykładowców:

 • P. Maciej Surowiec - Adwokat
 • P. Marceli Drabek - Prezes Zarządu PDF Risk Management Sp. z o.o.

W spotkaniu wzięło udział 56 beneficjentów. Kolejne spotkanie w ramach cyklu, jeszcze przed Świętami już 19.12.Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach „Jesieni w AIP” skierowane do pracowników naukowych oraz studentów planujących lub rozpoczynających działalność gospodarczą w oparciu o sprawdzone narzędzia programistyczne.

Podczas spotkania reprezentująca w Polsce producenta oprogramowania MATLAB® i Simulink® firma MathWorks, zaprezentuje najnowsze kierunki rozwoju, przedstawi wyzwania przed jakimi stoją firmy startup’owe oraz zaprezentuje success stories użytkowników MATLABa i Simulinka.

Agenda:

 • Wyzwania dla młodego przedsiębiorcy.
 • MATLAB i Simulink – najważniejsze obszary wsparcia.
 • Metodyka pracy Model Based Design.
 • Wsparcie firmy MathWorks i ONT dla start-up’ów.

W trakcie spotkania zostaną omówione i poparte przykładami możliwości wykorzystania środowiska MATLAB i Simulink ze szczególnym uwzględnieniem korzyści, jakie mogą przynieść młodym firmom technologicznym. Wiarygodne i efektywne narzędzia pracy są kluczowe dla ich rozwoju i ugruntowania swojej pozycji na rynku. Oprogramowanie stworzone dzięki wiedzy i doświadczeniu firmy MathWorks ma zastosowanie w szerokim zakresie i w wielu dziedzinach, od przetwarzania sygnałów czy obrazów, przez projektowanie systemów komunikacji i układów FPGA, aż po mechatronikę czy inżynierię finansową. Wykorzystanie tych narzędzi pozwala poprawić efektywność operacyjną oraz budować przewagę konkurencyjną. Przedstawiona zostanie również oferta specjalna dla młodych firm technologicznych.

Na spotkanie obowiązują zgłoszenia!

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie na adres aip@polsl.pl maila zawierającego imię, nazwisko oraz Wydział (na którym studiują lub ukończony Wydział).

„Start-up dla średniozaawansowanych – realizacja swojego pomysłu” pierwsze spotkanie za nami!

30 listopada, w miniony czwartek, odbył się pierwszy „krok” cyklu szkoleń „Start-up dla średniozaawansowanych – realizacja swojego pomysłu” pod tytułem: Prezentacja pomysłów własnych uczestników. Propozycje pomysłów dla osób zainteresowanych, success story – spotkanie z przedsiębiorcami.

Spotkanie prowadził przedstawiciel współorganizatorów cyklu: Michał Wekko (punk team), Ireneusz Jóźwiak (AIP) oraz gościnnie p. Michał Szpor (Fundacja Do). W spotkaniu udział wzięło 15 beneficjentów z 24 zgłoszonych.

Zaprezentowano 8 pomysłów, które wstępnie zostały przedyskutowane. Eksperci wyróżnili 2 wystąpienia, które zostały nagrodzone. Wyróżnieni Beneficjenci otrzymali książkę autorstwa p. Fryderyka Karzełka - Prezesa Grupy Polskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.

Kolejne porozumienie o współpracy podpisane!

30.11., w miniony czwartek, w siedzibie AIP, podpisane zostało porozumienie o współpracy z Fundacją DO. Fundacja zajmuje się organizacją spotkań dotyczącym przedsiębiorczości, jest to zespół osób, będących konsultantami i facylitatorami pracy grupowej.

Porozumienie podpisali P. Michał Szpor – Członek Zarządu Fundacji oraz Dyrektor AIP – dr inż. Ireneusz Jóźwiak.

W ramach tego porozumienia p. Michał Szpor stał się kolejnym Ekspertem AIP.

Kolejne spotkanie w ramach "Jesieni w AIP" za nami!

W minioną środę, 29.11., odbyło się kolejne wydarzenie w ramach „Jesieni w AIP”. Tym razem nasi Beneficjenci wzięli udział w spotkaniu zatytułowanym „Google Internetowe Rewolucje w AIP!” z P. Kamilem Hatko – doradcą w projekcie „Google Internetowe Rewolucje”.

