Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na pomoc socjalną w ramach funduszu pomocy materialnej. Pomoc ta obejmuje:
- stypendium socjalne,
- stypendium na wyżywienie,
- stypendium mieszkaniowe,
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- zapomogę
Jeśli Państwa dziecko nie ma możliwości codziennego dojazdu na uczelnię, może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim (w którym, gdy zajdzie taka potrzeba, może zamieszkać wraz z małżonkiem i dziećmi). Ponadto dziecko może dostać dofinansowanie do wyżywienia w akademickiej stołówce. Aby otrzymać taką pomoc należy wypełnić wniosek i złożyć go w dziekanacie odpowiedniego wydziału. Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki (10 miesięcy), natomiast zapomogę można otrzymać dwa razy w roku.

Ponadto Politechnika docenia studentów, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce bądź sporcie, przyznając im stypendia naukowe lub sportowe. Za osiągnięcia naukowe lub sportowe można otrzymać również stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warunkiem otrzymania takiego stypendium jest ukończenie I roku studiów.

Kiedy jednak nie uda się otrzymać stypendium od Uczelni, zawsze można starać się o kredyt studencki, udzielany przez banki komercyjne. Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, maksymalnie na 6 lat i wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim w kwocie 600 zł. Istotą kredytu studenckiego jest to, że spłaca się go dopiero 2 lata po ukończeniu studiów, a spłata rozłożona jest w długim okresie czasu na dogodne raty.

Szczegółowe informacje o przyznawanych w Politechnice Śląskiej stypendiach znajdują się na stronie internetowej Samorządu Studenckiego.

Media
Wydarzenia
Rekrutacja na studia
Rekrutacja na studia
Informator dla kandydató na studia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2016/2017
Informator dla kandydató na studia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2016/2017
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Opracowanie graficzne: Dr Jacek Joostberens. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pomoc materialna