Strona własna CZP1 www

Do zakresu zadań Biura Obsługi Projektów Krajowych (CZP1) należy:

1) działania informacyjne i doradcze dla kierowników projektów w zakresie pozyskiwania środków w ramach programów krajowych, w tym pomoc w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie projektów,
2) pomoc dla kierowników projektów w zakresie opracowywania budżetów projektów,
3) pomoc dla kierowników projektów na etapie sporządzania umowy konsorcjum oraz sporządzania i podpisywania umowy o dofinansowanie projektów,
4) weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów i opiniowanie wniosków o pełnomocnictwo dla kierowników projektów,
5) sprawdzanie wg list kontrolnych wniosków i umów projektów dofinansowanych ze środków krajowych,
6) ewidencja składanych i zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie projektów i umów,
7) doradztwo dla kierowników projektów w zakresie zarządzania projektami,
8) obsługa systemu ZAM w zakresie odpowiednich źródeł finansowania projektów,
9) bieżąca współpraca z pełnomocnikami dziekanów ds. zarządzania projektami,
10) sprawozdawczość i opracowania statystyczne w odniesieniu do projektów krajowych.

Biuro Obsługi Projektów Krajowych(CZP1) wykonuje zadania, o których mowa wyżej na rzecz następujących programów i projektów:

1) Projekty PBU – badawcze własne, habilitacyjne i promotorskie,
2) Projekty PBR – rozwojowe,
3) Projekty PC – celowe,
4) Projekty PBS – strategiczne,
5) Projekty IT – Inicjatywa Technologiczna IniTech,  
6) Projekty IP – Iuventus Plus 
7) Projekty SPB – specjalne programy badawcze,
8) Projekty UE – dla których kontrakty zostały zawarte przed wrześniem 2008 roku,
9) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej – w zakresie projektów badawczych.

Dane kontaktowe:

Biuro Obsługi Projektów Krajowych (CZP1)
Ul. Banacha10, 44-100 Gliwice
tel. 032/2371398 tel./fax. 032/2371403
CZP1@polsl.pl


Strona własna CZP1 www

Kierownik Biura: mgr Ewa Mendec, tel. 032/2371401

e-mail: ewa.mendec(at)polsl.pl 

Pracownicy:

mgr Katarzyna Dudek katarzyna.dudek(at)polsl.pl

mgr inż. Monika Brodnicka-Pogoda - monika.brodnicka(at)polsl.pl
mgr inż. Błażej Sobota blazej.sobota(at)polsl.pl

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
CZP1