W spotkaniu wzięło udział kilkunastu Beneficjentów AIP, jak również przedstawiciele Wydziałów i Biura Promocji Politechniki Śląskiej. Podczas spotkania omówiono między innymi obecność biznesu w sieci, widoczności w wyszukiwarce Google i wynikach lokalnych, pozyskiwaniu klientów poprzez reklamę online, a także o możliwościach dalszej edukacji w tym zakresie.

P. Kamil Hatko jest również Ekspertem AIP. Zapraszamy do zgłaszania chęci konsultacji w tym zakresie bezpośrednio do AIP, niezwłocznie umówimy spotkanie:

„Start-up dla początkujących – 10+ kroków do sukcesu w start-upie” krok 2. za nami!

21 listopada odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Start-up dla początkujących”.

Tematem kroku drugiego było "Tworzenie modeli biznesowych".

Spotkanie poprowadziło 2 wykładowców:

 • P. Katarzyna Kuboś - Park Naukowo-Technologiczny "Technopark"
 • P. Roman Warkocz - Stowarzyszenie "Narzędziownia"

W spotkaniu wzięło udział ponad 60 beneficjentów. Kolejne spotkanie w ramach cyklu już 05.12.


„Start-up dla początkujących – 10+ kroków do sukcesu w start-upie” krok 1. za nami!

7 listopada odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Start-up dla początkujących”. Krok 1. obejmował następujące tematy:

 • Pierwsze kroki w biznesie.
 • Czy warto prowadzić swój biznes?
 • Jedna firma, jeden właściciel, wiele ról do spełnienia, czyli zarządzanie startującym biznesem.

Spotkanie poprowadziło 4 wykładowców:

 • P. Ewa Cisło - Coach/Trener
 • P. Marceli Drabek - Prezes Zarządu PDF Risk Management Sp. z o.o.
 • P. Fryderyk Karzełek – Prezes Zarządu Grupy PDF Sp. z o.o.
 • P. Janusz Mendera – Klub Przedsiębiorcy Zamku Cieszyn.

W spotkaniu wzięło udział 70 beneficjentów. Kolejne spotkanie w ramach cyklu już 21.11.Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej wraz z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej zapraszają na konferencję organizowaną w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2017 - "Rola komunikacji w tworzeniu firmy".

Konferencja odbędzie się w siedzibie AIP i CITT, przy ul. Banacha 7 w Gliwicach, w godz. 9:00 - 14:00.

AGENDA:

 • Prezentacja mówców i ich doświadczeń.
 • Komunikacja w przedsiębiorstwie.
 • Umiejętności przywódcze.
 • Techniki samoorganizacji.
 • Warsztaty z wykorzystaniem technik samoorganizacyjnych.

PRELEGENCI:

 • Kjartan Sigurðsson jest nauczycielem i menedżerem na Uniwersytecie w Reykjaviku, nadzorującym projekt edukacji studentów odpowiedzialnego zarządzania (PRME) będący inicjatywą United Nations Global Compact na Uniwersytecie w Reykjaviku. Oprócz tego odpowiedzialny jest za realizację celów Uniwersytetu w Reykjaviku w zakresie zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju. Jest doktorantem w Reykjavik University Center for Research on Innovation and Entrepreneurship. Posiada tytuł magistra w zakresie międzynarodowego biznesu uzyskany w Reykjavik University School of Business. Dzięki pracom doktorskim w MŚP w trzech krajach europejskich w latach 2011-2016 zdobył szerokie doświadczenie biznesowe jako menedżer i przedsiębiorca, a także praktyczną wiedzę jak opracowywać i wdrażać strategię CSR i innowacyjne modele biznesowe. Zainteresowania badawcze Kjartana obejmują rozwój biznesu z naciskiem na strategię CSR.
 • Michał Szpor jest konsultantem i facylitatorem pracy grupowej. Posiada kompetencje dotyczące coachingu osobistego i grupowego, psychologii grup, moderacji i facylitacji spotkań, treningu biznesowego i treningu komunikacji, a także zarządzania projektami i koordynacji przedsięwzięć. Jego doświadczenie obejmuje obszar rozwoju potencjału pojedynczych osób, zespołów, a także całych organizacji. W ramach Fundacji DO realizował projekty dla organizacji biznesowych, pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych.

