Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej wraz z dwiema filiami: w Katowicach i Rybniku oraz 64 bibliotekami zakładowymi stanowi jednolity system biblioteczno-informacyjny uczelni.

Zakres tematyczny gromadzonych zbiorów obejmuje dyscypliny nauki zgodne z profilem kształcenia, tj.: automatyka, architektura, budownictwo, chemia, ekonomia, elektrotechnika, elektronika, energetyka, fizyka, górnictwo i geologia, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika, metalurgia, transport, zarządzanie.

Księgozbiór Biblioteki liczy ogółem 792.187 woluminów i jednostek inwentarzowych książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych (głównie opisów patentowych, norm i katalogów firmowych). Jest to największy na Śląsku księgozbiór naukowo-techniczny, z którego mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

Rekrutacja na studia
Wybory 2016
Informator dla kandydató na studia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2016/2017
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zbiory biblioteki