Osoby chetne do udziału w konferencji prosimy o przesłanie imienia i nazwiska na adres aip@polsl.pl lub rejestrację przez stronę.

Zapraszamy do udziału!

Inauguracja cykli szkoleń za nami!

W dniu 24 października 2017 roku zainaugurowaliśmy cykle spotkań "Start-up dla początkujących - 10+ kroków do sukcesu w start-upie" oraz „Start-up dla średniozaawansowanych – realizacja swojego pomysłu”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Instytucji będących współorganizatorami cykli oraz wykładowcy. Na wypełnionej po brzegi sali było obecnych ponad 80 przyszłych uczestników cykli szkoleń.

Informujemy, iż nadal przyjmujemy zgłoszenia do udziału w obydwu cyklach:

Zgłoszenia traktujemy jako obejmujące cały cykl i honorowe zobowiązanie do udziału we wszystkich spotkaniach. Każda osoba, która zgłosi chęć udziału otrzyma potwierdzenie zakwalifikowania.

Nowy Partner do współpracy z AIP!

Miło nam poinformować, iż w dniu 24 października br., zostało podpisane zostało kolejne porozumienie o współpracy w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z p. Ewą Cisło – coaching, szkolenia, terapia.


Porozumienie sygnowali Pani Ewa Cisło oraz Dyrektor AIP Politechniki Śląskiej Pan Ireneusz Jóźwiak.

Programy cykli szkoleń już dostępne!

Dziękujemy osobom, które zgłosiły swój udział w Inauguracji (24.10.br. siedziba AIP, Gliwice, ul. Banacha 7 - godz.14.00) i cyklach szkoleń. Zapraszamy kolejne. Liczba miejsc już się mocno zmniejszyła. Polecamy szybkie zgłoszenie.

Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje o tematyce, terminach i prowadzących poszczególne kroki szkoleń „Start-up dla początkujacych – 10+ kroków do sukcesu w start-upie” i „Start-up dla średniozaawansowanych – realizacja swojego pomysłu”.

Spotkania będą odbywać się co 2 tygodnie w dogodnych godzinach popołudniowych. Ominęliśmy z terminami Święta oraz sesje egzaminacyjne.

Przypominamy, że aby wziąć udział w wydarzeniach należy się zgłosić podając imię, nazwisko i Wydział (na którym studiujesz, bądź ukończony):

 • telefonicznie - 32 237 1985
 • mailowo - aip@polsl.pl
 • lub przez stronę facebook AIP

Zapraszamy!

Start-up dla początkujących!
Start-up dla średniozaawansowanych!
Inauguracja!

AIP Politechniki Śląskiej we współpracy z 15. Instytucjami organizuje nowe cykle szkoleń! Każdy z nich będzie się składać z 11 spotkań.

Cykl „Start-up dla początkujących – 10+ kroków do sukcesu w start-upie” jest drugą edycją cyklu, udoskonaloną o nowe tematy i nowych prowadzących. W trakcie tego cyklu nabędziesz wiedzę o tym jak poradzić sobie z zakładaniem swojej firmy, w tym start-upu. Nie musisz zakładać swojej działalności gospodarczej, ale jeżeli kiedykolwiek będziesz chciał tego dokonać, to wiedza nabyta w trakcie szkoleń będzie "jak znalazł".

Cykl „Start-up dla średniozaawansowanych – realizacja swojego pomysłu”skierowany jest do osób, które posiadają już podstawową wiedzę. Jeżeli nie masz jeszcze swojego pomysłu to wymyślimy go razem.

Zapraszamy na Inaugurację wydarzeń, która rozpocznie się w dniu 24 października br., o godz. 14.00, w siedzibie AIP Politechniki Śląskiej przy ul. S. Banacha 7, aula 0.05 . Poznasz wszystkich prowadzących reprezentujących kilkanaście instytucji współpracujących z AIP.

Zgłoszenia do udziału w Inauguracji i szkoleniach przyjmujemy:

Zgłoszenia powinny zawierać imię, nazwisko, Wydział na którym studiujecie, bądź ukończony Wydział. Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje o tematyce spotkań poniżej.

Zapraszamy do udziału!

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności z Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości